Časopisy

Časopisy pravidelně informují o legislativních změnách, upozorňují na možná úskalí a pochybení a formou příkladů přinášejí správná řešení. Čtenářům poskytujeme aktuální informace a odpovědi na problémy z praxe. Spolupracujeme s předními odborníky ze státní správy a soukromého a poradenského sektoru.

Přehled nejdůležitějších údajů od 1.1.2014 pro mzdové účetní, daňové poradce a ekonomy


Změny 2014

Všichni předplatitelé mohou využít bezplatný poradenský servis.

Všichni noví předplatitelé získávají jako bonus archivní CD minulého ročníku.

Pod ikonou OBSAH naleznete přehled příspěvků od roku 1999.
Na požádání Vám zdarma zašleme libovolné ukázkové číslo.
 
NABÍDKA ČASOPISŮ LINDE předplatné na rok 2014 zústává v nezměněné výši.
jako v roce 2013.
 
Čtrnáctideník - Daňová a hospodářská kartotéka (DHK) 3770 Kč
Měsíčník Personální a sociálně právní kartotéka (PSK) 2095 Kč
Měsíčník Právo a rodina 1690 Kč

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK)

Čtrnáctideník přináší aktuální informace z oblasti daní a daňového řízení s důrazem na daňovou optimalizaci a správná řešení a s upozorněním na možná pochybení. Pozornost je věnována i dalším odvodům a cestovním náhradám, právním otázkám a vybraným problémům účetnictví a podnikových financí. Čtenářům jsou poskytovány i důležité informace související s naším členstvím v Evropské unii. Časopis je určen především podnikatelům a manažerům obchodních společností, daňovým poradcům a auditorům, ekonomům ve firmách, státní správě a samosprávě.

Předplatné na rok 2014 činí stejně jako v roce 2013 - 3770 Kč.

Nabízíme možnost objednat předplatné časopisu DHK společně s časopisem PSK - jako BALÍČEK za zvýhodněnou cenu 5335,- Kč (oba časopisy).

 

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka

Měsíčník je zaměřen na aktuální informace z pracovněprávní oblasti, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, mezd a nejnovější poznatky z řízení lidských zdrojů v tuzemských i zahraničních společnostech. Přináší vzory smluv a na příkladech názorně ukazuje řešení dané problematiky. Je určen pracovníkům personálních oddělení malých i velkých firem, ústavů sociální péče, úřadů státní správy a samosprávy. 

Předplatné na rok 2014 činí 2095 Kč stejně jako v roce 2013.
 
Nabízíme možnost objednat předplatné časopisu PSK společně s časopisem DHK - BALÍČEK za zvýhodněnou cenu 5335,- Kč (oba časopisy).

Právo a rodina


Měsíčník zaměřený na rodinné právo a vše, co se životem rodiny souvisí. Je určen zejména pracovníkům ve státní správě a samosprávě na úseku sociální péče a školství, soudcům, advokátům, notářům a všem, kteří se zajímají o správné postupy například v problematice rozvodu manželství, rodičovské odpovědnosti, výchovných opatření, náhradní rodinné péče, určení otcovství a vyživovací povinnosti. Časopis přináší rovněž aktuální informace o změnách v českém i mezinárodním právu, s akcentem na právní předpisy Evropské unie.

Předplatné pro rok 2014 činí 1690,- Kč stejně jako v roce 2013.
© 2005-2015 LINDE nakladatelství, s.r.o., tel.: +420 222 781 710, fax: +420 222 783 047, vytvořila Informica