LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
A. Daně, dávky, poplatky a clostrana a číslo
Použití minimálního základu daně v daňovém přiznání za rok 2004
Ing. Ivan Macháček
1 01/2005
Nehmotný majetek, daň z příjmů a účetnictví
Ing. Helena Machová
10 01/2005
Přiznání k dani silniční za rok 2004
Václav Pikal
13 01/2005
Účetní závěrka a transformace na daňový výledek
RNDr. Ivan Brychta
18 01/2005
Účetní závěrka a daň bytového družstva
Ing. Karel Janda
25 01/2005
Pohoštění obchodních partnerů z daňového hlediska
JUDr. Matěj Hromádka
7 01/2005
Novela zákona o daních z příjmů
Ing. Helena Machová
1 02/2005
Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2004
Václav Pikal
11 02/2005
Daň z nemovitostí v roce 2005
Ing. Anna Teklá
16 02/2005
Podnikání doma a daňové výdaje
Ing. Ivan Macháček
19 02/2005
Daňový pohled na ubytování zaměstnanců
Ing. Karel Janda
23 02/2005
Novela ZDP č. 669/2004 Sb. - daňové zvýhodnění na dítě včetně jeho aplikace u zaměstnavatele
Ing. Pavel Běhounek
4 02/2005
Společné zdanění manželů v roce 2005
Ing. Helena Machová
1 03/2005
Přiznání k dani z příjmů právnických osob
Ing. Helena Machová
14 03/2005
Optimalizace daňové povinnosti studenta ze závislé činnosti v roce 2004
Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.
19 03/2005
Daň z nemovitostí po vstupu České republiky do EU
Mgr. Edita Ševcovicová
24 03/2005
Daňové řešení sankcí v rámci podnikání
Ing. Ivan Macháček
5 03/2005
Výkon závislé činnosti v zahraničí z pohledu daně z příjmů
Ing. Václav Zika
9 03/2005
Na co bychom neměli zapomenout při stanovení daně z příjmů právnických osob za rok 2004
Ing. Pavel Běhounek
1 04/2005
Odpisování majetku v roce 2005
Ing. Helena Machová
11 04/2005
Nemovitosti a stavebnictví po novele zákona o DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
15 04/2005
Daňové výdaje podnikatele a jejich souvislosti
Ing. Ivan Macháček
5 04/2005
Pozor na nutnost časového rozlišení
Ing. Karel Janda
1 05/2005
Vklad nemovitosti a nárok na osvobození od daně z převodu nemovitostí
Mgr. Josef Hoskovec
10 05/2005
Doručování písemností v daňovém řízení 2.
Mgr. Hana Erbsová
15 05/2005
Nové správní poplatky v daňovém řízení
Mgr. Helena Sinevičová
17 05/2005
Informace k osvobození od daně u služeb souvisejících s prodejem letenek
redakce
20 05/2005
Daňové a nedaňové náklady ve firmě
Ing. Helena Machová
5 05/2005
Jak evidovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pro daňové účely
Ing. Pavel Běhounek
1 06/2005
Finanční leasing osobních automobilů
Ing. Helena Machová
11 06/2005
Prominutí daně a nový zákon o správních poplatcích - zatím polojasno
Mgr. Jiří Rod
14 06/2005
Zdravotní péče o azylanty a problémy s DPH
JUDr. Antonín Jánský
18 06/2005
Nový pokyn D-266 Sdělení o příloze k žádosti o prominutí příslušenství daně
redakce
23 06/2005
Rozdělování výsledku hospodaření za rok 2004 a rezervní fond příspěvkových organizací
Ing. Helena Vorbová
6 06/2005
Příjmy a výdaje z držby podílů v ČR a v zahraničí
Ing. Martin Děrgel
1 07/2005
Jak napravit chybné daňové přiznání
Ing. Karel Janda
11 07/2005
Pozemky v dani z přijmů
Ing. Helena Machová
17 07/2005
Příspěvkové organizace, nečeká vás dodatečné daňové přiznání?
Ing. Marie Benešová
21 07/2005
Zdravotní pojišťovny a správce daně - v čem může být problém?
JUDr. Martina Pulcová
8 07/2005
DPH a stavební úpravy na stavbách pro sociální bydlení
Ing. Zdeněk Kuneš
1 08/2005
Změny v sociálním pojištění podnikatelů
RNDr. Ivan Brychta
10 08/2005
Zdanění příjmů ze zemědělské výroby
Ing. Ivan Macháček
15 08/2005
Zdanění příjmů fyzických osob z prodeje bytu nebo rodinného domu
Ing. Miloš Kořínek
20 08/2005
Automobil v podnikání
Ing. Karel Janda
22 08/2005
Jiné daně v daních z příjmů
Ing. Martin Děrgel
3 08/2005
Informace Ministerstva financí a Gentrálního ředitele cel k povinnému znační lihu
redakce
30 08/2005
Problémy s uplatňováním DPH v bytových družstvech
Ing. Lenka Haráková
1 09/2005
Možnost uplatnění daňové ztráty
Ing. Martin Děrgel
10 09/2005
Služby spojené s přepravou zboží a DPH
Zdeněk Dušek
18 09/2005
Chiméry zákona o DPH a veřejnoprávní slubjekty
JUDr. Antonín Jánský
22 09/2005
Nemovitosti v podnikání
Ing. Helena Machová
6 09/2005
Využíváme všech daňových možností při odměňování zaměstnanců?
RNDr. Ivan Brychta
1 10/2005
Jaké máme možnosti při zahájení daňové kontroly
Ing. Zdeněk Burda
13 10/2005
Prominutí daně - důvody a řízení o žádosti
Mgr. Jiří Rod
18 10/2005
Osvobození od daně z příjmů z prodeje nemovitostí, nebytových prostor a movitého majetku
Ing. Miloš Kořínek
22 10/2005
Problémy s daní z příjmů právnických osob v bytových družstvech
Ing. Lenka Haráková
7 10/2005
Přefakturace nejen z pohledu DPH
RNDr. Ivan Brychta
1 11/2005
Problémy s minimálním základem daně z příjmů
Ing. Zdeněk Burda
12 11/2005
Nárok na nezdanitelnou částku pro studenta
Ing. Miloš Kořínek
17 11/2005
Prominutí daně - důvody a řízení o žádosti (2.)
Mgr. Jiří Rod
20 11/2005
Ostatní daně v bytových družstvech
Ing. Lenka Haráková
24 11/2005
Vyhláška k zákonu o povinném značení lihu platí od 1.7.2005
redakce
28 11/2005
Reinvestiční odpočet ještě v roce 2005?
Ing. Ivan Macháček
7 11/2005
Prodej a nákup za "neobvyklé ceny" a daň z příjmů
Ing. Zdeněk Burda
1 12/2005
Vývoj daňových limitů u osobního automobilu a důsledky při prodeji
Ing. Ivan Macháček
12 12/2005
Ostatní daně v bytových družstvech (2.)
Ing. Lenka Haráková
19 12/2005
Zajišťovací příkaz jako nástroj pro zajištění dosud nestanovené nebo nesplatné daně
JUDr. Eva Pulzová
22 12/2005
Obytný dům jako stavba pro podnikání
Ing. Anna Teklá
25 12/2005
Úroky z úvěrů, půjček a z prodlení v daňových výdajích
Ing. Miloš Kořínek
8 12/2005
S čím může mít sdružení bez právní subjektivity velký problém v daních a účetnictví
Ing. Jiří Nigrin
1 13/2005
Ultralehký letoun v podnikání z daňového hlediska
Mgr. Jiří Rod
15 13/2005
Podmínky pro uplatnění odpočtu členských příspěvků odboráře
Ing. Ivan Macháček
20 13/2005
Při poskytování cestovních náhrad se často chybuje
Ing. Karel Janda
23 13/2005
Vládní návrh na snížení daně z příjmů
redakce
26 13/2005
Zaměstnavatel - poplatník daně silniční
Ing. Miloš Kořínek
6 13/2005
Nezdanitelné částky u fyzických osob
Ing. Helena Machová
9 13/2005
Zálohy účetně a daňově
Ing. Zdeněk Burda
1 14-15/2005
Zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na penzijní a životní pojištění
Ing. Helena Machová
12 14-15/2005
Zdanění příjmů ze zahraničí
Ing. Martin Děrgel
15 14-15/2005
Ultralehký letoun v podnikání z daňového hlediska (2.)
Ing. Karel Janoušek
20 14-15/2005
Třetí novelizace zákona o dani z nemovitostí
Ing. Anna Teklá
25 14-15/2005
Postoupení leasingu z pohledu daní
RNDr. Ivan Brychta
27 14-15/2005
Zdanění odměny konkurzního správce, Šestá směrnice a zákon o DPH
Bc. Petr Taranda
36 14-15/2005
Velká novela zákona o daních z příjmů ve Sněmovně
redakce
40 14-15/2005
Prominutí daně - správní žaloby jsou zbytečné
Mgr. Jiří Rod
6 14-15/2005
Daň z příjmů dosažených za více období
Ing. Miloš Kořínek
8 14-15/2005
DPH a sportovní činnosti
Ing. Zdeněk Kuneš
1 16/2005
Způsobilost k jednání a zastupování v daňovém řízení
Mgr. Hana Erbsová
14 16/2005
Postup při výkupu účastnických cenných papírů
redakce
20 16/2005
Postoupení pohledávky u poplatníků s daňovou evidencí
Ing. Zdeněk Burda
4 16/2005
Škody v daňových výdajích
Ing. Miloš Kořínek
6 16/2005
Příjmy zaměstnance osvobozené od daně
Ing. Helena Machová
9 16/2005
"Výkon veřejné správy" u veřejnoprávních subjektů pro aplikaci DPH
Olga Holubová
1 17/2005
Způsobilost k jednání a zastupování v daňovém řízení (2.)
Mgr. Hana Erbsová
17 17/2005
Krátká exkurze do daňové soustavy SRN
Bc. Petr Taranda
4 17/2005
Vyřazení zásob bez daňového rizika
Ing. Helena Machová
7 17/2005
Společnost s r.o. v daňových souvislostech
RNDr. Ivan Brychta
9 17/2005
Daňová uznatelnost úroků z úvěrů a půjček
Ing. Pavel Běhounek
1 18/2005
Ostatní příjmy fyzických osob
Ing. Helena Machová
10 18/2005
Slevy na dani
Ing. Miloš Kořínek
14 18/2005
Společnost s r.o. v daňových souvislostech (2.)
RNDr. Ivan Brychta
18 18/2005
Novela zákona o DPH
redakce
24 18/2005
Technické zhodnocení provedené nájemcem na najatém majetku a DPH
Ing. Jaroslava Spurná
5 18/2005
Slevové karty na zboží v daních a účetnictví
Ing. Jiří Nigrin
1 19/2005
Doměření daně a daňová ztráta
Ing. Helena Machová
14 19/2005
Společnost s r.o. v daňových souvislostech (3.)
RNDr. Ivan Brychta
16 19/2005
Výdaje ana opravu a údržbu nemovitého majetku z daňového hlediska
Ing. Ivan Macháček
4 19/2005
Daňová uznatelnost úroků a půjček (2.)
Ing. Pavel Běhounek
8 19/2005
Výdajové paušály na Slovensku a v Rakousku
Bc. Petr Taranda
1 20/2005
Úhrada daňového nedoplatku ručitelem v judikatuře soudů
JUDr. Martina Pulcová
11 20/2005
Společnost s r.o. v daňových souvislostech (4.)
RNDr. Ivan Brychta
14 20/2005
Novela zákona o DPH účinná od 1.10.2005
Ing. Zdeněk Kuneš
20 20/2005
Mezinárodní spolupráce při vymáhání daňových pohledávek
Mgr. Hana Erbsová
3 20/2005
Problematika technického zhodnocení osobního automobilu
Ing. Ivan Macháček
7 20/2005
Povinnosti českého dlužníka při výplatě úroků zahraničnímu věřiteli
Ing. Pavel Běhounek
1 21/2005
Úhrada daňového nedoplatku ručitelem v judikatuře soudů (2.)
JUDr. Martina Pulcová
11 21/2005
Společnost s r.o. v daňových souvislostech (5.)
RNDr. Ivan Brychta
14 21/2005
Pokyn č. D-288 k jednotnému postupu při uplatňování § 34 odst. 4 a 5 ZDP
redakce
20 21/2005
Daňová kontrola ve světle poslední judikatury
Jan Horešovský
4 21/2005
Mezinárodní spolpráce při vymáhání daňových pohledávek (2.)
Mgr. Hana Erbsová
7 21/2005
Povinnosti českého dlužníka při výplatě úroků zahraničnímu věřiteli (2.)
Ing. Pavel Běhounek
1 22/2005
Společné zdanění manželů v příkladech v roce 2005
Ing. Ivan Macháček
13 22/2005
Pronájem nemovitostí v daňových souvislostech
Ing. Helena Machová
5 22/2005
Cizí měna v daňových dokladech
Ing. Jana Ledvinková
8 22/2005
Sdružení bez právní subjektivity a zdanění příjmů roku 2005
Ing. Jiří Nigrin
1 23/2005
Platební zprostředkovatelé budou plnit oznamovací povinnost za období od 1.7. do 31.12.2005
Ing. Pavel Běhounek
14 23/2005
Znovu ke způsobilosti k jednání a zastupování v daňovém řízení
Bc. Petr Taranda
19 23/2005
Společné zdanění manželů nebude podle MF administrativní zátěží
redakce
22 23/2005
Ukončení činnosti z pohledu daně zpříjmů u fyzické osoby
Ing. Miloš Kořínek
3 23/2005
Cizí měna v daňových dokladech (2.)
Ing. Jana Ledvinková
7 23/2005
Krácení nároku na odpočet DPH a vypořádací koeficient
Radek Jakubský
1 24/2005
Finanční leasing na konci roku
Ing. Helena Machová
11 24/2005
K registračním pokladnám
redakce
14 24/2005
Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů
Ing. Martin Děrgel
6 24/2005
B. Právostrana a číslo
Nová úprava archivnictví a spisové služby od 1.1.2005
Ing. Karel Janda
29 01/2005
Změny po polsendní novele obchodního zákoníku
JUDr. Ivan Rada
27 02/2005
Nová úprava archivnictví a spisové služby (pokračování)
Ing. Karel Janda
31 02/2005
Problémy s aplikací nového zákona o veřejných zakázkách
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
27 03/2005
Změny po poslední novele obchodního zákoníku (dokončení z č. 2/2005)
JUDr. Ivan Rada
30 03/2005
Informace o pokynu č. D-274 k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005
redakce
34 03/2005
Doručování písemností v daňovém řízení
Mgr. Hana Erbsová
17 04/2005
Evropská (akciová) společnost
JUDr. Ivan Rada
21 04/2005
Věc v právním smyslu, součást přílušenství věci ve světle nové judikatury
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
29 04/2005
Podnikání trestaných osob
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
33 04/2005
Vztah mezi členem statutárního orgánu a společností a kumulace pracovněprávního a obchodněprávního vztahu
JUDr. Ivan Rada
21 05/2005
Vztah mezi členem statutárního orgánu a společností a kumulace pracovněprávního a obchodněprávního vztahu 2.
JUDr. Ivan Rada
25 06/2005
Právní předpisy s účinností od 1. března do 1. dubna 2005
redakce
31 06/2005
Povinné značení lihu ve spotřebitelském balení od 1. 7. 2005
Mgr. Andrea Čadová
27 07/2005
Připravuje se návrh insolvenčního zákona
Ing. Erich Deutsch
31 07/2005
Právní úprava podnikání zemědělských podnikatelů
Ing. Ivan Macháček
33 08/2005
Sousedská práva a podnikání
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
25 09/2005
Novela zákona o vlastnictví bytů
redakce
28 09/2005
Exekuční řízení - víme, jak probíhá?
JUDr. Marie Grossová, Ph.D
29 09/2005
Exekuční řízení - víme, jak probíhá? (2.)
JUDr. Marie Grossová, Ph.D
25 10/2005
Institut doručování v novém správním řádu
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
29 11/2005
Sdělení MPSV č. 188/2005 Sb., o rozhodné částce
redakce
31 11/2005
Pokyn č. D-254, k uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a Švýcarskem
redakce
32 11/2005
Novela zákona o spotřebních daních od 1.7.2005
Mgr. Andrea Čadová
27 13/2005
Stručně ke změnám v rejstříkovém řízení od 1.7.2005
JUDr. Ivan Rada
32 13/2005
Účastníci řízení, jejich úkony a zastupování v novém správním řádu
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
41 14-15/2005
Některé otázky věcných břemen významné pro podnikatele
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
43 14-15/2005
Novelizace rejstříkového řízení a problémy s ní spojené
JUDr. Ivan Rada
46 14-15/2005
Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky
JUDr. Marie Grossová, Ph.D
57 14-15/2005
Certifikace registračních pokladen a autorizace servisních středisek
redakce
62 14-15/2005
Zákon o registračních pokladnách v praxi
Ing. Jiří Nigrin
21 16/2005
Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky (2.)
JUDr. Marie Grossová, Ph.D
25 16/2005
Nový zákon o inspekci práce
Ing. Jaromír Elbel
21 17/2005
Právní aspekty podnikání v Rakousku
Mgr. Robert Mulač
26 17/2005
Exekuce - prodej movitých věcí
JUDr. Marie Grossová, Ph.D
25 18/2005
Příslušnost správních orgánů pro podání v novém správním řádu
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
31 18/2005
Změny v sociálním zabezpečení od 1.10.2005
redakce
34 18/2005
Významná novela zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
JUDr. Olga Humlová, LL.M, CSc.
23 19/2005
Exekuce - prodej movitých věcí (2.)
JUDr. Marie Grossová, Ph.D
25 19/2005
Nový zákon o veřejných výzkumných institucích
redakce
32 19/2005
Podíly územních samospráv v obchodních společnostech z pohledu veřejné podpory
Mgr. Michael Kincl
27 20/2005
Nový zákon o veřejných výzkumných institucích
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
30 20/2005
Působnost představenstva akciové společnosti v průběhu konkurzu
Bc. Petr Taranda
33 20/2005
Návrh nového zákona o veřejných zakázkách
Mgr. Magda Klanicová
21 21/2005
Co přináší návrh koncesního zákona?
JUDr. Vladimír Horálek
24 21/2005
Prodej nemovitostí - nejobávanější exekuční prostředek
JUDr. Marie Grossová, Ph.D
28 21/2005
Vyvarujme se nedostatků v obchodněprávních smlouvách
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
17 22/2005
Rozhodnutí správních orgánů po 1.1.2006
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
20 22/2005
Prodej nemovitostí - nejobávanější exekuční prostředek (2.)
JUDr. Marie Grossová, Ph.D
25 22/2005
K otázce vyřizování tzv. anonymních stížností a novému správnímu řádu
Mgr. Martin Hansel
32 22/2005
Novela zákona o daních z příjmů v Senátu
redakce
36 22/2005
Komisionářská smlouva
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
23 23/2005
Prodej ne ovitostí - nejobávanější exekuční prostředek (3.)
JUDr. Marie Grossová, Ph.D
26 23/2005
Novela zákona o investičních pobídkách
redakce
30 23/2005
Institut odvolání v novém správním řádu
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
15 24/2005
Mandátní smlouva v praxi
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
18 24/2005
Prodej nemovitostí - nejobávanější exekuční prostředek (4.)
JUDr. Marie Grossová, Ph.D
24 24/2005
C. Hospodářství, obchod, financestrana a číslo
Podvody v účetnictví a vztah k auditu
Ing. Jiří Vrba
36 01/2005
Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením v roce 2005
JUDr. Jana Židoňová
29 05/2005
Zvýhodněné úvěry a záruky pro malé a střsední podnikání
Ing. Lubomír Rajdl, CSc.
32 05/2005
Investujte do zaměstnanců - vyplatí se to
Mgr. Petra Tylová
33 06/2005
Vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 2/2005
redakce
36 06/2005
Oceňování cenných papírů k rozvahovému dni
Ing. Marie Paseková
35 09/2005
Oceňování cenných papírů k rozvahovému dni (2.)
Ing. Marie Paseková
32 10/2005
Ultralehký leletoun jako alternativní vlastní doprava a náklady
Ing. Karel Janoušek
27 12/2005
Jak ovlivní případná změna sazeb DPH hospodaření územně samosprávných celků
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
31 12/2005
Nové stanovisko Ministerstva financí k problematice oceňovacích rozdílů
redakce
35 12/2005
Evropský sociální fond a jeho programy - pozor na termíny výzev
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
33 13/2005
Účtování dotací u neziskových organizací
Ing. Marie Benešová
63 14-15/2005
Čeká nás revoluce na poli veřejné podpory?
Mgr. Michael Kincl
65 14-15/2005
Menší podniky rády využívají regresní factoring
Ing. Pavel Strašák
68 14-15/2005
Pokladna podnikatele
Ing. Helena Machová
35 16/2005
Návrh nového zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
Doc. Ing. Ladislav Jakl, CSc.
38 16/2005
Bakalářské studium ochrany průmyslového vlastnictví
redakce
40 16/2005
Factoring a extrémní cenové prostředí pro dodavatele
Ing. Pavel Strašák
29 17/2005
Od 1.7. do 31.12. 2005 činí aktuální sazba úroků z prodlení 8,75 %
Richard W. Fetter
30 17/2005
Proč zavést systém řízení podle mezinárodních standardů?
Ing. Ivo Slezák
35 18/2005
Náklady - a co s nimi
RNDr. Svatopluk Dojiva
33 19/2005
Fondy EU financují studie čerpání programů ČR
redakce
34 19/2005
Náklady - a co s nimi (2.)
RNDr. Svatopluk Dojiva
35 20/2005
Náklady - a co s nimi (3.)
RNDr. Svatopluk Dojiva
33 21/2005
Komunitární ochranná známka zlevňuje, její význam pro podnikání vzrůstá
Doc. Ing. Ladislav Jakl, CSc.
31 23/2005
Podmínky pro zavedení jednotné evropské měny v České republice
redakce
36 23/2005
Zpracování roční závěrky nevýdělečných organizací za rok 2005
Ing. Helena Vorbová
29 24/2005
Náklady - a co s nimi (4.)
RNDr. Svatopluk Dojiva
37 24/2005
D. Aktuální informacestrana a číslo
Odvod daně z přijaté platby po novele zákona o DPH
RNDr. Ivan Brychta
36 01/2005
DPH u územně samosprávných celků
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
35 02/2005
Aktuální sazby stravného,sazby základní náhrady a ceny pohonných hmot pro rok 2004 a 2005
Václav Pikal
36 02/2005
Katastr - změny cen a poplatků
Ing. Bohumil Kuba
35 03/2005
Nejnovější změny v oblasti mezinárodních účetních standarů
Doc.Dr.Ing.Hana Filipczyková-Vyskupová
35 04/2005
Uplatňování nároku na odpočet daně v poměrné výši u veřejnoprávních subjektů
redakce
36 05/2005
Informace u uplatňování DPH v energetice
redakce
35 07/2005
Vybíráme ze Sbírky zákonů
redakce
36 07/2005
Společnost s ručením omezeným a nájemné za uplynulé období
Ing. Martin Děrgel
38 07/2005
Zákon o registračních pokladnách
redakce
35 13/2005
Nový zákon o inspekci práce od 1. 7. 2005
Ing. Jiří Beran
 14-15/2005
Nový pokyn č. D-285
redakce
36 17/2005
Návrh novely zákona o daních z příjmů
Ing. Helena Machová
37 18/2005
Zaměstnanci ještě nemají vyčerpánu loňskou dovolenou? Pozor na 1.11.2005!
Richard W. Fetter
35 19/2005
E. Poradenský servis - dotazy čtenářůstrana a číslo
Povinnosti společenství vlastníků bytů
Ing. Miloš Kořínek
39 01/2005
Školní exkurze v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
40 01/2005
Dar pro nadaci
Ing. Helena Machová
40 01/2005
Odpisy pohledávek a jejich zaúčtování
Ing. Helena Machová
39 02/2005
Odpisování optické přípojky
Ing. Martin Děrgel
40 02/2005
Možné režimy DPH u prodeje poštovních známek
Ing. Martin Děrgel
39 03/2005
Přeúčtování osvobozeného plnění a DPH
Ing. Martin Děrgel
39 03/2005
Používání firemních automobilů a základ daně
Ing. Helena Machová
40 03/2005
Změna poplatníka u pronajatých pozemků - prodloužení termínu
Ing. Anna Teklá
39 04/2005
Příležitostný prodej pohledávky
Ing. Helena Machová
40 04/2005
Změny v odpisech automobilu
Ing. Helena Machová
40 04/2005
Prodej počítačů a DPH
Ing. Martin Děrgel
37 05/2005
DPH a stavební práce
Ing. Martin Děrgel
37 05/2005
Společnost s r.o. a prodej pohledávky
Ing. Martin Děrgel
38 05/2005
Příjem z prodeje bytu
Ing. Helena Machová
40 05/2005
Nový způsob odpočtu na vyživované dítě
Ing. Helena Machová
40 05/2005
Čekání na vklad do katastru se už v dani z nemovitosti netrestá
Ing. Anna Teklá
37 06/2005
Uplatnění odčitatelné položky
Ing. Miloš Kořínek
39 06/2005
Daňové přiznání cizince zaměstnaného v Čechách
Ing. Miloš Kořínek
39 06/2005
DPH a daňový doklad při prodeji ojetého automobilu v tuzemsku
Ing. Martin Děrgel
40 06/2005
Úroky z půjčky na nemovitost v dani z příjmů
Ing. Helena Machová
37 07/2005
Účtování tzv. drobného majetku pod 40 000 korun
Ing. Helena Machová
39 07/2005
Ručení nemovitostí za půjičku
Mgr. Josef Hoskovec
37 08/2005
Pohledávky ze smluv a přerušení podnikání
Ing. Miloš Kořínek
39 08/2005
Vedení účetnictví fyzickými osobami
Ing. Miloš Kořínek
40 08/2005
Úroky z prodlení v daních z příjmů
Ing. Miloš Kořínek
40 08/2005
Příspěvek na FKSP a penzijní připojištění v daních z příjmů
Ing. Martin Děrgel
39 09/2005
Půjčka společníka společnosti s ručením omezeným a úroky z daňovéno hlediska
Ing. Helena Machová
40 09/2005
Optimalizace základu daně z příjmů
Ing. Helena Machová
39 10/2005
Příspěvek na rekreaci v daních
Ing. Miloš Kořínek
39 10/2005
Automobil ke služebním a soukromým cestám
Ing. Helena Machová
40 10/2005
Nájem honitby a DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
37 11/2005
Výkrm telat pro plátce z Nizozemí a DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
37 11/2005
Místo plnění u zemědělských a lesních prací
Ing. Zdeněk Kuneš
38 11/2005
Pořízení stroje na finanční leasing
Ing. Helena Machová
39 11/2005
Exekuční náklady v s.r.o.
Ing. Miloš Kořínek
40 11/2005
Sazby DPH u stavebních a montážních prací pro sociální bydlení
Ing. Zdeněk Kuneš
37 12/2005
DPH a montáže, opravy a rekonstrukce výtahů v družstevních domech
Ing. Lenka Haráková
39 12/2005
Nárok na výplatu daňového bonusu
Ing. Miloš Kořínek
39 12/2005
Stravné pro OVSČ podnikající bez zaměstnanců
Ing. Miloš Kořínek
40 12/2005
Oprava účetních zápisů
Ing. Helena Machová
37 13/2005
Stanovení spoluvlastnického podílu v bytovém družstvu
Ing. Lenka Haráková
37 13/2005
Přechod z daňové evidence na účetnictví
Ing. Helena Machová
38 13/2005
Sražení nebo zajištění daně?
Ing. Miloš Kořínek
39 13/2005
Parkovací stání v dani z příjmů
Ing. Miloš Kořínek
40 13/2005
Účtování úroku z prodelení
Ing. Miloš Kořínek
75 14-15/2005
Peněžní výpomoc pozůstalému od zaměstnavatele
Ing. Miloš Kořínek
75 14-15/2005
Společnost s ručením omezeným a reinvestiční odpočet
Ing. Miloš Kořínek
76 14-15/2005
Drobný hmotný majetek při změně režimu na plátce DPH
Ing. Martin Děrgel
77 14-15/2005
Manželka jako spolupracující osoba
Ing. Helena Machová
79 14-15/2005
DPH a nájem bytu včetně zařizovacích předmětů
Ing. Martin Děrgel
79 14-15/2005
DPH a úprava odpočtu u přijaté služby
Ing. Martin Děrgel
79 14-15/2005
Penále pro OSVČ a žádost o odstranění tvrdosti
Mgr. Jiří Glet
80 14-15/2005
Svěření úkolů jiné právnické nebo fyzické osobě
Mgr. Olga Bičáková
38 17/2005
Náležitosti výzvy správce konkurzní podstaty
Bc. Petr Taranda
38 17/2005
Dar pro soukromého lékaře
Ing. Miloš Kořínek
40 17/2005
Vozidla v zahraničí
Ing. Miloš Kořínek
40 17/2005
Veřejné zakázky a lhůta pro přidělení námitek
JUDr. Ing. Radek Jurčík
39 18/2005
Změna termínu a zdávací řízení
JUDr. Ing. Radek Jurčík
39 18/2005
Poskytování veřejné podpory v průběhu vyrovnání
Bc. Petr Taranda
39 18/2005
Opravy a rekonstrukce domu v daňově uznatelných výdajích
Ing. Miloš Kořínek
37 19/2005
Syn splácí dům, ktrý staví rodiče
Ing. Miloš Kořínek
37 19/2005
Nárok na daňový bonus při přerušení studia
Ing. Miloš Kořínek
38 19/2005
Společenství vlastníků bytů a daň z příjmů
Ing. Jiří Nigrin
39 19/2005
Nákup a prodej pozemků, výstavby inženýrských sítí v daních a účetnictví
Ing. Jiří Nigrin
40 19/2005
Společnost s r.o. a tichý společník
Ing. Helena Machová
40 19/2005
Společník s.r.o. se rozhodl ukončit činnost
Ing. Helena Machová
39 20/2005
Zdůvodňování ve veřejných zakázkách
JUDr. Ing. Radek Jurčík
40 20/2005
Výměna garážových vrat a DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
37 21/2005
DPH a obchod s ojetými a novými automobily
Ing. Zdeněk Kuneš
38 21/2005
Tvorba rezervy na opravu hmotného majetku
Ing. Miloš Kořínek
39 21/2005
Vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 10/2005
redakce
40 21/2005
Automobil na leasing a daňově uznatelné výdaje
Ing. Helena Machová
37 22/2005
Problém s odpočtem úroků z úvěru ze stavebního spoření
Ing. Miloš Kořínek
37 22/2005
Rezervy na opravy budov a právní nástupnictví po zemřelém
Ing. Miloš Kořínek
38 22/2005
Krácení výdajů za užívání automobilu
Ing. Miloš Kořínek
38 22/2005
DPH a založení sdružení
Ing. Miloš Kořínek
39 22/2005
Společnost s r.o. a stravné zaměstnanců při zahraniční cestě
Ing. Miloš Kořínek
40 22/2005
Dotace na zřízení pracovního místa
Ing. Miloš Kořínek
40 22/2005
DPH a stavební práce ve francii
Ing. Zdeněk Kuneš
37 23/2005
Opožděné zdanění pořízení zboží od osoby registrované k DPH v jiném státě EU
Ing. Zdeněk Kuneš
38 23/2005
Náklady na rekreační zařízení v daních
Ing. Miloš Kořínek
39 23/2005
Silniční daň a jízdy soukromým automobilem zaměstnance
Ing. Miloš Kořínek
40 23/2005
Příloha:strana a číslo
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům nápoje
Ing. Helena Machová
34 14-15/2005
Finanční zpravodaj č. 9/2005 - část 1, 2 a 3
redakce
34 20/2005