LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
A. Daně, dávky, poplatky a clostrana a číslo

 01/2008
Finanční pronájem s následnou koupí v roce 2008
Ing. Vladimír Šretr
1 01/2008
Daň silniční za rok 2007, daňové přiznání a platba daně
Václav Pikal
10 01/2008
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2007
Ing. Petr Vrána
14 01/2008
Reforma daní 2008 (1.) - Změny ve zdanění fyzických osob
RNDr. Ivan Brychta
19 01/2008
Novela zákona o dani z nemovitostí od 1.1.2008
Ing. Anna Teklá
5 01/2008
Změny zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
Mgr. Josef Hoskovec
6 01/2008
Přiznání k dani z příjmů právnických osob
Ing. Jiří Nigrin
1 02/2008
Daňoví nerezidenti a změna zákona o daních z příjmů od 1.1.2008
Ing. Pavel Kyselák
11 02/2008
Prektické příklady na daňové odpisy osobního automobilu
Ing. Ivan Macháček
15 02/2008
Ukončení osvobození od daně ze staveb
redakce
18 02/2008
Reforma daní 2008 (2.) Zaměstnanci, změny u závislé činnosti
RNDr. Ivan Brychta
19 02/2008
DPH u oprav a zpracovatelských operací
Ing. Václav Benda
4 02/2008
Poslední povinnost hradit daň z minimálního základu
Ing. Ivan Macháček
1 03/2008
DPH při prodeji knih, novin a časopisů
Ing. Václav Benda
14 03/2008
Reforma daní 2008 (3.) Zaměstnanecké výhody
RNDr. Ivan Brychta
19 03/2008
Jak na správné platby daní finančním a celním úřadům
redakce
6 03/2008
Změny v závodním stravování
Ing. Zdeněk Morávek
7 03/2008
Zdanění příjmů z kapitálového majetku u fyzických osob
Ing. Helena Machová
9 03/2008
Otázky kolem skupinové registrace
Olga Holubová
1 04/2008
DPH při prodeji knih, novin a časopisů (2.)
Ing. Václav Benda
16 04/2008
Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitosti v roce 2008
redakce
18 04/2008
Reforma daní 2008 (3.) Změny u OSVČ
RNDr. Ivan Brychta
19 04/2008
Lhůty v daňovém řízení
Ing. Zdeněk Morávek
5 04/2008
Finanční leasing a daň z příjmů
Ing. Ivan Macháček
9 04/2008
DPH v zemědělství
Ing. Václav Benda
1 05/2008
Dary jako odčitatelná položka u fyzických osob
Ing. Jiří Nigrin
12 05/2008
Kdy je třeba vycházet ze zákona o správě dní a poplatků a kdy z celního zákona
Bc. Jaroslav Kratochvíl
15 05/2008
Reforma daní 2008 (5.) Novinky pro právnické osoby
RNDr. Ivan Brychta
19 05/2008
Prodej bytu a daň z přijmu
Ing. Helena Machová
7 05/2008
Autorské honoráře v roce 2008
Ing. Zdeněk Burda
1 06/2008
Příjmy ze zdrojů v zahraničí a jak zamezit dvojímu zdanění
Ing. Pavel Kyselák
11 06/2008
Reforma daní 2008 (6.) Daňové a nedaňové náklady
RNDr. Ivan Brychta
19 06/2008
Daň z převodu nemovitostí - do kdy ji lze doměřit?
Mgr. Josef Hoskovec
23 06/2008
Řešení pochybností při přípravě daňového přiznání
Ing. Miloš Kořínek
30 06/2008
Novela zákona o silniční dani ve Sněmovně
redakce
4 06/2008
Tiché společenství
Ing. Helena Machová
5 06/2008
DPH při dodání zboží s instalací či montáží
Ing. Václav Benda
1 07/2008
Příjmy ze zdrojů v zahraničí a jak zamezit dvojímu zdanění (2.)
Ing. Pavel Kyselák
13 07/2008
Problémy s doručováním v daňovém řízení
Ing. Zdeněk Burda
15 07/2008
Reforma daní 2008 (7.) - Majetek a ostatní změny zákona o daních z příjmů
RNDr. Ivan Brychta
19 07/2008
Spojené osoby
Ing. Jiří Nigrin
6 07/2008
Dary neziskovým subjektům z pohledu darovací daně - příklady
Ing. Zdeněk Morávek
8 07/2008
Změna podmínek pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů u fyzické osoby
Ing. Ivan Macháček
1 08/2008
Co je třeba vědět o dani darovací po 1.1.2008
Mgr. Josef Hoskovec
10 08/2008
Zvláštní sazba daně z finančního pronájmu
Ing. Miloš Kořínek
17 08/2008
Reforma daní 2008 (8.) - Změny v dani z přidané hodnoty
RNDr. Ivan Brychta
19 08/2008
Problémy s doručováním v daňovém řízení (2.)
Ing. Zdeněk Burda
6 08/2008
Přemístění zboží do jiného členského státu
Ing. Václav Benda
1 09/2008
Méně výhodná spolupráce osob podle § 13 ZDP
Ing. Ivan Macháček
11 09/2008
Plnění z FKSP z pohledu daně z příjmů
Ing. Zdeněk Morávek
16 09/2008
Reforma daní 2008 (9.) Ostatní daně
RNDr. Ivan Brychta
19 09/2008
Zdanění závazků v příkladech
Ing. Helena Machová
23 09/2008
Fakturace mezi manžely
Ing. Zdeněk Burda
5 09/2008
Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008
Ing. Zdeněk Kuneš
1 10/2008
Pořízení, odpisování a vyřazení majetku a daň z příjmu
Ing. Helena Machová
10 10/2008
Opravné položky podle § 8c zákona o rezervách
Ing. Jiří Nigrin
14 10/2008
Odměny zaměstnancům při životních jubileích, s příklady a odkazy na judikáty
Ing. Zdeněk Burda
17 10/2008
Daňová kontrola a možnost obnovení řízení
Ing. Miloš Kořínek
24 10/2008
Posečkání daně a povolení splátek
Ing. Zdeněk Morávek
25 10/2008
Odpočet DPH a použití majetku pro osobní potřebu
Ing. Václav Benda
5 10/2008
Občanská sdružení v myslivosti z pohledu daně z příjmů
Ing. Zdeněk Morávek
1 11/2008
Praktické postupy při stanovení sazby DPH u služeb
Ing. Václav Benda
10 11/2008
Zvířata a jejich financování
Ing. Jiří Nigrin
15 11/2008
Další informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008
Ing. Zdeněk Kuneš
20 11/2008
Další informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008
Ing. Zdeněk Kuneš
20 11/2008
Problematika zdanění vysokých mezd
Ing. Ivan Macháček
6 11/2008
Daně jako daňový výdaj (náklad)
Ing. Jiří Nigrin
1 12/2008
Práva a povinnosti spolupracující osoby
Ing. Zdeněk Burda
11 12/2008
Novela zákona o důchodovém pojištění
redakce
17 12/2008
Daňové odpisy nehmotného majetku
Ing. Helena Machová
18 12/2008
Doba úschovy účetních záznamů a sankce za její nedodržení
Ing. Miloš Kořínek
22 12/2008
Elektronický platební rozkaz od 1.7.2008
redakce
24 12/2008
Méně daňových úlev u penzijního a životního pojištění
Ing. Ivan Macháček
7 12/2008
Dary poskytnuté právnickými osobami
Ing. Jiří Nigrin
1 13/2008
Občanská sdružení v myslivosti a daň z přidané hodnoty
Ing. Zdeněk Morávek
10 13/2008
Testy podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů v roce 2008
Ing. Ivan Macháček
15 13/2008
Možná úskalí stravného na dvoudenní tuzemské pracovní cestě
JUDr. Marie Salačová
22 13/2008
Postoupení pohledávek v daňové evidenci
Ing. Helena Machová
6 13/2008
K problematice rovné 15 % daně
Prof.Ing.Jan Široký, CSc., Ing.Anna Kovářová
8 13/2008
Podnikání studentů - jaká má pravidla?
Ing. Ivan Macháček
1 14-15/2008
DPH v třístranném obchodě
Ing. Václav Benda
1 16/2008
Výzva správce daně - nástroj k vyděšení daňového poplatníka
Ing. Vladimír Šretr
11 16/2008
Příjmy nerezidentů ze zaměstnání - občané Slovenska
Ing. Pavel Kyselák
14 16/2008
Sleva na dani za zletilé vyživované dítě
Ing. Miloš Kořínek
19 16/2008
Prominutí daňového nedoplatku
Ing. Zdeněk Burda
22 16/2008
Úroky a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
7 16/2008
Nesplnění zákonné registrační povinnosti k DPH
Ing. Václav Benda
1 17/2008
Novela zákona o daních z příjmů ve Sněmovně
redakce
10 17/2008
Zdanění odměn funkcionářů společenství vlastníků jednotek
Ing. Zdeněk Morávek
11 17/2008
Pojistné na sociální a zdravotní pojištění OSVČ a daň z příjmů v roce 2008
Ing. Ivan Macháček
17 17/2008
Zdanění ostatních příjmů
Ing. Helena Machová
23 17/2008
Převod pozemků a DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
27 17/2008
Opravné,¨dodatečné daňové přiznání, nebo odvolání?
Ing. Zdeněk Burda
5 17/2008
Cestovní náhrady a kapesné v oblasti podnikání v návaznosti na daň z přijmů
Ing. Ivan Macháček
1 18/2008
Škody z hlediska daně z příjmů v roce 2008
Ing. Jiří Nigrin
12 18/2008
Zaměstnanec se zdravotním postižením a uplatňování slev
RNDr. Ivan Brychta
17 18/2008
Některé aspekty uplatnění daňové ztráty
Ing. Zdeněk Morávek
22 18/2008
Novela zákona o DPH s účinností od 1.1.2009
Ing. Zdeněk Kuneš
27 18/2008
Zrušení registrace k DPH
Ing. Václav Benda
7 18/2008
Zajištění daně z příjmů nerezidentů v ČR
Ing. Martin Děrgel
 19/2008
Skupinová registrace k DPH od 1.1.2009: termín do konce října 2008
Ing. Václav Benda
11 19/2008
Daňová ztráta - omezující podmínky upůatnění
Ing. Zdeněk Morávek
12 19/2008
Novela zákona o DPH s účinností od 1.1.2009 (2.)
Ing. Zdeněk Kuneš
17 19/2008
Přezkum daňových rozhodnutí
Bc. Jaroslav Kratochvíl
21 19/2008
Úkony správce daně způsobující přerušení běhu lhůt
Ing. Vladimír Šretr
7 19/2008
Odpisy pronajímaných nemovitostí
RNDr. Ivan Brychta
1 20/2008
Novela zákona o DPH s účinností od 1.1.2009 (3.)
Ing. Zdeněk Kuneš
10 20/2008
Postoupení pohledávek a DPH
Ing. Václav Benda
14 20/2008
Odpisování pohledávek
Ing. Helena Machová
17 20/2008
Pokyn č. D-319, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti
redakce
22 20/2008
Daňová kontrola a místní příslušnost správce daně
Ing. Vladimír Šretr
6 20/2008
Cenné papíry v daňové evidenci
Ing. Zdeněk Morávek
1 21/2008
Daňové a účetní odpisy
Ing. Jiří Nigrin
14 21/2008
Zdanění věcného břemene
Ing. Ivan Macháček
15 21/2008
Opravné položky k pohledávkám
Ing. Helena Machová
22 21/2008
Novela zákona o DPH s účinností od 1.1.2009 (4.)
Ing. Zdeněk Kuneš
26 21/2008
Zprostředkovatelská smlouva v daních
Ing. Martin Děrgel
5 21/2008
Marketingové studie a průzkum trhu z pohledu problematické daňové optimalizace
Ing. Zdeněk Burda
1 22/2008
Zdanění cen ze sportovních soutěží v příkladech
Ing. Jiří Nigrin
11 22/2008
Daňový pohled na spolupráci poplatníka s manželkou
Ing. Miloš Kořínek
13 22/2008
Novela zákona o DPH s účinností od 1.1.2009 (5.)
Ing. Zdeněk Kuneš
16 22/2008
Výpočet ročního koeficientu pro krácení nároku na odpočet DPH
Ing. Václav Benda
23 22/2008
Úprava základu daně při ukončení činnosti fyzické osoby
Ing. Helena Machová
7 22/2008
Finanční pronájem při uplatnění paušálních výdajů
Ing. Ivan Macháček
1 23/2008
Podnikání rodinných příslušníků
Ing. Jiří Nigrin
11 23/2008
Novela zákona o DPH s účinností od 1.1.2009 (6.)
Ing. Zdeněk Kuneš
15 23/2008
Závodní stravování v daních
Ing. Martin Děrgel
20 23/2008
Změna zdaňovacího období pro účely DPH
Ing. Václav Benda
28 23/2008
Návrh novely zákona o daních z příjmů
redakce
4 23/2008
Daňová evidence a závěr roku
Ing. Helena Machová
5 23/2008
Povinnost správce daně zohlednit daňovou ztrátu z pohledu judikatury
Ing. Zdeněk Morávek
8 23/2008
Zaměstnání na dohodu v roce 2009 z pohledu daní a pojistných odvodů
RNDr. Ivan Brychta
1 24/2008
Zdaňování příjmů ze zemědělské výroby a lesního hospodářství
Ing. Jiří Nigrin
11 24/2008
Zprostředkování - provize za uskutečnění obchodního případu
Ing. Zdeněk Burda
15 24/2008
Novela zákona o DPH s účinností od 1.1.2009 (7.)
Ing. Zdeněk Kuneš
23 24/2008
Oprava sazby daně a výše daně v roce 2009
Ing. Václav Benda
27 24/2008
Reklama a reklamní a propagační předměty z daňového pohledu
Ing. Zdeněk Morávek
6 24/2008
B. Právostrana a číslo
Zajímavé judikáty Evropského soudního dvora k dani z přidané hodnoty
Olga Holubová
23 01/2008
Změny v zákoně o správě daní a poplatků
Mgr. Karel Šimek
26 01/2008
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006
redakce
31 01/2008
Nemocenské od 1.1.2008 včetně poživatelů starovného a plného invalidního důchodu
Richard W. Fetter
32 01/2008
Osobní bankrot - bude spásou některých dlužníků?
Bc. Petr Taranda
23 02/2008
Změny v katastru nemovitostí
Ing. Bohumil Kuba
26 02/2008
Nařízení vlády, č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
redakce
30 02/2008
Zneužití práva - proč je kolem něho diskuze?
Ing. Zdeněk Burda
23 03/2008
Závazné posouzení sazby daně z přidané hodnoty
redakce
29 03/2008
Znáte změny v oce%novací vyhlášce platné od 1.1.2008?
redakce
30 03/2008
Koncepce insolvenčního zákona v kontextu s opravnými položkami k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení
Bc. Petr Taranda
23 04/2008
Ministerstvo financí předloží vládě návrh na novelu zákona o DPH
redakce
26 04/2008
Lhůty v daňovém řízení ze strany správců daně
Ing. Zdeněk Morávek
23 05/2008
Krachuje-li firma, zajímají se zaměstnanci o poskytování podpory v nezaměstnanosti
Mgr. Olga Bičáková
27 05/2008
Reorganizace - nový způsob řešení dlužníkova úpadku
Bc. Petr Taranda
31 06/2008
Informace o nových směrnicích Rady v oblasti DPH
redakce
36 06/2008
K novelizaci zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona s účinností od února a března 2008
JUDr. Vladimír Horálek
23 07/2008
Správa daní po přijetí nového insolvenčního zákona
Bc. Petr Taranda
27 07/2008
Správa daní po přijetí nového insolvenčního zákona (2.)
Bc. Petr Taranda
23 08/2008
Stručně k dozorčí radě, povinnostem a odpovědnosti jejích členů
JUDr. Ivan Rada
26 08/2008
Odměňování statutárních orgánů
JUDr. Aleš Bartoš
27 09/2008
Klasifikace veřejných zakázek a zadavatelů v zákoně o veřejných zakázkách
Doc. Ing. Jan Široký, CSc., Kristýna Kučerová
32 09/2008
Zahájení jednotlivých druhů zadávacích řízení a poskytnutí zadávací dokumentace
Doc. Ing. Jan Široký, CSc., Kristýna Kučerová
29 10/2008
Vytýkací řízení v daních, problémy a novinky
Ing. Zdeněk Burda
25 11/2008
Právní úprava řešení úpradku v zemích EU - Rakousko
Bc. Petr Taranda
32 11/2008
Známe účinky nálezu Ústavního soudu na plikace pracovního práva?
Mgr. Andrea Čadová
25 12/2008
Zaměstnavatelé a maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění - jaké mohou nastat situace?
JUDr. Jan Přib
23 13/2008
Ochrana obchodního tajemství, důvěrných informací a know-how ve firmě
JUDr. Lukáš Jansa
28 13/2008
Změny v živnostenském zákoně od 1.7.2008
Mgr. Andrea Čadová
32 13/2008
Právní úprava insolvenčního řízení v EU - Irsko
Bc. Petr Taranda
27 16/2008
COST SHARING - nové osvobození v zákoně o DPH a související judikatura Evropského soudního dvora
Olga Holubová
29 17/2008
Zákaz konkurence - zaměstnanci, obchodní partneři a členové statutárních orgánů
JUDr. Lukáš Jansa
31 17/2008
K novele zákona o omezení plateb v hotovosti
Mgr. Petr Graca
31 18/2008
Sdělení MF k aplikaci §24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů
redakce
32 18/2008
Vyprat špinavé peníze je od 1. září opět o něco složitější
Mgr. Petr Graca
23 19/2008
Jak ukončit účast ve společnosti s r.o.
Ing. Pavel Běhounek
27 19/2008
Další novela zákona o DPH v Poslanecké sněmovně
redakce
30 19/2008
Kontrola zaměstnance při práci s počítačem
JUDr. Lukáš Jansa
23 20/2008
Nemocenské pojištění v roce 2009 a související změny v odvodech pojistného
Ing. Pavel Běhounek
26 20/2008
Daňová kontrola a dodatečné daňové přiznání
Bc. Jaroslav Kratochvíl
29 20/2008
Transformace živnostníka na společnost s ručením omezeným
JUDr. Lukáš Jansa
33 21/2008
Nařízení vlády č. 363/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2009
redakce
35 21/2008
Nařízení vlády č. 366/2008 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
redakce
35 21/2008
Uvádění osobních údajů zaměstnanců na firemních internetových stránkách
Mgr. Lukáš Mokrý
27 22/2008
Návrh na bezúplatný převod majetku v Poslanecké sněmovně
redakce
30 22/2008
Změny v zákoně o zaměstnanosti od 1.1.2009
Mgr. Andrea Čadová
33 24/2008
C. Hospodářství, obchod, financestrana a číslo
Konec roku v účetnictví
Ing. Zdeněk Morávek
35 01/2008
Snížení hodnoty aktiv podle mezinárodních standardů (IAS/IFRS) a ČSÚ
Ph.D., Ing. Karel Štekner
31 02/2008
Co přinesla novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví?
Ing. Marie Paseková
31 03/2008
Co přinesla novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví (2.)
Ing. Marie Paseková
27 04/2008
Stanovení základu DPH při dovozu zboží ve vazbě na celní hodnotu
Marek Reinoha
31 05/2008
Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů se prodlužuje
redakce
36 05/2008
Prodej podniku obchodní společnosti
Ing. Martin Děrgel
31 07/2008
Prodej podniku obchodní společnosti (2.)
Ing. Martin Děrgel
33 08/2008
Účetnictví občanských sdružení v myslivosti
Ing. Zdeněk Morávek
29 12/2008
Rezervy, podmíněné závazky a aktiva podle mezinárodních standardů (IAS/IFRS) a ČÚS
Ing. Marie Paseková, Ph.D., Ing. Karel Šteker
29 16/2008
Inventarizace a inventura - vyhněme se problémům
Ing. Zdenka Cardová
31 19/2008
Některé účetní aspekty factoringových transakcí
Ing. Tomáš Morávek
35 19/2008
Podpora bydlení - jaké jsou možnosti?
Ing.arch.Daniela Grabmullerová, MBA
31 20/2008
Účetní závěrka za rok 2008
Ing. Helena Machová
33 23/2008
Cizinci a koupě nemovitosti k bydlení v ČR
redakce
38 23/2008
Zavedení eura na Slovensku a české firmy
Ing. Zdenka Cardová
36 24/2008
D. Aktuální informacestrana a číslo
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008
35 02/2008
Vyhláška, kterou se mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena PHM
redakce
35 02/2008
Vybíráme ze Sbírky zákonů
redakce
36 02/2008
Oprava stanoviska k finančnímu pronájmu
redakce
38 02/2008
Pokyn č. D-317 o průměrných cenách pohonných hnot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM
redakce
35 03/2008
Pokyn č. D-318 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2007 podle § 38 zákona o daních z příjmů
redakce
35 03/2008
Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů, resp. z příjmů a z majetku
redakce
33 04/2008
Zdanění daňových nerezidentů po 7.2.2008
redakce
36 04/2008
Vybíráme ze Sbírky předpisů
redakce
36 08/2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní ....
redakce
30 09/2008
Novela zákona o důchodovém pojištění
redakce
30 09/2008
Pokyn č. D-310 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků vydaných v letech 1993-2005
redakce
35 10/2008
Výzva k podání žádosti o prominutí nezaplacené daně zemědělské
redakce
36 11/2008
Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor a DPH
redakce
36 11/2008
Návrh novely zákona o DPH
redakce
33 12/2008
Vybíráme ze Sbírky předpisů
redakce
34 12/2008
Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
redakce
36 12/2008
Novela zákona o dani silniční od 1.1.2009
Václav Pikal
33 16/2008
Vybíráme ze Sbírky předpisů
redakce
36 16/2008
Zaokrouhlední daně pro účely DPH a ukončení platnosti 50 haléřů k 31. srpnu 2008
redakce
36 16/2008
Zásadní návrh novely zákona o dních z příjmů v Parlamentu
Ing. Helena Machová
34 18/2008
Vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 5-6/2008
redakce
36 20/2008
Novela zákona o dani z nemovitostí v Poslanecké sněmovně
redakce
36 20/2008
Návrh převést lékařskou posudkovou službu zpět an ČSSZ
redakce
36 20/2008
Změna vyhlášky o nakládání s odpady od 1.11.2008
redakce
36 21/2008
Nový formulář přiznání k DPH
Ing. Blanka Barošová, Ing. Martin Janeček
31 22/2008
Vybíráme ze Sbírky předpisů
redakce
36 22/2008
E. PORADENSKÝ SERVISstrana a číslo
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám
Ing. Miloš Kořínek
39 01/2008
Zařazení daru do obchodního majetku
Ing. Miloš Kořínek
39 01/2008
Ke stanovení lhůt v daňovém řízení
Bc. Jaroslav Kratochvíl
39 02/2008
Důchodci a slevy na dani
Ing. Miloš Kořínek
39 02/2008
Změny při užívání služebního automobilu i soukromě
Ing. Miloš Kořínek
37 03/2008
Zaměstnávání zahraničních zaměstnanců
Ing. Miloš Kořínek
37 03/2008
Ubytování v místech odloučených provozoven
Ing. Miloš Kořínek
37 03/2008
Pracovní doba a cestovní náhrady u zaměstnanců v dopravě
JUDr. Marie Salačová
38 03/2008
Pravidla pro tvorbu rezervy na opravu střechy
Ing. Helena Machová
39 03/2008
Zdanění záloh na přelomu roku
Ing. Helena Machová
40 03/2008
Terénní úpravy z daňového pohledu
Ing. Helena Machová
40 03/2008
Průměrná cena LPG
JUDr. Marie Salačová
37 04/2008
Cestovní náhrady u podnikatele - fyzické osoby
JUDr. Marie Salačová
37 04/2008
Registrace k DPH
Ing. Jiří Nigrin
38 04/2008
Společné zdanění manželů
Ing. Jiří Nigrin
38 04/2008
Přeplatky na socilání pojištění a daň z příjmů
Ing. Miloš Kořínek
39 04/2008
Technické zhodnocení automobilu a zimní pneumatiky
Ing. Miloš Kořínek
39 04/2008
Odčitatelné položky u cizinců
Ing. Miloš Kořínek
40 04/2008
Zdnění přeplatků
Ing. Helena Machová
37 05/2008
Podávání daňového přiznání k dani z nemovitosti a placení daně u zděděných nemovitostí
Ing. Anna Teklá
37 05/2008
Jazykové kurzy jako nepeněžní plnění
Ing. Miloš Kořínek
38 05/2008
Rozdílná data při koupi automobilu a zápisu do technického průkazu
Ing. Miloš Kořínek
38 05/2008
Daňově uznatelný výdaj za nákup zboží po jeho likvidaci
Ing. Miloš Kořínek
39 05/2008
Zdanění příjmů z pronájmu bytu
Ing. Miloš Kořínek
39 05/2008
Podpora v nezaměstnanosti po část roku
Ing. Miloš Kořínek
40 05/2008
Promlčecí doba při povinnosti platit jako vlastník bytu do fondu oprav a za služby
JUDr. Aleš Bartoš
37 06/2008
Daňové přiznání za rok 2007 a příjem za dodávku z roku 2005
Ing. Miloš Kořínek
38 06/2008
Nutnost platit zálohy na daň z příjmů
Ing. Miloš Kořínek
38 06/2008
Povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce při nekolidujícím zaměstnání
Mgr. Olga Bičáková
39 06/2008
Pronájem chaty považovaný nesprávně za příležitostný
Ing. Miloš Kořínek
37 07/2008
Služební cesta zprostředkovaná jinou formou v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
37 07/2008
Konec podnikání a přeplatek na sociálním a zdravotním pojištění
Ing. Miloš Kořínek
37 07/2008
Ceny sjednané mezi spojenými osobami
Ing. Helena Machová
38 07/2008
Podnikání zahraniční fyzické osoby v ČR
Ing. Jiří Nigrin
38 07/2008
Sleva na dani u studenta VŠ při změně formy studia
Ing. Jiří Nigrin
40 07/2008
Odpočet úroků z úvěru na bydlení, vlastní-li byt rodiče
Ing. Jiří Nigrin
40 07/2008
Odpočet úroků z úvěru na bydlení, chybí-li list o vlastnictví
Ing. Jiří Nigrin
40 07/2008
Cestovné a stravné při nečekaném použití vlastního automobilu místo vlaku
JUDr. Marie Salačová
31 09/2008
Pohyblivá složka jako součást mzdového tarifu
JUDr. Věra Hrouzková
31 09/2008
Nárok na zpětný dopočet zdravotního pojištění
Ing. Antonín Daněk
32 09/2008
E. Poradenský servis - dotazy čtenářůstrana a číslo
Škola půjčuje zaměstnanci soukromě vozidlo
JUDr. Marie Salačová
37 08/2008
Nárok na osvobození od daně z plynu v domově pro seniory
Olga Holubová
38 08/2008
Směna dlouhodobého majetku
Ing. Helena Machová
39 08/2008
Doručování vyhláškou
Ing. Miloš Kořínek
39 08/2008
Zemědělský pozemek zakoupený v dražbě na splátky
Ing. Helena Machová
40 08/2008
Likvidace starých zásob
Ing. Miloš Kořínek
37 09/2008
Výdaje na úpravu budovy v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
38 09/2008
Zaměstnanec a zdanění bezúročné půjčky
Ing. Miloš Kořínek
38 09/2008
Odpočet na studenta
Ing. Jiří Nigrin
38 09/2008
Přechod z podnikání na závislou činnost a placení záloh
Ing. Miloš Kořínek
39 09/2008
Účetnictví a dodatečné daňové přiznání
Ing. Helena Machová
39 09/2008
Sporné doklady při vyúčtování zahraniční pracovní cesty
JUDr. Marie Salačová
39 09/2008
Vliv prominutí úroků na základ daně
Ing. Helena Machová
39 09/2008
DPH a kanalizační přípojka u domova důchodců
Ing. Zdeněk Kuneš
40 09/2008
Úhrada pohledávek při přechodu na paušální výdaje
Ing. Helena Machová
40 09/2008
Kancelář v bytě a DPH při stavebních úpravách
Ing. Zdeněk Kuneš
40 09/2008
Definice oprav
Ing. Helena Machová
40 09/2008
Náhrada cestovních výdajů
JUDr. Marie Salačová
37 10/2008
Příležitostné používání automobilu pro podnikání
Ing. Helena Machová
37 10/2008
Příjmy z pronájmu nemovitostí
Ing. Helena Machová
38 10/2008
Přeřazení z obchodního majetku do osobního užívání
Ing. Helena Machová
38 10/2008
Vyrovnání majetkových podílů družstvem
Ing. Miloš Kořínek
39 10/2008
Vymezení živnosti
Ing. Miloš Kořínek
39 10/2008
Rekonstrukce domu k pronájmu v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
40 10/2008
Nedoplatek z ročního zúčtování záloh
Ing. Miloš Kořínek
37 11/2008
Daňově uznatelný výdaj proti příjmům z prodeje automobilu
Ing. Miloš Kořínek
37 11/2008
Uhrazené leasingové splátky a daňové výdaje
Ing. Miloš Kořínek
38 11/2008
Odkup nemovitosti v pronájmu
Ing. Helena Machová
39 11/2008
Kupní cena za prodej vozu bude uhrazena až v příštím roce
Ing. Helena Machová
39 11/2008
Rozdělení příjmů a výdajů v registrovaném partnerství
Ing. Helena Machová
40 11/2008
Podnikání v zemědělství na pronajatých pozemcích
Ing. Miloš Kořínek
37 12/2008
Nové vybavení restaurační kuchyně v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
37 12/2008
DPH při opravě samostatně stojící garáže
Ing. Zdeněk Kuneš
38 12/2008
DPH při vymalování bytové komory
Ing. Zdeněk Kuneš
39 12/2008
Sazba DPH při výstavbě bytu
Ing. Zdeněk Kuneš
39 12/2008
Oprava střechy rodinného domku k rekreaci a DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
39 12/2008
DPH u rekonstrukce rodinného domu a bytu
Ing. Zdeněk Kuneš
40 12/2008
Právo zástupce obce kontrolovat úklid a užívání nájemních bytů
JUDr. Romana Lužná
37 13/2008
Rozsah práva nahlížet do spisu finančního úřadu
Ing. Miloš Kořínek
38 13/2008
Rehabilitační pobyt pro zaměstnance zdarma
Ing. Miloš Kořínek
39 13/2008
DPH u vchodových dveří
Ing. Zdeněk Kuneš
39 13/2008
Topenářské práce a sazba DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
40 13/2008
Automobil jako vypořžádací podíl společníka
Ing. Helena Machová
40 13/2008
DPH u půdní vestavby
Ing. Zdeněk Kuneš
40 13/2008
Náklady zaměstnavatele na srážky ze mzdy
Ing. Jiří Nigrin
37 16/2008
Zaměstnanec a zdanění bezúročné půjčky
Ing. Miloš Kořínek
38 16/2008
Sporné doklady při vyúčtování zahraniční pracovní cesty
JUDr. Marie Salačová
39 16/2008
Přechod z podnikání na závislou činnost a placení záloh
Ing. Miloš Kořínek
39 16/2008
Kancelář v bytě a DPH při stavebních úpravách
Ing. Zdeněk Kuneš
40 16/2008
DPH a kanalizační přípojka u domova důchodců
Ing. Zdeněk Kuneš
40 16/2008
Automobil na úvěr
Ing. Helena Machová
38 17/2008
Prodej pozemků v daních a účetnictví
Ing. Helena Machová
38 17/2008
Kdy se nevylučuje přejít z výajů ve skutečné výši na výdaje procentní sazbou
Ing. Miloš Kořínek
39 17/2008
DPH a pronájem parkoviště
Ing. Zdeněk Kuneš
40 17/2008
DPH a osvobození nájmu bytu s parkovacím stáním
Ing. Zdeněk Kuneš
38 18/2008
Doklad o spotřebě pohonných hmot
JUDr. Marie Salačová
38 18/2008
Nájem části restaurace pro hrací automaty a DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
38 18/2008
Budova částečně využívaná k podnikání a odpočet daně ze stavebních prací
Ing. Zdeněk Kuneš
39 18/2008
Příležitostné zaměstnávání brigádníků
Ing. Miloš Kořínek
40 18/2008
Náhrada jízdních výdajů za soukromé vozidlo na leasing
JUDr. Marie Salačová
38 19/2008
Poskytnutí daru a místo zadnitelného plnění
Ing. Václav Benda
38 19/2008
Prodej a pronájem družstevního bytu
Ing. Helena Machová
39 19/2008
DPH a výměna topení v klubu důchodců
Ing. Zdeněk Kuneš
39 19/2008
Započtení pohledávky ze smluvní pokuty
Ing. Miloš Kořínek
40 19/2008
Zveřejnění výroční zprávy výrobního družstva
Ing. Miloš Kořínek
37 20/2008
Daň z nemovitostí u zemědělské půdy
Ing. Miloš Kořínek
38 20/2008
Slevy na silniční dani na nové nákladní automobily
Ing. Miloš Kořínek
38 20/2008
Opravná položka k pohledávce
Ing. Helena Machová
39 20/2008
Technické zhodnocení na již odepsaném majetku
Ing. Helena Machová
39 20/2008
Nákup počítačového programu
Ing. Helena Machová
40 20/2008
Náklady na odborný rozvoj zaměstnanců
Ing. Jiří Nigrin
37 21/2008
S.r.o. a odhad nákladů za elektřinu za rok 2008
Ing. Miloš Kořínek
38 21/2008
Lhůta pro předložení dokladů při kontrole
Ing. Miloš Kořínek
38 21/2008
Jeden automobil při společném podnikání manželů
Ing. Helena Machová
39 21/2008
Pohledávka za cizincem v daňové evidenci
Ing. Helena Machová
40 21/2008
Výdaje spojené se zahájením podnikání
Ing. Helena Machová
40 21/2008
Stravování hrazené na semináři
JUDr. Marie Salačová
37 22/2008
Prodej ordinace
Ing. Helena Machová
38 22/2008
Emisní limit EURO 4 u nákladního automobilu
Václav Pikal
38 22/2008
Osobní automobil a snížení daně za rok 2008
Václav Pikal
39 22/2008
Sazba silniční daně u nákladního automobilu
Václav Pikal
39 22/2008
Nealko nápoje zdarma v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
40 22/2008
Daňové a účetní odpisy u softwarových prací
Ing. Jiří Nigrin
39 23/2008
Odpočet úroků ze stavebního spoření a trvalé bydliště
Ing. Miloš Kořínek
40 23/2008
Zákon o veřejných zakázkách a vlastníci zdravotnických zařízení
JUDr. Vladimír Horálek
39 24/2008
Rozdíl mezi úvěrem a půjičkou
Ing. Miloš Kořínek
39 24/2008
Neplatnost podání a lhůta k nápravě
Ing. Miloš Kořínek
40 24/2008