LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
A. Daně, dávky, poplatky a clostrana a číslo
Změny ve zdaňování finančního pronájmu
Ing. Václav Benda
1 1/2009
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2008
Ing. Helena Machová
15 1/2009
Některé příjmy společenství vlastníků jednotek z daňového hlediska
Ing. Zdeněk Morávek
5 1/2009
Úprava základu daně z príjmů fyzických osob podle § 5 ZDP
Ing. Ivan Macháček
9 1/2009
Osoby identifikované k dani
Ing. Zdeněk Morávek
1 10/2009
Definice veřejnoprávního subjektu k účelům zákona o dani z přidané hodnoty
Mgr.et Mgr.Karla Maderová Voltnerová, prof. Ing.
15 10/2009
Neuhrazené závazky
Ing. Miloš Kořínek
19 10/2009
Přeúčtování poštovného,zdravotnických služeb a pojišťovacích činností podle zákona o DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
4 10/2009
Drobný hmotný majetek
Ing. Helena Machová
7 10/2009
Zdanění příjmů zemědělců
Ing. Ivan Macháček
9 10/2009
Pohledávky a závazky v roce 2009 z daňového a účetního pohledu
RNDr. Ivan Brychta
1 11/2009
Úhrada členských příspěvků z pohledu daní
Ing. Helena Machová
11 11/2009
Zdanění příjmů zemědělců (2.)
Ing. Ivan Macháček
14 11/2009
Paušální náhrady za použití vlastního nářadí
Ing. Zdeněk Burda
18 11/2009
Informace k osvobození některých zemědělských pozemků
redakce
24 11/2009
Bezúplatné poskytnutí zboží nebo služby v příkladech
Ing. Václav Benda
7 11/2009
Daňové souvislosti zásob u OSVĆ, která vede daňovou evidenci
Ing. Ivan Macháček
1 12/2009
Příjmy autorů a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
13 12/2009
Oceňování a evidence majetku získaného z finančního leasingu
Ing. Vladimír Schiffer
16 12/2009
Vládní návrh novely zákona o DPH
redakce
20 12/2009
Pohledávky a závazky v roce 2009 z daňového a účetního pohledu (2.)
RNDr. Ivan Brychta
8 12/2009
Jak správně zdaňovat letní studentské brigády?
Ing. Ivan Macháček
1 13/2009
Vypůjčený automobil a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
12 13/2009
Dodanění závazků podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 12 ZDP v příkladech
redakce
14 13/2009
Co je třeba ještě vědět o osobách identifikovaných k dani
Ing. Václav Benda
17 13/2009
Zdanění odměny jednatele
Ing. Zdeněk Morávek
8 13/2009
Daňové odpisy u příspěvkových organizací
Ing. Zdeněk Morávek
1 14-15/2009
Sdělení MF k uplatnění nezdanitelné části základu daně ....
redakce
10 14-15/2009
Zdanění statutárních orgánů společnosti s r.o. a akciové společnosti
Ing. Ivan Macháček
11 14-15/2009
Nad některými problémy spojenými s provozem automobilu
Ing. Zdeněk Burda
15 14-15/2009
Jaké novely zákona o daních z příjmů sledovat?
redakce
19 14-15/2009
Příspěvek zaměstnavatele na dovolenou
Ing. Helena Machová
20 14-15/2009
Spolupracující osoby - výhody a nevýhody spolupráce
Ing. Jiří Nigrin
22 14-15/2009
Jak zjistit správnou sazbu DPH?
Ing. Zdeněk Kuneš
27 14-15/2009
Daně v daňových výdajích
Ing. Miloš Kořínek
32 14-15/2009
Akcie v daních zpříjmů
Ing. Martin Děrgel
35 14-15/2009
Aktuální změny v nabývání nemocitostí v České republice
redakce
40 14-15/2009
Jak správně postupovat při odpočtu DPH u technického zhodnocení.....
Ing. Václav Benda
6 14-15/2009
Jak správně stanovit základ daně
Ing. Václav Benda
1 16/2009
Krize nutí přemýšlet o nákladech aneb sedm tipů, jak ušetřit na dani
Ing. Helena Machová
10 16/2009
Ještě k tématu "daňové odpisy u příspěvkových organizací"
Ing. Zdeněk Morávek
12 16/2009
Zateplování rodinných domů a bytových domů z pohledu DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
14 16/2009
Akcie v daních zpříjmů (2.)
Ing. Martin Děrgel
20 16/2009
Úroky ze stavebního spoření a z hypotéky
Ing. Ivan Macháček
5 16/2009
Sportovní aktivity a DPH
Ing. Václav Benda
1 17/2009
Výsledek hospodaření, daňové a nedaňové náklady
Ing. Helena Machová
11 17/2009
Akcie v daních zpříjmů (3.)
Ing. Martin Děrgel
16 17/2009
"Evropská" změna u srážkové daně
Ing. Pavel Kyselák
22 17/2009
Novela zákona o správě daní a poplatků a zákona o daních z příjmů
Ing. Helena Machová
24 17/2009
Sledujte dvě novely zákona o DPH v Poslanecké sněmovně
redakce
5 17/2009
Zaměstnanci a telefon z pohledu souvisejících nákladů
RNDr. Ivan Brychta
6 17/2009
Sdružení osob, které není právnickou osobou - jaké má v době krize výhody?
Ing. Zdeněk Morávek
1 18/2009
Pokyn č. D-324 k refinancování úvěrů na bytové potřeby
redakce
10 18/2009
Sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
11 18/2009
Nahlížení do spisů
Ing. Miloš Kořínek
14 18/2009
Daňový řád - nová právní norma
Ing. Josef Federsel
16 18/2009
Finanční leasing v roce 2009 z hlediska daně zpříjmů v příkladech
Ing. Ivan Macháček
6 18/2009
Fakturace mezi jednateli a společností s r.o. - vyvarujme se rizikových postupů
Ing. Zdeněk Morávek
1 19/2009
Ubytování pracovníků z pohledu daní
Ing. Vladimír Šretr
11 19/2009
Prodej podniku v daňových a účetních souvislostech
RNDr. Ivan Brychta
17 19/2009
Nedokončené investice dovedou potrápit
Ing. Martin Děrgel
5 19/2009
Zahraniční příjmy tuzemců včetně aktuálních změn
Ing. Pavel Kyselák
1 2/2009
Úprava pravidel pro přeúčtování energií a služeb v roce 2009
Ing. Václav Benda
12 2/2009
Novela zákona o daních z příjmů č. 2/2009 Sb.
Ing. Pavel Běhounek
17 2/2009
Uplatňování výdajů procentní sazbou
Ing. Miloš Kořínek
22 2/2009
Není protokol jako protokol
Ing. Vladimír Šretr
5 2/2009
Daňové odpisy versus účetní odpisy
Ing. Helena Machová
9 2/2009
Podnikání a zaměstnání manželů
Ing. Ivan Macháček
1 20/2009
Nad některými problémy ukončení podnikání ve sdružení
Ing. Zdeněk Burda
11 20/2009
Prodej podniku v daňových a účetních souvislostech (2.)
RNDr. Ivan Brychta
15 20/2009
Prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňového zvýhodnění
Ing. Miloš Kořínek
20 20/2009
"Paušalisté", nezdaňujte příjmy dvakrát
Ing. Martin Děrgel
23 20/2009
Vládní "úsporný balíček" a změny v daňových a jiných zákonech
redakce
26 20/2009
Zrušení knihy jízd novelou zákona o daních zpříjmů ve vztahu k DPH
redakce
26 20/2009
Obchodní majetek v podnikání
Ing. Helena Machová
7 20/2009
Sazby DPH u služeb a navrhované změny
Ing. Václav Benda
1 21/2009
Poskytování úvěrů a půjček mezi jednateli, společníky a společností
Ing. Zdeněk Morávek
10 21/2009
Prokazování nároku na odpočet DPH u nákupu pohonných hmot
Ing. Zdeněk Kuneš
15 21/2009
Prodej a pronájem nemovitostí z daňového hlediska
Ing. Helena Machová
17 21/2009
Výzvy správce daně z pohledu rozsudku Nejvyššího správního soudu
Ing. Vladimír Šretr
6 21/2009
Změna sazeb daně z přidané hodnoty po novele
Ing. Zdeněk Kuneš
1 22/2009
Dary nadacím a nadačním fondům ve vztahu k živelním událostem
Ing. Zdeněk Morávek
14 22/2009
Zdaňování příjmů z prodeje bytu
Ing. Miloš Kořínek
18 22/2009
Srážková daň
Ing. Jiří Nigrin
4 22/2009
DPH v zemědělství v roce 2009
Ing. Václav Benda
6 22/2009
DPH u záloh v daňové evidenci
Ing. Václav Benda
1 23/2009
Odstranění nezákonnosti výzvy spráce daně
Ing. Vladimír Šretr
12 23/2009
Vybrané daňové problémy neziskových poplatníků
Ing. Zdeněk Morávek
16 23/2009
Mimořádné odpisy v případě změny ocenění majetku
Ing. Helena Machová
22 23/2009
Do Senátu postoupila jen jedna novela zákona o DPH
redakce
24 23/2009
Kdy je třeba zdanit příjem z půjčky nebo úvěru
Ing. Martin Děrgel
25 23/2009
Pokyn č. D-330 pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti od 1.11.2009
redakce
26 23/2009
Paušální výdaje v daňovém přiznání za rok 2009
Ing. Ivan Macháček
5 23/2009
Daňové změny pro rok 2010 schválené v rámci úsporného balíčku
Ing. Pavel Běhounek
1 24/2009
Zpracování žádosti o prominutí příslušenství daně
Ing. Vladimír Šretr
11 24/2009
Přechod z daňové evidence na paušální výdaje a vyměřovací základ pojistného
Ing. Ivan Macháček
15 24/2009
Deset tipů správné aplikace "paušálu na auta"
Ing. Helena Machová
19 24/2009
Nárok na odpočet z přijatých služeb při registraci plátce
Ing. Martin Děrgel
22 24/2009
DPH u knih a brožur
Ing. Václav Benda
5 24/2009
Technické zhodnocení hmotného majetku a jeho daňové odpisování
Ing. Ivan Macháček
1 3/2009
Změny v přiznání k dani z přijmů fyzických osob za zdaňovací období 2008
Ing. Petr Vrána
13 3/2009
Změny v registraci českých osob k DPH
Ing. Martin Děrgel
21 3/2009
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na novém tiskopise
redakce
24 3/2009
Zahraniční příjmy tuzemců včetně aktuálních změn (2.)
Ing. Pavel Kyselák
9 3/2009
Selekce důkazů provedená správcem daně
Ing. Vladimír Šretr
1 4/2009
Automobil na leasing a pronajatý nemovitý majetek z pohledu technického zhodnocení a daňových odpisů
Ing. Ivan Macháček
10 4/2009
Změny v nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
redakce
17 4/2009
Novela zákona o dani z nemovitosti
Ing. Anna Teklá
18 4/2009
Odčitatelsné položky fyzických osob za rok 2008
Ing. Helena Machová
20 4/2009
Informace k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v podobě dotazů
redakce
24 4/2009
Určení sazby DPH při sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu
redakce
24 4/2009
Změny v registraci českých osob k DPH (2.)
Ing. Martin Děrgel
5 4/2009
Pořízení zboží z jiného členského státu v roce 2009
Ing. Václav Benda
1 5/2009
Daň z příjmů u občanských sdružení
Ing. Zdeněk Morávek
13 5/2009
Změny ve zdanění zaměstnanců
Ing. Ivan Macháček
18 5/2009
Daňové dopady věcného břemene
Ing. Helena Machová
25 5/2009
Zahajování daňové kontroly a pravidlo "1+3"
Ing. Vladimír Šretr
9 5/2009
Změny v odpočtu daně
Ing. Václav Benda
1 6/2009
Možnosti odpočtu za dobré skutky za rok 2008
Ing. Miloš Kořínek
12 6/2009
Osoby povinné k dani po 1.1.2009
Ing. Zdeněk Kuneš
15 6/2009
Zdanění fyzických osob při dosažení maximálního vyměřovacího základu
Ing. Ivan Macháček
20 6/2009
Automobil v roce 2009
RNDr. Ivan Brychta
25 6/2009
Dodatečné a opravné daňové přiznání
Ing. Helena Machová
7 6/2009
Daňové přiznání za skupinu
Ing. Václav Benda
 7/2009
Automobil v roce 2009 (2.)
RNDr. Ivan Brychta
14 7/2009
Daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí jako daňový výdaj
Ing. Miloš Kořínek
17 7/2009
Porušení rozpočtové kázně - co dál?
Ing. Zdeněk Morávek
20 7/2009
Prodej a nákup pozemků, daň z příjmů a účetnictví
Ing. Helena Machová
8 7/2009
Promíjení záloh na placení daně v roce 2009 v praktických příkladech
Ing. Zdeněk Burda
1 8/2009
Likvidace zásob a hmotného majetku
Ing. Helena Machová
11 8/2009
Přehled daňového řešení benefitů u zaměstnance
Ing. Ivan Macháček
14 8/2009
Porušení rozpočtové kázně - co dál? (2.)
Ing. Zdeněk Morávek
19 8/2009
Informace k mezinárodním daňovým vztahům s Rakouskem
redakce
22 8/2009
DPH u vývozu zboží v roce 2009
Ing. Václav Benda
4 8/2009
Dodatečné uplatnění ztráty jako odčitatelné položky
Ing. Zdeněk Burda
1 9/2009
Metodický postup při oceňování rodinného domu, rekreační chaty a zahrádkářské chaty
redakce
11 9/2009
Daňové řešení benefitů u zaměstnavatele
Ing. Ivan Macháček
12 9/2009
Příjmy z pronájmu podle § 9 a § 10 zákona o daních z příjmů
Ing. Miloš Kořínek
15 9/2009
Poznámka k navýšení příjmů ze zaměstnání
Ing. Pavel Kyselák
18 9/2009
Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů
redakce
20 9/2009
DPH u dodání zboží, převodu nemovitosti a při poskytnutí služby v příkladech
Ing. Zdeněk Kuneš
8 9/2009
B. Právostrana a číslo
Nový systém nemocenského pojištění a odvody pojistného na sociální zabezpečení od 1.1.2009
Ing. Pavel Běhounek
19 1/2009
Sdělení MPSV č. 396/2008 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro denní vyměrovačí základ
redakce
22 1/2009
Novela zákona o zaměstnanosti - změny pro zaměstnavatelel od 1.1.2009
Mgr. Andrea Čadová
23 1/2009
Vymáhání pohledávek - možnosti prevence a zajištění
Mgr. Adam Liberda
26 1/2009
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009
redakce
31 1/2009
Návrh novely insolvenčního zákona v rámci protikrizového balíčku
Mgr. Bc. Hana Boulová
21 10/2009
Řešení problémů s nadbytečností zaměstnanců a částečná nezaměstnanost
Mgr. Andrea Krásná
25 10/2009
Nelehká doba: snižte rizika při uzavírání obchodních smluv v dodavatelských vztazích (3.)
Mgr. Lukáš Mokrý
27 10/2009
Nelehká doba: snižte rizika při uzavírání obchodních smluv v dodavatelských vztazích (4.)
Mgr. Lukáš Mokrý
25 11/2009
Povinnost zřídit si datovou schránku od 1. července 2009
redakce
30 11/2009
Novela insolvenčního zákona v rámci protikrizového balíčku (2.)
Mgr. Bc. Hana Boulová
31 11/2009
Orientační výše příspěvků povinného pojistného
redakce
34 11/2009
Nelehká doba: snižte rizika při uzavírání obchodních smluv v dodavatelských vztazích (5.)
Mgr. Lukáš Mokrý
21 12/2009
Sdělení MPSV, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy pro účely životního a existančního minima a částka 50% a 25% průměrné měsíční mzdy
redakce
26 12/2009
Informace o souhrnné novele občanského soudního řádu
Mgr. Vendula Duchková
21 13/2009
Datové schránky od 1. července 2009
redakce
22 13/2009
Nad nálezem Ústavního soudu I. ÚS 1835/07
Mgr. Petr Sedlák
41 14-15/2009
Změny při mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních .....
Ing. Eva Pařízková
45 14-15/2009
Připravme se na základní registry .....
Mgr. Andrea Krásná
48 14-15/2009
Nový zákon o volném pohybu služeb
Mgr. Vlastimil Slovák
52 14-15/2009
Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní
redakce
58 14-15/2009
Zaměstnavatelé a nárok slevy na pojistném na sociální pojištění
JUDr. Jan Přib
21 16/2009
Nový zákon o volném pohybu služeb by měl podnikatele a firmy velmi zajímat (2.)
Mgr. Vlastimil Slovák
27 16/2009
Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže od 1. září 2009
redakce
30 16/2009
Jak se započtením v průběhu insolvenčního řízení?
Bc. Petr Taranda
27 17/2009
Ochrana směnečných dlužníků před zneužitím zajišťovací směnky
JUDr.Radim Chalupa, Ph.D.
19 18/2009
Zdanění lihu z pěstitelského pálení podle judikatury správních soudů
Mgr. Petr Sedlák
24 18/2009
Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy za nemovitý majetek
redakce
28 18/2009
Rozhodčí řízení: pozor, aby nebylo pastí
JUDr. Michaela Strnadová
21 19/2009
Ochrana směnečných dlužníků před zenužitím zajištťovací směnky (2.)
JUDr.Radim Chalupa, Ph.D.
23 19/2009
Novinky v penzijním připojištění a vysoké pokuty
redakce
27 19/2009
Seznamte se s novým zákonem o platebním styku
Mgr. Vendula Duchková
28 19/2009
Známe různé způsoby vymáhání peněžitých pohledávek?
Mgr. Adam Liberda
25 2/2009
Informace k uplatňování DPH pro územně samosprávné celky
redakce
30 2/2009
Máte přehled o aktuálních změnách obchodního zákoníku?
JUDr. Ivan Rada, Ph.D.,Mgr.Bc Petra Křivohlavá
27 20/2009
Rozhodčí smlouva (doložka) - jak se sjednává
JUDr. Michaela Strnadová
33 20/2009
Finanční zpravodaj č. 4/2009
redakce
37 20/2009
Ke změně esekučního řádu od 1.listopadu 2009
Mgr. Petr Hulán
21 21/2009
K novele zákona o správě daní a poplatků, provedené zákonem č. 304/2009 Sb.
Bc. Jaroslav Kratochvíl
25 21/2009
Nabytí vlastnického práva od nevlastníka
Ing. Martin Děrgel
30 21/2009
Změna živnostenského zákona od 1. listopadu 2009
redakce
32 21/2009
Sdělení MPSV, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic
redakce
32 21/2009
Rozhodčí řízení a jeho odlišnosti od řízení před obecnými soudy
JUDr. Michaela Strnadová
21 22/2009
K novele zákona o vlastnictví bytů č. 345/2009 Sb.
JUDr. Vladimír Horálek
24 22/2009
Platíte pojistné, ale pojištěni nejste
Ing. Martin Děrgel
27 22/2009
Přehled aktuálních nařízení vlády k podpoře bydlení
redakce
28 22/2009
Úhrada kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy
Mgr. Martin Sýkora
27 23/2009
Možnosti obrany proti rozhodčímu nálezu
JUDr. Michaela Strnadová
23 24/2009
Výkon funkce člena statutárního orgánu a jeho omezení
Mgr.Bc. Petra Křivohlavá, JUDr. Ivan Rada, Ph.D.
25 3/2009
Srážky ze mzdy z náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a z nemocenských dávek od 1.1.2009
JUDr. Jan Přib
29 3/2009
Pokyn č. D-320 o průměrných cenách pohonných hmot
redakce
36 3/2009
Sdělení k praktické aplikaci ustanovení § 6 odst. 13 a 15 zákona o daních z příjmů od 1.1.2009
redakce
37 3/2009
Novela katastrálního zákona od 1.března 2009
Ing. Bohumil Kuba
25 4/2009
Výkon funkce člena statutárního orgánu a jeho omezení (2.)
JUDr. Ivan Rada, Ph.D.,Mgr.Bc Petra Křivohlavá
27 4/2009
Změny právních předpisů z pohledu neziskových poplatníků
Ing. Zdeněk Morávek
31 4/2009
Pokyn č. D-322 Prominutí správního poplatku
redakce
34 4/2009
Změny právních předpisů z pohledu neziskových poplatníků (2.)
Ing. Zdeněk Morávek
29 5/2009
Sdělení k Příloze č. 2 Vyúčotávní daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
redakce
32 5/2009
K novým smlouvám s Etiopií a Novým Zélandem
Ing. Pavel Kyselák
31 6/2009
Kdy (ne)jde o "švarcsystém"?
JUDr. Věra Hrouzková
36 6/2009
Ochrana informací a osobních údajů v trestním řízení od 1.4.2009
Mgr. Petr Hulán
23 8/2009
Nelehká doba: snižte rizika při uzavírání obchodních smluv v dodavatelských vztazích
Mgr. Lukáš Mokrý
28 8/2009
Návrh novely insolvenčního zákona
redakce
32 8/2009
Zákon o auditorech - co přináší nového?
JUDr. Ivan Rada, Ph.D.,Mgr.Bc Petra Křivohlavá
21 9/2009
Nový zákon o základních registrech
redakce
25 9/2009
Nelehká doba: snižte rizika při uzavírání obchodních smluv v dodavatelských vztazích (2.)
Mgr. Lukáš Mokrý
26 9/2009
Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů
redakce
31 9/2009
C. Hospodářství, obchod, financestrana a číslo
Jednotná evropská měna: co o ní víme?
Ing. Zdenka Cardová
33 1/2009
K účetní problematice spojené s likvidací společnosti s ručením omezeným
Ing. Vladimír Schiffer
35 11/2009
Připravuje se přesnější evidence podpor malého rozsahu (de minimis)
redakce
39 11/2009
Čerpání peněz z Programu rozvoje venkova od 9. června 2009
redakce
39 11/2009
Účtování DPH v bytovém družstvu
Ing. Alena Vyštejnová
27 12/2009
Nová pravidla pro obchod s EU pro tzv. neharmonizované výrobky
redakce
35 12/2009
K možnosti provedení oprav v již uzavřených účetních knihách
Ing. Vladimír Schiffer
23 13/2009
Snížení základního kapitálu výplatou společníkům může být nouzovým řešením
Ing. Martin Děrgel
28 13/2009
Seznam podporovaných tuzemských veletrhů pro české exportéry na rok 2009
redakce
34 13/2009
Zaměstnanecké půjčky
Ing. Martin Děrgel
59 14-15/2009
Povinnosti jednatele při ztrátovosti společnosti s ručením omezeným
Ing. Vladimír Schiffer
65 14-15/2009
Podpora pro exportéry schválena
redakce
70 14-15/2009
Nepodceňujte kvalitu účetních dokladů
Ing. Vladimír Schiffer
31 16/2009
obce postižené živelní pohromou a možnost změny účelu použití dotace
redakce
36 16/2009
K problematice evidence a inventarizace najatých automobilů
Ing. Vladimír Schiffer
31 17/2009
Podnikání v obranném průmyslu svítá na lepší časy
Mgr. Vlastimil Slovák
29 18/2009
Pravidla podpisování a schvalování účetní závěrky
Ing. Vladimír Schiffer
32 18/2009
Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
redakce
32 19/2009
Zálohové faktury z pohledu vedení účetvnictví
Ing. Vladimír Schiffer
33 19/2009
Účetní závěrky v bytovém družstvu za rok 2008
Ing. Alena Vyštejnová
31 2/2009
Podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů na výstavbu sociálních bytů
JUDr. Vladimír Horálek
33 21/2009
Změna u dne platby od 1. listopadu 2009
redakce
36 21/2009
Účtování o zásobách včetně operací souvisejících s účetní závěrkou
Ing. Helena Machová
29 22/2009
Využijme všech podmínek pro osvobození výnosů bytového družstva
Ing. Lenka Haráková
31 23/2009
Vybrané příklady účtování v bytových družstvech
Ing. Alena Vyštejnová
27 24/2009
Nové vyhlášky k zákonu o účetnictví
redakce
31 24/2009
Opravy financované z úvěru a účetní závěrka bytových družstev
Ing. Alena Vyštejnová
39 3/2009
Kompenzace ztrát korporací v Evropské unii
Prof.Ing.Jan Široký, CSc., Ing.Kateřina Maková
35 4/2009
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek
Ing. Eva Pařízková
33 5/2009
Odložená daň z příjmů
Ing. Martin Děrgel
25 7/2009
Formy mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Ing. Eva Pařízková
32 7/2009
Kurzové rozdíly v praxi
Ing. Helena Machová
33 9/2009
D. Aktuální informacestrana a číslo
Daň z nemovitostí v roce 2009
Ing. Anna Teklá
36 1/2009
Sdělení Ministerstva financí k uznatelnosti úroků, resp. finančních nákladů, v základu daně z příjmů a možnost podat dodatečné daňové přiznání
redakce
33 10/2009
Vybíráme ze Sbírky předpisů
redakce
36 10/2009
Novinka: datové schránky od 1. července 2009
Mgr. Vendula Duchková
29 12/2009
Návrh novely zákona o daní zpříjmů v Senátu
Ing. Helena Machová
38 12/2009
Zájem vzbuzující fotovoltaické elektrárny a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
35 13/2009
Návrh slev na pojistném na sociální zabezpečení
redakce
38 13/2009
Schválení slev na pojistném na sociální pojištění od 1. srpna 2009
JUDr. Jan Přib
71 14-15/2009
Novela zákona o daních zpříjmů z hlediska zdaňování příjmů
Ing. Pavel Kyselák
72 14-15/2009
Novela zákona o daních z příjmů od 20. července 2009
Ing. Helena Machová
37 16/2009
Pokyn č. D-323 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí
redakce
37 17/2009
Od 1. září 2009 platí nový antidiskriminační zákon
redakce
37 17/2009
Další novela zákona o daních z příjmů u novely zákona o povinném znační lihu
Ing. Helena Machová
38 17/2009
Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se posouvá
redakce
36 18/2009
Návrh novely o obecně prospěšných společnostech
redakce
36 18/2009
Novely zákona o daních z příjmů ve Sbírce předpisů
redakce
36 18/2009
Novela zákona o exekutorech
redakce
36 18/2009
Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2009
JUDr. Marie Salačová
36 2/2009
Pokyn č. D-327 Rozhodnutí o prominutí penále za pozdní úhrady odvodů
redakce
33 22/2009
Mění se den zaplacení daní finančnímu úřadu
redakce
33 22/2009
Změny v účetní reformě veřejných financí
redakce
34 22/2009
Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
redakce
35 22/2009
Změna zákona o místních poplatcích od 1.ledna 2010
redakce
35 22/2009
Vybíráme ze Sbírky předpisů
redakce
36 22/2009
Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2010
JUDr. Jan Přib
36 23/2009
Závěr roku v daňové evidenci
Ing. Jiří Nigrin
32 24/2009
Poslanecký návrh na prodloužení termínu deregulace nájemného do 31.12.2012
redakce
37 5/2009
Zrušení povinnosti zálohovat daň
redakce
38 6/2009
Nezálohování a nerezidentů
Ing. Pavel Kyselák
38 6/2009
Novela zákona o DPH a odpočet daně u osobních automobilů od 1.4.2009
Ing. Václav Benda
33 8/2009
Vybíráme ze Sbírky předpisů
redakce
38 8/2009
Sdělení MPSV o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci
redakce
38 8/2009
Několik postřehů nad daní z příjmů fyzických osob pro zdaňovací období 2009
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
38 9/2009
E. Poradenský servis - dotazy čtenářůstrana a číslo
Uznatelnost exekučních nákladů
Ing. Miloš Kořínek
38 1/2009
Vytvoření rezerv na opravu činžovního domu
Ing. Miloš Kořínek
38 1/2009
Likvidace nepotřebného skladového materiálu
Ing. Miloš Kořínek
38 1/2009
Pobírám příjmy ze závislé činnosti z ČR i ze zahraničí
Ing. Miloš Kořínek
40 1/2009
Silniční daň a bezpodílové spoluvlastnictví automobilu
Ing. Miloš Kořínek
40 1/2009
Přestěhování stroje a instalace voého v nákladech
Ing. Jiří Nigrin
37 10/2009
Odpisy budovy s pozemkem
Ing. Miloš Kořínek
38 10/2009
Odpisy nemovitosti vyřazované z obchodního majetku
Ing. Miloš Kořínek
38 10/2009
Sponzorský dar do zdravotnictí
Ing. Miloš Kořínek
39 10/2009
Příležitostné příjmy a povinnost podat přiznání k dani z příjmů
Ing. Miloš Kořínek
39 10/2009
Nárok na vyplácení výnosů z nemovitosti po dobu splátek budoucího nabyvatele
JUDr. Romana Lužná
40 10/2009
Poskytování cestovních náhrad na základě smlouvy
JUDr. Marie Salačová
40 11/2009
Uplatnění výdajů za kupní cenu pozemku
Ing. Miloš Kořínek
40 11/2009
Zaškolení obsluhy stroje v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
40 12/2009
Nemovitost pro podnikání
Ing. Miloš Kořínek
40 12/2009
Příjmy z jiné činnosti, než na kterou je živnostenský list
Ing. Miloš Kořínek
39 13/2009
Počítač na leasing
Ing. Helena Machová
39 13/2009
Prodej automobilu na splátky
Ing. Miloš Kořínek
40 13/2009
Služební automobil a práce v místě bydliště
JUDr. Marie Salačová
75 14-15/2009
Onemocnění vychovatelky na pracovní cestě
JUDr. Marie Salačová
76 14-15/2009
Pracovní cesta se žáky a krácení stravného
JUDr. Marie Salačová
77 14-15/2009
Refinancování hypotečního úvěru
Ing. Miloš Kořínek
78 14-15/2009
Nájemné hrazené formou oprav
Ing. Miloš Kořínek
79 14-15/2009
Snížení základu o poskytnuté dary
Ing. Miloš Kořínek
79 14-15/2009
Zdanitelné příjmy u studenta
Ing. Jiří Nigrin
80 14-15/2009
Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny při zahraniční pracovní cestě
JUDr. Marie Salačová
 17/2009
Daň z nemovitostí zaplacená za původního vlastníka
Ing. Helena Machová
39 17/2009
Prodej zděděného pozemku záhy po nabytí
Ing. Helena Machová
39 17/2009
Prodej cenných papírů pořízených ze zdrojů k podnikání
Ing. Helena Machová
39 17/2009
Smlouva na zkrácený pracovní úvazek a proplacení náhrady mzdy za pracovní cestu
JUDr. Marie Salačová
37 18/2009
Pozemek v účetnictví
Ing. Helena Machová
38 18/2009
Ztráta zaměstnance z prodeje automobilu a povinnost podat daňové přiznání
Ing. Helena Machová
39 18/2009
Nutnost podat dodatečné daňové přiznání
Ing. Helena Machová
39 18/2009
Příjem z prodeje automobilu
Ing. Miloš Kořínek
40 18/2009
Dar fyzickým osobám postiženým povodní
Ing. Miloš Kořínek
40 18/2009
Jedna kupní cena za stavbu a pozemek
Ing. Helena Machová
37 19/2009
Pracovní oblečení jako daňový výdaj
Ing. Helena Machová
37 19/2009
Podmínky pro tvorbu rezerv na opravy hmotného majetku
Ing. Helena Machová
38 19/2009
Výstavba přípojky elektřiny
Ing. Helena Machová
38 19/2009
Povinnost platit zálohy
Ing. Helena Machová
38 19/2009
Vytváření daňově uzatelných rezerv
Ing. Miloš Kořínek
39 19/2009
Opravné položky k pohledávkám
Ing. Helena Machová
39 19/2009
Oprava výše daně
Ing. Miloš Kořínek
40 19/2009
Střídavá péče a nárok na daňové zvýhodnění
Ing. Jiří Nigrin
40 2/2009
Zaměstnanci a zdanění nákladů na zahraniční rekreaci od zaměstnavatele
Ing. Miloš Kořínek
40 2/2009
Přiznání úhrady výdajů zaměstnanci
JUDr. Marie Salačová
38 20/2009
Kapesné k zahraničnímu pobytu
JUDr. Marie Salačová
39 20/2009
Nárok na stravenky
JUDr. Marie Salačová
40 20/2009
Přestavba bývalého provozu na hotel
Ing. Miloš Kořínek
37 21/2009
LPG palivo a sliniční daň
Ing. Miloš Kořínek
37 21/2009
Dvě zaměstnání a jedna služební cesta
JUDr. Marie Salačová
38 21/2009
Výměna vstupních dveří hotelu
Ing. Miloš Kořínek
38 21/2009
Nákup jízdenky prostřednictvím bezhotovostního systému
JUDr. Marie Salačová
39 21/2009
Evidence stravenek v daňové evidenci
JUDr. Marie Salačová
40 21/2009
Krácení dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
40 21/2009
Nárok na studijní volno
JUDr. Věra Hrouzková
37 22/2009
Omezení plateb v hotovosti
Ing. Miloš Kořínek
38 22/2009
Byty součástí administrativní budovy
Ing. Miloš Kořínek
39 22/2009
Silniční daň na malý nákladní automobil
Ing. Miloš Kořínek
39 22/2009
Pojištění léčebných výloh na zahraniční pracovní cestě
JUDr. Marie Salačová
40 22/2009
Varianty odměňování společníka a jednatele za práci pro s.r.o.
Ing. Martin Děrgel
37 23/2009
Dodanění polhůtních závazků v daňové evidenci
Ing. Martin Děrgel
38 23/2009
Dodanění závazku za postupně prodávané zboží
Ing. Martin Děrgel
38 23/2009
Volba odpisů nového automobilu, který bude předmětem vkladu
Ing. Martin Děrgel
39 23/2009
Prodej auta při paušálních výdajích
Ing. Martin Děrgel
37 24/2009
Zvláštní režim obchodníka s použitým zbožím
Ing. Martin Děrgel
37 24/2009
Záloha na stavební dílo před zvýšením sazby daně
Ing. Martin Děrgel
38 24/2009
Silniční daň při prodeji automobilu
Ing. Miloš Kořínek
39 24/2009
Silniční daň a automobil používaný k různým účelům
Ing. Miloš Kořínek
39 24/2009
Zapůjčený automobil využitý pro podnikání
Ing. Miloš Kořínek
40 24/2009
Snížení silniční daně
Ing. Miloš Kořínek
40 24/2009
Osobní automobil zapůjčený ze zahraničí
Ing. Miloš Kořínek
40 24/2009
Rezerva na opravu střechy
Ing. Miloš Kořínek
40 3/2009
Provozování taxislužby a odpisy nového vozu
Ing. Miloš Kořínek
38 4/2009
Mzda zaměstnanců v daňových výdajích při ukončení podnikání
Ing. Miloš Kořínek
38 4/2009
Dar poskytnutý zahraničnímu zdravotnickému zařízení
Ing. Miloš Kořínek
39 4/2009
Zdanění příjmu z pronájmu domu nezletilého vlastníka
Ing. Miloš Kořínek
40 4/2009
Postoupení leasingové smlouvy
Ing. Václav Benda
38 5/2009
Přerušení zahraniční pracovní cesty
JUDr. Marie Salačová
38 5/2009
Přechod na uplatnění výdajů procentní sazbou
Ing. Miloš Kořínek
39 5/2009
Podnikatel důchodce a sleva na dani
Ing. Miloš Kořínek
40 5/2009
Uplatnění nákladů na podnikání v části pronajatého bytu
Ing. Miloš Kořínek
40 5/2009
Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání
Ing. Miloš Kořínek
39 6/2009
Snížení daně na invaliditu
Ing. Miloš Kořínek
39 6/2009
Izolace vlhkosti v pronajatém domě
Ing. Miloš Kořínek
39 6/2009
Žádost o posečkání daně
Ing. Miloš Kořínek
40 6/2009
Podnikatel bez řidičského průkazu pronajímá svůj automobil
JUDr. Marie Salačová
38 7/2009
Vrácení odstupného a výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání
Mgr. Olga Bičáková
38 7/2009
Potvrzení o zdanitelných příjmech a splnění odvodové povinnosti zaměstnavatele
JUDr. Jan Přib
40 7/2009
Přeplatek na sociálním a zdravotním pojištění
Ing. Miloš Kořínek
40 7/2009
Kontrola finačního úřadu a důkazní prostředky vůči dodavatelské firmě
Ing. Miloš Kořínek
39 8/2009
Kdy vést knihu jízd
JUDr. Marie Salačová
39 8/2009
Nákladový účet k zaúčtování náhrady mzdy za prvních 14 dní nemoci
Ing. Zdenka Cardová
40 8/2009
Příjem z prodeje automobilu
Ing. Miloš Kořínek
40 9/2009
Karton piva jako dar v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
40 9/2009
Příloha:strana a číslo
Věcný rejstřík DHK č. 1-12/2009
redakce
 12/2009