LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
A. Daně, dávky, poplatky a clostrana a číslo
DPH, benefity a spřízněné osoby
Ing. Václav Benda
1 1/2011
Mezinárodní výměna daňových informací
Ing. Pavel Kyselák
11 1/2011
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu (8.) - Výslech svědka jako důkazní prostředek
Ing. Vladimír Šretr
14 1/2011
Novela zákona o DPH v Parlamentu
redakce
18 1/2011
Daň z nemovitosti u neziskových subjektů
Ing. Zdeněk Morávek
5 1/2011
Změny v zákonu o DPH ve stanovení místa plnění
Ing. Zdeněk Kuneš
1 10/2011
Základní podmínky pro odpočet DPH po 1.4.2011
Ing. Václav Benda
10 10/2011
Pronájem rekreačního objektu jako cesta k daňové optimalizaci
Ing. Helena Machová
15 10/2011
Důležité upozornění k opravě základu daně od 1.4.2011
redakce
2 10/2011
Zdanění osoby samostatně výdělečně činné v příkladech
Ing. Ivan Macháček
3 10/2011
Náklady soudních a exekučních řízení v daňových výdajích
Ing. Zdeněk Burda
1 11/2011
Faktury zasílané e-mailem a daňové doklady po novele zákona o DPH
Ing. Mária Mikulecká
11 11/2011
Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů
redakce
13 11/2011
Obchodní majetek v daňové evidenci
Ing. Jiří Nigrin
14 11/2011
Daňově uznatelné penále, úroky z prodlení a pokuty
Ing. Ivan Macháček
8 11/2011
Bonusy a skonta v dani z příjmů, účetnictví a DPH od 1.4.2011
Ing. Ivana Pilařová
1 12/2011
Nájemné versus technické zhodnocení
Ing. Mária Mikulecká
10 12/2011
Víme, kdy máme uplatnit pravidla nízké kapitalizace?
Ing. Veronika Sobotková
11 12/2011
Obchodní majetek v daňové evidenci (2.)
Ing. Jiří Nigrin
14 12/2011
DPH při využití automobilu pro soukromou potřebu
Ing. Václav Benda
5 12/2011
Přiznávání DPH u přeshraničních služeb
Ing. Václav Benda
1 13/2011
Daňové náklady v roce 2011
Ing. Helena Machová
10 13/2011
Obchodní majetek v daňové evidenci (3.)
Ing. Jiří Nigrin
13 13/2011
Vedlejší výdaje a jejich sazba daně
Ing. Mária Mikulecká
21 13/2011
Víme, jak zjistit výši nedaňových úroků na základě pravidel nízké kapitalizace?
Ing. Veronika Sobotková
22 13/2011
Časová podmínka vzniku stálé provozovny u služeb
Ing. Martin Děrgel
26 13/2011
Opravné daňové doklady při insolvenci dlužníka
Ing. Ivana Pilařová
6 13/2011
Zdanění příjmů zahraničních umělců a sportovců
Ing. Pavel Kyselák
1 14-15/2011
DPH u výstav a veletrhů
Ing. Václav Benda
11 14-15/2011
Pozemky - jejich pořízení, prodej a zdanění
Ing. Ivan Macháček
15 14-15/2011
Jak mohou změny vlastního kapitálu ovlivnit výpočet nedaňových úroků ....
Ing. Veronika Sobotková
21 14-15/2011
Pojistné a daňové aspekty nepřípustného souběhu výkonu funkce jednatele ...
JUDr. Roman Pecháček
25 14-15/2011
Daňová kontrola prováděná po vytýkacím řízení může být nezákonná
JUDr. Ing. Václav Pátek
30 14-15/2011
Jak je to se změnami ve stavebním spoření a v dani z příjmů?
Ing. Pavel Běhounek
31 14-15/2011
Výkon veřejné správy u obcí z pohledu DPH
Ing. Zdeněk Morávek
33 14-15/2011
Změna užívání hmotného majterku z pohledu DPH
Ing. Mária Mikulecká
38 14-15/2011
Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenci
Ing. Martin Děrgel
40 14-15/2011
Nabývací cena podílu v s.r.o. a její praktické využití
Ing. Helena Machová
5 14-15/2011
Vládní návrh novely zákono o DPH v Poslanecké sněmovně
redakce
8 14-15/2011
Dlouhodobý majetek v zákoně o DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
9 14-15/2011
Zdanění příjmů ze zaměstnání v zahraničí aneb "Jak do Němec či do Rakous"
Ing. Pavel Kyselák
1 16/2011
Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
redakce
13 16/2011
Zdanění výdělečné činnosti starobního důchodce
Ing. Ivan Macháček
14 16/2011
Zdanění výdělečné činnosti starobního důchodce
Ing. Ivan Macháček
14 16/2011
Úroky závislé na zisku dlužníka ve vztahu k pravidlům nízké kapitalizace
Ing. Veronika Sobotková
22 16/2011
Skonta a bonusy po novele zákona o DPH
Ing. Václav Benda
4 16/2011
DPH a účtování u tzv. manažerských automobilů, užívaných i pro soukromé účely
Ing. Ivana Pilařová
9 16/2011
Možná je čas se jich zbavit aneb Zdanění příjmů z prodeje akcií
Ing. Vladimír Šretr
1 17/2011
Usnesení důkazního břemene aneb Co neplatí u odběratele, může platit u dodavatele
JUDr. Ing. Václav Pátek
12 17/2011
Prodej zděděného majetku a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
13 17/2011
Prodej bytu - osvobození, zdanění a uvolnění
Ing. Ivan Macháček
17 17/2011
Překlasifikace úroků na podíly na zisku ve vztahu k pravidlům nízké kapitalizace
Ing. Veronika Sobotková
20 17/2011
Vypořádání DPH u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
Ing. Václav Benda
6 17/2011
Dočasná stavba v účetnictví a v daních
Ing. Vladimír Šretr
1 19/2011
Úroky a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
12 19/2011
Návrh novely zákona o DPH byl postoupen Senátu
redakce
15 19/2011
Oprava základu a výše daně
Ing. Zdeněk Kuneš
16 19/2011
Příjmy z pronájmu - zdanění u fyzické osoby a vedení účetnictví
Ing. Ivan Macháček
19 19/2011
Sdružení a daň z přidané hodnoty
Ing. Zdeněk Morávek
7 19/2011
Změna způsobu uplatňování výdajů a úprava základu daně
Ing. Helena Machová
1 2/2011
Daň silniční - daňové přiznání za rok 201
Václav Pikal
12 2/2011
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu (9.) - stanovení daně dokazováním nebo podle pomůcek
Ing. Vladimír Šretr
14 2/2011
Změny v daních od 1. ledna 2011 (2.)
RNDr. Ivan Brychta
5 2/2011
Zdaňování licenčních poplatků do zahraničí a možnost jejich osvobození od daně
JUDr. Roman Pecháček
1 20/2011
Denní život s DPH aneb Kdy chybný doklad reklamovat?
Ing. Mária Mikulecká
11 20/2011
Opravy společných částí domu v SVJ - účtování a DPH
Ing. Zdeněk Morávek
13 20/2011
Návrh novely zákona o daňovém poradenství
redakce
17 20/2011
Nová Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
redakce
7 20/2011
Oprava výše daně z přidané hodnoty u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
Ing. Zdeněk Kuneš
8 20/2011
DPH u oprav movitých věcí
Ing. Václav Benda
1 21/2011
Změna vstupní ceny a odpisy
Ing. Helena Machová
15 21/2011
Nejdůležitější změny v osvobození od DPH při dovozu zboží
Ing. Zdeněk Kuneš
18 21/2011
Návrh novely zákona o DPH ze Senátu zpět do Poslanecké sněmovny
redakce
22 21/2011
Rozdělení účetního výsledku hospodaření z právního, daňového a účetního pohledu
Ing. Ivana Pilařová
6 21/2011
DPH ve zdravotnictví a v sociálních službách
Ing. Kateřina Bencová, Ing. Martina Hrdličková
1 22/2011
Přehled daňové problematiky společenství vlastníků jednotek
Ing. Zdeněk Morávek
10 22/2011
DPH u seminářů a vzdělávacích akcí
Ing. Václav Benda
14 22/2011
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a Čínou
redakce
20 22/2011
K druhům příjmů a k neprojednání zprávy o daňové kontrole podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
JUDr. Ing. Václav Pátek
5 22/2011
Finanční leasing v roce 2011
Ing. Helena Machová
6 22/2011
Odborný konzultant v daňovém řízení
Ing. Vladimír Šretr
1 23/2011
Nárok na odpočet daně u zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče
Ing. Kateřina Bencová, Ing. Martina Hrdličková
12 23/2011
Pohledávky a DPH
Ing. Václav Benda
17 23/2011
Novela zákona o DPH schválena
redakce
20 23/2011
Lhůta pro vyměření u DDP aneb Kdy má platit teorie 3+1 podruhé
JUDr. Ing. Václav Pátek
5 23/2011
Dodatečné snížení vstupní ceny stroje pod limit 40000 Kč
Ing. Martin Děrgel
6 23/2011
Technické zhodnoce, daň z příjmů a účetnictví
Ing. Helena Machová
8 23/2011
Příspěvky profesním komorám za zaměstnance z pohledu daní a účetnictví
Ing. Vladimír Šretr
1 24/2011
Jak je to vlastně "s dvojím zdaněním" u fyzických osob?
Ing. Mária Mikulecká
13 24/2011
Daňové výdaje při podnikání doma
Ing. Ivan Macháček
15 24/2011
Daň z převodu nemovitostí - vybrané problémy
Ing. Zdeněk Morávek
19 24/2011
Novela zákona o dani z nemovitostí od 1.1.2012
redakce
24 24/2011
Uplatňování DPH ve zdravotnictví a sociálních službách - daňové doklady, základ daně a daňová evidence
Ing. Kateřina Bencová, Ing. Martina Hrdličková
5 24/2011
Novela zákona o DPH - změna snížené sazby daně z 10% na 14%
Ing. Zdeněk Kuneš
8 24/2011
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010
Ing. Helena Machová
1 3/2011
Změny, které zajímají zejména neziskové poplatníky
Ing. Zdeněk Morávek
15 3/2011
Změny v daních od 1. ledna 2011 (3.)
RNDr. Ivan Brychta
3 3/2011
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu (10.) - Ukončení daňové kontroly, řádné opravné prostředky
Ing. Vladimír Šretr
9 3/2011
Praktické poznámky ke změnám v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010
Ing. Petr Vrána
1 4/2011
Nedokončená vytýkací řízení a daňový řád
JUDr. Ing. Václav Pátek
10 4/2011
Příjmy fyzické osoby ze zahraničí - příklad k daňovému přiznání
Ing. Pavel Kyselák
11 4/2011
Vyživované dítě v daních z příjmů - příklady s řešením výkladových potíží
Ing. Martin Děrgel
15 4/2011
Placení daně z nemovitostí v roce 2011
Ing. Anna Teklá
7 4/2011
Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění
Ing. Václav Benda
1 5/2011
Dotace v daních a účetnictví u vybraných účetních jednotek v roce 2011
Ing. Zdeněk Morávek
11 5/2011
Doplňující informace k vyúčtování a k žádostem o daňové bonusy
redakce
15 5/2011
Sdělení Generálního finančního ředitelství k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb.
redakce
18 5/2011
Pohled praxe na nárok na odpočet DPH po novele zákona o DPH
Ing. Mária Mikulecká
19 5/2011
Dohadné položky v účetnictví a dani z příjmů
Ing. Helena Machová
5 5/2011
Zálohy v daňové praxi
Ing. Jiří Nigrin
8 5/2011
Změny v zákoně o rezervách a v dalších daních
RNDr. Ivan Brychta
1 6/2011
Víme, které sankce jsou nedaňovým, nebo daňovým výdajem?
Ing. Ivan Macháček
12 6/2011
Ručení za nezaplacenou daň v novele zákona o DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
17 6/2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
redakce
6 6/2011
Sdružení osob, které není právnickou osobou
Ing. Zdeněk Morávek
7 6/2011
Změny v DPH od 1. dubna 2011
RNDr. Ivan Brychta
1 7/2011
Sdružení s právní subjektivitou
Ing. Zdeněk Morávek
13 7/2011
Uplatnění hospodářského roku u fyzické osoby
Ing. Ivan Macháček
18 7/2011
Plátci daně zaměstnávající nerezidenty a povinnost podávat vyúčtování daně elektronicky
redakce
22 7/2011
Osvobození od DPH při dovozu zboží po novele
Ing. Václav Benda
8 7/2011
Podnikat bez automobilu (a daní) nelze
Ing. Jiří Nigrin
1 8/2011
Podíl na zisku ve společnosti s ručením omezeným
Ing. Helena Machová
13 8/2011
Podat, nebo nepodat dodatečné daňové přiznání k DPH
Ing. Mária Mikulecká
16 8/2011
Seznámili jste se dobře s první novelou daňového řádu?
Ing. Martin Děrgel
17 8/2011
Pokyn GFŘ č. D-4 s účinností od 1.4.2011
redakce
24 8/2011
Změny v DPH od 1. dubna 2011 (2.)
RNDr. Ivan Brychta
9 8/2011
Přiznávání DPH u přeshraničních služeb
Ing. Václav Benda
1 9/2011
Tvorba a čerpání rezerv na opravy hmotného majetku v roce 2011
Ing. Ivan Macháček
1 9/2011
Daňové náklady v roce 2011
Ing. Helena Machová
10 9/2011
Obchodní majetek v daňové evidenci (3.)
Ing. Jiří Nigrin
13 9/2011
Oprava základu daně od 1.4.2011
Ing. Václav Benda
13 9/2011
Kontrola dotací u neziskových subjektů
Ing. Zdeněk Morávek
18 9/2011
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ke směrnici o DPH - prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému DPH
redakce
23 9/2011
Opravné daňové doklady při insolvenci dlužníka
Ing. Ivana Pilařová
6 9/2011
Podnikat bez automobilu (a daní) nelze (2.)
Ing. Jiří Nigrin
8 9/2011
B. Právostrana a číslo
Nejdůležitější změny v novém daňovém řádu
JUDr. Roman Pecháček
19 1/2011
Návrh tzv. technické novely daňového řádu
redakce
26 1/2011
Novela zákona o spotřebních daních od 1. května 2011
JUDr. et Bc. Eva Štěpánková
19 10/2011
Zdravotní pojištění OSVČ
Ing. Martin Děrgel
22 10/2011
Novelou obchodního zákoníku proti tzv. prázdným společnostem
redakce
29 10/2011
Dva nové rozsudky Nejvyššího správního soudu
JUDr. Ing. Václav Pátek
19 11/2011
Důchodové pojištění OSVČ
Ing. Martin Děrgel
21 11/2011
Novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
redakce
28 11/2011
Daňové dopady zrušení společnosti bez likvidace
Ing. Dita Šulcová, LL.M.
19 12/2011
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky
redakce
24 12/2011
K pořizování kopií ze spisu vlastním fotoaparátem a k pořizování zvukových záznamů z jednání se správcem daně
JUDr. Ing. Václav Pátek
27 13/2011
Stížnost podle daňového řádu
Ing. Zdeněk Burda
28 13/2011
Smlouva mezi Hongkongem a ČR o zamezení dvojímu zdanění
redakce
34 13/2011
Přehled vybraných nových a novelizovaných předpisů
redakce
34 13/2011
Osobní účast na jednání se správcem daně
Ing. Zdeněk Burda
41 14-15/2011
Podnikání jako překážka oddlužení
JUDr. Aleš Bartoš
47 14-15/2011
Nemocenské pojištění OSVČ s otazníky
Ing. Martin Děrgel
52 14-15/2011
Návrhy zákonů k důchodové reformě
redakce
59 14-15/2011
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková
60 14-15/2011
Společné jmění manželů a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
25 16/2011
Aktuální změny v právní úpravě nájmu bytů
JUDr. et Bc. Eva Štěpánková
28 16/2011
Aktuální problémy institutu oddlužení a oddlužení manželů
Mgr. Bc. Hana Boulová
25 17/2011
Vrácení daně v jiném členském státě za rok 2010 do 30.9.2011
Ing. Václav Benda
29 17/2011
Paušalizace cestovních náhrad
Ing. Jiří Nigrin
26 19/2011
Zaměstnavatelé se zajímají o připravovanou novelu zákoníku práce
JUDr. Jan Přib
28 19/2011
Sankce v novém daňovém řádu
JUDr. Roman Pecháček
19 2/2011
Aktuální povinnosti k dani z nemovitostlí
Ing. Anna Teklá
24 2/2011
Novela zákona o účetnictví
Ing. Helena Machová
26 2/2011
Péče řádného hospodáře a povinnosti s tím spojené
Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Ondřej Huml
18 20/2011
Zaměstnavatelé se zajímají o připravovanou novelu zákoníku práce (2.)
JUDr. Jan Přib
25 20/2011
Základní zásady správy daní z pohledu daňové kontroly
Bc. Pavel Matějka
23 21/2011
Vyhláška č. 287/2011 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012
redakce
27 21/2011
Přihláška pohledávky věřitele do insolvenčního řízení podaná u jiného než insolvenčního soudu
JUDr. Aleš Bartoš
28 21/2011
Ke změně zákona o soudních poplatcích
Mgr. Bc. Hana Boulová
21 22/2011
Vliv existence pohledávek dlužníka za svými dlužníky při zjišťování jeho úpadku
JUDr. Aleš Bartoš
25 22/2011
Sdělení MPSV č. 310/2011 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2012
redakce
30 22/2011
Jak napswat platnou směnku (aktuální otázky směnečného práva) - Judikatura Nejvyššího soudu publikovaná v roce 2011
Mgr. Michal Vrajík
21 23/2011
Retroaktivita při stanovení daňové povinnosti a ochrana důvěry daňového poplatníka v právo
JUDr. Ing. Václav Pátek
25 24/2011
K zálohám na náklady insolvenčního řízení
Mgr. Bc. Hana Boulová
21 3/2011
Opravné a dozorčí prostředky v novém daňovém řádu
JUDr. Roman Pecháček
26 3/2011
Postavení daňového subjektu při daňové kontrole se zlepšilo, nebo se posílila pozice správce daně?
JUDr. Roman Pecháček
25 4/2011
Pokyn GFŘ - D - 1 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010
redakce
32 4/2011
Nová právní úprava finančního zajištění
JUDr. et Bc. Eva Štěpánková
21 5/2011
Vládní návrh novely zákoníku práce v Poslanecké sněmovně
redakce
23 5/2011
Likvidace: jaké jsou rozhodující etapy a průběh
JUDr. Halka Pavlíková
19 6/2011
Kdy vyplatit odstupné a v jaké výši?
JUDr. Věra Hrouzková
22 6/2011
Likvidace, archivnictví a správa dokumentů
PaeDr. Bohumír Brom
25 6/2011
Osoba likvidátora v procesu likvidace
JUDr. Halka Pavlíková
23 7/2011
DPH - oprava výše daně v jiných případech
Ing. Mária Mikulecká
25 7/2011
Vyhláška č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem
redakce
27 7/2011
Z aktuální legislativní a rozhodovací činnosti ve věcech insolvenčního zákona
Mgr. Bc. Hana Boulová
25 8/2011
Konkurenční doložka a její použití v praxi
Mgr. Petr Gala
31 8/2011
Jak se může daňový subjekt bránit proti nezákonnostem při správě daní?
JUDr. Roman Pecháček
25 9/2011
Změna v konstrukci výpočtu důchodů k 30.9.2011 v Parlamentu
redakce
28 9/2011
C. Hospodářství, obchod, financestrana a číslo
Opravné položky k pohledávkám v daních a účetnictví
Ing. Martin Děrgel
27 1/2011
Podceňovat účetní interní předpisy je riskantní
Ing. Vladimír Schiffer
31 10/2011
Novela zákona o pohonných hmotách zavádí povinnou registraci
redakce
34 10/2011
Účtování o půjčkách a úvěrech
Ing. Vladimír Šretr
29 11/2011
Dotace upříspěvkových organizací v účetnictví
Ing. Zdeněk Morávek
34 11/2011
Přechod na smluvní nájemné a mapy nájemného
JUDr. Ing. Eva Helclová
25 12/2011
Sdělení MPSV č. 129/2011 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků
redakce
31 12/2011
Závazky za společníky
Ing. Martin Děrgel
32 12/2011
Sdělení MPSV č. 128/2011 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy pro účely životního a existenčního minima
redakce
38 12/2011
Zásoby v příspěvkové organizaci
Ing. Zdeněk Morávek
35 13/2011
Novela celního zákona od 1.července 2011
redakce
39 13/2011
Mezinárodní účetní standardy a jejich použití v České republice
Ing. Ivana Pilařová
63 14-15/2011
Životní pojištění jednatele s.r.o. v souvislosti s úvěrem společnosti
Bc. Pavel Matějka
66 14-15/2011
Korupce a úplatkářství - ztěžuje existenci i vaší firmy?
Doc.JUDr. Jan Chmelík, Ph.D., Mgr.et Mgr. Zdeněk
31 16/2011
Platební karty v daních a účetnictví
Ing. Martin Děrgel
30 17/2011
Účtování v cizích měnách a problémy s tím spojené
Ing. Ivana Pilařová
33 19/2011
Vybrané příklady účtování úvěrů a dotací v bytových družstvech
Ing. Alena Vyštejnová
27 2/2011
Opravné položky k pohledávkám v daních a účetnictví (2.)
Ing. Martin Děrgel
32 2/2011
Účtování v cizích měnách a problémy s tím spojené (2.)
Ing. Ivana Pilařová
28 20/2011
Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení od 1.10.2011
redakce
34 20/2011
Účtování o softwaru
Ing. Martin Děrgel
31 21/2011
Novela zákona o loteriích
redakce
38 21/2011
Účetní závěrka poprvé?
Ing. Helena Machová
31 22/2011
Aktuálně k odpisování u vybraných účetních jednotek
Ing. Zdeněk Morávek
27 23/2011
Změna ČÚS č. 708 ve Finančním zpravodaji č. 5/2011
redakce
34 23/2011
Povinnosti zveřejňování účetní závěrky
Ing. Veronika Sobotková
28 24/2011
Jsou nároky INTEGRAMU na úhradu poplatků za autorádia ve služebních vozech oprávněné?
Mgr. Žaneta Olejarová
31 24/2011
K režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
redakce
35 24/2011
V čem pomohou změny v mapě obcí od 1.1.2011?
Ing. Bohumil Kuba
33 3/2011
K započtení a vykazování kurzových rozdílů
Ing. Vladimír Schiffer
35 3/2011
Interní (vnitřní) audit
Ing. Vladimír Schiffer
33 4/2011
Časové rozlišení nákladů a výnosů
Ing. Helena Machová
25 5/2011
Účtování o zásobách materiálu
Ing. Vladimír Schiffer
28 5/2011
Vlastní kapitál v rozvaze a jak o něm účtovat
Ing. Helena Machová
27 6/2011
Pohledávky a závazky vůči společníkům
Ing. Martin Děrgel
30 6/2011
Účtování na podrozvahových účtech
Ing. Vladimír Schiffer
29 7/2011
Účet individuálního podnikatele
Ing. Helena Machová
32 7/2011
Sdělení Generálního finančního ředitelství k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb.
redakce
34 7/2011
Daňové a účetní aspekty likvidace obchodních společností
JUDr. Roman Pecháček
33 8/2011
Dopady zrušení vyhlášky o nájemném v družstevních bytech
Ing. Lenka Haráková
29 9/2011
OSVČ a vedení daňové evidence
Ing. Jiří Nigrin
31 9/2011
Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. ! 109 a § 109a zákona o dani z přidané hodnoty od 1.4.2011
redakce
33 9/2011
D. AKTUÁLNĚ Z PRÁVA ZEMÍ EU // MZDYstrana a číslo
Přehled vybraných nových a novelizovaných předpisů
redakce
39 12/2011
D. Aktuální informacestrana a číslo
Změny v daních od 1. ledna 2011
RNDr. Ivan Brychta
32 1/2011
Pokyn č. D-346 Prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
redakce
39 1/2011
Přehled vybraných nových a novelizovaných předpisů
redakce
35 10/2011
Sazby DPH v Evropské unii v roce 2011
Bc. Petr Gola
69 14-15/2011
Informace GFŘ k daňovému posouzení výstupu procestu registrace ...
redakce
71 14-15/2011
Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2011 sp. zn. Pl. ÚS 46/10
redakce
72 14-15/2011
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního ....
redakce
72 14-15/2011
K novele zákona o daních z příjmů od 15. července 2011
Ing. Pavel Kyselák
35 16/2011
Informace GFŘ k aplikaci § 44 ZDPH .....
redakce
37 16/2011
Při vztazích s Čínou je třeba se seznámit s novou daňovou smlouvou
Ing. Pavel Kyselák
36 17/2011
Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2011 - příklady
JUDr. Marie Salačová
37 2/2011
Protokol ke smlouvě mezi vládou ČR a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění
redakce
35 20/2011
Přehled vybraných nových a novelizovaných předpisů
redakce
35 20/2011
Jaké se navrhují změny v nemocenském pojištění v roce 2012?
JUDr. Jan Přib
34 22/2011
Jaké se navrhují změny v nemocenském pojištění v roce 2012? (2.)
JUDr. Jan Přib
35 23/2011
Uplatnění DPH u vratných obalů
Ing. Zdeněk Kuneš
36 24/2011
Sdělení MPSV č. 2/2011 Sb., o výši průměrné mzdy v České republice
redakce
38 3/2011
Novela zákona o veřejných zakázkách
redakce
38 3/2011
Přehled nejdůležitějších změn v zákoně o DPH s účinností od 1.4.2011
Ing. Zdeněk Kuneš
35 5/2011
Nepřehlédněte novelu daňového řádu od 1. března 2011
redakce
36 6/2011
Termín pro podání daňového přiznání o jeden den delší
redakce
36 6/2011
Vybíráme ze Sbírky předpisů
redakce
35 7/2011
Od 1. dubna 2011 dochází k významné změně v osvobození od DPH při dovozu zboží
redakce
38 9/2011
E. Poradenský servis - dotazy čtenářůstrana a číslo
Přechodné ubytování zaměstnanců
Ing. Martin Děrgel
40 1/2011
Izolace přízemí domu
Ing. Miloš Kořínek
 10/2011
Stavba v daňových nákladech
Ing. Miloš Kořínek
38 10/2011
Výrobní linka v odpisech
Ing. Miloš Kořínek
39 10/2011
Sleva na dani na studující manželku
Ing. Miloš Kořínek
39 10/2011
Referentské zkoušky při využívání soukromých vozidel
JUDr. Marie Salačová
40 10/2011
Co je "vhodným" zaměstnáním?
Mgr. Olga Bičáková
40 10/2011
Členské příspěvky v lékařské komoře v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
39 11/2011
Škoda na zboří a na automobilu při nehodě
Ing. Miloš Kořínek
39 11/2011
Nárok na slevy u studenta
Ing. Miloš Kořínek
40 11/2011
Výběr mimořádné platby pojistného
Ing. Miloš Kořínek
40 11/2011
Jak daňově odpisovat software s licencí na dobu ručitou a neurčitou
Ing. Martin Děrgel
40 12/2011
Daňové podmínky při odkupu věci po operativním nájmu
Ing. Martin Děrgel
40 13/2011
Jak eliminovat riziko při ručení podle §109 ZDPH
Ing. Martin Děrgel
73 14-15/2011
Nákup vzorků z JČS a ze třetích zemí
Ing. Martin Děrgel
74 14-15/2011
Ručení odběratele za daň nezaplacenou dodavatelem
Ing. Martin Děrgel
75 14-15/2011
Zápočty pohledávek v daňové evidenci
Ing. Martin Děrgel
76 14-15/2011
Záloha na opakovaná plnění neúčtujícího plátce
Ing. Martin Děrgel
78 14-15/2011
Oprava základu daně kvůli snížení ceny
Ing. Martin Děrgel
79 14-15/2011
Optimalizace daně při přechodu živnosti na syna
Ing. Kateřina Bencová, Ing. Martina Hrdličková
39 16/2011
Započtení zákoh na úhradu daně z příjmů právnických osob
Ing. Martin Děrgel
40 16/2011
Použití automobilu s odpočtem DPH pro soukromou potřebu
Ing. Martin Děrgel
40 17/2011
Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností v DPH
Ing. Martin Děrgel
40 19/2011
Jak dát do výdajů paušální výdaje na dopravu
Ing. Martin Děrgel
40 2/2011
Uplatnění daňové ztráty s.r.o. po změně 50% společníků
Ing. Jiří Nigrin
36 20/2011
Oprava základu daně kvůli chybě plátce
Ing. Jiří Nigrin
37 20/2011
Živnostník s automobilem na leasing a s nesplacenou půjičkou končí s podnikáním
Ing. Jiří Nigrin
39 20/2011
Úročená versus bezúročná půjčka společníka pro s.r.o.
Ing. Martin Děrgel
39 21/2011
Účastník smlouvy o úvěru
Ing. Miloš Kořínek
40 21/2011
Pokuta z prodlení
Ing. Miloš Kořínek
40 21/2011
Částečné vyjmutí nemovitosti po rekonstrukci z majetku
Ing. Jiří Nigrin
40 22/2011
Ubytování pro zaměstnance dodavatelské firmy v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
40 22/2011
Přechod z účetnictví na daňovou evidenci
Ing. Helena Machová
23 23/2011
Kdy musí přiznat DPH odběratel místo českého dodavatele
Ing. Martin Děrgel
39 23/2011
Příjem od pojišťovny
Ing. Helena Machová
40 23/2011
Limit 200000 Kč na pohledávku a na fakturu
Mgr. Ondřej Huml, Mgr. Michal Vrajík
39 24/2011
Odpočet daně až po přijetí dokladu nejvýše ve správné nebo dokladované výši
Ing. Martin Děrgel
39 24/2011
Fyzická osoba ze Slovenska
Ing. Miloš Kořínek
39 3/2011
Je dovoz zboží z třetí země důvodem registrace k DPH?
Ing. Martin Děrgel
39 3/2011
Stroj na leasing a rezerva na opravy
Ing. Miloš Kořínek
40 3/2011
Půjčka zaměstnanci s nižším než obvyklým úrokem
Ing. Miloš Kořínek
40 3/2011
Prodej zděděného domu po jednotlivých bytech
Ing. Martin Děrgel
38 4/2011
Poštovné a balné z pohledu DPH
Ing. Martin Děrgel
38 4/2011
Realizace projektů výzkumu a vývoje v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
39 4/2011
Kdy přiznat DPH ze zboží pořízeného z jiného státu EU
Ing. Martin Děrgel
39 5/2011
Zajištění české daně z příjmů stálé provozovny
Ing. Martin Děrgel
40 5/2011
Prodej nedokončeného rodinného domku
Ing. Martin Děrgel
37 6/2011
Přijetí služby českým neplátcem od slovenského neplátce
Ing. Martin Děrgel
37 6/2011
Zapomenutí na překročení limitu pro zaslání zboží na Slovensko
Ing. Martin Děrgel
38 6/2011
Žádost o posečkání daně
Ing. Miloš Kořínek
40 6/2011
Snaha o odpis slunečních panelů
Ing. Miloš Kořínek
40 6/2011
Příjmy ze stálé provozovny v Bosně a Hercegovině
Ing. Pavel Kyselák
37 7/2011
Příjmy ze Slovenska z pronájmu pole
Ing. Pavel Kyselák
37 7/2011
Pravidla čerpání státních dotací
Ing. Zdeněk Morávek
38 7/2011
Náhrada za PHM u jednatele
JUDr. Marie Salačová
39 7/2011
Půjčka společníka s.r.o.
Ing. Helena Machová
40 7/2011
Náhrada zaměstnancům škol za opotřebení vlastního nářadí
JUDr. Marie Salačová
40 7/2011
Mimořádné odpisy
Ing. Helena Machová
40 7/2011
Povinnost vypovídat jako svědek
Ing. Miloš Kořínek
37 8/2011
Nesouhlas s postupem správce
Ing. Miloš Kořínek
37 8/2011
Podnikání při zaměstnání a osobní automobil
Ing. Miloš Kořínek
37 8/2011
Faktura za služby
Ing. Miloš Kořínek
38 8/2011
Ukončení podnikatelské činnosti
Ing. Miloš Kořínek
39 8/2011
Prodej domu
Ing. Miloš Kořínek
39 8/2011
Dohadné položky a faktura za elektřinu
Ing. Helena Machová
40 8/2011
DPH u poštovních služeb od 1.4.2011
Ing. Václav Benda
39 9/2011
Nerezident poskytuje dar
Ing. Miloš Kořínek
39 9/2011
Příjmy z pojišťovací činnosti
Ing. Miloš Kořínek
39 9/2011
Nespotřebovaná část rezervy
Ing. Miloš Kořínek
40 9/2011
Příjem po úrazu ze soukromého pojištění
Ing. Miloš Kořínek
40 9/2011