LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ing. Miloš Kořínekstrana a číslo
Silniční daň jako výdajová (nákladová) položka daně z příjmů13 01/1999
Sleva na dani49 03/1999
Placení záloh na daň z příjmů102 05/1999
Dary a možnost jejich odpočtu od základu daně199 10/1999
Zajištění daně ze zdanitelných příjmů fyzických osob244 12/1999
Tiché společenství z pohledu daně z příjmů251 13/1999
Podnikání v bazaru a zastavárně z hlediska plátců daně z přidané hodnoty356 19/1999
Příjmy z pronájmu podle § 9 a § 10 ZDP381 21/1999
Daň z příjmů dosažených za více zdaňovacích období405 22/1999
Ing. Bohumil Kubastrana a číslo
Zápis "problematických staveb" do katastru nemovitostí11 06/1999
Omezení při vkladu práva do katastru112 09/1999
Prodej státní půdy začíná176 14/1999
Ing. Hana Kubačákovástrana a číslo
Zaúčtování záloh a jejich uplatnění do daňového základu1 01/1999
Pozemky z pohledu účetnictví a daně z příjmů320 17/1999