LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ing. Ivan Macháčekstrana a číslo
Uplatnění daňových pohledávek v konkurzním řízení77 04/1999
Co vše ovlivňuje diskontní úroková sazba v daňovém řízení?123 06/1999
Finanční a operativní pronájem hmotného majetku u fyzické osoby z hlediska daně z příjmů127 07/1999
Varianty daňového řešení spolupráce osob148 08/1999
Varianty odpisování technického zhodnocení u fyzické osoby - podnikatele169 09/1999
Využití institutu rezervy na opravu hmotného majetku pro optimalizaci daňové povinnosti (1. část)279 14/1999
Využití institutu rezervy na opravu hmotného majetku pro optimalizaci daňové povinnosti (2. část)288 16/1999
Vliv nových odpisových sazeb na dobu odpisování majetku316 17/1999
Vliv zkrácení doby odpisování na finanční leasing338 18/1999
Ukončení a přerušení činnosti a změny způsobu uplatňování výdajů u fyzické osoby365 20/1999
Dvacet dva případy odpisování majetku u poplatníka - fyzické osoby386 21/1999
Zaměstnanecké akcie a daň z příjmů417 23/1999
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.strana a číslo
Zákaznické karty a osobní údaje27 03/1999
Ochrana osobních údajů v českém právu119 10/1999
Nová úprava podnikání v cestovním ruchu237 19/1999