LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ing. Ivan Macháčekstrana a číslo
Závodní stravování v otázkách a odpovědích (1. část)5 01/2000
Závodní stravování v otázkách a odpovědích (2. část)40 02/2000
Může daňový subjekt optimalizovat daňovou povinnost pomocí záloh na daň z příjmů ?47 03/2000
Daňové otázky zřízení práva věcného břemen192 08/2000
Trestní zákon, daně a účetnictví197 09/2000
Porovnání podmínek zdanění fyzických osob ve Slovenské a České republice220 10/2000
Motivace zaměstnanců daňovými výhodami penzijního připojištění268 13/2000
Daň vybíraná srážkou z příjmů osob br s bydlištěm nebo sídlem v zahraničí289 14.1/2000
Odstupné za uvolnění bytu v otázkách a odpovědích341 17/2000
Zahraniční pracovní cesty v otázkách a odpovědích386 19/2000
Lhůty pro vyměření a doměření daně460 23/2000
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.strana a číslo
Přerušení celního řízení11 06/2000
Ochrana proti padělkům a napodobeninám14 07/2000
Odpovědnost cizích subjektů v českém správním právu trestním87 09/2000
Nový systém evidence obyvatel a rodného čísla172 14.1/2000
Zákon o elektronickém podpisu225 18/2000