LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ing. Erich Deutschstrana a číslo
Úpadkové právo si žádá zcela nový zákon263 22/2001
Jaroslav Dombrowskistrana a číslo
K ochraně před dovozem subvencovaných výrobků47 05/2001
PhDr. Josef Drbohlavstrana a číslo
Daňové výdaje na pohonné hmoty při pracovních cestách39 02/2001
K opravám provedeným nájemcem na pronajatém majetku nad rámec nájemného105 05/2001
Přijmy a výdaje spoluvlastníků nemovitostí po novele ZDP121 06/2001
Základ daně z přijmů po novele zákona152 08/2001
K některým změnám u hmotného a nehmotného majetku v roce 2001173 09/2001
Zdaňování příjmů fyzických osob z prodeje nemovitostí209 11/2001
Možnosti odpočtu od základu daně - "reinvestiční úleva"229 12/2001
K daňovým aspektům prodeje podniku při jednoduchém účetnictví283 16/2001
Proti iluzím a mýtům o výdajích na osobní potřebu poplatníka308 17/2001
Vyměřování daně podle pomůcek má v daňovém řízení své místo315 18/2001
Konkurz po novele zákona o daních z příjmů337 19/2001
Plátcům DPH u zhodnocených staveb daňové nebezpesčí nehrozí351 20/2001
Účetním a zdaňovacím obdobím už nemusí být jen kalendářní rok362 21/2001
Vracení DPH zahraničním fyzickým osobám366 21/2001
Daňové výdaje (náklady) u závodního stravování377 22/2001
Daňové změny navazující na novelu obchodního zákoníku385 23/2001
Kdy lze vytvářet opravné položky k pohledávkám nebo rezervy na opravu hmotného majetku?411 24/2001