LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ing. Jan Vocelstrana a číslo
Rozvoj či likvidace podniku?5 02/2001
Marketing pro firmu v krizi21 06/2001
Management pohledávek23 07/2001
Když chybějí informace37 08/2001
E-business - elektronické obchodování a využití informačních technologií43 10/2001
Splátkový prodej51 12/2001
Likvidace firmy : I.část - Příprava a zahájení likvidace57 13/2001
Likvidace firmy III.část - Příprava a zahájení likvidace85 16/2001
Likvidace firmy IV.část - Ukončení likvidace98 17/2001
Moderní bankovnictví109 18/2001
Rozdělení kompetencí ve mzdobé oblasti49 18/2001
Moderní bankovní produkty115 19/2001
Marketinkový mix a postavení firmy na trhu124 20/2001
SWOT analýza v praxi148 23/2001
Ing. Jana Vodičkovástrana a číslo
Účetní období137 06/2001
Oprava účetních zápisů a sestavení nové účetní závěrky35 07/2001
Dary poskytované politickým stranám a hnutím313 17/2001
Odčitatelná položka od základu daně v teorii a praxi329 19/2001
Ing. Helena Vorbovástrana a číslo
Odložená daň v účetní závěrce podnikatelů za rok 2000.1 01/2001
Výroční zpráva podniku a zveřejňování účetní závěrky za rok 200093 04/2001
Dr. Ing. Hana Vyskupovástrana a číslo
Tvorba a čerpání rezerv z pohledu českůé legislativy a mezinárodních účetních standardů93 17/2001
Nehmotný majetek z pohledu mezinárodních účetních standardů a české legislativy143 23/2001