LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Mgr. Martin Hanselstrana a číslo
Problematika vzniku a existence sekundárních právních předpisů44 04/2002
Retroaktivita a analogie při trestání správních deliktů81 07/2002
Užití slov "zejména" a "například" v právních normách109 09/2002
Nejstarší právní předpis dožívá137 11/2002
Stanovení povinnosti prováděcím právním předpisem173 14/2002
Ing. Lenka Harákovástrana a číslo
Daň z převodu nemovitostí43 12/2002
Doc.JUDr. Petr Hlavsa, CSc.strana a číslo
K vývoji a nové úpravě správního soudnictví v ČR (1.část)220 19/2002
K vývoji a nové úpravě správního soudnictví v ČR (část 2.)233 20/2002
Mgr. Jindřich Hodastrana a číslo
Nejperspektivnější je finská ekonomika19 06/2002
Cena zlata jde opět nahoru33 10/2002
Dr. Zdeněk Horskýstrana a číslo
"Technická novela" obchodního zákoníju přináší věcné a významné změny (1.část)37 04/2002
"Technická novela" obchodního zákoníku přináší věcné a významné změny (2.část)47 05/2002
Smlouva o užívání budovy nebo její části na časový úsek103 09/2002
Euronovely zákona o dani silniční na pokračování139 12/2002
JUDr. Josef Houžvičkastrana a číslo
Strategie Evropské unie v otázce zdaňování společností39 04/2002
Osoby oprávněné jednat za právnickou osobu70 06/2002
Ing. Milo? Hovorkastrana a číslo
Stanovení základu daně u daně z přijmů fyzických osob (1.část)273 21/2002
Stanovení základu daně u daně z příjmů fyzických osob (2.část)292 22/2002
Stanovení základu daně u daně z příjmů fyzických osob (3.část)309 23/2002
Stanovení základu daně u daně z příjmů právnických osob328 24/2002
Mgr. Milena Hrdinkovástrana a číslo
Společný systém zdanění při fúzích, rozděleních, převodech majetku br a výměnách podílů podle práva ES1 01/2002
Čeká nás evropská korporační daň?149 12/2002
JUDr. Matěj Hromádkastrana a číslo
Změny obsahu pracovního poměru263 24/2002
JUDr. Jaroslav Hrouzek, CSc.strana a číslo
Den splatnosti v úvěrových vztazích77 07/2002
Používání soukromého vozidla na pracovní cestě a odpovědnost zaměstnavatele167 14/2002
JUDr. Věra Hrouzkovástrana a číslo
Vrácení odstupného20 06/2002
Svěření služebního motorového vozidla k soukromým účelům75 06/2002
Změna v zaměstnávání občanů se ZPS21 07/2002
Odchodné29 08/2002
Vnitřní předpisy zaměstnavatele30 08/2002
Odpovědný zástupce32 09/2002
Prodloužení výpovědní doby129 11/2002
Pracovní volno ke zvyšování kvalifikace45 12/2002
Změna rozhodnutí zaměstnavatele48 12/2002
Dohoda o hmotné odpovědnosti49 13/2002
Organizační změna u zaměstnavatele51 13/2002
Placení záloh na zdravotní pojištění55 14/2002
Zvyšování kvalifikace bez pracovního volna63 16/2002
Náhrada cestovních výdajů65 17/2002
Rozhodné období66 17/2002
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli68 18/2002
Zdravotní pojištění při více pracovních poměrech72 19/2002
Stanovená týdenní pracovní doba76 20/2002
paušál jako náhrada za mycí a čistící prostředky79 21/2002
Zdravotní prohlídky řidičů82 22/2002
výběrové řízení84 22/2002
Nevyúčtovaná záloha na pracovní cestu85 23/2002
Smluvní ujednání o mzdě86 23/2002