LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ing. Antonín Daněkstrana a číslo
Výdělečná činnost osob, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, v roce 2004412 24/2003
Ing. Ondřej Denksteinstrana a číslo
Nový zákon o spotřebních daních173 12/2003
Nový zákon o spotřebních daních379 23/2003
Ing. Erich Deutschstrana a číslo
Příprava nového zákona o úpadku87 10/2003
PhDr. Josef Drbohlavstrana a číslo
Zdaňovací období2 01/2003
Daňové aspekty závodního stravování ve vlastním zařízení23 02/2003
Technické zhodnocení pronajaté nemovitosti5 02/2003
Oprava elektrické instalace12 03/2003
Daňové přiznání opět nově29 03/2003
Registrace k dani z přijmů fyzických osob ze závislé činnosti16 04/2003
Daň z převodu nemovitostí v daňových výdajích (nákladech)47 04/2003
Zdaňování důchodů17 05/2003
Daňové aspekty některých změn v účetnictví75 05/2003
Nepeněžní příjem sportovce19 06/2003
Provedení servisních služeb v zahraničí20 06/2003
Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec sjednaného nájemného92 06/2003
Daňoví poplatníci v boji o kurzové rozdíly108 07/2003
Zálohy u společenství vlastníků jednotek23 07/2003
Vklad pohledávky poplatníkem, který nevede podvojné účetnictví120 08/2003
Výdaje na pohonné hmoty u leasingové smlouvy26 08/2003
Nezdanitelná částka na vyživované děti33 10/2003
škody na majetku způsobené neznámým pachatelem a daňové výdaje (náklady)166 11/2003
Nárok na odpočet daně u evidovaného majetku39 11/2003
Vozidlo zaměstnance v daňových výdajích zaměstnavatele180 12/2003
Daň z příjmů u brigádníků41 12/2003
Odpisy u technického zhodnocení majetku43 12/2003
Prokazování nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti189 13/2003
Zohlednění ztráty v průběhu daňové kontroly45 13/2003
Pojistné na sociální a zdravotní pojištění v daňových výdajích (nákladech)222 14-15/2003
Uplatnění nezdanitelné částky po ukončení vysoké školy47 14-15/2003
Zajištění daně u zahraničních fyzických osob245 16/2003
Uplatnění nezdanitelné částky po ukončení střední školy50 16/2003
Daňové a účetní aspekty likvidace společnosti s r.o.284 18/2003
Přívěsný vozík a sazba základní náhrady54 18/2003
Příjmy dosažené za spolupráce druhého z manželů308 19/2003
Sleva na dani v daňovém přiznání, které se nepodává za kalendářní rok55 19/2003
K problematice vkladu pohledávky do obchodní společnosti333 20/2003
Účetní opravné položky58 20/2003
Zálohy na daň z příjmů59 21/2003
Majetkový vklad v nepeněžité podobě z pohledu DPH376 22/2003
Ručení a zástavní právo jako způsob zajištění pohledávek397 23/2003
Záznamní povinnost u DPH63 23/2003
Opravy na najatém majetku z pohledu DPH417 24/2003
Daň z převodu nemovitosti zaplacená ručitelem66 24/2003