LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
JUDr. Lenka Kaniovástrana a číslo
K některým aspektům vytýkacího řízení145 10/2003
Mgr. Michael Kinclstrana a číslo
Bankovní záruka11 01/2003
Nová úprava smluv o účtech17 02/2003
Spojování soutěžitelů23 03/2003
Ochrana dobré pověsti právnické osoby64 07/2003
Veřejná podpora a její změny po vstupu do EU77 08/2003
Spotřebitelské smlouvy95 11/2003
Investiční pobídky v české republice81 12/2003
Porušení výrady vlastnického práva jako trestný čin zpronevěry123 13/2003
Podpora rizikového kapitálu v Evropské unii93 14-15/2003
Investiční pobídky po vstupu ČR do EU61 22/2003
Ing. Adriana Knápkovástrana a číslo
Ekonomická přidaná hodnota v systému řízení podniku37 06/2003
Ing. Miloš Kořínekstrana a číslo
Nepeněžní příjmy zaměstnanců osvobozené od daně z příjmů8 01/2003
Technické zhodnocení počítače8 02/2003
Některá zvýhodnění poskytovaná zaměstnancům a osvobozená od daně z příjmů40 03/2003
Dodatečné přiznání k dani silniční14 04/2003
Opravy a technické zhodnocení na hmotném nemovitém majetku ve spoluvlastnictví53 04/2003
Dvojí zdanění17 05/2003
Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin a jeho doba odpisování85 06/2003
Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze závislé činnosti ze zahraničí106 07/2003
Dar jako daňově uzatelný náklad24 07/2003
Bezplatné poskytnutí motorového vozidla jako nepeněžní příjem zaměstnance118 08/2003
Odstupné za uvolnění bytu25 08/2003
Poplatník silniční daně142 09/2003
Bezplatné jízdenky na městskou dopravu36 10/2003
Prokazování ujetých kilometrů provozovateli taxislužby169 11/2003
Příspěvek na zahraniční rekreaci38 11/2003
Zdaňování prodeje obchodního podílu společnosti s ručením omezeným184 12/2003
Zdaňování členů orgánů právnických osob-daňových nerezidentů191 13/2003
Daň z příjmů dosažených za více zdaňovacích období218 14-15/2003
Přecenění hodnoty opravy47 14-15/2003
Nepeněžní plnění nájemného formou oprav na pronajatém majetku270 17/2003
Invalidita a snížení základu daně51 17/2003
Dary a možnosti jejich odpočtu od základu daně293 18/2003
Uchovávání účetních dokladů53 18/2003
Ceny v obchodních vztazích55 19/2003
Zálohy na daň z příjmů341 20/2003
Zůstatková cena technického zhodnocení60 21/2003
Penzijní připojištění a nezdanitelná část základu daně62 22/2003
Odpisy převzatého automobilu64 23/2003
Pronájem chaty65 24/2003
Ivana Kroulíkovástrana a číslo
Vývoj daňové progrese u zaměstnanců v ČR v letech 1993-2002303 19/2003
Ing. Bohumil Kubastrana a číslo
K výpočtu podlahové plochy bytu a nebytového prostoru24 03/2003
Zápisy práv do katastru nemovitostí57 07/2003
Za porušení pořádku se platí81 09/2003
Katastrální úřady v roce 2004153 16/2003
JUDr. Robert Kučerastrana a číslo
Smlouva o smlouvě budoucí15 02/2003