LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
JUDr. Ivan Radastrana a číslo
Jmenování jednatele, volba členů představenstva a čeho se přitom vyvarovat123 14-15/2004
Návrh zákona o Evropské společnosti49 14-15/2004
Jednatelé společnosti s r.o. a představenstvo a.s.149 16/2004
redakcestrana a číslo
Obchodní věstník od roku 20041 01/2004
Z Poslanecké sněmovny1 01/2004
Dvě vyhlášky ke spotřebním daním2 01/2004
Ze Sbírek zákonů3 01/2004
Světová ekonomika3 01/2004
Hospodářství ČR4 01/2004
Daňové povinnosti v únoru 20044 01/2004
Osvobození od daně z příjmů fyzických osob23 02/2004
Stravné v cizí měně pro rok 20045 02/2004
Výše cestovních náhrad pro rok 20045 02/2004
Minimální mzda v roce 20046 02/2004
Ze Sbírek zákonů7 02/2004
Světová ekonomika8 02/2004
Hospodářství CŘ8 02/2004
Novela prováděcí vyhlášky k zákonu a účetnictví10 03/2004
Ze Sbírek zákonů11 03/2004
Daňové povinnosti v březnu 200412 03/2004
Nezdanitelná část základu daně v roce 200437 03/2004
Závazné posouzení5 03/2004
Daňová evidence9 03/2004
Obrysy druhé fáze reformy veřejných rozpočtů13 04/2004
Dvě změny v předmětu daně z příjmů14 04/2004
Ze Sbírek zákonů15 04/2004
Daňová uznatelnost cestovních náhrad7 04/2004
Dvě novely zákona o daních z příjmů17 05/2004
Prognóza vybraných makroekonomických ukazatelů18 05/2004
Ze Sbírek zákonů19 05/2004
Uznávání odborné kvalifikace po vstupu ČR do EU19 05/2004
Daňové povinnosti v dubnu 200420 05/2004
Změny v zákoníku práce37 05/2004
Opravy sazby daně z přidané hodnoty9 05/2004
Sazby DPH po 1. květnu 200421 06/2004
Novela zákona o dani silniční23 06/2004
Ze Sbírek zákonů24 06/2004
Dotace podnikatelům zaměstnávajícím obačany se ZPS50 06/2004
Změny v celní oblasti po vstupu ČR do EU25 07/2004
Snížené sazby DPH podle nového zákona26 07/2004
Ze Sbírek zákonů28 07/2004
Daňové povinnosti v květnu 200428 07/2004
Změny v penzijním připojištění53 07/2004
Zálohy na pojistné na sociální pojištění v roce 200429 08/2004
Informační linky k nové úpravě DPH29 08/2004
Světová ekonomika31 08/2004
Hospodářství ČR32 08/2004
Ze Sbírek zákonů32 08/2004
Jednorázový příspěvek dětem a důchodcům33 09/2004
Daňové identifikační číslo34 09/2004
Kontrola zákazu prodeje tabákových výrobků a lihovin34 09/2004
Ze Sbírek zákonů35 09/2004
Daňové povinnosti v červnu 200436 09/2004
Provádění platebního styku mezi bankami57 09/2004
Povinnosti plátců DPH při dodávání a pořizování zboží153 10/2004
Účtování o DPH při pořízení zboží a přijetí platby37 10/2004
Uplatnění DPH při pořízení dopravního prostřsedku z jiného státu EU37 10/2004
Upřesněná definice stavebního pozemku38 10/2004
Posílení rozpočtů obcí a krajů39 10/2004
Ze Sbírek zákonů40 10/2004
Sdělování údajů o obchodumezi ČR a ostatními státy EU67 10/2004
Uplatňování DPH při poskytování služeb176 11/2004
Zadržená část ceny díla41 11/2004
Uplatňování DPH při poskytování stravovacích služeb42 11/2004
Ze Sbírek zákonů43 11/2004
Informace k ověřování DIČ43 11/2004
Daňové povinnosti v červenci 200444 11/2004
Žádat o zvýhodněné úvěry je možné od 1.července 200445 12/2004
Uplatnění DPH při dodání elektrické energie nebo plynu46 12/2004
Zápis občanů členských států EU do obchodního rejstříku46 12/2004
Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech46 12/2004
Přepočet cizí měny na českou měnu47 12/2004
Ze Sbírek zákonů48 12/2004
Darování nemovitostí synovi s věcným břemenem40 16/2004
Vybíráme ze Sbírky zákonů51 16/2004
Změny ve zdravotním pojištění od 1.8.200451 16/2004
Jaké předpisy platí od 1. září a 1. října 2004?53 17/2004
Vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 7-8/200455 18/2004
POKYN č. D-26955 18/2004
Z Poslanecké sněmovny56 18/2004
Nový zákon o některých službách informační společnosti omezil i reklamu184 19/2004
Stanovení místa plnění u služeb a DPH59 20/2004
Vybíráme ze Sbírky zákonů60 20/2004
Uplatňování DPH při pořádání výstav a veletrhů61 21/2004
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob neprošel Poslaneckou sněmovnou63 22/2004
Vybíráme ze Sbírky zákonů68 22/2004
Vybíráme ze Sbírky zákonů70 23/2004
Mgr. Jiří Rodstrana a číslo
Závazné posouzení správcem daně - a co dál?189 20/2004