LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Mgr. Michael Kinclstrana a číslo
Změny v investičních pobídkách23 16/2007
JUDr. Alena Klikovástrana a číslo
Ohlašování staveb podle nového stavebního zákona - co o něm víme?21 11/2007
Ing. Petr Kolářstrana a číslo
Správná volba vhodného dotačního titulu z EU33 20/2007
Ing. Miloš Kořínekstrana a číslo
Posečkání daně40 03/2007
Povinné členství v komoře v nákladech40 03/2007
Pojistné smlouvy uzavřené společností za členy orgánů společnosti37 04/2007
Ubytování stavebních dělníků v nákladech38 04/2007
Daňová uznatelnost položky na odměny38 04/2007
Příjmy z pronájmu bytu a výdaje na jeho opravu39 05/2007
Podnikatel nemůže dokladovat výdaje za nákup pohonných hmot za rok 200637 06/2007
Příjmy z prodeje staršího automobilu a medu37 06/2007
Společné zdanění manželů a ztráta z podnikání38 06/2007
Dodanění odpočtu za předčasně ukončené životní pojištění38 06/2007
Plně invalidní důchodce a dohoda o provedení práce39 06/2007
Výdaje na úpravu okolního pozemku u nemovitosti40 07/2007
Prodej zemědělských pozemků se ztrátou 08/2007
Krácení stravného při stravování zdarma27 08/2007
Žák základní školy s příjmy z pronájmu38 08/2007
Obchodní společnost a odkup nároků na vydání podílů38 08/2007
Společné zdanění manželů a placení záloh na rok 200738 08/2007
Zdanění pohledávek při ukončení podnikání40 09/2007
Stručně o úschově dokladů26 10/2007
Pokuty za předčasné skartování dokladů38 11/2007
Zdanění příjmů z prodeje automobilu po jeho vyřazení z obchodního majetku39 11/2007
Výdaje za pronajímaný byt v osobním vlastnictví a odpisy39 11/2007
Poskytování jednoho automobilu více zaměstnancům40 11/2007
Nevyužitá rezerva40 11/2007
Nákup zničených sazenic v daňových výdajích38 12/2007
Ukončení činnosti a povinnost platit zálohy38 12/2007
Zahájení těžby dřeva a uplatnění daňových výdajů37 13/2007
Uznatelnost nákladů za autorizovaného architekta39 13/2007
Dvě nová schodiště do 40 000 korun v pronajaté budově39 13/2007
Přestavba pronajatých prostor a rozdíl mezi opravou a technickým zhodnocením40 13/2007
Směnka a její zaúčtování69 14-15/2007
Zahraniční zájezd k životnímu jubileu79 14-15/2007
Daňová povinnost českého občana zaměstnaného v Číně79 14-15/2007
Nadstandardní zdravotní vyšetření pro zaměstnance79 14-15/2007
Výše opravné položky k pohledávce39 16/2007
Nákup klimatizace nad 40 000 Kč s DPH39 16/2007
Vklad tichého společníka a podíl na zisku při ztrátě39 16/2007
Odpočet úroků za byt, který byl prodán40 16/2007
Kdy provést srážku daně z licenčních poplatků38 17/2007
Uznatelné výdaje pojišťovacího agenta39 17/2007
Zdanění odměny po ukončení pracovního poměru40 17/2007
Daňové zvýhodnění na dítě a změna vysoké školy40 18/2007
Prokazování zahraniční služební cesty40 19/2007
Paušální výdaje ke zděděným autorským právům40 19/2007
Prodej domku necelé dva roky po koupi40 20/2007
Účtování a daně - příklady z praxe23 21/2007
Úpravy na budově v nákladech38 21/2007
Očekávané sankce při předčasném zrušení soukromého životního pojištění39 21/2007
Nemovitost k podnikání i bydlení v nákladech37 22/2007
Náhrada za věcné břemeno40 23/2007
Ing. Bohumil Kubastrana a číslo
Výpis z katastru nemovitostí22 12/2007
Ing. Zdeněk Kunešstrana a číslo
Zákon o DPH a místo plnění6 02/2007
Vratné obaly, uplatnění DPH na konci účetního období nebo na konci kalendářního roku9 03/2007
DPH u sociálního bydlení1 05/2007
Místo plnění při poskytnutí služby v příkladech6 07/2007
Místo plnění při poskytnutí služby v příkladech (2.)15 08/2007
Uplatnění DPH u bytů23 08/2007
Uplatnění DPH u pozemků21 10/2007
Uplatnění DPH u finančního pronájmu nemovitostí15 13/2007
Sazba DPH u přestavby domu k rekreaci na trvalé bydlení37 13/2007
Novela zákona o DPH26 18/2007
Reforma veřejných financí a daň z přidané hodnoty1 20/2007
DPH a opravy, modernizace, rekonstrukce, technické zhodnocení rodinných a bytových domů a bytů po 1.1.20081 21/2007
DPH a výstavba rodinných domů, bytů a bytových domů6 22/2007
Vrácení DPH ze zdrojů EU na podporu projektů výzkumu a vývoje1 23/2007
Ing. Pavel Kyselákstrana a číslo
Zahraniční příjmy tuzemců11 06/2007
Zálohy a příjmy ze zahraničí9 17/2007