LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ing. Ivan Macháčekstrana a číslo
Společné zdanění manželů v daňovém přiznání za rok 20065 03/2007
Společné zdanění manželů v daňovém přiznání za rok 2006 (2.)8 04/2007
Problematika zásob při vedení daňové evidence (2.)31 12/2007
Sankce vůči dlužníkovi v daňovém řízení se zaměřením na daň z příjmů v příkladech17 13/2007
Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví39 14-15/2007
Přechod z daňové evidence na vedení účetvnictví (2.)12 16/2007
Zdanění příjmů z kapitálového majetku u daňového rezidenta1 18/2007
Vklad tichého společníka a podíl na zisku a ztrátě z podnikání1 19/2007
Daňové záludnosti prodeje drahých osobních automobilů9 21/2007
Finanční leasing při účtování v hospodářském roce a daň z příjmů16 22/2007
Doprava a přechodné ubytování zaměstnanců v daňových výdajích v roce 2007 a 20086 23/2007
Ing. Helena Machovástrana a číslo
Paušální výdaje a majetek11 01/2007
Ukončení roku v daňové evidenci12 02/2007
Účetní závěrka za rok 200631 02/2007
Daňová evidence a rezerva na budovu40 02/2007
Způsob uplatnění výdajů40 02/2007
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 200613 03/2007
Pohledávky v daňové evidenci4 04/2007
Opravné položky k pohledávkám10 05/2007
Prodej bytu po roce a investice do nového bydlení38 05/2007
Daňová ztráta a společné zdanění manželů38 05/2007
Leasing počítače v nákladech39 06/2007
Společné zdanění manželů a uplatnění daňové ztráty z roku 200540 06/2007
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům nepeněžní zvýhodnění40 06/2007
Daňové dopady zvýhodnění zaměstnanců v roce 20077 06/2007
Pořízení auta na leasing, nebo na úvěr?12 07/2007
Novela zákona o daních z příjmů35 07/2007
Ukončení činnosti v daňové evidenci37 07/2007
Kapesné při zahraniční pracovní cestě39 08/2007
Škody v daňové evidenci9 08/2007
Společné zdanění manželů a dodatečné daňové přiznání35 09/2007
Slevy na dani - kdy je uplatnit?5 09/2007
Nezdanitelná část základu daně fyzických osob14 10/2007
Nákup automobilu v daňové evidenci38 10/2007
Pozemek zakoupený právnickou osobou v účetnictví40 10/2007
Reklamní a propagační soutěže v daních14 11/2007
Prodej zásob se ztrátou po skončení podnikání36 11/2007
Hmotný majetek v daňové evidenci10 12/2007
Pozor na rozdílný režim při odpisu pohledávek11 13/2007
Autorské honoráře, autorská práva u zaměstnanců24 14-15/2007
Časové rozlišení nákladů a výnosů64 14-15/2007
Nápoje na pracovišti v nákladech zaměstnavatele74 14-15/2007
Nekrácené stravné na školení jehož součástí je oběd75 14-15/2007
Souvislost daňových výdajů a zdanitelných příjmů24 17/2007
Úmrtí podnikatele a daň z příjmů11 18/2007
Společné zdanění manželů při ukončení studia dítěte37 18/2007
Příjem poplatníka za postoupení pohledávky37 18/2007
Faktura za licenční poplatky v nákladech38 18/2007
Pravidla postoupení pohledávek mezi podnikateli11 19/2007
Daňové dopady různého způsobu likvidace zásob40 19/2007
Správce daně překvalifikoval opravu na technické zhodnocení38 20/2007
Terénní úpravy v nákladech39 20/2007
Daňové výdaje za používání motocyklu39 20/2007
Záloha na konci roku a daň z příjmů40 20/2007
Smluvní sankce, daň z příjmů a účetnictví5 20/2007
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojitění v roce 200826 21/2007
Zařazení osobního automobilu do obchodního majetku36 21/2007
Zdanění hypotečních zástavních listů36 21/2007
Společník s.r.o. odchází ze společnosti37 21/2007
Pohledávky a závazky v roce 200811 22/2007
Editační povinnost v roce 200816 23/2007
Převod zemědělského majetku na syna38 23/2007
Změny v odpisech darovaného hmotného majetku39 23/2007
Zdanění hypotečních zástavních listů39 23/2007
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.strana a číslo
Poznámka ke slibu odškodnění33 07/2007
Poznámka k cestovnímu šeku a jeho náležitostem33 09/2007
Při uzavírání smluv se stále chybuje27 10/2007
Ing. Mária Mikuleckástrana a číslo
Daňové odpisy aneb Na co se v odpisech zapomíná21 05/2007
Daňové přiznání českého rezidenta s mezinárodními příjmy23 06/2007
Cizinec a jeho příjmy v ČR24 07/2007
Zrušení versus storno v zákoně o DPH18 10/2007
Na co je třeba dohlédnout u podnikajících manželů16 11/2007
Nárok spolupracující osoby na daňový bonus39 12/2007
Kde nejčastěji chybuje plátce DPH u záloh31 14-15/2007
Příspěvkové organizace a DPH1 16/2007
Autorské honoráře z pohledu DPH22 19/2007
Ing. Zdeněk Morávekstrana a číslo
Stravenky v daňových nákladech6 01/2007
Minimální základ daně - koho se týká?20 02/2007
Výdaje mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřinné společnosti12 04/2007
Praktická aplikace odpočtu daňové úspory u neziskových subjektů - příspěvkových organizací13 05/2007
Zdaňování hlavní činnosti u příspěvkových organizací16 07/2007
Opravné položky k pohledávkám nevýznamné hodnoty19 08/2007
Zálohy na daň z příjmů a příklady daňové optimalizace6 10/2007
Zálohy na daň z příjmů a příklady daňové optimalizace (2.)5 11/2007
Silniční daň u neziskových subjektů6 13/2007
Silniční daň u neziskových subjektů (2.)15 14-15/2007
FKSP u příspěvkových organizací a možná omezení80 14-15/2007
Pozemky z pohledu daně z příjmů1 17/2007
Svědecká výpověď jako důkazní prostředek v daňovém řízení16 18/2007
Obnova řízení jako mimořádný opravný prostředek v daňovém řízení7 19/2007
Daňová reforma z pohledu neziskových subjektů14 21/2007
Další změny u neziskových subjektů v příkladech21 22/2007