LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
JUDr. Ivan Radastrana a číslo
Stručně k dozorčí radě, povinnostem a odpovědnosti jejích členů26 08/2008
redakcestrana a číslo
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 200631 01/2008
Ukončení osvobození od daně ze staveb18 02/2008
Nařízení vlády, č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci30 02/2008
Vyhláška, kterou se mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena PHM35 02/2008
Vybíráme ze Sbírky zákonů36 02/2008
Oprava stanoviska k finančnímu pronájmu38 02/2008
Závazné posouzení sazby daně z přidané hodnoty29 03/2008
Znáte změny v oce%novací vyhlášce platné od 1.1.2008?30 03/2008
Pokyn č. D-317 o průměrných cenách pohonných hnot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM35 03/2008
Pokyn č. D-318 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2007 podle § 38 zákona o daních z příjmů35 03/2008
Jak na správné platby daní finančním a celním úřadům6 03/2008
Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitosti v roce 200818 04/2008
Ministerstvo financí předloží vládě návrh na novelu zákona o DPH26 04/2008
Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů, resp. z příjmů a z majetku33 04/2008
Zdanění daňových nerezidentů po 7.2.200836 04/2008
Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů se prodlužuje36 05/2008
Informace o nových směrnicích Rady v oblasti DPH36 06/2008
Novela zákona o silniční dani ve Sněmovně4 06/2008
Vybíráme ze Sbírky předpisů36 08/2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní ....30 09/2008
Novela zákona o důchodovém pojištění30 09/2008
Pokyn č. D-310 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků vydaných v letech 1993-200535 10/2008
Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor a DPH36 11/2008
Výzva k podání žádosti o prominutí nezaplacené daně zemědělské36 11/2008
Novela zákona o důchodovém pojištění17 12/2008
Elektronický platební rozkaz od 1.7.200824 12/2008
Návrh novely zákona o DPH33 12/2008
Vybíráme ze Sbírky předpisů34 12/2008
Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb36 12/2008
Vybíráme ze Sbírky předpisů36 16/2008
Zaokrouhlední daně pro účely DPH a ukončení platnosti 50 haléřů k 31. srpnu 200836 16/2008
Novela zákona o daních z příjmů ve Sněmovně10 17/2008
Sdělení MF k aplikaci §24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů32 18/2008
Další novela zákona o DPH v Poslanecké sněmovně30 19/2008
Pokyn č. D-319, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti22 20/2008
Novela zákona o dani z nemovitostí v Poslanecké sněmovně36 20/2008
Návrh převést lékařskou posudkovou službu zpět an ČSSZ36 20/2008
Vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 5-6/200836 20/2008
Nařízení vlády č. 366/2008 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů35 21/2008
Nařízení vlády č. 363/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 200935 21/2008
Změna vyhlášky o nakládání s odpady od 1.11.200836 21/2008
Návrh na bezúplatný převod majetku v Poslanecké sněmovně30 22/2008
Vybíráme ze Sbírky předpisů36 22/2008
Cizinci a koupě nemovitosti k bydlení v ČR38 23/2008
Návrh novely zákona o daních z příjmů4 23/2008
Marek Reinohastrana a číslo
Stanovení základu DPH při dovozu zboží ve vazbě na celní hodnotu31 05/2008