LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
JUDr. Marie Salačovástrana a číslo
Pracovní doba a cestovní náhrady u zaměstnanců v dopravě38 03/2008
Průměrná cena LPG37 04/2008
Cestovní náhrady u podnikatele - fyzické osoby37 04/2008
Škola půjčuje zaměstnanci soukromě vozidlo37 08/2008
Cestovné a stravné při nečekaném použití vlastního automobilu místo vlaku31 09/2008
Sporné doklady při vyúčtování zahraniční pracovní cesty39 09/2008
Náhrada cestovních výdajů37 10/2008
Možná úskalí stravného na dvoudenní tuzemské pracovní cestě22 13/2008
Sporné doklady při vyúčtování zahraniční pracovní cesty39 16/2008
Doklad o spotřebě pohonných hmot38 18/2008
Náhrada jízdních výdajů za soukromé vozidlo na leasing38 19/2008
Stravování hrazené na semináři37 22/2008