LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ing. Miloš Kořínekstrana a číslo
Likvidace nepotřebného skladového materiálu38 1/2009
Uznatelnost exekučních nákladů38 1/2009
Vytvoření rezerv na opravu činžovního domu38 1/2009
Pobírám příjmy ze závislé činnosti z ČR i ze zahraničí40 1/2009
Silniční daň a bezpodílové spoluvlastnictví automobilu40 1/2009
Neuhrazené závazky19 10/2009
Odpisy nemovitosti vyřazované z obchodního majetku38 10/2009
Odpisy budovy s pozemkem38 10/2009
Příležitostné příjmy a povinnost podat přiznání k dani z příjmů39 10/2009
Sponzorský dar do zdravotnictí39 10/2009
Uplatnění výdajů za kupní cenu pozemku40 11/2009
Zaškolení obsluhy stroje v nákladech40 12/2009
Nemovitost pro podnikání40 12/2009
Příjmy z jiné činnosti, než na kterou je živnostenský list39 13/2009
Prodej automobilu na splátky40 13/2009
Daně v daňových výdajích32 14-15/2009
Refinancování hypotečního úvěru78 14-15/2009
Snížení základu o poskytnuté dary79 14-15/2009
Nájemné hrazené formou oprav79 14-15/2009
Nahlížení do spisů14 18/2009
Dar fyzickým osobám postiženým povodní40 18/2009
Příjem z prodeje automobilu40 18/2009
Vytváření daňově uzatelných rezerv39 19/2009
Oprava výše daně40 19/2009
Uplatňování výdajů procentní sazbou22 2/2009
Zaměstnanci a zdanění nákladů na zahraniční rekreaci od zaměstnavatele40 2/2009
Prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňového zvýhodnění20 20/2009
LPG palivo a sliniční daň37 21/2009
Přestavba bývalého provozu na hotel37 21/2009
Výměna vstupních dveří hotelu38 21/2009
Zdaňování příjmů z prodeje bytu18 22/2009
Omezení plateb v hotovosti38 22/2009
Silniční daň na malý nákladní automobil39 22/2009
Byty součástí administrativní budovy39 22/2009
Silniční daň při prodeji automobilu39 24/2009
Silniční daň a automobil používaný k různým účelům39 24/2009
Snížení silniční daně40 24/2009
Osobní automobil zapůjčený ze zahraničí40 24/2009
Zapůjčený automobil využitý pro podnikání40 24/2009
Rezerva na opravu střechy40 3/2009
Mzda zaměstnanců v daňových výdajích při ukončení podnikání38 4/2009
Provozování taxislužby a odpisy nového vozu38 4/2009
Dar poskytnutý zahraničnímu zdravotnickému zařízení39 4/2009
Zdanění příjmu z pronájmu domu nezletilého vlastníka40 4/2009
Přechod na uplatnění výdajů procentní sazbou39 5/2009
Podnikatel důchodce a sleva na dani40 5/2009
Uplatnění nákladů na podnikání v části pronajatého bytu40 5/2009
Možnosti odpočtu za dobré skutky za rok 200812 6/2009
Izolace vlhkosti v pronajatém domě39 6/2009
Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání39 6/2009
Snížení daně na invaliditu39 6/2009
Žádost o posečkání daně40 6/2009
Daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí jako daňový výdaj17 7/2009
Přeplatek na sociálním a zdravotním pojištění40 7/2009
Kontrola finačního úřadu a důkazní prostředky vůči dodavatelské firmě39 8/2009
Příjmy z pronájmu podle § 9 a § 10 zákona o daních z příjmů15 9/2009
Karton piva jako dar v nákladech40 9/2009
Příjem z prodeje automobilu40 9/2009
Bc. Jaroslav Kratochvílstrana a číslo
K novele zákona o správě daní a poplatků, provedené zákonem č. 304/2009 Sb.25 21/2009
Mgr. Andrea Krásnástrana a číslo
Řešení problémů s nadbytečností zaměstnanců a částečná nezaměstnanost25 10/2009
Připravme se na základní registry .....48 14-15/2009
Ing. Bohumil Kubastrana a číslo
Novela katastrálního zákona od 1.března 200925 4/2009
Ing. Zdeněk Kunešstrana a číslo
Přeúčtování poštovného,zdravotnických služeb a pojišťovacích činností podle zákona o DPH4 10/2009
Jak zjistit správnou sazbu DPH?27 14-15/2009
Zateplování rodinných domů a bytových domů z pohledu DPH14 16/2009
Prokazování nároku na odpočet DPH u nákupu pohonných hmot15 21/2009
Změna sazeb daně z přidané hodnoty po novele1 22/2009
Osoby povinné k dani po 1.1.200915 6/2009
DPH u dodání zboží, převodu nemovitosti a při poskytnutí služby v příkladech8 9/2009
Ing. Pavel Kyselákstrana a číslo
Novela zákona o daních zpříjmů z hlediska zdaňování příjmů72 14-15/2009
"Evropská" změna u srážkové daně22 17/2009
Zahraniční příjmy tuzemců včetně aktuálních změn1 2/2009
Zahraniční příjmy tuzemců včetně aktuálních změn (2.)9 3/2009
K novým smlouvám s Etiopií a Novým Zélandem31 6/2009
Nezálohování a nerezidentů38 6/2009
Poznámka k navýšení příjmů ze zaměstnání18 9/2009
JUDr. Ivan Rada, Ph.D.,Mgr.Bc Petra Křivohlavástrana a číslo
Máte přehled o aktuálních změnách obchodního zákoníku?27 20/2009
Výkon funkce člena statutárního orgánu a jeho omezení (2.)27 4/2009
Zákon o auditorech - co přináší nového?21 9/2009