LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ing. Bc. Petr Kameníkstrana a číslo
Prázdninové novely živnostenského zákona: nově se přiděluje provozně identifikační číslo21 16/2010
JUDr. et Bc. Eva Kepkovástrana a číslo
Základní registry od 1. července 2010 - je třeba se o ně zajímat23 13/2010
Snížení administrativní zátěže podnikatelů od 1. srpna 201053 14-15/2010
Není námitka jako námitka, stížnost jako stížnost29 5/2010
Zástavní právo v daňovém řízení21 6/2010
Zástavní právo v daňovém řízení21 7/2010
Zástavní právo v daňovém řízení (2.)27 8/2010
Ing. Miloš Kořínekstrana a číslo
Úprava záloh na daň z přijmů38 10/2010
Předvolání k daňovému řízení38 10/2010
Výměna nemovitostí a daň z převodu nemovitostí39 10/2010
Odpisy majetku40 11/2010
Žádost o posečkání daně37 12/2010
Daň z nemovitostí a daňové výdaje41 14-15/2010
Rekultivace vytěženého lesa v nákladech73 14-15/2010
Přijmy vlastníka bytu plynoucí z úhrady na opravy74 14-15/2010
Výše paušálních výdajů u služeb v lesnictví39 16/2010
Koupě pozemku v nájmu39 16/2010
Investiční životní pojištění zaměstnanců40 16/2010
Požádal jsem správce daně o nahlédnutí do svého daňového spisu. Správce daně mi do většiny spisu nahlédnout neumožnil s tím, že by mohly být poškozeny zájmy jiného daňového subjektu. S tímto postupem nesouhlasím. Jak mám dále pos40 18/2010
Nárok na snížení silniční daně39 2/2010
Zkušební provoz solární elektrárny v nákladech39 2/2010
Daň z nemovitosti při změně majitele40 2/2010
Spoluvlastnictví domu a rozdělení výdajů40 2/2010
Dotace na pořízení hmotného majetku37 20/2010
Omezení plateb v hotovosti26 21/2010
Limit hotovostních plateb39 22/2010
Sleva na dani a studentská brigáda40 22/2010
Změna vstupní ceny hmotného majetku40 22/2010
Přijmy ze zemědělské činnosti, podnikání a pronájmu38 23/2010
Náklady na reklamu39 23/2010
Jednatel s.r.o. a daňově uznatelné náklady39 23/2010
Prodej nemovitosti vyřazené z obchodního majetku40 23/2010
Rozdělení příjmů z pronájmu mezi fyzické osoby37 24/2010
Nájem a prodej sjednaný mezi osobami blízkými37 24/2010
Závazné posouzení u daně zpříjmů14 3/2010
Výsadba sadu a oplocení39 3/2010
Odpisy fotovoltaické elektrárny40 3/2010
Dědictví a příjmy z převodu členských práv družstva40 4/2010
Podnikání v bytě a uznatelnost nákladů40 4/2010
Vozidlo provozované u zahraniční pobočky tuzemské firmy a silniční daň39 5/2010
Nadstandardní životní pojištění38 6/2010
Zdanění prodeje automobilu39 6/2010
Práce v zahraničí po část roku39 6/2010
Daňová ztráta z roku 200239 6/2010
Nadstandardní životní pojištění38 7/2010
Práce v zahraničí po část roku39 7/2010
Daňová ztráta z roku 200239 7/2010
Doba úschovy dokladů za zdaňovací období, ve kterém vznikla ztráta14 8/2010
Povinnost zálohovat daň z příjmů40 9/2010
Ing. Bohumil Kubastrana a číslo
Co platí v katastru nemovitostí?23 6/2010
Co platí v katastru nemovitostí?23 7/2010
Ing. Zdeněk Kunešstrana a číslo
Vrácení daně plátcům v jiných členských státech11 10/2010
DPH u závodního stravování v roce 201037 11/2010
Novela zákona o DPH - zrušení časového omezení pro opravy staveb29 14-15/2010
Osvobození při dovozu zboží, včetně osobních zavazadel12 17/2010
Zvláštní režim při uplatňování DPH u cestovních služeb17 19/2010
Zvláštní režim u DPH pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi6 20/2010
Uplatňování DPH u zvláštního režimu pro investiční zlato13 22/2010
Zvláštní režim pro dodání zlata21 23/2010
Stanovení místa plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku3 8/2010
Finanční pronájem a DPH9 9/2010
Ing. Pavel Kyselákstrana a číslo
Český zaměstnanec na zaoceánské lodi77 14-15/2010
Nová smlouva s Bosnou a Hercegovinou17 16/2010
Co bychom měli vědět o stálých provozovnách? (1.)25 17/2010
Co bychom měli vědět o stálých provozovnách? (2.)27 18/2010
Co bychom měli vědět o stálých provozovnách? (3.) - Tzv. službové provozovny27 19/2010
Co bychom měli vědět o stálých provozovnách? (4.) 25 20/2010
Co bychom měli vědět o stálých provozovnách? (5.) 23 21/2010
Zamezení dvojímu zdanění s kyprem od 1.1.201023 4/2010
Pravidelně vyplácené důchody v mezinárodních smlouvách40 8/2010
Mgr. Bc. Petra Křivohlavástrana a číslo
Praktické dopady změny exekučního řádu26 2/2010
Praktické dopady změny exekučního řádu (2.)32 3/2010