LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
JUDr. Halka Pavlíkovástrana a číslo
Likvidace: jaké jsou rozhodující etapy a průběh19 6/2011
Osoba likvidátora v procesu likvidace23 7/2011
JUDr. Ing. Václav Pátekstrana a číslo
Dva nové rozsudky Nejvyššího správního soudu19 11/2011
K pořizování kopií ze spisu vlastním fotoaparátem a k pořizování zvukových záznamů z jednání se správcem daně27 13/2011
Daňová kontrola prováděná po vytýkacím řízení může být nezákonná30 14-15/2011
Usnesení důkazního břemene aneb Co neplatí u odběratele, může platit u dodavatele12 17/2011
K druhům příjmů a k neprojednání zprávy o daňové kontrole podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu5 22/2011
Lhůta pro vyměření u DDP aneb Kdy má platit teorie 3+1 podruhé5 23/2011
Retroaktivita při stanovení daňové povinnosti a ochrana důvěry daňového poplatníka v právo25 24/2011
Nedokončená vytýkací řízení a daňový řád10 4/2011
JUDr. Roman Pecháčekstrana a číslo
Nejdůležitější změny v novém daňovém řádu19 1/2011
Pojistné a daňové aspekty nepřípustného souběhu výkonu funkce jednatele ...25 14-15/2011
Sankce v novém daňovém řádu19 2/2011
Zdaňování licenčních poplatků do zahraničí a možnost jejich osvobození od daně1 20/2011
Opravné a dozorčí prostředky v novém daňovém řádu26 3/2011
Postavení daňového subjektu při daňové kontrole se zlepšilo, nebo se posílila pozice správce daně?25 4/2011
Daňové a účetní aspekty likvidace obchodních společností33 8/2011
Jak se může daňový subjekt bránit proti nezákonnostem při správě daní?25 9/2011
Václav Pikalstrana a číslo
Daň silniční - daňové přiznání za rok 20112 2/2011
Ing. Ivana Pilařovástrana a číslo
Bonusy a skonta v dani z příjmů, účetnictví a DPH od 1.4.20111 12/2011
Opravné daňové doklady při insolvenci dlužníka6 13/2011
Mezinárodní účetní standardy a jejich použití v České republice63 14-15/2011
DPH a účtování u tzv. manažerských automobilů, užívaných i pro soukromé účely9 16/2011
Účtování v cizích měnách a problémy s tím spojené33 19/2011
Účtování v cizích měnách a problémy s tím spojené (2.)28 20/2011
Rozdělení účetního výsledku hospodaření z právního, daňového a účetního pohledu6 21/2011
Opravné daňové doklady při insolvenci dlužníka6 9/2011
JUDr. Jan Přibstrana a číslo
Zaměstnavatelé se zajímají o připravovanou novelu zákoníku práce28 19/2011
Zaměstnavatelé se zajímají o připravovanou novelu zákoníku práce (2.)25 20/2011
Jaké se navrhují změny v nemocenském pojištění v roce 2012?34 22/2011
Jaké se navrhují změny v nemocenském pojištění v roce 2012? (2.)35 23/2011