LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
JUDr. Marie Salačovástrana a číslo
Referentské zkoušky při využívání soukromých vozidel40 10/2011
Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2011 - příklady37 2/2011
Náhrada za PHM u jednatele39 7/2011
Náhrada zaměstnancům škol za opotřebení vlastního nářadí40 7/2011
Ing. Vladimír Schifferstrana a číslo
Podceňovat účetní interní předpisy je riskantní31 10/2011
K započtení a vykazování kurzových rozdílů35 3/2011
Interní (vnitřní) audit33 4/2011
Účtování o zásobách materiálu28 5/2011
Účtování na podrozvahových účtech29 7/2011
Ing. Veronika Sobotkovástrana a číslo
Víme, kdy máme uplatnit pravidla nízké kapitalizace?11 12/2011
Víme, jak zjistit výši nedaňových úroků na základě pravidel nízké kapitalizace?22 13/2011
Jak mohou změny vlastního kapitálu ovlivnit výpočet nedaňových úroků ....21 14-15/2011
Úroky závislé na zisku dlužníka ve vztahu k pravidlům nízké kapitalizace22 16/2011
Překlasifikace úroků na podíly na zisku ve vztahu k pravidlům nízké kapitalizace20 17/2011
Povinnosti zveřejňování účetní závěrky28 24/2011