LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 2004, seznam čísel:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 14-15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 01/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Námitky v daňovém řízení
Ing. Jan Nutil
1 01/2004
Prodej stavby po technickém zhodnocení a DPH
PhDr. Josef Drbohlav
15 01/2004
Chyby osob samostatně výdělečně činných ve zdravotním pojištění
Mgr. Jiří Glet
17 01/2004

D. Aktuální informace

Z Poslanecké sněmovny
redakce
1 01/2004
Obchodní věstník od roku 2004
redakce
1 01/2004
Dvě vyhlášky ke spotřebním daním
redakce
2 01/2004
Ze Sbírek zákonů
redakce
3 01/2004
Světová ekonomika
redakce
3 01/2004
Hospodářství ČR
redakce
4 01/2004
Daňové povinnosti v únoru 2004
redakce
4 01/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Registrace k DPH a sdružení bez právní subjektivity
PhDr. Josef Drbohlav
1 01/2004
Ověření provosti stejnopisu
JUDr. Ing. Radek Jurčík
2 01/2004
Zvýšení průměrné spotřeby pohonných hmot
PhDr. Josef Drbohlav
2 01/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 02/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Osvobození od daně z příjmů fyzických osob
redakce
23 02/2004
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
PhDr. Josef Drbohlav
29 02/2004
Výpočetní technika a služby s ní související z pohledu zákona o DPH
32 02/2004

B. Právo

Nová právní úprava místního referenda
JUDr. Ing. Radek Jurčík
13 02/2004
Daňové přeplatky a konkurzní řízení
Ing. Erich Deutsch
5 02/2004

C. Hospodářství, obchod, finance

Nákupy na splátky
Ing. Jan Vocel
11 02/2004
Strukturální fondy EU a možnosti jejich využití
Mgr. Michael Kincl
15 02/2004

D. Aktuální informace

Stravné v cizí měně pro rok 2004
redakce
5 02/2004
Výše cestovních náhrad pro rok 2004
redakce
5 02/2004
Minimální mzda v roce 2004
redakce
6 02/2004
Ze Sbírek zákonů
redakce
7 02/2004
Světová ekonomika
redakce
8 02/2004
Hospodářství CŘ
redakce
8 02/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Promítnutí změn v zákoně o DPH do cen
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
3 02/2004

Příloha:

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
PhDr. Josef Drbohlav
29 02/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 03/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Nezdanitelná část základu daně v roce 2004
redakce
37 03/2004
Úkony, které prodlužují prekluzivní lhůty pro doměření daně
Ing. Zdeněk Burda
47 03/2004

B. Právo

Osoby podléhající zákonu o účetnictví od 1.ledna 2004
Ing. Ivan Macháček
17 03/2004
Smlouva o převodu zisku
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
19 03/2004

C. Hospodářství, obchod, finance

Inventarizace majetku a závazků
Ing. Helena Vorbová
17 03/2004

D. Aktuální informace

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu a účetnictví
redakce
10 03/2004
Ze Sbírek zákonů
redakce
11 03/2004
Daňové povinnosti v březnu 2004
redakce
12 03/2004
Daňová evidence
redakce
9 03/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Daňové přiznání za zemřelého poplatníka
Ing. Miloš Kořínek
5 03/2004
Závazné posouzení
redakce
5 03/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 04/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Dohoda o pracovní činnosti
JUDr. Věra Hrouzková
20 04/2004
Co přinese minimální základ daně?
PhDr. Josef Drbohlav
53 04/2004
Výdaje a příjmy vylučované ze základu daně z příjmů u fyzické osoby
Ing. Ivan Macháček
57 04/2004
Zástavní právo a daně
JUDr. Ing. Milan Chmelík
62 04/2004
Příjmy ze závislé činnosti vybírané srážkou
Ing. Miloš Kořínek
62 04/2004

B. Právo

Privatizace a pravidla pro veřejnou podporu
Mgr. Michael Kincl
29 04/2004

C. Hospodářství, obchod, finance

Zveřejňování účetní závěrky a výroční zpráva za rok 2003
Ing. Helena Vorbová
23 04/2004
Možnost využívání finančních prostředků z Evropské unie (1.část)
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
28 04/2004

D. Aktuální informace

Obrysy druhé fáze reformy veřejných rozpočtů
redakce
13 04/2004
Dvě změny v předmětu daně z příjmů
redakce
14 04/2004
Ze Sbírek zákonů
redakce
15 04/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Dovolená při dohodě o pracovní činnosti
JUDr. Věra Hrouzková
13 04/2004
Doba čerpání dovolené na zotavenou
JUDr. Věra Hrouzková
13 04/2004
Rozvázání pracovního poměru se starobním důchodcem
JUDr. Věra Hrouzková
13 04/2004
Nárok na dovolenou
JUDr. Věra Hrouzková
14 04/2004
Nárok na nemocenské
JUDr. Věra Hrouzková
15 04/2004
Zápočtový list při ukončení pracovního poměru
JUDr. Věra Hrouzková
15 04/2004
Pracovní doba mladistvého zaměstnance
JUDr. Věra Hrouzková
16 04/2004
Prodloužení zkušební doby
JUDr. Věra Hrouzková
16 04/2004
Přestávky v práci
JUDr. Věra Hrouzková
16 04/2004
Výpověď v době těhotenství
JUDr. Věra Hrouzková
17 04/2004
Přechod závazku na dědice
JUDr. Věra Hrouzková
17 04/2004
Dohoda o zvyšování kvalifikace
JUDr. Věra Hrouzková
18 04/2004
Matka po rodičovské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
18 04/2004
Poskytování peněžité pomoci v mateřství
JUDr. Věra Hrouzková
19 04/2004
Pracovní pohotovost mladistvého zaměstnance
JUDr. Věra Hrouzková
19 04/2004
Dohoda o pracovní činnosti
JUDr. Věra Hrouzková
20 04/2004
Daňová uznatelnost cestovních náhrad
redakce
7 04/2004
Investiční pobídky po vstupu do EU
Mgr. Michael Kincl
7 04/2004
Povinnost registrace u finančního úřadu
Ing. Miloš Kořínek
8 04/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 05/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Prodej podniku poplatníkem, který nevede účetnictví
PhDr. Josef Drbohlav
73 05/2004
Zajištění daně ze zdanitelných příjmů fyzických osob po novele
Ing. Miloš Kořínek
79 05/2004
"Zvláštní povolení" podle § 13 zákona o spotřebních daních
Mgr. Martin Hansel
82 05/2004

B. Právo

Likvidace právnických osob (1.část)
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
31 05/2004
Změny v zákoníku práce
redakce
37 05/2004

C. Hospodářství, obchod, finance

Mezinárodní a česká úprava dlouhodobých kontraktů
Dr. Ing. Hana Vyskupová
35 05/2004
Možnosti využívání finančních prostředků z Evropské unie (2.část)
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
40 05/2004

D. Aktuální informace

Dvě novely zákona o daních z příjmů
redakce
17 05/2004
Prognóza vybraných makroekonomických ukazatelů
redakce
18 05/2004
Ze Sbírek zákonů
redakce
19 05/2004
Uznávání odborné kvalifikace po vstupu ČR do EU
redakce
19 05/2004
Daňové povinnosti v dubnu 2004
redakce
20 05/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely
Ing. Miloš Kořínek
10 05/2004
Přechodné ubytování a daň z příjmů
Ing. Miloš Kořínek
9 05/2004
Opravy sazby daně z přidané hodnoty
redakce
9 05/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 06/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daň stanovená paušální částkou a minimální základ daně
Ing. Jan Nutil
85 06/2004
Cestovní náhrady zaměstnanců a podnikatelů v roce 2004 (1.část)
Ing. Ivan Macháček
94 06/2004

B. Právo

Likvidace právnických osob (2.část)
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
43 06/2004
Investiční pobídky po novele zákona
Mgr. Michael Kincl
50 06/2004

C. Hospodářství, obchod, finance

Co obsahuje Smlouva o přistoupení k EU
Prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
45 06/2004
Dotace podnikatelům zaměstnávajícím obačany se ZPS
redakce
50 06/2004

D. Aktuální informace

Sazby DPH po 1. květnu 2004
redakce
21 06/2004
Novela zákona o dani silniční
redakce
23 06/2004
Ze Sbírek zákonů
redakce
24 06/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Daňová evidence
Ing. Miloš Kořínek
11 06/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 07/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Dodatečné daňové přiznání
Ing. Miloš Kořínek
 07/2004
Daňové zákony - co platilo na začátku roku je již minulostí
Ing. Pavel Běhounek
101 07/2004
Předčasné odkoupení vozidla při finančním leasingu
PhDr. Josef Drbohlav
107 07/2004
Cestovní náhrady zaměstnanců a podnikatelů v roce 2004 (2.část)
Ing. Ivan Macháček
110 07/2004

B. Právo

Změny v penzijním připojištění
redakce
53 07/2004
Ochrana korespondence a telekomunikace ve správním právu
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
60 07/2004

C. Hospodářství, obchod, finance

Bankovnictví v roce 2004
Ing. Jan Vocel
53 07/2004

D. Aktuální informace

Změny v celní oblasti po vstupu ČR do EU
redakce
25 07/2004
Snížené sazby DPH podle nového zákona
redakce
26 07/2004
Ze Sbírek zákonů
redakce
28 07/2004
Daňové povinnosti v květnu 2004
redakce
28 07/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Výdaje osvobozené od daně darovací
Ing. Jan Nutil
13 07/2004
Udělování dotacína odstranění následků živelních pohrom
PhDr. Josef Drbohlav
13 07/2004
Odpočet DPH u leasingové smlouvy
JUDr. Jiří Pulz
14 07/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 08/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Maximální lhůty pro vyměření a doměření daně
Ing. Jan Nutil
129 08/2004

B. Právo

Daňové řízení u daňového subjektu v úpadku ve Slovenské republice
Bc. Petr Taranda
77 08/2004

D. Aktuální informace

Zálohy na pojistné na sociální pojištění v roce 2004
redakce
29 08/2004
Informační linky k nové úpravě DPH
redakce
29 08/2004
Světová ekonomika
redakce
31 08/2004
Ze Sbírek zákonů
redakce
32 08/2004
Hospodářství ČR
redakce
32 08/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Účetnictví v konkurzu
PhDr. Josef Drbohlav
15 08/2004
Podnikatelský účet
PhDr. Josef Drbohlav
16 08/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 09/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Zdaňování příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů
PhDr. Josef Drbohlav
136 09/2004
Osobní automobil v podnikání fyzické osoby
Ing. Ivan Macháček
144 09/2004

B. Právo

Změny v evidenci obyvatel a užívání rodného čísla
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
90 09/2004

C. Hospodářství, obchod, finance

Provádění platebního styku mezi bankami
redakce
57 09/2004

D. Aktuální informace

Jednorázový příspěvek dětem a důchodcům
redakce
33 09/2004
Kontrola zákazu prodeje tabákových výrobků a lihovin
redakce
34 09/2004
Daňové identifikační číslo
redakce
34 09/2004
Ze Sbírek zákonů
redakce
35 09/2004
Daňové povinnosti v červnu 2004
redakce
36 09/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Autorské honoráře - příjem dosažený za více zdaňovacích období
PhDr. Josef Drbohlav
17 09/2004
Odměny statutárnímu orgánu
PhDr. Josef Drbohlav
18 09/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 10/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Povinnosti plátců DPH při dodávání a pořizování zboží
redakce
153 10/2004
Předběžná otázka při obnově řízení a opakování daňové kontroly
Ing. Jan Nutil
159 10/2004
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob od roku 2004
Ing. Miloš Kořínek
162 10/2004
Nákup a prodej směnky u poplatníků, kteří nevedou účetnictví
PhDr. Josef Drbohlav
165 10/2004

B. Právo

Úpadkové právo a "evropská směrnice"
Ing. Erich Deutsch
93 10/2004

C. Hospodářství, obchod, finance

Daňové identifikační číslo a daňový doklad od 1.května 2004
Ing. Helena Vorbová
63 10/2004
Sdělování údajů o obchodumezi ČR a ostatními státy EU
redakce
67 10/2004

D. Aktuální informace

Účtování o DPH při pořízení zboží a přijetí platby
redakce
37 10/2004
Uplatnění DPH při pořízení dopravního prostřsedku z jiného státu EU
redakce
37 10/2004
Upřesněná definice stavebního pozemku
redakce
38 10/2004
Posílení rozpočtů obcí a krajů
redakce
39 10/2004
Ze Sbírek zákonů
redakce
40 10/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Sleva na dani z podílu na zisku
Ing. Miloš Kořínek
19 10/2004
Poskytování finančních prostředků z EU
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
19 10/2004
Dary a nákladově uznatelné položky
Ing. Miloš Kořínek
20 10/2004
Výdaje při podnikání ve vlastní nemovitosti
PhDr. Josef Drbohlav
20 10/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 11/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Uplatňování DPH při poskytování služeb
redakce
176 11/2004
Odvodová povinnost osob samostatně výdělečně činných od roku 2004
Ing. Dana Šimonovská
181 11/2004
Sleva na dani po novele ZDP
Ing. Miloš Kořínek
189 11/2004
Inplementace směrnice Evropských společenství do českého daňového práva
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
194 11/2004

B. Právo

"Převod" působnosti stanovené zákonem
Mgr. Martin Hansel
103 11/2004
Účetnictví podnikatelů ve zjednodušeném rozsahu po novele zákona
Ing. Helena Vorbová
71 11/2004

D. Aktuální informace

Zadržená část ceny díla
redakce
41 11/2004
Uplatňování DPH při poskytování stravovacích služeb
redakce
42 11/2004
Ze Sbírek zákonů
redakce
43 11/2004
Informace k ověřování DIČ
redakce
43 11/2004
Daňové povinnosti v červenci 2004
redakce
44 11/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Povinnost vyplňovat nový statistický výkaz Intrastat
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
21 11/2004
Daňové výdaje při ponikání ve vlastním bytě
PhDr. Josef Drbohlav
21 11/2004
Místo uskutečnění daňové kontroly
Ing. Miloš Kořínek
22 11/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 12/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daňové důsledky zřízení práva věcného břemene
Ing. Ivan Macháček
208 12/2004

B. Právo

Nové postupy v mezinárodní pomoci při vymáhání daní
Mgr. Michal Czigle
105 12/2004
Možnosti stabilizace problémových společností z veřejných rozpočtů
Mgr. Michael Kincl
108 12/2004

D. Aktuální informace

Žádat o zvýhodněné úvěry je možné od 1.července 2004
redakce
45 12/2004
Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech
redakce
46 12/2004
Zápis občanů členských států EU do obchodního rejstříku
redakce
46 12/2004
Uplatnění DPH při dodání elektrické energie nebo plynu
redakce
46 12/2004
Přepočet cizí měny na českou měnu
redakce
47 12/2004
Ze Sbírek zákonů
redakce
48 12/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Nová podoba DIČ a platnost rozhodnutí
Mgr. Michal Czigle
23 12/2004
Posečkání platby daně
PhDr. Josef Drbohlav
26 12/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 13/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Zdaňování úrokových příjmů po novele
PhDr. Josef Drbohlav
221 13/2004
Důsledky změn v dani z přidané hodnoty v hospodaření obcí
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
227 13/2004
Položky snižující základ daně fyzické osoby v příkladech
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
227 13/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Dovoz z pohledu DPH - alternativní postup
Ing. Martin Děrgel
27 13/2004
Povinná registrace lékaře k DPH
Ing. Martin Děrgel
27 13/2004
Přepočet cizí měny na koruny pro účely DPH
Ing. Martin Děrgel
27 13/2004
Účtování přijatých záloh ve vazbě na DPH
Ing. Martin Děrgel
28 13/2004
Uplatňování DPH v obchodu se státy EHP, které nejsou členy EU
Ing. Martin Děrgel
29 13/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 14/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

test
JUDr. Aleš Bartoš
1 14/2004
Daňové důsledky ukončení nebo přerušení podnikatelské činnosti
PhDr. Josef Drbohlav
235 14-15/2004
Uplatnění daňové ztráty
Ing. Ivan Macháček
239 14-15/2004
Tichý společník v daních a účetnictví
Ing. Helena Machová
249 14-15/2004
Nehmotný majetek a daňové výdaje v roce 2004
Václav Pikal
255 14-15/2004
Nemovitosti a DPH
Ing. Martin Děrgel
262 14-15/2004
Prokázání původu peněz u osobních vkladů podnikatelů
Ing. Zdeněk Burda
268 14-15/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 14-15/2004

B. Právo

Jmenování jednatele, volba členů představenstva a čeho se přitom vyvarovat
JUDr. Ivan Rada
123 14-15/2004
Podnikáme ve společnosti s ručením omezeným
JUDr. Jaroslav Hrouzek, CSc.
132 14-15/2004
Co nového lze očekávat od úpravy obchodního rejstříku?
JUDr. Miluše Kalinová, Ph.D.
142 14-15/2004

C. Hospodářství, obchod, finance

Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Ing. Marie Paseková
87 14-15/2004

D. Aktuální informace

Návrh zákona o Evropské společnosti
JUDr. Ivan Rada
49 14-15/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Odpisování hracích automatů
Václav Pikal
31 14-15/2004
Pronájem automobilu a silniční daň
Václav Pikal
32 14-15/2004
Minimální základ daně z příjmů a odečet ztráty
Václav Pikal
32 14-15/2004
Automobil v nákladech podnikajících manželů
Václav Pikal
33 14-15/2004
DPH u prodeje nemovitostí
Ing. Martin Děrgel
34 14-15/2004
Podnikání zahraničních osob na území ČR
JUDr. Jaroslav Hrouzek, CSc.
35 14-15/2004

Příloha:

Je poplatníkem prodávající nebo kupec nemovitosti
Ing. Anna Teklá
37 14-15/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 16/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Osvobození příjmů fyzických osob od daně
Ing. Helena Machová
273 16/2004
Pojistné na soukromé životní pojištění a základ daně z příjmů
Ing. Jan Nutil
277 16/2004
Nemovitosti v daních z příjmů
Ing. Martin Děrgel
281 16/2004
Daňové dopady daně zaplacené za jiného poplatníka
Ing. Zdeněk Burda
289 16/2004
Zdravotní pojišťovny a povinnost informovat
JUDr. Martina Pulcová
293 16/2004

B. Právo

Novela zákona o ochraně osobních údajů
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
147 16/2004
Jednatelé společnosti s r.o. a představenstvo a.s.
JUDr. Ivan Rada
149 16/2004

D. Aktuální informace

Vybíráme ze Sbírky zákonů
redakce
51 16/2004
Změny ve zdravotním pojištění od 1.8.2004
redakce
51 16/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Doklad o prodeji nemovitosti
Ing. Miloš Kořínek
39 16/2004
Vymáhání pokut
Mgr. Michal Czigle
39 16/2004
Darování nemovitostí synovi s věcným břemenem
redakce
40 16/2004
Dar a daňově uznatelné výdaje
Ing. Miloš Kořínek
40 16/2004
Drobné opravy bytu v daňových výdajích
PhDr. Josef Drbohlav
41 16/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 17/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Zahraniční obchod z pohledu DPH
RNDr. Ivan Brychta
297 17/2004
Stanovení sazby DPH ve výstavbě a stavebnictví
Ing. Zdeněk Kuneš
302 17/2004
Registrace územně samosprávných celků za plátce DPH, definice obratu a rok 2005
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
307 17/2004
Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze závislé činnosti ze zahraničí
Ing. Miloš Kořínek
309 17/2004
Problémy se zařazením neziskových organizací
Ing. Blanka Jindrová
313 17/2004

B. Právo

Evropské hospodářské zájmové sdružení - nový typ společnosti
Mgr. Michal Sobota
157 17/2004
Novela zákona o auditorech přinesla zproštění mlčenlivosti - od 1.9.2004
Ing. Jiří Vrba
159 17/2004
Trvalý pobyt a daňové zákony aneb Problémy s místní příslušností
JUDr. Ing. Milan Chmelík
162 17/2004
Identifikační povinnosti podle živnostenského zákona
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
166 17/2004
Novely zákona o daních z příjmů
Ing. Helena Machová
168 17/2004

C. Hospodářství, obchod, finance

Jak získat finanční prostředky z Evropské unie?
Ing. Dana Hůrková, CSc.
95 17/2004

D. Aktuální informace

Jaké předpisy platí od 1. září a 1. října 2004?
redakce
53 17/2004
Rušení odpočtů na zdravotní pojištění
Mgr. Tomáš Červinka
54 17/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Uplatňování DPH u školních jídelen
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
43 17/2004
Přepočet zahraniční měny v daňové evidenci
Ing. Helena Machová
44 17/2004
Osoba osvobozená od DPH
Ing. Helena Machová
44 17/2004
Spolupracující manželka a základ daně
Ing. Helena Machová
45 17/2004
Poskytování osobních údajů o veřejně činných osobách
JUDr. Vladimír Horálek
46 17/2004
Zpracování osobních údajů daňovým poradcem
JUDr. Vladimír Horálek
46 17/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 18/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Opravy chyb v dani z přidané hodnoty
JUDr. Eva Pulzová
315 18/2004
Uplatnění daně z příjmů u finančního leasingu v příkladech
Ing. Ivan Macháček
320 18/2004
Nesprávné postupy v odpisech a vyřazení dlouhodobého majetku
Ing. Helena Machová
326 18/2004
Stanovení daňové povinnosti dokazováním a za použití pomůcek
Mgr. Hana Erbsová
330 18/2004

B. Právo

Žaloby původních vlastníků na vydání privatizovaného majetku
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
169 18/2004
Nové předpisy o kontrolách nejen pro územní celky
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
174 18/2004
K pokynu D-259, o prominutí zvýšení daně ... z nemovitostí
Ing. Bohumil Kuba
177 18/2004

C. Hospodářství, obchod, finance

Jak získat finanční prostředky z Evropské unie? (2.část)
Ing. Dana Hůrková, CSc.
99 18/2004

D. Aktuální informace

POKYN č. D-269
redakce
55 18/2004
Vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 7-8/2004
redakce
55 18/2004
Z Poslanecké sněmovny
redakce
56 18/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Odčitatelné položky u zahraničních zaměstnanců
Ing. Helena Machová
48 18/2004
DPH u poradenských služeb
Ing. Helena Machová
48 18/2004
Používání rodného čísla zaměstnanců a sankce
JUDr. Vladimír Horálek
49 18/2004
Údaje uváděné při korespondenci se správcem daně
JUDr. Vladimír Horálek
50 18/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 19/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Stanovení daňové povinnosti dokazováním a za použití pomůcek (2.část)
Mgr. Hana Erbsová
1118 19/2004
Optimalizace daňové povinnosti - čím dříve, tím lépe
Ing. Helena Machová
335 19/2004
Uplatnění daně z příjmů u finančního leasingu v příkladech (2.část)
Ing. Ivan Macháček
339 19/2004
Účtování v nevýdělečných nevládních organizacích
Blažena Petrlíková
345 19/2004
Námitky v daňovém řízení trochu jinak
Jan Horešovský
349 19/2004
Místo vhodné k provedení daňové kontroly
Ing. Jan Nutil
355 19/2004
Prominutí příslušenství daně
Ing. Zdeněk Burda
357 19/2004

B. Právo

Zlehčování soutěžitele jako součást konkurenčního boje
Mgr. Michael Kincl
179 19/2004
Akciová společnost jako veřejný zadavatel podle zákona o veřejných zakázkách
JUDr. Ing. Radek Jurčík
182 19/2004
Nový zákon o některých službách informační společnosti omezil i reklamu
redakce
184 19/2004

C. Hospodářství, obchod, finance

Standard rozvoje lidských zdrojů - efektivnost pro české podniky
Mgr. Petra Tylová
103 19/2004

D. Aktuální informace

Deficitní stát aneb Co na to novela daňového procesu
JUDr. Ing. Milan Chmelík
57 19/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Podnikatel a pracovní cesty
Václav Pikal
51 19/2004
Cestovní náklady u společníka s.r.o.
Václav Pikal
51 19/2004
Obchodní společnost požaduje i práci doma
JUDr. Věra Hrouzková
52 19/2004
Podíl na zisku společníka
Ing. Helena Machová
54 19/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 20/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Problémy s přetříděním hmotného majetku do jiných odpisových skupin
Ing. Pavel Běhounek
361 20/2004
Uplatňování DPH u převodu nemovitostí po 1.5.2004
Ing. Zdeněk Kuneš
364 20/2004
Pravidla tvorby a čerpání rezerv na opravy hmotného majetku v roce 2004
Ing. Ivan Macháček
366 20/2004
Změny ve výroční zprávě za rok 2004
Ing. Helena Vorbová
372 20/2004
Náklady na reklamu z pohledu daňového subjektu a správce daně
376 20/2004
Technické zhodnocení, nebo oprava
Ing. Helena Machová
380 20/2004

B. Právo

Boj české legislativy proti tzv. spammingu
Mgr. Andrea Čadová
185 20/2004
Změny v ochraně hospodářské soutěže
Mgr. Michael Kincl
188 20/2004
Závazné posouzení správcem daně - a co dál?
Mgr. Jiří Rod
189 20/2004

C. Hospodářství, obchod, finance

Americká hypotéka - jak ji nejlépe využít
Linda Fejtková
105 20/2004
Audit jako nutné zlo?
Ing. Jiří Vrba
107 20/2004

D. Aktuální informace

Stanovení místa plnění u služeb a DPH
redakce
59 20/2004
Vybíráme ze Sbírky zákonů
redakce
60 20/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Stavební pozemek
Ing. Anna Teklá
55 20/2004
Soukromé zdravotní pojištění v nákladech
Ing. Helena Machová
57 20/2004
Odpisy oplocení
Ing. Helena Machová
57 20/2004
Dodatečné daňové přiznání za rok 2003
Ing. Helena Machová
57 20/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 21/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Zdanění prodeje movitého majetku u fyzické osoby
Ing. Ivan Macháček
383 21/2004
Povinnost ověření účetní závěrky auditorem
Ing. Helena Vorbová
388 21/2004
Časové rozlišení v praxi
Ing. Helena Machová
390 21/2004
Změny ve zdaňování dividend
Ing. Martin Děrgel
395 21/2004
Zamezení dvojího zdanění se SR a licenční poplatky
Ing. Miloš Kořínek
400 21/2004
Ručení v daňovém řízení
Ing. Pavel Novotný
402 21/2004

B. Právo

Nový správní řád - a co dál?
JUDr. Radek Ondruš
191 21/2004

C. Hospodářství, obchod, finance

Jaký úvěr na bydlení zvolit?
Linda Fejtková
111 21/2004

D. Aktuální informace

Uplatňování DPH při pořádání výstav a veletrhů
redakce
61 21/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Korunová kontrola zásob
Ing. Martin Děrgel
59 21/2004
Platební kalendář
Ing. Helena Machová
61 21/2004
Finanční leasing v účetnictví
Ing. Helena Machová
62 21/2004
Nevyúčtovaný prodej
Ing. Martin Děrgel
63 21/2004
Rozdělení zisku společníkům s.r.o.
Ing. Helena Machová
63 21/2004
Komisní prodej
Ing. Martin Děrgel
64 21/2004
Kurz cizí měny a zahraniční služební cesta
64 21/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 22/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Společnost s r.o. a fakturace společníků a jednatelů
Ing. Pavel Běhounek
407 22/2004
Uplatňování DPH u bytových družstev
Ing. Zdeněk Kuneš
411 22/2004
Úroky z úvěrů a půjček
Ing. Miloš Kořínek
412 22/2004
Nedobytné pohledávky v daních aúčetnictví
Ing. Helena Machová
414 22/2004
Společný systém zdanění při převodu podniku
Ing. Martin Děrgel
417 22/2004
Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy v rámci daňové exekuce
JUDr. Martina Pulcová
422 22/2004
Ručení v daňovém řízení (2.)
Ing. Pavel Novotný
424 22/2004

B. Právo

Fúze obchodních společností 1.
Mgr. Andrea Čadová
195 22/2004
Co přinese nový správní řád?
JUDr. Radek Ondruš
198 22/2004

D. Aktuální informace

Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob neprošel Poslaneckou sněmovnou
redakce
63 22/2004
"Daň z nepřidané hodnoty" u organizačních složek státu
JUDr. Antonín Jánský
64 22/2004
Vybíráme ze Sbírky zákonů
redakce
68 22/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

DPH a prodej nebytového postoru
Ing. Zdeněk Kuneš
65 22/2004
DPH a technické zhodnocení
Ing. Zdeněk Kuneš
65 22/2004
DPH a příspěvkové organizace
Ing. Blanka Jindrová
66 22/2004
Opravná položka na půjčku do zahraničí
Ing. Miloš Kořínek
66 22/2004
Silniční daň a automobil v opravě
Václav Pikal
67 22/2004
Fyzická osoba vlastní s.r.o.
Ing. Miloš Kořínek
67 22/2004
Vozidlo na propan-butan v podnikání
Václav Pikal
68 22/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 23/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění příjmů v České republice
Ing. Václav Zika
429 23/2004
Uzávěrka roku 2004 v účetnictví příspěvkových organizací
Ing. Helena Vorbová
434 23/2004
Cenné papíry z daňového a účetního hlediska
Ing. Martin Děrgel
441 23/2004
Pokyn D-270 a snížení silniční daně za rok 2004
Václav Pikal
446 23/2004
Způsoby zajištění daňových pohledávek
Mgr. Hana Erbsová
448 23/2004
Nedobytné pohledávky v daních a účetnictví 2.
Ing. Helena Machová
453 23/2004

B. Právo

Fúze obchodních společností 2.
Mgr. Andrea Čadová
203 23/2004

D. Aktuální informace

Zkrácení dob odpisování hmotného a nehmotného majetku pro rok 2005
Ing. Pavel Běhounek
69 23/2004
Vybíráme ze Sbírky zákonů
redakce
70 23/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Prodej služeb v cestovním ruchu a DPH
Ing. Ladislav Pitner
69 23/2004
Obec a příjmy z reklamy
Ing. Miloš Kořínek
69 23/2004
Rezerva na opravu strojů
Ing. Miloš Kořínek
70 23/2004
Restaurátorské práce a DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
70 23/2004
Projektové práce a DPH-
Ing. Zdeněk Kuneš
71 23/2004
Místo plnění a DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
71 23/2004
Převod bytu s pozdějším datem předání a DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
72 23/2004
Vydávání majetku a DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
72 23/2004
Nesplacené úroky v roce 2004
Ing. Helena Machová
72 23/2004

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 24/2004

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Použití vypořádacího koeficientu v přiznání k DPH
RNDr. Ivan Brychta
457 24/2004
Vybrané daňové a účetní aspekty fúze společnosti
462 24/2004
Daňové vztahy v s.r.o. a účetní souvztažnosti
Ing. Helena Machová
467 24/2004
Autorské honoráře v daních z příjmů
Ing. Martin Děrgel
470 24/2004
DPH a znalečné
JUDr. Antonín Jánský
477 24/2004
Uzávěrka roku 2004 v účetnictví příspěvkových organizací 2.
Ing. Helena Vorbová
484 24/2004

B. Právo

Záchrana a restrukturalizace společností v obtížích z pohledu nových pravidel
Mgr. Michael Kincl
208 24/2004

D. Aktuální informace

Novela zákona o DPH
RNDr. Ivan Brychta
73 24/2004

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Pohledávka z roku 2002
Ing. Helena Machová
73 24/2004
Nezisková organizace, účetnictví a DPH
Ing. Blanka Jindrová
74 24/2004