LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 2006, seznam čísel:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14-15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 01/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických ososb za zdaňovací období 2005
Ing. Petr Vrána
1 01/2006
Přiznání k dani silniční za rok 2005
Václav Pikal
12 01/2006
Daňové aspekty podnikání v zemích EU - Polsko
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
14 01/2006
Stručný přehled náležitostí daňových dokladů
Ing. Jana Ledvinková
16 01/2006
Daň z nemovitostí v roce 2006
Ing. Anna Teklá
19 01/2006
Rezervy a opravné položky ve vztahu k daňovému přiznání
Ing. Helena Machová
4 01/2006
Motivační plnění pro zaměstnance a daň z příjmů
Ing. Ivan Macháček
8 01/2006

B. Právo

Na jakých zásadách je postaven nový správní řád
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
21 01/2006
K podmínkám uznání některých cizích rozhodnutí v návaznosti na insolvenční řízení
Bc. Petr Taranda
23 01/2006
K rozhodčímu řízení v roce 2006
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
26 01/2006
Znalečné rozkmotřuje zúčastněné postaru i ponovu
JUDr. Antonín Jánský
30 01/2006
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2006
redakce
34 01/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Zpracování roční závěrky nevýdělečných organizací za rok 2005 (2.)
Ing. Helena Vorbová
 01/2006

D. Aktuální informace

Výše nemocenského v roce 2006
Richard W. Fetter
38 01/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 02/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Aktuální novely daňových zákonů
Ing. Pavel Běhounek
1 02/2006
Finanční leasing z pohledu DPH
RNDr. Ivan Brychta
10 02/2006
Daňová exekuce a společné jmění manželů
Mgr. Hana Erbsová
15 02/2006
Příklady k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005
Ing. Petr Vrána
19 02/2006

B. Právo

Umíme připravit dobrou smlouvu o kontrolní činnosti?
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
23 02/2006
Odpovědnost správce konkurzní podstaty za způsobenou škodu
Bc. Petr Taranda
27 02/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Přeúčtování služeb
Ing. Jana Ledvinková
31 02/2006
Zpracování roční závěrky nevýdělečných organizací za rok 2005 (3.)
Ing. Helena Vorbová
34 02/2006

D. Aktuální informace

Vyhláška MPSV č. 496/2005 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad ....
redakce
38 02/2006
Pokyn D-296 oprůměrných cenách pohonných hmot
redakce
38 02/2006
Aktuální změny v právních předpisech
redakce
39 02/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 03/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Slevy na dani versus odčitatelné položky
Ing. Helena Machová
1 03/2006
Daňová exekuce a společné jmění manželů (2.)
Mgr. Hana Erbsová
10 03/2006
Daňové aspekty podnikání v EU: Maďarsko
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
14 03/2006
Výdajové paušály za rok 2005
Ing. Pavel Běhounek
16 03/2006
Pokyn D-297 - Stanovení jednotných kurzů
redakce
20 03/2006
DPH a zvláštní režim pro dodání zlata
Ing. Zdeněk Kuneš
3 03/2006
Jak chápat náklady řízení spojené s vymáháním daňových nedoplatků
Dr. Jan Geleti
7 03/2006

B. Právo

K problematice stanovení a vymáhání veřejnoprávních povinností ve vztahu k nezletilým
Mgr. Pavel Všetečka
 03/2006
Tvorba rezervního fondu u obchodních společností
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
24 03/2006
Poznámky k rozhodčímu řízení podle slovenské právní úpravy
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
27 03/2006
Zaměstnavatelé, brigádníci aneb Dohody o pracích mimo pracovní poměr
Richard W. Fetter
29 03/2006
Změny v souběhu částečného invalidního důchodu a výdělečné činnosti od 1.2.2006
redakce
32 03/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Náklady - a co s nimi (5.)
RNDr. Svatopluk Dojiva
33 03/2006
Pokyn D-295 pro účetní jednotky, které jsou povinny použít pro účtování a sestavování účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy
redakce
35 03/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Zaměstnávání pracovníků ze slovenska
Ing. Zdeněk Burda
37 03/2006
Prodej zboží ze SRN jiné české firmě
Ing. Zdeněk Kuneš
38 03/2006
Problémy s účtováním dotací, faktur a půjček
Ing. Martin Děrgel
39 03/2006
Předčasné ukončení firnančího leasingu
Ing. Helena Machová
40 03/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 04/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Změny ve výpočtu záloh u zaměstnanců v roce 2005
Katarína Dobešová
1 04/2006
Daňové aspekty podnikání v zemích EU: Spolková republika Německo
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
12 04/2006
Poskytování přepravních služeb a DPH
Ing. Jana Ledvinková
14 04/2006
Informace k vrácení daně osobám registrovaným k DPH v jiném členském státě mimo ČR
redakce
20 04/2006
Nová zvýhodnění pro zaměstnavatele
Ing. Helena Machová
6 04/2006
Výdajové paušály za rok 2005 (2.)
Ing. Pavel Běhounek
9 04/2006

B. Právo

Několik postřehů k novému správnímu řádu
Bc. Petr Taranda
21 04/2006
Problémy s posuzováním součásti a příslušenství věci
JUDr. Romana Lužná
23 04/2006
Nově v ověřování listin a podpisu od 1.3.2006
redakce
28 04/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Regulace finančních trhů a prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
29 04/2006
Náklady - a co s nimi (6.)
RNDr. Svatopluk Dojiva
32 04/2006

D. Aktuální informace

Sdělení Ministerstva financí k uplatnění odčitatelných položek z částek použitých poplatníkem na vypořádání majetkových nároků...
redakce
35 04/2006
Informace k uplatnění sazeb DPH u sportovních činností od 1.1.2006
redakce
36 04/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

DPH a poskytování sportovní činnosti
Ing. Zdeněk Kuneš
37 04/2006
Zboží započtené proti pohledávce nájemného
Ing. Zdeněk Burda
38 04/2006
OSVČ, přefakturace služeb a obrat pro účely DPH
Ing. Zdeněk Burda
40 04/2006
Sleva na dani na invalidní manželku
Ing. Miloš Kořínek
40 04/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 05/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2005
Ing. Zdeněk Burda
1 05/2006
Možná úskalí přechodu na zvýšený paušál
Ing. Ivan Macháček
12 05/2006
Agenti a datum uskutečnění plnění u zprostředkování pojištění, stavebního spoření a hypoték
Ing. Zdeněk Kuneš
17 05/2006
Členské příspěvky a daňové výdaje
Ing. Helena Machová
18 05/2006
Společné zdanění manželů v příkladech
Ing. Petr Vrána
21 05/2006
Sdělení Ministerstva financí k postupu při uplatnění společného zdanění manželů
redakce
24 05/2006
Bezúplatná plnění, která zákon o DPH považuje za plnění za úplatu, tedy za zdanitelná plnění
Ing. Jana Ledvinková
6 05/2006

B. Právo

Jak podávat žaloby v obchodněprávních vztazích?
JUDr. Ivan Rada
25 05/2006
Smlouva o přepravě věci
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
28 05/2006
Novely zákona o sociálním zabezpečení a zákoníku práce
redakce
34 05/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Náklady - a co s nimi (7.)
RNDr. Svatopluk Dojiva
35 05/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Technické zhodnocení a náklady
Ing. Miloš Kořínek
39 05/2006
Dar politické straně
Ing. Miloš Kořínek
39 05/2006
Paušální výdaje k příjmům ze zemědělské výroby
Ing. Miloš Kořínek
40 05/2006
Skupinová úrazová pojistka v daních
Ing. Miloš Kořínek
40 05/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 06/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Nájem nemovitostí a DPH
Ing. Václav Benda
1 06/2006
Možné problémy při změně provozovatele vozidla
Václav Pikal
12 06/2006
Daňové aspekty podnikání v Belgii
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
14 06/2006
Nejčastější chyby zaměstnavatelů a podnikatelů v cestovních náhradách
Ing. Ivan Macháček
16 06/2006
Kdy podat opravné a dodatečné daňové přiznání
Ing. Helena Machová
7 06/2006

B. Právo

Co přinesla novela zákona o regulaci reklamy?
Mgr. Petr Graca
21 06/2006
K poslední novele zákona o majetku státu
Doc.JUDr. Petr Havlan, CSc.
27 06/2006
Novela zákona o svobodném přístupu k informacím schválena
redakce
32 06/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

SOLVIT: Řešení problémů s úřady v EU zdarma
Mgr. David Schreib
33 06/2006

D. Aktuální informace

Budoucí obsah pojmu "sociální bydlení" ve vztahu k možné snížené sazbě DPH od roku 2008
redakce
35 06/2006
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu, od 1.4.2006
redakce
36 06/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Registrační pokladny
Ing. Miloš Kořínek
37 06/2006
Náklady na přechodné ubytování zaměstnanců
Ing. Miloš Kořínek
37 06/2006
Zdanění přebytků ze zahrady
Ing. Miloš Kořínek
38 06/2006
Daň z příjmů au-pair
Ing. Miloš Kořínek
38 06/2006
Společné zdanění manželů a rozvod
Ing. Miloš Kořínek
38 06/2006
Uplatnění daňového zvýhodnění na vnučku
Ing. Zdeněk Burda
39 06/2006
Kilometry při dovozu obědů v nákladech
Ing. Zdeněk Burda
39 06/2006
Odpočet úroků ze stavebního spoření ze základu daně
Ing. Helena Machová
40 06/2006
Uplanění daňového zvýhodnění na vyživované děti
Ing. Helena Machová
40 06/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 07/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Uplatňování DPH u zprostředkovatelských služeb
Ing. Václav Benda
1 07/2006
Chyby v doplnění a vyřazení komponenty nebo složky souboru a výše odpisů
Ing. Karel Janda
13 07/2006
Nejčastější chyby zaměstnavatelů a podnikatelů v cestovních náhradách (2.)
Ing. Ivan Macháček
17 07/2006
Daňové aspekty podnikání v Nizozemsku
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
20 07/2006
Sazby DPH v členských státech Evropské unie
redakce
22 07/2006
Poradenské služby a DPH v příkladech
Ing. Jana Ledvinková
5 07/2006
Opravné položky k pohledávkám
Ing. Helena Machová
9 07/2006

B. Právo

Vstup fyzických osob do podnikání a novela živnostenského zákona
Ing. Petr Kroupa
23 07/2006
Novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Mgr. Eva Svěrčinová
27 07/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Účetní doklady, účetní záznamy a jejich opravy ve vedení účetnictví
Ing. Marie Paseková
31 07/2006
Podpora kultury z EU: ještě je možnost podat žádost
Viktor A. Debnár
34 07/2006

D. Aktuální informace

Sdělení k praktické aplikaci pokynu D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR
redakce
35 07/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Podnikatel chce umožnit přivýdělek při podpoře v nezaměstnanosti
Mgr. Olga Bičáková
39 07/2006
Odpočet na studenta studujícího na Slovensku
Ing. Miloš Kořínek
40 07/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 08/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Dodání zboží do jiného členského státu EU
Ing. Zdeněk Kuneš
1 08/2006
Mandátní smlouva a smlouva o kontrolní činnosti v daních z příjmů a účetnictví
Ing. Helena Machová
12 08/2006
Daňové aspekty podnikání v Lucembursku
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
14 08/2006
Pokyn D-298 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o registračních pokladnách a slev na daních z příjmů
redakce
16 08/2006
Zdanění bezúplatného zřízení věcného břemena daní darovací nebo daní z převodu nemovitostí
Mgr. Josef Hoskovec
22 08/2006
Ppokyn D-299 o prominutí správních poplatků
redakce
25 08/2006
Provozování loterií je nadále osvobozeno od DPH bez nároku na její odpočet
redakce
26 08/2006
K pozdní úhradě daňových povinností z důvodu úpravy základu daně
redakce
26 08/2006
Uplatňování DPH u zprostředkovatelských služeb (2.)
Ing. Václav Benda
5 08/2006
Věcné břemeno, změny a postupy z pohledu daně z příjmů
Ing. Ivan Macháček
8 08/2006

B. Právo

Novela zákona o obalech přinesla změny
Mgr. Andrea Čadová
27 08/2006
Katastr na internetu
Ing. Bohumil Kuba
31 08/2006

D. Aktuální informace

Metodika Ministerstva financí pro kraje postižené povodněmi
redakce
34 08/2006
Vybíráme ze Sbírky zákonů
redakce
35 08/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Inventura kosmetického materiálu v daňové evidenci
Ing. Jiří Nigrin
37 08/2006
Prodej osobního automobilu nepodnikatelem
Ing. Jiří Nigrin
37 08/2006
Dlouhodobý drobný majetek v daňové evidenci
Ing. Jiří Nigrin
38 08/2006
Pronájem nemovitosti podnájemci
Ing. Jiří Nigrin
38 08/2006
Základ daně zaměstnance a pojistné v době pracovního volna bez náhrady příjmů
Ing. Martin Děrgel
39 08/2006
Kdy živnostenský list na nákup a prodej není nutný
Ing. Jiří Nigrin
39 08/2006
Úprava rozdílu mezi příjmy a výdaji
Ing. Miloš Kořínek
40 08/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 09/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Škody na majetku a daň z příjmů
Ing. Ivan Macháček
1 09/2006
Zálohy na daň z příjmů
Ing. Helena Machová
10 09/2006
Přivýdělek důchodců z daňového hlediska
Ing. Miloš Kořínek
14 09/2006
DPH u výchovy a vzdělávání
Ing. Václav Benda
21 09/2006
Daňové aspekty podnikání v zemích EU: Estonsko
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
27 09/2006
Automobil ve sdružení bez právní subjektivity
Ing. Jiří Nigrin
7 09/2006

B. Právo

Novela novely rejstříkového řízení
Ing. Markéta Kalistová
29 09/2006
Nájemné z bytů podle nového zákona
Ing.arch.Daniela Grabmullerová, MBA
34 09/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Dohoda o provedení práce a srážková daň
Ing. Miloš Kořínek
39 09/2006
Technické zhodnocení pronajaté budovy
Ing. Miloš Kořínek
39 09/2006
Zdaňování příjmu z příležitostného pronájmu
Ing. Miloš Kořínek
40 09/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 10/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Zasílání zboží
Ing. Zdeněk Kuneš
1 10/2006
DPH u bytové výstavby
Ing. Václav Benda
12 10/2006
Daňové aspekty podnikání v ziemích EU: Litva
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
19 10/2006
Změna bydlení a osvobozené příjmy
Ing. Helena Machová
3 10/2006
Podnikání v pohostinských službách v daních
Ing. Miloš Kořínek
5 10/2006
Daňový režim příjmů zaměstnaných adovkátů po novele zákona o advokacii
Katarína Dobešová
9 10/2006

B. Právo

K novému stavebnímu zákonu a změnám, které přináší
JUDr. Alena Kliková
21 10/2006
Navrhované změny v postavení ručitele v daňovém řízení
JUDr. Martina Pulcová
24 10/2006
Novela zákona o lihu - bioetanol jako alternativa pro pohon motorů nebo výrobu tepla
Mgr. Andrea Čadová
28 10/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Podnikatelům postiženým letošními povodněmi pomůže program REKONSTRUKCE
Ing. Lubomír Rajdl, CSc.
35 10/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Dárek pro zákazníka na podporu odbytu v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
 10/2006
DPH a nákup zboží v jiném členském státě
Ing. Zdeněk Kuneš
37 10/2006
Ke smlouvě úvěrové a smlouvě o půjčce
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
37 10/2006
Příjmy a výdaje při spoluvlastnictví nemovitosti
Ing. Miloš Kořínek
39 10/2006
Osvobození příjmu z pronájmu domu
Ing. Miloš Kořínek
40 10/2006
Úroky z úvěru uplatňuje více osob
Ing. Miloš Kořínek
40 10/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 11/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Pořízení osobního automobilu do majetku firmy v příkladech
Ing. Jana Ledvinková
1 11/2006
Sportovní soutěže z hlediska daní z příjmů
RNDr. Ivan Brychta
11 11/2006
Upozornění k tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech
redakce
17 11/2006
DPH u bytové výstavby (2.)
Ing. Václav Benda
18 11/2006
Přijaté a očekávané změny v daních z příjmů v roce 2006
Ing. Pavel Běhounek
20 11/2006
Zdaňování příjmů studenta
Ing. Miloš Kořínek
25 11/2006
Uplatňování DPH v pohřebnictví, provozování pohřebišť obcemi
Ing. Zdeněk Kuneš
28 11/2006
Daňové aspekty podnikání v zemích EU: Lotyšsko
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
29 11/2006
Daň z příjmů při vyřazení nemovitosti
Ing. Helena Machová
7 11/2006

B. Právo

K novému stavebnímu zákonu - územní řízení
JUDr. Alena Kliková
31 11/2006
Věcné břemeno cesty zřizované správním orgánem či soudem
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
33 11/2006
Nový insolvenční zákon od 1.7.2007
redakce
36 11/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Prodej domu z dědictví
Ing. Miloš Kořínek
37 11/2006
Bezúplatné používání osobního automobilu
Ing. Miloš Kořínek
37 11/2006
Důchodce, příjmy z pronájmu a silniční daň
Ing. Miloš Kořínek
38 11/2006
Sleva na dani a zaměstnávání invalidy u fyzické osoby
Ing. Miloš Kořínek
38 11/2006
Zemědělská společnost zdaňuje práci studentů
Ing. Miloš Kořínek
38 11/2006
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Mgr. Olga Bičáková
39 11/2006
Zdanění odstupného z bytu
Ing. Miloš Kořínek
39 11/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 12/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

DPH při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu
Ing. Václav Benda
1 12/2006
Daňové povinnosti při ukončení podnikání fyzické osoby
Ing. Helena Machová
10 12/2006
Aktuální novely zákona o správě daní a poplatků
Ing. Pavel Běhounek
15 12/2006
Stravování zaměstnanců podnikatelských i nepodnikatelských organizací
Ing. Ivan Macháček
18 12/2006
Příjmy ze zemědělství, lesního a vodního hospodářství
Ing. Miloš Kořínek
7 12/2006

B. Právo

K novému zákonu o veřejných zakázkách a koncesnímu zákonu
JUDr. Vladimír Horálek
23 12/2006
Povolování staveb a stavby na ohlášení v novém stavebním zákoně
JUDr. Alena Kliková
27 12/2006
Novela zákona o rezervách od 1.6.2006
Ing. Helena Machová
30 12/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Vnitřní směrnice v účetnictví - jak je vytvořit?
Ing. Zdenka Cardová
31 12/2006

D. Aktuální informace

Sdělení MF k posuzování úhrad za vyšetření řidičů podle zákona o provozu na pozemních komunikacích
redakce
35 12/2006
Přehled předpisů s účinností od 1.6. a 1.7. 2006
redakce
35 12/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Společník vkládá do s.r.o. nemovitost z dědictví
Mgr. Josef Hoskovec
37 12/2006
Daň darovací z rozdělení pozemku ve spoluvlastnictví
Mgr. Josef Hoskovec
37 12/2006
Odpisová skupina kancelářské budovy a kanceláří
Ing. Martin Děrgel
39 12/2006
Technické zhodnocení nehmotného majetku
Ing. Martin Děrgel
39 12/2006
Účetní versus daňový režim hracích automatů
Ing. Martin Děrgel
40 12/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 13/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Problém se zenužitím odčitatelné položky na dary
Ing. Zdeněk Burda
1 13/2006
Zákon o některých druzích podpory kultury a osvobození od daně
redakce
12 13/2006
Půjčky a úroky z daňového hlediska
Ing. Martin Děrgel
13 13/2006
Ztráta jako položka snižující základ daně z příjmů
Ing. Helena Machová
19 13/2006
Stravování zaměstnanců podnikatelských i nepodnikatelských organizací (2.)
Ing. Ivan Macháček
22 13/2006
Letošní novely zákona o DPH a dalších zákonů
Ing. Pavel Běhounek
26 13/2006
Daňové aspekty podnikání v zemích EU: Itálie
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
30 13/2006
Sdružení bez právní subjektivity v daních
RNDr. Ivan Brychta
7 13/2006

B. Právo

K novému zákonu o veřejných zakázkách a koncesnímu zákonu (2.)
JUDr. Vladimír Horálek
31 13/2006
Užívání staveb v novém stavebním zákonu
JUDr. Alena Kliková
34 13/2006
Nový zákoník práce
redakce
36 13/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Informační místa pro podnikatele
Ing. Jiří Havlíček
37 13/2006
Podřízený úvěr pro malé podnikatele až do 12 milionů
Ing. Lubomír Rajdl, CSc.
38 13/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Opravná položka ke koupené pohledávce
Ing. Martin Děrgel
39 13/2006
Souběh paušálních a skutečných výdajů
Ing. Martin Děrgel
39 13/2006
Stanovení základu daně a odpočet pojistného
Ing. Miloš Kořínek
40 13/2006
Pracující starobní důchodce a sleva na poplatníka
Ing. Miloš Kořínek
40 13/2006
Společné zdanění manželů, kdy jeden je Slovák
Ing. Miloš Kořínek
40 13/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 14-15/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

DPH při použití automobilu pro osobní potřebu
Ing. Václav Benda
1 14-15/2006
Smluvní sankce, daně a účetnictví
Ing. Helena Machová
15 14-15/2006
Sdružení bez právní subjektivity v daních (2.)
RNDr. Ivan Brychta
18 14-15/2006
Schéma výpočtu daně z příjmů právnických osob u podnikatelských subjektů
Ing. Ivan Macháček
21 14-15/2006
Uplatnění zákona o dani z přidané hodnoty u nájmu honitby
Ing. Zdeněk Kuneš
28 14-15/2006
Příjmy z pronájmu
Ing. Miloš Kořínek
30 14-15/2006
Ukončení účasti společníka ve společnosti s r.o.
Ing. Pavel Běhounek
36 14-15/2006
Změny ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění
redakce
40 14-15/2006
Daňové aspekty podnikání v zemích EU: Slovensko
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
41 14-15/2006
Nehmotný majetek v daních a účetnictví
Ing. Martin Děrgel
7 14-15/2006

B. Právo

Obecní živnostenské úřady od 1.8.2006
Mgr. Andrea Čadová
43 14-15/2006
Nový insolvenční zákon
LL.M.Eur
51 14-15/2006
Společné jmění manželů a leasing
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
60 14-15/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Hospodaření se zásobami ve firmě
Ing. Marie Paseková
63 14-15/2006
Dlouhodobý majetek, jeho evidence, odpisový plán
Ing. Zdenka Cardová
71 14-15/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

DPH a prodej výrobků přes SRN do USA
Ing. Zdeněk Kuneš
75 14-15/2006
Dodání zboží včetně montáže na Slovensko
Ing. Martin Děrgel
76 14-15/2006
Uskutečnění dodání zboží s montáží na Slovensku a zkušební provoz
Ing. Martin Děrgel
76 14-15/2006
Faktura za výstavu na Slovensku od slovenského plátce DPH
Ing. Martin Děrgel
77 14-15/2006
Dobropis na pořízení zboží z Německa
Ing. Martin Děrgel
77 14-15/2006
Daňový doklad k uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí 100% zálohy
Ing. Martin Děrgel
78 14-15/2006
Obrat u obchodníka s použitým zbožím
Ing. Martin Děrgel
79 14-15/2006
Pronájem a spolupráce versus obrat pro účely DPH
Ing. Martin Děrgel
79 14-15/2006
Uznatelné výdaje u jednatele a společníka v jedné osobě
Ing. Miloš Kořínek
80 14-15/2006
Rozdělení výdajů mezi spolumajitele nemovitosti
Ing. Miloš Kořínek
80 14-15/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 16/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

DPH u finančního a operativního leasingu
Ing. Václav Benda
1 16/2006
Bezúročné půjčky a jiný majetkový prospěch
Ing. Zdeněk Burda
12 16/2006
Zdaňování zaměstnanců z hlediska povinností zaměstnavatele
Ing. Miloš Kořínek
19 16/2006
Daňové aspekty podnikání v zemích EU: Španělsko
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
25 16/2006
Využití majetku ve společném jmění manželů k podnikání
Ing. Ivan Macháček
6 16/2006

B. Právo

Zákon o správě daní a poplatků po novele
Mgr. Jiří Rod
27 16/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Hospodaření se zásobami ve firmě (2.)
Ing. Marie Paseková
33 16/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 17/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Pořízení zboží z jiného členského státu
Ing. Zdeněk Kuneš
1 17/2006
DPH u finančního a operativního leasingu (2.)
Ing. Václav Benda
14 17/2006
Úskalí užívání služebního automobilu i soukromě v příkladech
Ing. Helena Machová
19 17/2006
Nejčastější chyby v účetnictví a dani z příjmů neziskových organizací
Ing. Marie Benešová
23 17/2006
Problematická nečinnost správce daně
Ing. Zdeněk Burda
5 17/2006
Daňové vztahy se sousedy a změny ve smlouvě s Rakouskem
Ing. Pavel Kyselák
9 17/2006

B. Právo

Využijete nového zákona o evropské družstevní společnosti?
Mgr. Petra Bohůnová
27 17/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Účet 343 - daň z přidané hodnoty a přepočet cizí měny na českou
Ing. Jana Ledvinková
31 17/2006

D. Aktuální informace

Vyměřovací základy pro pojistné od 1.1.2007
Ing. Pavel Běhounek
35 17/2006
Vybíráme ze Sbírky zákonů
redakce
38 17/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Částka 480 000 Kč ročně za technická zhodnocení programu okamžitým daňovým výdajem
Ing. Martin Děrgel
39 17/2006
Dárky, prezenty a vzorky malé hodnoty a DPH
Ing. Martin Děrgel
39 17/2006
Nárok na stravné podnikatele při práci v místě
JUDr. Marie Salačová
40 17/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 18/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

DPH u přepravních služeb
Ing. Václav Benda
1 18/2006
Problematická nečinnost správce daně (2.)
Ing. Zdeněk Burda
13 18/2006
Autorské honoráře, srážková daň a daň příjmů
Ing. Ivan Macháček
15 18/2006
Některé další osvobozené příjmy zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele
Ing. Miloš Kořínek
22 18/2006
Daňové aspekty podnikání v zemích EU: Portugalsko
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
25 18/2006
Umíme při nákupu automobilu pro podnikání využít daňové optimalizace?
Ing. Helena Machová
7 18/2006
Pořízení zboží z jiného členského státu (2.)
Ing. Zdeněk Kuneš
9 18/2006

B. Právo

Nový zákon o zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
Mgr. Michael Kincl
27 18/2006
Institut zenužití práva - pojem "známý neznámý"
Bc. Petr Taranda
29 18/2006
Vyhláška o vzorech žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v EU
redakce
32 18/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Účet 343 - daň z přidané hodnoty a přepočet cizí měny na českou (2.)
Ing. Jana Ledvinková
33 18/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Děti lze po část roku uplatnit jako osoby vyživované a část roku jako osoby spolupracující
Ing. Martin Děrgel
37 18/2006
Daňová uznatelnost automatu na nápoje
Ing. Jiří Nigrin
38 18/2006
Problém s povinností platit zálohy na daň z příjmů
Ing. Miloš Kořínek
39 18/2006
Zákonem určené poplatky přeúčtované adovkátem klientovi nejsou předmětem DPH
Ing. Martin Děrgel
39 18/2006
Náklady na lékařskou prohlídku dálkových řidičů
Ing. Helena Machová
39 18/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 19/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daňové řešení prodeje movitých věcí
Ing. Ivan Macháček
1 19/2006
Uplatňování daně z přidané hodnoty u elektroodpadu
Ing. Zdeněk Kuneš
14 19/2006
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků jako povinnost zaměstnanců
Ing. Miloš Kořínek
16 19/2006
DPH u přepravních služeb (2.)
Ing. Václav Benda
20 19/2006
Přeúčtování zboží a služeb z pohledu DPH
Ing. Mária Mikulecká
23 19/2006
Daňové aspekty podnikání v zemích EU: Řecko a Kypr
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
25 19/2006
Vybavení kanceláře v daňové evidenci
Ing. Helena Machová
27 19/2006
Zvláštní režim DPH u cestovní služby
Ing. Václav Benda
8 19/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Zjednodušení administrativy pro podnikatele a kontaktní místa
Ing. Ondřej Hartman
29 19/2006

D. Aktuální informace

Nařízení vlády o pravidlech získání dotace při hospodárném nakládání s energií
redakce
33 19/2006
Vybíráme ze Sbírky zákonů
redakce
34 19/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Náhrady cestovních výdajů podnikatele - fyzické osoby
JUDr. Marie Salačová
35 19/2006
Na jakou částku lze vystavit zjednodušený daňový doklad
Ing. Martin Děrgel
36 19/2006
Pozor při zhodnocování pozemků k prodeji, zpravidla není nárok na odpočet DPH
Ing. Martin Děrgel
36 19/2006
Nezaplacení za zboží nijak neomezuje ani nekrátí nárok na odpočet DPH
Ing. Martin Děrgel
37 19/2006
Okna prodejny jsou součástí nebytového prostoru se základní, nebo sníženou sazbou DPH?
Ing. Martin Děrgel
37 19/2006
Neodpisujte administrativní budovy 50 let, ale samostatné nebytové prostory 30 let
Ing. Martin Děrgel
38 19/2006
Problém se ztrátou vykázanou za rok společného zdanění manželů
Ing. Martin Děrgel
38 19/2006
Zhodnocení budovy předané jejímu vlastníkovi v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
39 19/2006
Odpisy nehmotného majetku
Ing. Jiří Nigrin
39 19/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 20/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Zdanění podílu na zisku s.r.o. u fyzických osob
Ing. Zdeněk Morávek
1 20/2006
Prodej podniku - daňové a účetní postupy
Ing. Martin Děrgel
13 20/2006
Zrušení provozovny z daňového hlediska
Ing. Helena Machová
17 20/2006
Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území ES v třístranném obchodu
Ing. Zdeněk Kuneš
20 20/2006
Daňové aspekty podnikání v zemích EU: Francie
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
22 20/2006
Přeúčtování služeb v rámci EU a třetích zemí
Ing. Mária Mikulecká
24 20/2006
Informace k uplatnění DPH při platbě předem a případné změně sazby
redakce
26 20/2006
Malá změna zákona o účetnictví
redakce
5 20/2006
DPH ve sdružení bez právní subjektivity
Ing. Václav Benda
6 20/2006

B. Právo

Aktuální změny v obchodním zákoníku
Mgr. Andrea Čadová
27 20/2006
Nový zákon o střetu zájmu - koho se bude týkat?
redakce
29 20/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Úskalí čerpání dotací
Ing. Pavel Vaněk
31 20/2006
Programy pro čerpání ze strukturálních fondů v letech 2007-2013
redakce
35 20/2006

D. Aktuální informace

Vybíráme ze Sbírky mezinárodních smluv
redakce
36 20/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Přefakturace služby v EU českému plátci DPH
Ing. Václav Benda
37 20/2006
Nezaměstnaný manžel, manželka OSVČ a možný problém s úřadem práce
Mgr. Olga Bičáková
37 20/2006
Chybné zaúčtování při pořízení motorového vozidla do majetku
Ing. Jana Ledvinková
38 20/2006
Prodej staršího automobilu z EU v tuzemsku přes autobazar
Ing. Jana Ledvinková
39 20/2006
Uplatnění odpočtu DPH při nákupu motorky
Ing. Jana Ledvinková
39 20/2006
Prodej osobního automobilu po ukončení leasingu
Ing. Jana Ledvinková
40 20/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 21/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Zdanění podílu na zisku společnosti s r.o. u právnických osob
Ing. Zdeněk Morávek
1 21/2006
DPH u veřejnoprávních subjektů
Ing. Václav Benda
13 21/2006
Způsob prokazování nároku na daňovou optimalizaci
Ing. Miloš Kořínek
19 21/2006
Firemní reklama v uznatelných výdajích
Ing. Helena Machová
22 21/2006
Problémová místa rezerv na opravy hmotného majetku ve světle judikatury
Ing. Zdeněk Burda
6 21/2006

B. Právo

Cestovní náhrady od 1.1.2007
Mgr. Andrea Čadová
25 21/2006
K uzavírání obchodních smluv
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
32 21/2006

D. Aktuální informace

Nařízení vlády č. 461/2006 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2007
redakce
35 21/2006
Nařízení vlády č. 462/2006 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005
redakce
36 21/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Povinnost zaměstnavatele ověřovat minimální sjednanou pojistnou částku u zaměstnance
Ing. Helena Machová
37 21/2006
Placení daní u studenta
Ing. Miloš Kořínek
38 21/2006
Pořízení ojetého osobního automobilu fyzickou osobou z EU
Ing. Jana Ledvinková
40 21/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 22/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Jednatel a společníci s.r.o. a jejich odměňování
RNDr. Ivan Brychta
1 22/2006
Pokuty za nedodržení zákona o účetnictví
Ing. Zdeněk Burda
15 22/2006
DPH u veřejnoprávních subjektů (2.)
Ing. Václav Benda
22 22/2006
Úskalí reklamace a vazba na DPH
Ing. Mária Mikulecká
27 22/2006
Metodika zdanění srážkovou daní
Ing. Zdeněk Morávek
5 22/2006
Možnst sledování stavu osobního daňového účtu
redakce
8 22/2006
Oprava základu a výše daně při uplatňování DPH
Ing. Václav Benda
9 22/2006

D. Aktuální informace

Stanovisko MV ČR k poskytování odměny při skončení výkonu funkce člena zastupitelstva obce
redakce
 22/2006
Vybíráme ze Sbírky zákonů
redakce
34 22/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Převod podílu v bytovém družstvu a darování do ciziny
Mgr. Josef Hoskovec
35 22/2006
Odměny členům zastupitelstva
Ing. Jiří Nigrin
36 22/2006
Poslední měsíční odměna členům zastupitelstva
Ing. Jiří Nigrin
37 22/2006
Technické zhodnocení již odepsaného majetku
Ing. Jiří Nigrin
37 22/2006
Prokázání pravosti písemné listiny
Mgr. Radmila Kulková
39 22/2006
Použití zvláštního režimu při pořízení zboží ze SRN
Ing. Jana Ledvinková
39 22/2006

Příloha:

Měření a řízení výkonnosti podniku - víme skutečně, co to znamená?
Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
29 22/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 23/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Novely zákona o dani z nemovitosti pro rok 2007
Ing. Anna Teklá
1 23/2006
Vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku
Ing. Helena Machová
15 23/2006
Oprava základu a výše daně při uplatňování DPH (2.)
Ing. Václav Benda
17 23/2006
Daňové aspekty podnikání v zemích EU: Slovinsko
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
20 23/2006
Povinnosti dražitelů aneb Co také obsahuje zákon o dani z přidané hodnoty
JUDr. Ing. Milan Chmelík
5 23/2006
Krácení nároku na odpočet DPH a roční vypořádání daně
Ing. Václav Benda
8 23/2006

B. Právo

Co je míněno pojmem vymáhání daňových nedoplatků a daňová exekuce?
Prom. práv. Josef Šrotýř
21 23/2006
Způsob vyplácení příspěvku na péči je zásadní změnou nového zákona o sociálních službách
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
23 23/2006
Novela zákona o registračních pokladnách platí od 16.11.2006
redakce
25 23/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Rozdělení nákladů na opravy mezi spoluvlastníky domu a nájemce družstevních bytů
Ing. Lenka Haráková
26 23/2006
Podcenit inventarizaci se nevyplácí
Ing. Zdeněk Burda
30 23/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Stravenky při nepravidelné pracovní době
JUDr. Marie Salačová
37 23/2006
Důkaz o vymahatelnosti pohledávky
Mgr. Radmila Kulková
37 23/2006
DPH a obchodní transakce s Čínou a Itálií
Ing. Zdeněk Kuneš
38 23/2006
Prodej nedokončené stavby a DPH
Ing. Martin Děrgel
40 23/2006

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 24/2006

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Aktuálně k daním z příjmů v roce 2006 a 2007
Ing. Pavel Běhounek
1 24/2006
Krácení nároku na odpočet DPH a roční vypořádání daně (2.)
Ing. Václav Benda
10 24/2006
Postřehy z praxe: Proč právě daňové doklady?
Ing. Mária Mikulecká
13 24/2006
Informace k uplatňování DPH při prodeji ojetého automobilu
redakce
14 24/2006
Úprava a vyrovnání odpočtu DPH v příkladech
Ing. Václav Benda
15 24/2006
Sdělení MPSV č. 490/2006 Sb., kterým se vyhlašuje částka 50% průměrné měsíční mzdy
redakce
20 24/2006
Vyřazení majetku a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
8 24/2006

B. Právo

FKSP, daně a zaměstnanecké benefity
JUDr. Antonín Jánský
21 24/2006
Ke změnám nových pravidel pro nemocenské pojištění od 1.1.2007
Ing. Pavel Běhounek
24 24/2006

C. Hospodářství, obchod, finance

Možnosti podnikatelů využívat prostředky strukturálních fondů EU v období 2007/2013
JUDr. Ing. Břetislav Grégr
25 24/2006
Postup při snížení základního kapitálu
Ing. Martin Děrgel
29 24/2006

D. Aktuální informace

Vybíráme ze Sbírky zákonů
redakce
35 24/2006
Vybíráme ze Sbírky mezinárodních smluv
redakce
36 24/2006

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

DPH a dodávka náhradních dílů a služeb na Slovensko
Ing. Jana Ledvinková
37 24/2006
Opravy na movité věci prováděné plátcem DPH a prokázání přepravy
Ing. Jana Ledvinková
39 24/2006
DPH a s.r.o. založené vlastníky bytů
Ing. Lenka Haráková
40 24/2006

Příloha:

Věcný a autorský rejstřík 2006
redakce
Příloha 24/2006