LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 2007, seznam čísel:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14-15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 01/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Aktuální změny v přiznání k dani z přijmů fyzických osob
Ing. Petr Vrána
1 01/2007
Paušální výdaje a majetek
Ing. Helena Machová
11 01/2007
Daňové přiznání k dani silniční za rok 2006
Václav Pikal
14 01/2007
Rezervy od A do Z s důrazem na daňovou optimalizaci
Ing. Jiří Nigrin
18 01/2007
Vyplňujeme nový formulář k dani z nemovitostí pro rok 2007
Ing. Anna Teklá
22 01/2007
Zdanitelné plnění při prodeji bytů se zálohami před kolaudací
Ing. Martin Děrgel
30 01/2007
Stravenky v daňových nákladech
Ing. Zdeněk Morávek
6 01/2007

C. Hospodářství, obchod, finance

Nový program Evropské unie Culture 2007-2013
Viktor A. Debnár
35 01/2007
Sledujte možnosti strukturálních fondů EU v období 2007 - 2013
redakce
38 01/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Plátce koupí zboží v SRN s německou daní a dopraví do ČR
Ing. Martin Děrgel
39 01/2007
Nárok na odpočet DPH při pořízení zboží z EU
Ing. Martin Děrgel
39 01/2007
Přeúčtování energie neplátcem bez nebo včetně DPH
Ing. Martin Děrgel
40 01/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 02/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daňové penále od roku 2007 nově
1 02/2007
Ukončení roku v daňové evidenci
Ing. Helena Machová
12 02/2007
Rezervy od A do Z s důrazem na daňovou optimalizaci (2.)
Ing. Jiří Nigrin
15 02/2007
Minimální základ daně - koho se týká?
Ing. Zdeněk Morávek
20 02/2007
Zákon o DPH a místo plnění
Ing. Zdeněk Kuneš
6 02/2007

B. Právo

Nový systém nemocenského pojištění a zákoník práce - co v roce 2007 platí a co bylo odloženo
Ing. Pavel Běhounek
25 02/2007
Krácení odměny členům zastupitelstva obce
PhDr. Alice Urbánková
30 02/2007

C. Hospodářství, obchod, finance

Účetní závěrka za rok 2006
Ing. Helena Machová
31 02/2007

D. Aktuální informace

Vyhláška, kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou PHM stanoví průměrná cena pohonných hmot
redakce
35 02/2007
Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
redakce
35 02/2007
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničného stravného pro rok 2007
redakce
35 02/2007
Vyhláška o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené.
redakce
36 02/2007
Nová vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o oceňování majetku
redakce
36 02/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Společné zdanění manželů při ztrátě jednoho z nich
Ing. Martin Děrgel
37 02/2007
Ukončení podnikání s daňovou evidencí
Ing. Martin Děrgel
37 02/2007
Spolupracující manželka a minimální základ daně
Ing. Martin Děrgel
38 02/2007
Lhůta pro uchování dokladů
Ing. Jiří Nigrin
39 02/2007
Daňová evidence a rezerva na budovu
Ing. Helena Machová
40 02/2007

Příloha:

Způsob uplatnění výdajů
Ing. Helena Machová
40 02/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 03/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Úroky z prodlení a posečkání od roku 2007 nově
1 03/2007
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2006
Ing. Helena Machová
13 03/2007
Rezervy od A do Z s důrazem na daňovou optimalizaci (3.)
Ing. Jiří Nigrin
15 03/2007
Optimalizace daňové povinnosti studenta z příjmů ze závislé činnosti v roce 2006
Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.
19 03/2007
Pokyn č. D-303 o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2006
redakce
24 03/2007
Pokyn MF č. D-300 na CD
redakce
4 03/2007
Společné zdanění manželů v daňovém přiznání za rok 2006
Ing. Ivan Macháček
5 03/2007
Vratné obaly, uplatnění DPH na konci účetního období nebo na konci kalendářního roku
Ing. Zdeněk Kuneš
9 03/2007

B. Právo

Nad definicí úpadku v nvém insolvenčním zákoně
Bc. Petr Taranda
25 03/2007
Vybranou nemovitost si rezervujte smlouvou o budoucí kupní smlouvě
Richard W. Fetter
29 03/2007
Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí ...
redakce
32 03/2007

C. Hospodářství, obchod, finance

Zvýšení základního kapitálu
Ing. Martin Děrgel
33 03/2007

D. Aktuální informace

Oznamovací povinnost daňových subjektů
37 03/2007
Pokyn č. D-306, o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM
redakce
39 03/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Povinné členství v komoře v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
40 03/2007
Posečkání daně
Ing. Miloš Kořínek
40 03/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 04/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Příjmy a výdaje z pronájmu a majetek
1 04/2007
Výdaje mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřinné společnosti
Ing. Zdeněk Morávek
12 04/2007
Základní principy cestovních náhrad v roce 2007
Ing. Pavel Běhounek
17 04/2007
Pokyn č. D-302 o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona o správních poplatcích
redakce
24 04/2007
Pohledávky v daňové evidenci
Ing. Helena Machová
4 04/2007
Společné zdanění manželů v daňovém přiznání za rok 2006 (2.)
Ing. Ivan Macháček
8 04/2007

B. Právo

Nemovitosti v Šesté směrnici
Olga Holubová
25 04/2007
Okamžité zrušení pracovního poměru podle nového zákoníku práce
Richard W. Fetter
29 04/2007
Problém z praxe u dohody o provedení práce a cestovních náhrad
Ing. Jiří Nigrin
34 04/2007

C. Hospodářství, obchod, finance

Zvýšení základního kapitálu (2.)
Ing. Martin Děrgel
35 04/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Pojistné smlouvy uzavřené společností za členy orgánů společnosti
Ing. Miloš Kořínek
37 04/2007
Ubytování stavebních dělníků v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
38 04/2007
Daňová uznatelnost položky na odměny
Ing. Miloš Kořínek
38 04/2007
DPH u plateb přijatých před datem uskutečnění zdanitelného plnění u příspěvkové organizace
Ing. Jana Ledvinková
39 04/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 05/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

DPH u sociálního bydlení
Ing. Zdeněk Kuneš
1 05/2007
Opravné položky k pohledávkám
Ing. Helena Machová
10 05/2007
Praktická aplikace odpočtu daňové úspory u neziskových subjektů - příspěvkových organizací
Ing. Zdeněk Morávek
13 05/2007
DPH u prodeje použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností
Ing. Václav Benda
17 05/2007
Daňové odpisy aneb Na co se v odpisech zapomíná
Ing. Mária Mikulecká
21 05/2007
Pokyny č. D-304 a D-305
redakce
26 05/2007
Cestovní náhrady zaměstnanců za použití jejich vozidel
Ing. Pavel Běhounek
5 05/2007

B. Právo

Nemovitosti v Šesté směrnici (2.)
Olga Holubová
27 05/2007
Problémy správních orgánů s vymáháním neuhrazených pohledávek
Prom. práv. Josef Šrotýř
30 05/2007

C. Hospodářství, obchod, finance

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a slevy na dani
Ing. Jiří Nigrin
34 05/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Daňová ztráta a společné zdanění manželů
Ing. Helena Machová
38 05/2007
Prodej bytu po roce a investice do nového bydlení
Ing. Helena Machová
38 05/2007
Příjmy z pronájmu bytu a výdaje na jeho opravu
Ing. Miloš Kořínek
39 05/2007
Dodávka stavby a vykázání případného snížení ceny
Ing. Jiří Nigrin
40 05/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 06/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Předplacená záloha na DPH
Ing. Martin Děrgel
1 06/2007
Zahraniční příjmy tuzemců
Ing. Pavel Kyselák
11 06/2007
Osoby identifikované k dani
Ing. Václav Benda
18 06/2007
Daňové přiznání českého rezidenta s mezinárodními příjmy
Ing. Mária Mikulecká
23 06/2007
Daňové dopady zvýhodnění zaměstnanců v roce 2007
Ing. Helena Machová
7 06/2007

C. Hospodářství, obchod, finance

Podpora bydlení v roce 2007
Ing.arch.Daniela Grabmullerová, MBA
27 06/2007
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a slevy na dani (2.)
Ing. Jiří Nigrin
32 06/2007
Časově omezené výzvy do programů podpory malého a středního podnikání Marketing a Rozvoj
redakce
36 06/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Příjmy z prodeje staršího automobilu a medu
Ing. Miloš Kořínek
37 06/2007
Podnikatel nemůže dokladovat výdaje za nákup pohonných hmot za rok 2006
Ing. Miloš Kořínek
37 06/2007
Společné zdanění manželů a ztráta z podnikání
Ing. Miloš Kořínek
38 06/2007
Dodanění odpočtu za předčasně ukončené životní pojištění
Ing. Miloš Kořínek
38 06/2007
Plně invalidní důchodce a dohoda o provedení práce
Ing. Miloš Kořínek
39 06/2007
Leasing počítače v nákladech
Ing. Helena Machová
39 06/2007
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům nepeněžní zvýhodnění
Ing. Helena Machová
40 06/2007
Společné zdanění manželů a uplatnění daňové ztráty z roku 2005
Ing. Helena Machová
40 06/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 07/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Lhůty v daňovém řízení
1 07/2007
Pořízení auta na leasing, nebo na úvěr?
Ing. Helena Machová
12 07/2007
Zdaňování hlavní činnosti u příspěvkových organizací
Ing. Zdeněk Morávek
16 07/2007
DPH ve zdravotnictví a sociální péči
Ing. Václav Benda
21 07/2007
Cizinec a jeho příjmy v ČR
Ing. Mária Mikulecká
24 07/2007
Místo plnění při poskytnutí služby v příkladech
Ing. Zdeněk Kuneš
6 07/2007

B. Právo

Oddlužení - pojem dosud neznámý
Bc. Petr Taranda
27 07/2007
Vyměřovací základ zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od 1.3.2007
Mgr. Andrea Čadová
31 07/2007
Poznámka ke slibu odškodnění
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
33 07/2007
Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
redakce
34 07/2007

D. Aktuální informace

Novela zákona o daních z příjmů
Ing. Helena Machová
35 07/2007
Vybíráme ze Sbírky meznárodních smluv
redakce
35 07/2007
Předpisy s účinností od 1. března do 1. dubna 2007
redakce
36 07/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

DPH a daň z příjmů u služeb prováděných v EU
Ing. Zdeněk Burda
37 07/2007
Ukončení činnosti v daňové evidenci
Ing. Helena Machová
37 07/2007
Zahraniční stravné u podnikatele a daň z příjmů
JUDr. Marie Salačová
39 07/2007
Výdaje na úpravu okolního pozemku u nemovitosti
Ing. Miloš Kořínek
40 07/2007
Zatřídění dlouhodobého hmotného majetku do odpisové skupiny
Ing. Jiří Nigrin
40 07/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 08/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daňové aspekty prodeje automobilu z pohledu DPH a daně silniční
Ing. Pavel Běhounek
1 08/2007
Místo plnění při poskytnutí služby v příkladech (2.)
Ing. Zdeněk Kuneš
15 08/2007
Opravné položky k pohledávkám nevýznamné hodnoty
Ing. Zdeněk Morávek
19 08/2007
Uplatnění DPH u bytů
Ing. Zdeněk Kuneš
23 08/2007
Krácení stravného při stravování zdarma
Ing. Miloš Kořínek
27 08/2007
Automobil pořízený na leasing a daňové výdaje
Ing. Jiří Nigrin
4 08/2007
Škody v daňové evidenci
Ing. Helena Machová
9 08/2007

B. Právo

Zamyšlení nad volným hodnocením důkazů v daňovém řízení
29 08/2007
Nesplatná a dosud neuhrazená pohledávka v daňovém a konkurzním řízení
Prom. práv. Josef Šrotýř
32 08/2007
Výsledky daňové kontroly a dodatečné vyměření nižší daně
Mgr. Petra Venclová
35 08/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Prodej zemědělských pozemků se ztrátou
Ing. Miloš Kořínek
 08/2007
Obchodní společnost a odkup nároků na vydání podílů
Ing. Miloš Kořínek
38 08/2007
Společné zdanění manželů a placení záloh na rok 2007
Ing. Miloš Kořínek
38 08/2007
Žák základní školy s příjmy z pronájmu
Ing. Miloš Kořínek
38 08/2007
Kapesné při zahraniční pracovní cestě
Ing. Helena Machová
39 08/2007

Příloha:

DPH ve zdravotnictví a sociální péči (2.)
Ing. Václav Benda
12 08/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 09/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob
1 09/2007
DPH v pojišťovnictví
Ing. Václav Benda
10 09/2007
Předčasné ukončení leasingu a daňové souvislosti
Ing. Jiří Nigrin
16 09/2007
Sportovní činnost, daň z příjmů a DPH
RNDr. Ivan Brychta
19 09/2007
Slevy na dani - kdy je uplatnit?
Ing. Helena Machová
5 09/2007

B. Právo

Seznámili jste se s novou katastrální vyhláškou?
Mgr. Petr Graca
25 09/2007
Pracovní kázeň - základní povinnost každého zaměstnance...
Mgr. Andrea Čadová
29 09/2007
Poznámka k cestovnímu šeku a jeho náležitostem
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
33 09/2007
Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže
redakce
34 09/2007
Sdělení MPSV č. 87/2007 Sb., o rozhodné částce pro výši mzdových nároků vyplacených při platební neschopnosti zaměstnavatele
redakce
34 09/2007

D. Aktuální informace

Společné zdanění manželů a dodatečné daňové přiznání
Ing. Helena Machová
35 09/2007
Vybíráme ze Sbírky zákonů
redakce
36 09/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

S. r. o. a zprostředkování obchodu a služeb
Ing. Jiří Nigrin
 09/2007
Ručitel a daň z převodu nemovitosti v nákladech
JUDr. Marie Salačová
37 09/2007
Příjem získaný uplatněním nadměrného odpočtu
JUDr. Marie Salačová
37 09/2007
Výpočet stravného při jeho krácení
JUDr. Marie Salačová
38 09/2007
Zdanění pohledávek při ukončení podnikání
Ing. Miloš Kořínek
40 09/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 10/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Významné příjmy osvobozené od daně z příjmů právnických osob
Ing. Martin Děrgel
1 10/2007
Automobil nezahrnutý v obchodním majetku
Ing. Jiří Nigrin
10 10/2007
Nezdanitelná část základu daně fyzických osob
Ing. Helena Machová
14 10/2007
Zrušení versus storno v zákoně o DPH
Ing. Mária Mikulecká
18 10/2007
Uplatnění DPH u pozemků
Ing. Zdeněk Kuneš
21 10/2007
Stručně o úschově dokladů
Ing. Miloš Kořínek
26 10/2007
Zálohy na daň z příjmů a příklady daňové optimalizace
Ing. Zdeněk Morávek
6 10/2007

B. Právo

Při uzavírání smluv se stále chybuje
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
27 10/2007
Pokyn č. D-309 Prominutí úroku z prodlení
redakce
30 10/2007

C. Hospodářství, obchod, finance

Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 - výzvy k předkládání žádostí o podporu
Viktor A. Debnár
31 10/2007

D. Aktuální informace

Daňové zatížení jednotlivých forem podnikání podle návrhu daňové reformy
Ing. Pavel Běhounek
35 10/2007
Vybíráme ze Sbírky zákonů
redakce
37 10/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Nákup automobilu v daňové evidenci
Ing. Helena Machová
38 10/2007
Stravné při školení
JUDr. Marie Salačová
38 10/2007
Pozemek zakoupený právnickou osobou v účetnictví
Ing. Helena Machová
40 10/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 11/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Automobil v obchodním majetku
Ing. Jiří Nigrin
1 11/2007
Reklamní a propagační soutěže v daních
Ing. Helena Machová
14 11/2007
Na co je třeba dohlédnout u podnikajících manželů
Ing. Mária Mikulecká
16 11/2007
DPH v kultuře a sportu
Ing. Václav Benda
19 11/2007
Zálohy na daň z příjmů a příklady daňové optimalizace (2.)
Ing. Zdeněk Morávek
5 11/2007
Významné příjmy osvobozené od daně z příjmů právnických osob (2.)
Ing. Martin Děrgel
9 11/2007

B. Právo

Ohlašování staveb podle nového stavebního zákona - co o něm víme?
JUDr. Alena Kliková
21 11/2007
Rozdíly mezi přestávkou v práci a přiměřenou dobou na oddech a jídlo
Richard W. Fetter
24 11/2007

D. Aktuální informace

Pokyn č. D-307 pro daňové subjekty, které žádají o prominutí příslušenství daně, a o podpoře de minimis
redakce
33 11/2007
Vybíráme ze Sbírky zákonů
redakce
35 11/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Chybné skončení pracovního poměru ve zkušební době e-mailem
JUDr. Eva Dandová
36 11/2007
Prodej zásob se ztrátou po skončení podnikání
Ing. Helena Machová
36 11/2007
Pokuty za předčasné skartování dokladů
Ing. Miloš Kořínek
38 11/2007
Zdanění příjmů z prodeje automobilu po jeho vyřazení z obchodního majetku
Ing. Miloš Kořínek
39 11/2007
Výdaje za pronajímaný byt v osobním vlastnictví a odpisy
Ing. Miloš Kořínek
39 11/2007
Nevyužitá rezerva
Ing. Miloš Kořínek
40 11/2007
Poskytování jednoho automobilu více zaměstnancům
Ing. Miloš Kořínek
40 11/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 12/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

OSVČ a obchodní majetek
Ing. Jiří Nigrin
1 12/2007
Hmotný majetek v daňové evidenci
Ing. Helena Machová
10 12/2007
Ukončení daňové kontroly - kde se skrývají problémy?
Ing. Zdeněk Burda
14 12/2007
Informace pro daňové subjekty, které žádají o prominutí daně nebo příslušenství daně podle ustanovení § 55a ZSDP
redakce
20 12/2007
DPH v kultuře a sportu (2.)
Ing. Václav Benda
5 12/2007

B. Právo

Účinnost insolvenčního zákona byla o půl roku odložena
Bc. Petr Taranda
21 12/2007
Výpis z katastru nemovitostí
Ing. Bohumil Kuba
22 12/2007
Novela zákona o zaměstnanosti je součástí reformy veřejných financí
Mgr. Olga Bičáková
27 12/2007

C. Hospodářství, obchod, finance

Problematika zásob při vedení daňové evidence (2.)
Ing. Ivan Macháček
31 12/2007

D. Aktuální informace

DPH u bytové výstavby od 1.1.2008
Ing. Pavel Běhounek
34 12/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Ukončení činnosti a povinnost platit zálohy
Ing. Miloš Kořínek
38 12/2007
Nákup zničených sazenic v daňových výdajích
Ing. Miloš Kořínek
38 12/2007
Družstvo vlastníků bytů a účetnictví
Ing. Zdeněk Burda
38 12/2007
Nárok spolupracující osoby na daňový bonus
Ing. Mária Mikulecká
39 12/2007
Zařazení nového mobilu zdarma do účetnictví
Ing. Jiří Nigrin
40 12/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 13/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

DPH u poštovních služeb, rozhlasového a televizního vysílání
Ing. Václav Benda
1 13/2007
Pozor na rozdílný režim při odpisu pohledávek
Ing. Helena Machová
11 13/2007
Uplatnění DPH u finančního pronájmu nemovitostí
Ing. Zdeněk Kuneš
15 13/2007
Sankce vůči dlužníkovi v daňovém řízení se zaměřením na daň z příjmů v příkladech
Ing. Ivan Macháček
17 13/2007
OSVČ a obchodní majetek (2.)
Ing. Jiří Nigrin
25 13/2007
Silniční daň u neziskových subjektů
Ing. Zdeněk Morávek
6 13/2007

C. Hospodářství, obchod, finance

Úhrada nákladů na údržbu, opravy, modernizace a rekonstrukce družstevních bytů a domů
Ing. Lenka Haráková
27 13/2007
Sdělení MPSV, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy
redakce
32 13/2007

D. Aktuální informace

Vládní návrh "daňové reformy"
Ing. Pavel Běhounek
33 13/2007
Aktuální výzvy
redakce
36 13/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Sazba DPH u přestavby domu k rekreaci na trvalé bydlení
Ing. Zdeněk Kuneš
37 13/2007
Zahájení těžby dřeva a uplatnění daňových výdajů
Ing. Miloš Kořínek
37 13/2007
Uznatelnost nákladů za autorizovaného architekta
Ing. Miloš Kořínek
39 13/2007
Dvě nová schodiště do 40 000 korun v pronajaté budově
Ing. Miloš Kořínek
39 13/2007
Přestavba pronajatých prostor a rozdíl mezi opravou a technickým zhodnocením
Ing. Miloš Kořínek
40 13/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 14-15/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Slevové karty v daních
Ing. Martin Děrgel
1 14-15/2007
Obchodní podíl v s.r.o. jako majetková hodnota
Ing. Pavel Běhounek
12 14-15/2007
Silniční daň u neziskových subjektů (2.)
Ing. Zdeněk Morávek
15 14-15/2007
Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob
21 14-15/2007
Nařízení vlády č. 147/2007 Sb., o pořadí srážek ze služebního příjmu
redakce
23 14-15/2007
Autorské honoráře, autorská práva u zaměstnanců
Ing. Helena Machová
24 14-15/2007
Úvěry z daňového hlediska
Ing. Jiří Nigrin
27 14-15/2007
Kde nejčastěji chybuje plátce DPH u záloh
Ing. Mária Mikulecká
31 14-15/2007
Platební výměr a zpráva o kontrole
Ing. Zdeněk Burda
36 14-15/2007
Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví
Ing. Ivan Macháček
39 14-15/2007
Náhrada mzdy, nebo poskytnutí služby?
Ing. Václav Benda
6 14-15/2007

B. Právo

Vzájemné souvislosti daňového a insolvenčního řízení
Mgr. Hana Erbsová
43 14-15/2007
Změny v reklamním právu poí 1. září 2007
Mgr. Petr Graca
47 14-15/2007
Převádění a proplácení dovolené - jaká jsou pravidla?
Richard W. Fetter
50 14-15/2007
Uznávání výsledků vzdělávání dosaženého mimo školský systém
Mgr. Andrea Čadová
54 14-15/2007
Pokyn č. D-308 o stanovení lhůt v daňovém řízení
redakce
57 14-15/2007

C. Hospodářství, obchod, finance

Nový systém e-Vývoz - úleva pro vývozce zatím s otazníkem
Ing. Tomáš Brandejs
59 14-15/2007
Časové rozlišení nákladů a výnosů
Ing. Helena Machová
64 14-15/2007
Směnka a její zaúčtování
Ing. Miloš Kořínek
69 14-15/2007
Nařízení vlády č. 155/2007 Sb.
redakce
72 14-15/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

DPH a výlety pro klienty lázeňského zařízení
Ing. Václav Benda
73 14-15/2007
Nápoje na pracovišti v nákladech zaměstnavatele
Ing. Helena Machová
74 14-15/2007
DPH při přemístění počítače z Rakouska
Ing. Václav Benda
74 14-15/2007
Nekrácené stravné na školení jehož součástí je oběd
Ing. Helena Machová
75 14-15/2007
Povinnost dědice k dani z převodu nemovitostí
Mgr. Josef Hoskovec
76 14-15/2007
Stavební úpravy a možné osvobození od daně ze staveb
Ing. Anna Teklá
76 14-15/2007
Spoluvlastnictví pozemku s obcí
Ing. Anna Teklá
77 14-15/2007
Byt v nástavbě a nemožnost uplatnit osvobození od daně
Ing. Anna Teklá
78 14-15/2007
Daňová povinnost českého občana zaměstnaného v Číně
Ing. Miloš Kořínek
79 14-15/2007
Zahraniční zájezd k životnímu jubileu
Ing. Miloš Kořínek
79 14-15/2007
Nadstandardní zdravotní vyšetření pro zaměstnance
Ing. Miloš Kořínek
79 14-15/2007
FKSP u příspěvkových organizací a možná omezení
Ing. Zdeněk Morávek
80 14-15/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 16/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Příspěvkové organizace a DPH
Ing. Mária Mikulecká
1 16/2007
Přechod z daňové evidence na vedení účetvnictví (2.)
Ing. Ivan Macháček
12 16/2007
Technické zhodnocení, oprava a údržba
Ing. Jiří Nigrin
15 16/2007
Osvobození služeb jako protihodnoty členského příspěvku
Olga Holubová
18 16/2007
Dílčí novela zákona o DPH k palivovému dřevu od 1.8.2007
redakce
22 16/2007
DPH u dovozu a vývozu zboží
Ing. Václav Benda
7 16/2007

B. Právo

Změny v investičních pobídkách
Mgr. Michael Kincl
23 16/2007
Zvláštnosti mezinárodní spolupráce při vymáhání finančních pohledávek
Dr. Jan Geleti
26 16/2007

C. Hospodářství, obchod, finance

Rozdělení zisku společnosti s ručením omezeným
Ing. Martin Děrgel
31 16/2007
Kreativní podnikatelé a čilý kulturní průmysl jsou významným zdrojem inovací
Viktor A. Debnár
38 16/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Výše opravné položky k pohledávce
Ing. Miloš Kořínek
39 16/2007
Nákup klimatizace nad 40 000 Kč s DPH
Ing. Miloš Kořínek
39 16/2007
Vklad tichého společníka a podíl na zisku při ztrátě
Ing. Miloš Kořínek
39 16/2007
Odpočet úroků za byt, který byl prodán
Ing. Miloš Kořínek
40 16/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 17/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Pozemky z pohledu daně z příjmů
Ing. Zdeněk Morávek
1 17/2007
Výdaje (náklady) podle zvláštních zákonů
Ing. Jiří Nigrin
12 17/2007
Novela zákona o regulaci reklamy od 1.9.2007
redakce
15 17/2007
Placení daní a nejstarší nedoplatky daní
16 17/2007
DPH u dovozu a vývozu zboží (2.)
Ing. Václav Benda
20 17/2007
Souvislost daňových výdajů a zdanitelných příjmů
Ing. Helena Machová
24 17/2007
Komplexní pohled na převod obchodního podílu s.r.o.
Ing. Pavel Běhounek
6 17/2007
Zálohy a příjmy ze zahraničí
Ing. Pavel Kyselák
9 17/2007

B. Právo

K pojmu obecný správce daně ve správním řádu
Mgr. Pavel Všetečka
27 17/2007
Zvláštnosti mezinárodní spolupráce při vymáhání finančních pohledávek (2.)
Dr. Jan Geleti
32 17/2007

D. Aktuální informace

Informace k uplatňování zákona o DPH při poskytnutí služby komisionáře v tuzemsku
redakce
35 17/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Výměna jiné měny, než poskytl zaměstnavatel
JUDr. Marie Salačová
37 17/2007
Kdy provést srážku daně z licenčních poplatků
Ing. Miloš Kořínek
38 17/2007
Uznatelné výdaje pojišťovacího agenta
Ing. Miloš Kořínek
39 17/2007
Odpovědnost pokladní za schodek
JUDr. Věra Hrouzková
40 17/2007
Zdanění odměny po ukončení pracovního poměru
Ing. Miloš Kořínek
40 17/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 18/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Zdanění příjmů z kapitálového majetku u daňového rezidenta
Ing. Ivan Macháček
1 18/2007
Úmrtí podnikatele a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
11 18/2007
Svědecká výpověď jako důkazní prostředek v daňovém řízení
Ing. Zdeněk Morávek
16 18/2007
Reklama, reprezentace, sponzoring a dary z pohledu zákona o daních z příjmů
Ing. Jiří Nigrin
22 18/2007
Novela zákona o DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
26 18/2007
Podnikající důchodce z hlediska daní a pojištění
RNDr. Ivan Brychta
7 18/2007

B. Právo

Nástup do práce u dalšího zaměstnavatele v době trvání předchozího zaměstnání
Mgr. Andrea Čadová
27 18/2007
K vzájemným souvislostem daňového a insolvenčního řízení
Bc. Petr Taranda
29 18/2007
Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců posunuta o dva roky
Mgr. Jiří Rod
34 18/2007

D. Aktuální informace

Evropská komise a společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
35 18/2007
Vybíráme ze Sbírky zákonů
redakce
36 18/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

DPH při likvidaci staré střešní krytiny
Ing. Martin Děrgel
37 18/2007
Příjem poplatníka za postoupení pohledávky
Ing. Helena Machová
37 18/2007
Společné zdanění manželů při ukončení studia dítěte
Ing. Helena Machová
37 18/2007
Faktura za licenční poplatky v nákladech
Ing. Helena Machová
38 18/2007
Daň z příjmů u dalšího vzdělávání
JUDr. Marie Salačová
39 18/2007
Daňové zvýhodnění na dítě a změna vysoké školy
Ing. Miloš Kořínek
40 18/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 19/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Vklad tichého společníka a podíl na zisku a ztrátě z podnikání
Ing. Ivan Macháček
1 19/2007
Pravidla postoupení pohledávek mezi podnikateli
Ing. Helena Machová
11 19/2007
Kdo (ne)bude platit nové ekologické daně?
Olga Holubová
19 19/2007
Autorské honoráře z pohledu DPH
Ing. Mária Mikulecká
22 19/2007
DPH při pořádání kongresů, výstav a veletrhů
Ing. Václav Benda
24 19/2007
Rozšíření služeb internetových stránek české daňové správy
redakce
28 19/2007
Obnova řízení jako mimořádný opravný prostředek v daňovém řízení
Ing. Zdeněk Morávek
7 19/2007

B. Právo

Sídlo hospodářské činnosti a provozovna pro účely DPH v nejnovějším rozsudku ESD
Ing. Tomáš Brandejs
29 19/2007

C. Hospodářství, obchod, finance

Vykazování pozemků, budov a zařízení podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS) a českých účetních standardů (ČÚS)
Ing. Karel Šteker
32 19/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Zdanění příjmu z prodeje obchodního podílu
Ing. Martin Děrgel
37 19/2007
Fakturace mezi zřizovatelem a organizační složkou na Slovensku
Ing. Martin Děrgel
37 19/2007
Problém s určením povinnosti k registraci k DPH
Ing. Martin Děrgel
38 19/2007
Sazba DPH při montáži tepelného čerpadla do domku
Ing. Martin Děrgel
39 19/2007
Daňové dopady různého způsobu likvidace zásob
Ing. Helena Machová
40 19/2007
Paušální výdaje ke zděděným autorským právům
Ing. Miloš Kořínek
40 19/2007
Prokazování zahraniční služební cesty
Ing. Miloš Kořínek
40 19/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 20/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Reforma veřejných financí a daň z přidané hodnoty
Ing. Zdeněk Kuneš
1 20/2007
DPH u autorského práva
Ing. Václav Benda
13 20/2007
Některé aspekty vývozu zboží ovlivňující jeho osvobození od DPH
Marek Reinoha
18 20/2007
Daňová reforma a dně z příjmů
Ing. Pavel Běhounek
26 20/2007
Smluvní sankce, daň z příjmů a účetnictví
Ing. Helena Machová
5 20/2007
Věcná břemena z daňového hlediska
Ing. Jiří Nigrin
9 20/2007

B. Právo

Krácení dovolené pro omluvenou a neomluvenou absenci
Richard W. Fetter
29 20/2007
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
redakce
32 20/2007

C. Hospodářství, obchod, finance

Správná volba vhodného dotačního titulu z EU
Ing. Petr Kolář
33 20/2007
Operační program Podnikání a inovace
redakce
35 20/2007

D. Aktuální informace

Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv
redakce
36 20/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Plátce DPH, daňová evidence a zálohová faktura
Ing. Martin Děrgel
37 20/2007
Plátce DPH jako pronajímatel uhradí dlužné nájemné z vratné kauce
Ing. Martin Děrgel
37 20/2007
Správce daně překvalifikoval opravu na technické zhodnocení
Ing. Helena Machová
38 20/2007
Terénní úpravy v nákladech
Ing. Helena Machová
39 20/2007
Daňové výdaje za používání motocyklu
Ing. Helena Machová
39 20/2007
Prodej domku necelé dva roky po koupi
Ing. Miloš Kořínek
40 20/2007
Záloha na konci roku a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
40 20/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 21/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

DPH a opravy, modernizace, rekonstrukce, technické zhodnocení rodinných a bytových domů a bytů po 1.1.2008
Ing. Zdeněk Kuneš
1 21/2007
Daňová reforma z pohledu neziskových subjektů
Ing. Zdeněk Morávek
14 21/2007
Účtování a daně - příklady z praxe
Ing. Miloš Kořínek
23 21/2007
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojitění v roce 2008
Ing. Helena Machová
26 21/2007
Pokyn č. D-311 K uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
redakce
27 21/2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě
redakce
30 21/2007
Pokyn č. D-312 - v návaznosti na ustanovení čl. 12 Smlouvy mezi ČR a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění
redakce
30 21/2007
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve Sbírce zákonů
redakce
5 21/2007
Daňová reforma a daně z příjmů (2.)
Ing. Pavel Běhounek
6 21/2007
Daňové záludnosti prodeje drahých osobních automobilů
Ing. Ivan Macháček
9 21/2007

C. Hospodářství, obchod, finance

Vykazování zásob podle mezinárodních a českých účetních standardů
Ing. Karel Šteker
31 21/2007
Peníze pro Českou republiku z Evropského sociálního fondu
redakce
35 21/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Zdanění hypotečních zástavních listů
Ing. Helena Machová
36 21/2007
Zařazení osobního automobilu do obchodního majetku
Ing. Helena Machová
36 21/2007
Společník s.r.o. odchází ze společnosti
Ing. Helena Machová
37 21/2007
Úpravy na budově v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
38 21/2007
Účtování leasingu automobilu
Ing. Jiří Nigrin
38 21/2007
Očekávané sankce při předčasném zrušení soukromého životního pojištění
Ing. Miloš Kořínek
39 21/2007
Manko při inventarizaci
Ing. Martin Děrgel
40 21/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 22/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Finanční náklady v roce 2008
1 22/2007
Pohledávky a závazky v roce 2008
Ing. Helena Machová
11 22/2007
Stálý problém: oprava, nebo zhodnocení nemovitosti?
Ing. Jiří Nigrin
13 22/2007
Finanční leasing při účtování v hospodářském roce a daň z příjmů
Ing. Ivan Macháček
16 22/2007
Další změny u neziskových subjektů v příkladech
Ing. Zdeněk Morávek
21 22/2007
Jak správně vyplácet cestovní náhrady
Ing. Jiří Nigrin
26 22/2007
Změny ve zdanění společníků a jednatelů s.r.o.
Ing. Pavel Běhounek
4 22/2007
DPH a výstavba rodinných domů, bytů a bytových domů
Ing. Zdeněk Kuneš
6 22/2007

B. Právo

Co bychom měli vědět o minimální a zaručené mzdě
Richard W. Fetter
30 22/2007
Novela zákona o správě daní a poplatků
redakce
35 22/2007

D. Aktuální informace

Pokyn č. R 2-07 - K řízení programů a provozování informačního systému programového financování
redakce
36 22/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Nemovitost k podnikání i bydlení v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
37 22/2007
Zaměstnávání cizinců a možné problémy s tím spojené
Mgr. Olga Bičáková
38 22/2007
Vyúčtování parkovného
Ing. Jiří Nigrin
40 22/2007
Vybavení najatých prostor klimatizací
Ing. Martin Děrgel
40 22/2007

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 23/2007

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Vrácení DPH ze zdrojů EU na podporu projektů výzkumu a vývoje
Ing. Zdeněk Kuneš
1 23/2007
DPH u ubytovacích a stravovacích služeb
Ing. Václav Benda
11 23/2007
Editační povinnost v roce 2008
Ing. Helena Machová
16 23/2007
Změny ve zdanění společníků a jednatelů s.r.o. (2.)
Ing. Pavel Běhounek
19 23/2007
Jednatelé, společníci, členové statutárních orgánů a cestovní náhrady
Ing. Jiří Nigrin
22 23/2007
Doprava a přechodné ubytování zaměstnanců v daňových výdajích v roce 2007 a 2008
Ing. Ivan Macháček
6 23/2007

B. Právo

Procesní postavení ručitele v daňovém řízení po tzv. technické novele zákona o správě daní
JUDr. Martina Pulcová
25 23/2007
Odměňování práce přesčas podle připravované novely zákoníku práce
Mgr. Andrea Čadová
28 23/2007
Novela trestního zákona od 1. prosince 2007
redakce
31 23/2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o výši časových poplatků a sazeb mýtného za užívání komunikací
redakce
32 23/2007

C. Hospodářství, obchod, finance

Vykazování nehmotných aktiv podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS) a českých účetních standardů (ČÚS)
Ing. Marie Paseková
33 23/2007

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Výdaje na pracovní cesty OSVČ
Ing. Martin Děrgel
37 23/2007
Pronájem bytovného domu a prodej jednoho bytu
Ing. Martin Děrgel
37 23/2007
Převod zemědělského majetku na syna
Ing. Helena Machová
38 23/2007
Zdanění hypotečních zástavních listů
Ing. Helena Machová
39 23/2007
Změny v odpisech darovaného hmotného majetku
Ing. Helena Machová
39 23/2007
Náhrada za věcné břemeno
Ing. Miloš Kořínek
40 23/2007