LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 2010, seznam čísel:
1 10 11 12 13 14-15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 3 4 5 6 7 8 9 

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 1/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Změny v daních v roce 2010
RNDr. Ivan Brychta
1 1/2010
Daň silniční za zdaňovací období 2009
Václav Pikal
11 1/2010
Úprava a vyrovnání odpočtu daně u technického zhodnocení
Ing. Václav Benda
18 1/2010
Novela zákona o dani z nemovitostí od 1.1.2010
Ing. Anna Teklá
8 1/2010

B. Právo

Od 1. ledna 2010 platí nový trestní zákoník
Mgr. Petr Hulán
23 1/2010
Podání finančnímu úřadu na nesprávném tiskopise
Ing. Zdeněk Burda
29 1/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Účtování o krátkodobých finančních prostředcích
Ing. Helena Machová
35 1/2010
Zákon o volném pohybu služeb platí od 28. prosince 2008
redakce
39 1/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Varianty zdanění DPH u finančního leasingu
Ing. Martin Děrgel
40 1/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 10/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

DPH v cestovním ruchu
Ing. Václav Benda
1 10/2010
Vrácení daně plátcům v jiných členských státech
Ing. Zdeněk Kuneš
11 10/2010
Pojistné na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů
Ing. Ivan Macháček
13 10/2010
Daňové výhody mateřských a dceřinných společností
Ing. Martin Děrgel
19 10/2010
Novela zákona o DPH se změnami u zaměstnanců od 29.4.2010
redakce
26 10/2010
Novela zákona o daních zpříjmů v Senátu
Ing. Helena Machová
6 10/2010
Technické zhodnocení pronajatého majetku
Ing. Jiří Nigrin
7 10/2010

B. Právo

Zákon o svobodném přístupu k informacím a výkladově sporné otázky
Mgr. Lukáš Rothanzl
27 10/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Služební hovory z mobilních telefonů
Ing. Vladimír Schiffer
30 10/2010

D. Aktuální informace

Česká republika a změny ve zdravotním pojištění v EU k 1.5.2010
Ing. Antonín Daněk
34 10/2010
Zaměstnanec jako člen volební komise
JUDr. Věra Hrouzková
37 10/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Předvolání k daňovému řízení
Ing. Miloš Kořínek
38 10/2010
Úprava záloh na daň z přijmů
Ing. Miloš Kořínek
38 10/2010
Výměna nemovitostí a daň z převodu nemovitostí
Ing. Miloš Kořínek
39 10/2010
Nutnost vyplňovat cestovní příkazy
JUDr. Marie Salačová
39 10/2010
Daňová evidence a pohledávky, které nebudou uhrazeny
Ing. Helena Machová
40 10/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 11/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Ukončení účasti společníka ve společnosti s r.o.
Ing. Martin Děrgel
1 11/2010
Dohoda o budoucím prodeji a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
10 11/2010
Rozhodnutí v daňovém řízení
Ing. Zdeněk Morávek
12 11/2010
DPH u vzdělávacích služeb v roce 2010
Ing. Václav Benda
16 11/2010
Sdělení MF k zákonu č. 120/2010 Sb.
redakce
9 11/2010

B. Právo

Povinné ukládání dokumentů do sbírky listin - co je třeba "ohlídat"
Mgr. Lukáš Mokrý
23 11/2010
Zákon o spotřebitelském úvěru
redakce
28 11/2010
Ručení společníků v obchodních společnostech
Mgr. Klára Naušová
29 11/2010
Sdělení MPSV č. 131/2010 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy pro účely životního a existenčního minima
redakce
32 11/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Zálohy v účetnictví
Ing. Helena Machová
33 11/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

DPH u závodního stravování v roce 2010
Ing. Zdeněk Kuneš
37 11/2010
Zpracování projektu v nákladech
Ing. Helena Machová
37 11/2010
Kombinace skutečné spotřeby PHM a paušálních výdajů na dopravu
Ing. Martin Děrgel
38 11/2010
Podrobnosti k povinné registraci k DPH kvůli obratu
Ing. Martin Děrgel
39 11/2010
Odpisy majetku
Ing. Miloš Kořínek
40 11/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 12/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Smluvní sankce ze závazkových vztahů
Ing. Vladimír Šretr
1 12/2010
Nové pokyny č. D-339 a č. D-340 k dani z nemovitosti
redakce
12 12/2010
Důvěřuj, ale prověřuj - v daních to platí dvojnásob
Ing. Mária Mikulecká
13 12/2010
Krátkodobé pracovní výpomoce a dohody
Ing. Ivan Macháček
14 12/2010
Společník, jednatel a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
21 12/2010
Krize nutí k podnikání: chov zvířat z pohledu daní z příjmů
Ing. Jiří Nigrin
6 12/2010

B. Právo

Kamerové systémy jako prostředek k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku a právo
JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková
25 12/2010
Nová právní regulace komerčních videoslužeb poskytovaných na internetu
JUDr. Vladimír Horálek
28 12/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

K účetní problematice vztahů mezi spřízněnými osobami
Ing. Vladimír Schiffer
31 12/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Užívání automobilu společostí s r.o. společníkem, paušální výdaj a DPH
Ing. Martin Děrgel
37 12/2010
Žádost o posečkání daně
Ing. Miloš Kořínek
37 12/2010
Poskytování stravenek a stravného
JUDr. Marie Salačová
39 12/2010
Příspěvek na oběd OSVČ a její spolupracující osoby
Ing. Martin Děrgel
39 12/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 13/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

DPH a přefakturace služeb
Ing. Václav Benda
1 13/2010
Nepeněžní příjmy
Ing. Jiří Nigrin
11 13/2010
Sponzorské příspěvky, dary nebo reklama?
Ing. Vladimír Šretr
14 13/2010
Dotace ze státního rozpočtu a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
19 13/2010
Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní
redakce
22 13/2010
Daňové odpisy hmotného majetku pořízeného do 30.6. a po 1.7.2010
Ing. Ivan Macháček
6 13/2010

B. Právo

Základní registry od 1. července 2010 - je třeba se o ně zajímat
JUDr. et Bc. Eva Kepková
23 13/2010
Základní otázky při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem (tematický seriál v DHK č. 12/2010 až 14-15/2010
JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková
26 13/2010
Významná změna zákona o nadacích a nadačních fondech od 1. července 2010
redakce
30 13/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení
Ing. Martin Děrgel
31 13/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Závazné posouzení
Ing. Helena Machová
40 13/2010
Zásoby vložené do s.r.o.
Ing. Martin Děrgel
40 13/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 14-15/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Zahájení daňové kontroly z pohledu praxe
Ing. Zdeněk Morávek
1 14-15/2010
Zaokrouhlování DPH
Ing. Václav Benda
11 14-15/2010
Zcizení majetku a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
15 14-15/2010
Stravné - při jeho krácení se stále chybuje
Ing. Ivan Macháček
18 14-15/2010
Paušál na dopravu u spolupracujících osob
RNDr. Ivan Brychta
24 14-15/2010
Novela zákona o DPH - zrušení časového omezení pro opravy staveb
Ing. Zdeněk Kuneš
29 14-15/2010
Sazby DPH v členských státech ER v období ekonomické krize
Prof.Ing.Jan Široký, CSc., Ing.Anna Kovářová,
32 14-15/2010
Silniční daň v roce 2010 - co činí v praxi občas problémy?
Mgr. Václav Pikal
37 14-15/2010
Daň z nemovitostí a daňové výdaje
Ing. Miloš Kořínek
41 14-15/2010
K aplikaci DPH u plnění ve prospěch zaměstnanců
JUDr. Ing. Václav Pátek
44 14-15/2010
Reklama v rozsudcích Nejvyššího správního soudu
Ing. Vladimír Šretr
6 14-15/2010

B. Právo

Kamerové systémy na pracovišti
JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková
45 14-15/2010
Aktuální problémy institutu oddlužení a oddlužení manželů
Mgr. Bc. Hana Boulová
49 14-15/2010
Snížení administrativní zátěže podnikatelů od 1. srpna 2010
JUDr. et Bc. Eva Kepková
53 14-15/2010
Nové nařízení vlády o způsobu evidence úrazů
redakce
58 14-15/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Účtování o cenných papírech
Ing. Martin Děrgel
59 14-15/2010
Jak čelit problémům při provádění fyzické inventury?
Ing. Vladimír Schiffer
68 14-15/2010

D. Aktuální informace

Novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 199/2010 Sb.
Ing. Helena Machová
71 14-15/2010
Skončila platnost pokynu č. D-336
redakce
72 14-15/2010
Pokyn č. D-342 Rozhodnutí o prominutí daně silniční
redakce
72 14-15/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Rekultivace vytěženého lesa v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
73 14-15/2010
Přijmy vlastníka bytu plynoucí z úhrady na opravy
Ing. Miloš Kořínek
74 14-15/2010
Hospitalizace na služební cestě v zahraničí
JUDr. Marie Salačová
75 14-15/2010
Servisní technici a místo výkonu práce
JUDr. Marie Salačová
76 14-15/2010
Český zaměstnanec na zaoceánské lodi
Ing. Pavel Kyselák
77 14-15/2010
Dodání zboží plátcem osobě registrované v Německu
Ing. Martin Děrgel
78 14-15/2010
Smysl souhrnného hlášení v DPH
Ing. Martin Děrgel
79 14-15/2010
Výdaje spojené se zahájením činnosti
Ing. Helena Machová
80 14-15/2010
Nákup pohledávky
Ing. Helena Machová
80 14-15/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 16/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

DPH, majetkový vklad a převod obchodního podílu
Ing. Václav Benda
1 16/2010
Nájem dopravního prostředku v systému DPH
Ing. Martin Děrgel
15 16/2010
Nová smlouva s Bosnou a Hercegovinou
Ing. Pavel Kyselák
17 16/2010
Vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů
redakce
20 16/2010
Samostatné movité věci
Ing. Helena Machová
5 16/2010
DPH u ubytování
RNDr. Ivan Brychta
9 16/2010

B. Právo

Prázdninové novely živnostenského zákona: nově se přiděluje provozně identifikační číslo
Ing. Bc. Petr Kameník
21 16/2010
K připravované novele zákona o účetnictví
redakce
24 16/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Účtování o cenných papírech (2.)
Ing. Martin Děrgel
25 16/2010
Specifika inventur některých druhů hmotného a nehmotného majetku
Ing. Vladimír Schiffer
29 16/2010
Zahájení "Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace"
redakce
36 16/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Do souhrnného hlášení patří jen některé služby
Ing. Martin Děrgel
37 16/2010
Doklady nutné k pracovní cestě soukromým vozidlem zaměstnance
JUDr. Marie Salačová
38 16/2010
Poradenské služby v nákladech
Ing. Helena Machová
39 16/2010
Výše paušálních výdajů u služeb v lesnictví
Ing. Miloš Kořínek
39 16/2010
Koupě pozemku v nájmu
Ing. Miloš Kořínek
39 16/2010
Investiční životní pojištění zaměstnanců
Ing. Miloš Kořínek
40 16/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 17/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Vracení daně zaplacené v jiném členském státě za rok 2009 - termín do 30. září 2010
Ing. Pavel Běhounek
1 17/2010
Osvobození při dovozu zboží, včetně osobních zavazadel
Ing. Zdeněk Kuneš
12 17/2010
Daňový režim úroků
Ing. Martin Děrgel
16 17/2010
Metodické sdělení k místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
redakce
24 17/2010
Zajímavé judikáty z oblasti neziskových subjektů
Ing. Zdeněk Morávek
4 17/2010
Odpisování majetku jiným poplatníkem než jeho vlastníkem
Ing. Jiří Nigrin
9 17/2010

B. Právo

Co bychom měli vědět o stálých provozovnách? (1.)
Ing. Pavel Kyselák
25 17/2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb....
redakce
29 17/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Specifika inventury nedokončené výroby
Ing. Vladimír Schiffer
31 17/2010
Sdělení Ministerstva financí o převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedené SCP centrálním depozitářem
redakce
35 17/2010

D. Aktuální informace

Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní ...
redakce
36 17/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Koupě vinice
JUDr. Marie Salačová
37 17/2010
Silniční daň z historických automobilů
JUDr. Marie Salačová
37 17/2010
Výpomoc v dceřiné společnosti v Německu
JUDr. Marie Salačová
38 17/2010
Kapesné a nutné vedlejší výdaje
JUDr. Marie Salačová
38 17/2010
Režijní jízdenka a služební cesta
JUDr. Marie Salačová
38 17/2010
Jízdné za cestu na letiště soukromým automobilem
JUDr. Marie Salačová
39 17/2010
Jízda soukromým automobilem a havárie
JUDr. Marie Salačová
40 17/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 18/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu (1.)
Ing. Vladimír Šretr
1 18/2010
Drobný majetek v praxi příspěvkových organizací
Ing. Zdeněk Morávek
10 18/2010
Příjmy, které fyzická osoba nemusí uvádět
Ing. Helena Machová
16 18/2010
Sdělení Ministerstva financí k poskytnutí a uplatnění daru související s povodněmi
redakce
21 18/2010
Daňový režim licenčních poplatků
Ing. Martin Děrgel
22 18/2010
K návrhu novely zákona o daních z příjmů
redakce
26 18/2010

B. Právo

Co bychom měli vědět o stálých provozovnách? (2.)
Ing. Pavel Kyselák
27 18/2010
Žádáme o ohlášení jednoduchých staveb
Michal Lalík
31 18/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Dlouhodobý hmotný majetek a protokol o jeho zařazení do užívání
Ing. Vladimír Schiffer
35 18/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Odpisy nového automobilu k podnikání
Ing. Helena Machová
39 18/2010
Prodej bytu po babičce
Ing. Helena Machová
39 18/2010
Požádal jsem správce daně o nahlédnutí do svého daňového spisu. Správce daně mi do většiny spisu nahlédnout neumožnil s tím, že by mohly být poškozeny zájmy jiného daňového subjektu. S tímto postupem nesouhlasím. Jak mám dále pos
Ing. Miloš Kořínek
40 18/2010
Mohu vypočítat stravné podle amerického dolaru, jestliže zamstnanec pojede napracovní cestu do Japonska?
JUDr. Marie Salačová
40 18/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 19/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Důležité lhůty v zákoně o DPH
Ing. Václav Benda
1 19/2010
Živelní pohroma a škody na zásobách
Ing. Helena Machová
14 19/2010
Zvláštní režim při uplatňování DPH u cestovních služeb
Ing. Zdeněk Kuneš
17 19/2010
Daňový režim licenčních poplatků (2.)
Ing. Martin Děrgel
23 19/2010
Návrh zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona o daních z příjmů
redakce
26 19/2010
změny navrhované v DPH od 1.1.2011
redakce
7 19/2010
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu (2.) - Zahájení daňové kontroly
Ing. Vladimír Šretr
8 19/2010

B. Právo

Co bychom měli vědět o stálých provozovnách? (3.) - Tzv. službové provozovny
Ing. Pavel Kyselák
27 19/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Zákonné rezervy na opravy
Ing. Martin Děrgel
31 19/2010
Vládní návrh zákona o finančním zajištění
redakce
39 19/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Leasingové poplatky a pojistné u nájemce
Ing. Martin Děrgel
40 19/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 2/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Změny v daních v roce 2010 (2.)
RNDr. Ivan Brychta
1 2/2010
Vstupní cena pro daňové odpisování hmotného majetku
Ing. Ivan Macháček
12 2/2010
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
Ing. Martin Děrgel
16 2/2010
Provádění srážek ze mzdy od 1.1.2010
JUDr. Jan Přib
7 2/2010
Daňové přiznání k dani z nemovitosti a platby v roce 2010
Ing. Anna Teklá
9 2/2010

B. Právo

Co je třeba sledoat v novele zákona o cenách?
JUDr. Vladimír Horálek
23 2/2010
Praktické dopady změny exekučního řádu
Mgr. Bc. Petra Křivohlavá
26 2/2010
Sdělení ke zrušení pokynu č. D-108
redakce
30 2/2010
Ukončení osvobození nových staveb obytných domů a bytů v nových stavbách obytných domů od 1.1.2010
redakce
30 2/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví
Ing. Jiří Nigrin
31 2/2010

D. Aktuální informace

Změny náhrad cestovních ůvýdajů s účinností od 1.1.2010
JUDr. Marie Salačová
35 2/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Zkušební provoz solární elektrárny v nákladech
Ing. Miloš Kořínek
39 2/2010
Nárok na snížení silniční daně
Ing. Miloš Kořínek
39 2/2010
Daň z nemovitosti při změně majitele
Ing. Miloš Kořínek
40 2/2010
Spoluvlastnictví domu a rozdělení výdajů
Ing. Miloš Kořínek
40 2/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 20/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Zdaňování hlavní činnosti u neziskových poplatníků
Ing. Zdeněk Morávek
1 20/2010
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu (3.) - Úkony prováděné po zahájení daňové kontroly
Ing. Vladimír Šretr
10 20/2010
Nájem nebo ubytování - je vůbec rozdíl z pohledu DPH?
Ing. Mária Mikulecká
15 20/2010
Důležité peněžní limity v zákonu o DPH
Ing. Václav Benda
17 20/2010
Zvláštní režim u DPH pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi
Ing. Zdeněk Kuneš
6 20/2010

B. Právo

Exekuce na podnikání podnikatele a možnosti zmírnění následků - inhibitorium
JUDr. Petr Šonka
23 20/2010
Co bychom měli vědět o stálých provozovnách? (4.)
Ing. Pavel Kyselák
25 20/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Nejvyšší soud vysvětlil několik otázek týkajících se dividendy
Mgr. Petr Gala
29 20/2010
Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků s účinností od 5. října 2010
redakce
31 20/2010

D. Aktuální informace

Nakladatelství Linde Praha, a.s., Průvodce novým daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty - knižní novinka
redakce
33 20/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Pronájem darované nemovitosti
Ing. Helena Machová
37 20/2010
Dotace na pořízení hmotného majetku
Ing. Miloš Kořínek
37 20/2010
Dárkové poukázky
Ing. Jiří Nigrin
38 20/2010
Sazba DPH u opravy světelných čidel na chodbě bytového domu
Ing. Martin Děrgel
39 20/2010
Zdanění vypořádacího podílu společnosti s r.o.
Ing. Martin Děrgel
39 20/2010
Kdo a kde zdaní průzkum trhu mezi podnikateli z různých států
Ing. Martin Děrgel
39 20/2010
Pracovní cesta a kdy jde o práci přesčas
JUDr. Marie Salačová
40 20/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 21/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Rozdíly mezi smlouvou o půjičce a smlouvou o úvěru
Ing. Pavel Běhounek
1 21/2010
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu (4.) - Lhůty pro stanovení daně podle § 148 daňového řádu
Ing. Vladimír Šretr
10 21/2010
Nárok na odpočet DPH při změně režimu
Ing. Martin Děrgel
14 21/2010
Zdanění autorských honorářů
Ing. Helena Machová
6 21/2010

B. Právo

Co bychom měli vědět o stálých provozovnách? (5.)
Ing. Pavel Kyselák
23 21/2010
Omezení plateb v hotovosti
Ing. Miloš Kořínek
26 21/2010
Návrh novely zákona o stavebním spoření
redakce
28 21/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Program podpory nestátních neziskových organizací pro rok 2011
redakce
29 21/2010
První výzva ke grantovým žádostem Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziské organizace ...
redakce
29 21/2010

D. Aktuální informace

Navrhované změny v DPH od 1.1.2011
Ing. Pavel Běhounek
31 21/2010
Návrh novely zákona o daních z příjmů v Poslanecké sněmovně
redakce
35 21/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Daňová řešení odpisu pohledávek z titulu záloh
Ing. Martin Děrgel
37 21/2010
Zdanění souběhu příjmů z pronájmu bytů manželů
Ing. Martin Děrgel
38 21/2010
Zvláštní versus běžný režim obchodníka s použitým zbožím
Ing. Martin Děrgel
39 21/2010
Dotace na školení zaměstnanců
Ing. Helena Machová
40 21/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 22/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Spojené osoby a DPH
Ing. Václav Benda
1 22/2010
Uplatňování DPH u zvláštního režimu pro investiční zlato
Ing. Zdeněk Kuneš
13 22/2010
Konec osvobozování příjmů z provozu FVE se blíží?
Ing. Jiří Nigrin
15 22/2010
Připravuje se novela celního zákona
redakce
17 22/2010
Úspěšnost daňových subjektů ve sporech se správcem daně
Ing. Zdeněk Burda
18 22/2010
Lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH za rok 2009 ....
redakce
24 22/2010
Sdělení k § 19 odst. 3 písm. b) zákona o daních z příjmů .....
redakce
24 22/2010
Návrh novely zákona o dani z nemovitosti
redakce
24 22/2010
Převody majetku v rodině a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
4 22/2010
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu (5.) - Opakovaná daňová kontrola
Ing. Vladimír Šretr
8 22/2010

B. Právo

Nabývání nemovitostí v České republice cizinci
Mgr. Petr Gala
25 22/2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb.
redakce
27 22/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Zásoby: účetní vypořádní technologických a technických úbytků (¨ztrát)
Ing. Vladimír Schiffer
29 22/2010

D. Aktuální informace

Nařízení vlády č. 282/2010 Sb. ....
redakce
35 22/2010
Nařízení vlády č. 281/2010 Sb. ...
redakce
35 22/2010
Sdělení MPSV č. 293/2010 Sb. ...
redakce
36 22/2010
Nařízení vlády č. 283/2010 Sb. ....
redakce
36 22/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Půjička z FKSP na solární panely
Ing. Jiří Nigrin
37 22/2010
Cena obvyklá v DPH u plnění mezi spojenými osobami
Ing. Martin Děrgel
37 22/2010
Dodanění použití firemního auta pro soukromou potřebu zaměstnance
Ing. Martin Děrgel
38 22/2010
Limit hotovostních plateb
Ing. Miloš Kořínek
39 22/2010
Sleva na dani a studentská brigáda
Ing. Miloš Kořínek
40 22/2010
Změna vstupní ceny hmotného majetku
Ing. Miloš Kořínek
40 22/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 23/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Obce a registrace k DPH
Ing. Václav Benda
1 23/2010
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu (6.) - Práva a povinnosti správce daně a daňového subjektu v průběhu daňové kontroly
Ing. Vladimír Šretr
16 23/2010
Zvláštní režim pro dodání zlata
Ing. Zdeněk Kuneš
21 23/2010
Upozornění k tiskopisům pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
redakce
22 23/2010
Pojištění podnikatelských rizik v nákladech
Ing. Helena Machová
6 23/2010
Ukončení roku v daňové evidenci
Ing. Jiří Nigrin
9 23/2010

B. Právo

OSVČ nebo společnost s.r.o. s jedním společníkem - co je výhodnější?
Ing. Ivan Macháček
23 23/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Účetní závěrka u vybraných účetních jednotek
Ing. Zdeněk Morávek
29 23/2010
Nový pokyn MF k postupu v souvislosti se směrnicí Rady 2010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení DPH z jiného členského státu za rok 2009
redakce
36 23/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Ztracená jízdenkda ze služební cesty
JUDr. Marie Salačová
37 23/2010
Prodej družstevního bytu získaného bezúplatným převodem
Ing. Helena Machová
37 23/2010
Paušál na dopravu u sdružení bez právní subjektivity
Ing. Helena Machová
37 23/2010
Přijmy ze zemědělské činnosti, podnikání a pronájmu
Ing. Miloš Kořínek
38 23/2010
Zahraniční pracovní cesta s pobytem ve více zemích
JUDr. Marie Salačová
38 23/2010
Náklady na reklamu
Ing. Miloš Kořínek
39 23/2010
Jednatel s.r.o. a daňově uznatelné náklady
Ing. Miloš Kořínek
39 23/2010
Prodej nemovitosti vyřazené z obchodního majetku
Ing. Miloš Kořínek
40 23/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 24/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daňové změny pro rok 2011 schválené v režimu legislativní nouze
Ing. Pavel Běhounek
1 24/2010
Sleva na dani na manželku
Ing. Helena Machová
11 24/2010
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu (7.) - Vlastní průběh daňové kontroly
Ing. Vladimír Šretr
13 24/2010
Silniční daň u neziskových poplatníků
Ing. Zdeněk Morávek
18 24/2010
Obvyklá cena a daň z přidané hodnoty
Ing. Václav Benda
6 24/2010

B. Právo

Ukončení (přerušení) podnikatelské činnosti OSVČ
Ing. Jiří Nigrin
23 24/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Rozbor jedné zpronevěry pokladní hotovosti aneb poučení pro účetní
Ing. Vladimír Schiffer
27 24/2010
Komponentní odpisování majetku
Ing. Helena Machová
31 24/2010
Změna vyhlášky o statistice vyváženého a dováženého zboží
redakce
34 24/2010

D. Aktuální informace

Sdělení MPSV č. 293 Sb.....
redakce
35 24/2010
Vyhláška č. 314, kterou se mění vyhláška o civilním letectví...
redakce
35 24/2010
Nařízení vlády č. 281/2010 Sb. ...
redakce
35 24/2010
Nařízení vlády č. 282/2010 Sb. ....
redakce
36 24/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Nájem a prodej sjednaný mezi osobami blízkými
Ing. Miloš Kořínek
37 24/2010
Rozdělení příjmů z pronájmu mezi fyzické osoby
Ing. Miloš Kořínek
37 24/2010
Krácení stravného při ubytování se snídaní
JUDr. Marie Salačová
38 24/2010
Změny zákona o zaměstnanosti
Mgr. Olga Bičáková
39 24/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 3/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Změna pravidel pro stanovení místa plnění u služeb a předkládání souhrnných hlášení
Ing. Václav Benda
1 3/2010
Předčasné ukončení leasingu v důsledku krize
Ing. Helena Machová
12 3/2010
Závazné posouzení u daně zpříjmů
Ing. Miloš Kořínek
14 3/2010
Změny v daních v roce 2010 (3.)
RNDr. Ivan Brychta
17 3/2010
Opakovaná daňová kontrola
Ing. Zdeněk Morávek
7 3/2010

B. Právo

Rozhodčí doložky v praxi
JUDr. Michaela Strnadová
25 3/2010
Odborný rozvoj a vzdělávání zaměstnanců nejen z pohledu daní
JUDr. Jan Přib
27 3/2010
Praktické dopady změny exekučního řádu (2.)
Mgr. Bc. Petra Křivohlavá
32 3/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU
JUDr. Vladimír Horálek
35 3/2010
Pokyn č. D-337 - stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2009
redakce
38 3/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Výsadba sadu a oplocení
Ing. Miloš Kořínek
39 3/2010
Uplaněné nevyplacné mzdové nároky na úřadu práce a podání daňového přiznání
JUDr. Jan Přib
39 3/2010
Odpisy fotovoltaické elektrárny
Ing. Miloš Kořínek
40 3/2010
Úmrtí zaměstnaance a náklady spojené se studiem
Jarmila Malá
40 3/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 4/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Upozornění na některé legislativní změny z pohledu neziskových subjektů
Ing. Zdeněk Morávek
1 4/2010
Uplatňování DPH u příhraničních služeb v roce 2010
Ing. Václav Benda
14 4/2010
Změny v daních v roce 2010 (4.)
RNDr. Ivan Brychta
19 4/2010
Jak na zamezení dvojího zdanění příjmů ze závislé činnosti
Ing. Anna Kovářová, prof.ing.Jan Široký, CSc.
6 4/2010

B. Právo

Zamezení dvojímu zdanění s kyprem od 1.1.2010
Ing. Pavel Kyselák
23 4/2010
Datové schránky v realitě praxe
Mgr. Vendula Duchková
26 4/2010
Změny finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky a nadlimitní ....
JUDr. Vladimír Horálek
29 4/2010
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků a poplatku z prodlení
redakce
30 4/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

K problematice účtování nájemného
Ing. Vladimír Schiffer
31 4/2010
K přeplatku pojistného na sociální zabezpečení za první pololetí 2007
redakce
34 4/2010

D. Aktuální informace

Povinnost platit zálohy na daně z příjmů v roce 2010
redakce
35 4/2010
Informace k průměrným cenám pohonných hmot pro podnikatele ...
redakce
35 4/2010
Změna nařízení vlády o výši časových poplatků a sazeb mýtného
redakce
36 4/2010
Přehled koeficientů daně z nemovitostí
redakce
36 4/2010
Návrh novel zákona o DPH
redakce
36 4/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Výplata podílu na zisku společnosti s r.o.
Ing. Helena Machová
37 4/2010
Vyúčtování cestovních náhrad při návaznosti tuzemské a zahraniční pracovní cesty
JUDr. Marie Salačová
38 4/2010
Překročení stravného podle vyhlášky
JUDr. Marie Salačová
39 4/2010
Srážky ze mzdy a daňový bonus
JUDr. Jan Přib
39 4/2010
Dědictví a příjmy z převodu členských práv družstva
Ing. Miloš Kořínek
40 4/2010
Podnikání v bytě a uznatelnost nákladů
Ing. Miloš Kořínek
40 4/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 5/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Kdy a jak zdanit přijmy pracené do zahraničí?
Ing. Martin Děrgel
1 5/2010
Co může být "ukryto" v nájemní smlouvě z pohledu DPH
Ing. Mária Mikulecká
14 5/2010
Změny v přiznání k dani z přijmů fyzických osob za zdaňovací období 2009
Ing. Petr Vrána
19 5/2010
Mimořádné odpisy při výhradě vlastnictví
Ing. Martin Děrgel
28 5/2010
Daňové rezervy a opravné položky v praxi příspěvkových organizací
Ing. Zdeněk Morávek
8 5/2010

B. Právo

Není námitka jako námitka, stížnost jako stížnost
JUDr. et Bc. Eva Kepková
29 5/2010
Návrh novely zákona o spotřebních daních
redakce
32 5/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Nedostatky v evidenci materiálu a interní audit
Ing. Vladimír Schiffer
33 5/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Zálohové období není shodné se zdaňovacím obdobím
Ing. Martin Děrgel
38 5/2010
Účtování o paušálním výdaji na dopravu a PHM
Ing. Martin Děrgel
38 5/2010
Vozidlo provozované u zahraniční pobočky tuzemské firmy a silniční daň
Ing. Miloš Kořínek
39 5/2010
Daňová evidence a oprava střechy hotelu
Ing. Helena Machová
40 5/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 6/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Využití offshore jurisdikci: anonymita vlastnictví, ochrana majetku a nízké zdanění
Ing. Viktor Hába
1 6/2010
"Daňový ráj" - kdy a pro koho je správnou volbou?
Ing. Viktor Hába
1 6/2010
Závazné posouzení u neziskových subjektů
Ing. Zdeněk Morávek
12 6/2010
Daňové zvýhodnění majetku pořízeného do konce června 2010
Ing. Helena Machová
13 6/2010
Novela zákona o spotřebních daních
redakce
16 6/2010
Darovací smlouva a sdružení - proč "neprošla"?
Ing. Mária Mikulecká
16 6/2010
Přepočet cizí měny pro účely DPH a problematika daně z příjmu
Ing. Martin Děrgel
17 6/2010
DPH při bezúplatném poskytnutí zboží
Ing. Václav Benda
17 6/2010
Návrh na změnu § 36a zákona o DPH
redakce
18 6/2010
Výdaje na provoz osobního automobilu
Ing. Zdeněk Burda
3 6/2010
Dary a reklama z pohledu daně z příjmů
Ing. Jiří Nigrin
4 6/2010
Darování majetku a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
9 6/2010
Úroky z úvěrů a půjček a jejich daňová uznatelnost
Ing. Zdeněk Morávek
9 6/2010

B. Právo

Záznamní povinnost uložená finančním úřadem
Ing. Zdeněk Burda
19 6/2010
Zástavní právo v daňovém řízení
JUDr. et Bc. Eva Kepková
21 6/2010
Co platí v katastru nemovitostí?
Ing. Bohumil Kuba
23 6/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného
redakce
24 6/2010
Okamžité zrušení pracovního poměru a povinnost zachovat mlčenlivost
JUDr. Aleš Bartoš
27 6/2010
Změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, od 1. května 2010
redakce
32 6/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Test nízké kapitalizace
Ing. Martin Děrgel
25 6/2010
Vybrané poznatky z auditu inventarizací majetku a závazků
Ing. Vladimír Schiffer
33 6/2010
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu k vracení pojistného na sociální pojištění za I. pololetí 2007
redakce
37 6/2010

D. Aktuální informace

Použití ustanovení § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů
redakce
33 6/2010
Informace k § 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech
redakce
35 6/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Odpočet DPH u vozidla s paušálním výdajem na dopravu
Ing. Martin Děrgel
37 6/2010
Podíly na zisku s.r.o. vyplácené rakouskému společníkovi
Ing. Martin Děrgel
37 6/2010
Osobní automobil jako dar zahrnutý do obchodního majetku
Ing. Helena Machová
38 6/2010
Nadstandardní životní pojištění
Ing. Miloš Kořínek
38 6/2010
Dodatečná změna srážkové daně na zálohovou daň
Ing. Martin Děrgel
38 6/2010
Zdanění prodeje automobilu
Ing. Miloš Kořínek
39 6/2010
Daňová ztráta z roku 2002
Ing. Miloš Kořínek
39 6/2010
Odpisy počítačového programu
Ing. Helena Machová
39 6/2010
Práce v zahraničí po část roku
Ing. Miloš Kořínek
39 6/2010
Podnikání při zaměstnání a vlastní automobil v obchodním majetku
JUDr. Marie Salačová
40 6/2010
Proplácení jízdenek MHD
JUDr. Marie Salačová
40 6/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 7/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Využití offshore jurisdikci: anonymita vlastnictví, ochrana majetku a nízké zdanění
Ing. Viktor Hába
1 7/2010
Závazné posouzení u neziskových subjektů
Ing. Zdeněk Morávek
12 7/2010
Novela zákona o spotřebních daních
redakce
16 7/2010
DPH při bezúplatném poskytnutí zboží
Ing. Václav Benda
17 7/2010
Výdaje na provoz osobního automobilu
Ing. Zdeněk Burda
3 7/2010
Darování majetku a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
9 7/2010

B. Právo

Zástavní právo v daňovém řízení
JUDr. et Bc. Eva Kepková
21 7/2010
Co platí v katastru nemovitostí?
Ing. Bohumil Kuba
23 7/2010
Okamžité zrušení pracovního poměru a povinnost zachovat mlčenlivost
JUDr. Aleš Bartoš
27 7/2010
Změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, od 1. května 2010
redakce
32 7/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Vybrané poznatky z auditu inventarizací majetku a závazků
Ing. Vladimír Schiffer
33 7/2010
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu k vracení pojistného na sociální pojištění za I. pololetí 2007
redakce
37 7/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Nadstandardní životní pojištění
Ing. Miloš Kořínek
38 7/2010
Dodatečná změna srážkové daně na zálohovou daň
Ing. Martin Děrgel
38 7/2010
Daňová ztráta z roku 2002
Ing. Miloš Kořínek
39 7/2010
Práce v zahraničí po část roku
Ing. Miloš Kořínek
39 7/2010
Proplácení jízdenek MHD
JUDr. Marie Salačová
40 7/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 8/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Využívání onshore jurisdikcí - moderní trend v daňovém plánování
Ing. Viktor Hába
1 8/2010
Krácení odpočtu DPH koeficientem - na samém počátku
Ing. Mária Mikulecká
13 8/2010
Doba úschovy dokladů za zdaňovací období, ve kterém vznikla ztráta
Ing. Miloš Kořínek
14 8/2010
Zřizovací listiny příspěvkových organizací a jjich vazba na daně
Ing. Zdeněk Morávek
16 8/2010
Uplatňování DPH ve zdravotnictví v roce 2010
Ing. Václav Benda
20 8/2010
Nabývání tuzemských nemovitostí
redakce
26 8/2010
Stanovení místa plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku
Ing. Zdeněk Kuneš
3 8/2010
Manažerské vozidlo u zaměstnance a zaměstnavatele
Ing. Ivan Macháček
7 8/2010

B. Právo

Zástavní právo v daňovém řízení (2.)
JUDr. et Bc. Eva Kepková
27 8/2010
Návrh novely obchodního zákoníku proti tzv. katalogovým podvodům v Senátu
redakce
30 8/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

K personálnímu zajištění inventarizací
Ing. Vladimír Schiffer
31 8/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Manko na zásobách a dodanění DPH
Ing. Martin Děrgel
37 8/2010
Vyřazení nemovitosti z obchodního majetku
Ing. Jiří Nigrin
38 8/2010
DPH při servisních pracích
Ing. Jiří Nigrin
38 8/2010
Fyzická osoba a povinnost vést skladové karty
Ing. Zdenka Cardová
38 8/2010
Komanditní a veřejné obchodní společnosti a datové schránky
Mgr. Vendula Duchková
39 8/2010
Pravidelně vyplácené důchody v mezinárodních smlouvách
Ing. Pavel Kyselák
40 8/2010

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 9/2010

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Mateřská a dceřiná společnost v daních z příjmů
Ing. Martin Děrgel
1 9/2010
Pronájem nemovitostí v daních
Ing. Jiří Nigrin
11 9/2010
Obchodní majetek a OSVČ - zařazení, vyřazení a prodej
Ing. Ivan Macháček
18 9/2010
Dodání zboží nebo dodání zboží s montáží nebo instalace vztahující se k nemovitosti
Ing. Mária Mikulecká
24 9/2010
Sdělení MPSV o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků
redakce
25 9/2010
Daňová uznatelnost nákladů na financování výplaty podílů na zisku - nejnovější rozsudek Nejvyššího správního soudu
Ing. Helena Navrátilová
26 9/2010
Finanční pronájem a DPH
Ing. Zdeněk Kuneš
9 9/2010

B. Právo

Novela zákona o spotřebních daních
Mgr. Vendula Duchková
27 9/2010

C. Hospodářství, obchod, finance

Účtování dotací družstev a společenství vlastníků jednotek
Ing. Alena Vyštejnová
29 9/2010
Pohledávky v účetnictví
Ing. Helena Machová
34 9/2010

D. Aktuální informace

Změna nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a ekvalifikace nebo školení zaměstnanců
redakce
37 9/2010

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

DPH a pronájem prostor pro umístění VHP
Ing. Martin Děrgel
38 9/2010
Přeprava zboží po Německu tamním podnikatelem pro plátce CZ
Ing. Martin Děrgel
38 9/2010
Sazby daně u bytové výstavby
Ing. Zdeněk Burda
39 9/2010
Povinnost zálohovat daň z příjmů
Ing. Miloš Kořínek
40 9/2010