LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 2012, seznam čísel:
1 10 11 12 13 14-15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 3 4 5 6 7 8 9 

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 1/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Odpočet daně při změně režimu
Ing. Václav Benda
1 1/2012
Změny v DPH v roce 2012
RNDr. Ivan Brychta
16 1/2012
Plošné stavby se mění na zpevněné plochy pozemků
Ing. Anna Teklá
22 1/2012
Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů
redakce
24 1/2012
Starobní důchod a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
5 1/2012
Rozdíly v daňovém řešení příspěvku na vzdělávání budoucího a vlastního zaměstnance
Ing. Ivan Macháček
9 1/2012

B. Právo

Problematické aspekty jednání podnikatele
Mgr. Ondřej Huml
25 1/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Účetní opravné položky k pohledávkám
Ing. Helena Machová
29 1/2012
Úprava základu daně u občanských sdružení s výjimkou pro jednoduché účetnictví
Ing. Zdeněk Morávek
33 1/2012
Zaměstnavatelé a novela zákona o zaměstnanosti
redakce
39 1/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

DPH u opravy movitých věcí
Ing. Václav Benda
40 1/2012
Prodej automobilu na přelomu roku
Ing. Helena Machová
40 1/2012
Jak podat návrh na vydání platebního rozkazu
JUDr. Aleš Bartoš
40 1/2012
Snížení silniční daně
Ing. Miloš Kořínek
40 1/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 10/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Praktické dopady změn snížené sazby DPH v roce 2012 a 2013
Ing. Václav Benda
1 10/2012
Dohody o provedení práce
Ing. Ivan Macháček
11 10/2012
Smlouva mezi ČR a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
redakce
16 10/2012
Převod členských práv a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
17 10/2012
Česká republika a Rakouská republika podepsaly protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění
redakce
18 10/2012
Kdy obec poskytuje veřejnou správu?
Ing. Mária Mikulecká
19 10/2012
Sdělení MPSV č. 136/2012 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků
redakce
20 10/2012
Cestovní náhady a daň zpříjmů
Ing. Vladimír Šretr
6 10/2012

B. Právo

Právní aspekty faktoringu (2.)
Mgr. Michal Vrajík
21 10/2012
Obecně prospěšné společnosti
Ing. Zdeněk Morávek
25 10/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
redakce
30 10/2012

D. Aktuální informace

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hotnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012
redakce
31 10/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Kapexné při zahraniční pracovní cestě od 1.1.2012
JUDr. Marie Salačová
37 10/2012
Ztráta v daňové evidenci
Ing. Miloš Kořínek
37 10/2012
Příjem z těžby dřeva na darovaném pozemku
Ing. Helena Machová
38 10/2012
Paušální výdaj na dopravu
Ing. Helena Machová
39 10/2012
Příjem z prodeje pronajímaného bytu
Ing. Helena Machová
39 10/2012
Zdanění příjmu au-pair ze zahraničí
Ing. Helena Machová
39 10/2012
Sleva na dani na studující manželku
Ing. Helena Machová
40 10/2012
Zdanění důchodu při podnikání
Ing. Helena Machová
40 10/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 11/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Aktuální problémy při uplatňování daně na výstupu
Ing. Václav Benda
1 11/2012
Rozdělování příjmů na spolupracující osoby
Ing. Jiří Nigrin
12 11/2012
Cenné papíry v daních a účetnictví
Ing. Martin Děrgel
15 11/2012
Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
redakce
6 11/2012
Daňové aspekty obecně prospěšných společností
Ing. Zdeněk Morávek
7 11/2012

B. Právo

Stanovení rozhodného dne fúze po novele zákona o přeměnách
JUDr.Halka Pavlíková, Ing.Dita Šulcová, LL.M.
23 11/2012
Ke smluvní pokutě a její limitaci
Mgr. Ondřej Huml
28 11/2012
Novela zákona o silniční dopravě od 1. června 2012
redakce
32 11/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Inventarizace majetku a závazků
Ing. Helena Machová
33 11/2012
Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod
redakce
35 11/2012

D. Aktuální informace

Sdělení MPSV č. 125/2012 Sb.,o výši průměrné hrubé roční mzdy v ČR za rok 2011 pro účely vydávání modrých karet
redakce
36 11/2012
Sdělení MPSV č. 139/2012 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství
redakce
36 11/2012
Návrh zákona o omezení plateb v hotovosti v připomínkovém řízení
redakce
36 11/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Lázeňská péče a DPH
Ing. Zdeňka Hušáková, Ing. Martina Hrdličkov
37 11/2012
Příjem z kapitálového majetku
Ing. Martin Děrgel
38 11/2012
Žádost o zřízení daňové informační schránky
Ing. Miloš Kořínek
40 11/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 12/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Technické zhodnocení provedené nájemcem na pronajatém majetku
Ing. Ivana Pilařová
1 12/2012
Ocenění nepeněžitých vkladů a daň z příjmů
Ing. Martin Děrgel
10 12/2012
Vládní návrh novely zákona o daních z příjmů
redakce
10 12/2012
Prodej a pronájem nemovitostí z hlediska DPH
Ing. Jiří Nigrin
19 12/2012
Dohoda o výměně daňových informací s Bermudami
Ing. Pavel Kyselák
23 12/2012
Přenesená daňová povinnost v praxi
Ing. Mária Mikulecká
25 12/2012
Nulová daňová povinnost OSVČ
Ing. Ivan Macháček
5 12/2012

B. Právo

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Mgr. Michal Vrajík
27 12/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Účetní aspekty obecně prospěšných společností
Ing. Zdeněk Morávek
33 12/2012

D. Aktuální informace

Vládní návrh novely zákona o stavebním spoření o omezení podpory
redakce
36 12/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Daňové posouzení úroků z půjček u dlužníka
Ing. Martin Děrgel
37 12/2012
Prodej pohledávky za dlužníkem v insolvenci s opravnou položkou
Ing. Martin Děrgel
38 12/2012
Český podnikatel nechtěně plátcem DPH kvůli poskytnutí služby německé firmě
Ing. Martin Děrgel
39 12/2012
Změna uplatnění výdajů na automobil
Ing. Helena Machová
40 12/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 13/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Jak insolvenční řízení ovlivňuje daň z příjmů?
JUDr. Roman Pecháček
1 13/2012
Daň z převodu nemovitostí
Ing. Jiří Nigrin
10 13/2012
Majetek ve sdružení
Ing. Helena Machová
14 13/2012
Výhody a nevýhody paušálních výdajů v příkladech
Ing. Ivan Macháček
17 13/2012
Od 1.ledna 2013 se navrhuje omezení tzv. výdajových paušálů
redakce
24 13/2012
Kdy má plátce nárok na odpočet daně zpřidané hodnoty a jaké podmínky musí splnit?
Ing. Zdeněk Kuneš
6 13/2012

B. Právo

Pravidla vnitřního obchodování v kapitálových společnostech
Mgr. Michal Vrajík
25 13/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Přepočet závazků a pohledávek podle posledního rozhodnutí NSS
Ing. Mária Mikulecká
33 13/2012
Novela zákona o účetnictví v Senátu
redakce
34 13/2012

D. Aktuální informace

Nepřehlédněte novelu živnostenského zákona od 30. června 2012
redakce
35 13/2012
Novela zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců od 1. srpna 2012
redakce
36 13/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Inventarizace zboží
Ing. Helena Machová
37 13/2012
Zdanění polhůtních závazků
Ing. Helena Machová
37 13/2012
Prodej pohledávky a základ daně
Ing. Helena Machová
37 13/2012
Vyřazení pohledávek z daňové evidence
Ing. Helena Machová
38 13/2012
Kapesné a stravné
Ing. Helena Machová
38 13/2012
Volba zmocněnce
Ing. Miloš Kořínek
39 13/2012
Zdanění příjmů nezletilého
Ing. Miloš Kořínek
40 13/2012
DPH u záloh na elektřinu od nájemce a při vyúčtování celkové spotřeby
Ing. Martin Děrgel
40 13/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 14-15/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

DPH při prodeji dlouhodobého majetku
Ing. Václav Benda
1 14-15/2012
Úprava základu daně při změně způsobu uplatnění výdajů
Ing. Ivan Macháček
11 14-15/2012
Rezervy na opravy hmotného majetku
Ing. Helena Machová
17 14-15/2012
Přijatá zdanitelná plnění, u kterých nemusí mít plátce pro nárok na odpočet DPH daňový doklad
Ing. Zdeněk Kuneš
21 14-15/2012
Ztráta ve společnosti s ručením omezeným a možnosti její úhrady
Ing. Ivana Pilařová
24 14-15/2012
Daňová optimalizace u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
JUDr. Roman Pecháček
28 14-15/2012
Daň silniční: řešení problémů praxe
Mgr. Václav Pikal
32 14-15/2012
Vládní návrh novely zákona o DPH
redakce
36 14-15/2012
Zajištění daně u příjmů nerezidentů
Ing. Pavel Kyselák
5 14-15/2012

B. Právo

Trestněprávní rovina porušení daňových předpisů
Ing. Vladimír Šefl
37 14-15/2012
Zástavní právo jako nástroj zajištění
Mgr. Ondřej Huml
46 14-15/2012
Dovolání před a po "nucené novelizaci"
Mgr. Michal Vrajík
51 14-15/2012
Pokyn GFŘ č. D-9 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
redakce
60 14-15/2012
Nová právní úprava rozhodčího řízení se zaměřením na postavení spotřebitele
Mgr. Žaneta Olejarová
61 14-15/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Přechod z podnikání fyzické osoby na společnost s r.o.
RNDr. Ivan Brychta
61 14-15/2012
Novela zákona o účetnictví od 1. září 2012
redakce
67 14-15/2012

D. Aktuální informace

A zase ty datové schránky
JUDr. et Bc. Eva Štěpánková
68 14-15/2012
Novela živnostenského zákona od 30.6.2012
Mgr. Žaneta Olejarová
70 14-15/2012
Prodat osobní automobil s DPH, nebo bez DPH?
Ing. Mária Mikulecká
73 14-15/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Účtování v občanském sdružení
Ing. Zdeněk Morávek
75 14-15/2012
Prominutí výnosové smluvní sankce u věřitele
Ing. Martin Děrgel
75 14-15/2012
Zajištění daně z odměny Ukrajinci za stavební práce pro českou firmu
Ing. Martin Děrgel
77 14-15/2012
Cizí měna v daňové evidenci OSVČ
Ing. Martin Děrgel
78 14-15/2012
Výpočet stravného pro obchodního zástupce
JUDr. Marie Salačová
79 14-15/2012
Nákup staršího automobilu ve sdružení
Ing. Helena Machová
80 14-15/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 16/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Lékaři v zahraničí a daň z příjmů
Ing. Vladimír Šretr
1 16/2012
Stravování zaměstnanců - daňové řešení stravenek
Ing. Ivan Macháček
13 16/2012
Závazky v daňové evidenci
Ing. Helena Machová
18 16/2012
Nový pokyn k promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Ing. Zdeněk Morávek
20 16/2012
Nárok na odpočet DPH z pracovního oběda v restauraci
Ing. Martin Děrgel
23 16/2012
Vyrovnání odpočtu daně
Ing. Václav Benda
5 16/2012
Uplatňování DPH u cestovních služeb
Ing. Zdeněk Kuneš
8 16/2012

B. Právo

Pomohou od července nové investiční pobídky ke zlepšení ekonomické situace?
JUDr. et Bc. Eva Štěpánková
25 16/2012
Nová právní úprava rozhodčího řízení se zaměřením na postavení spotřebitele (2.)
Mgr. Žaneta Olejarová
28 16/2012
Na co nezapomenout při uzavírání franchisové smlouvy?
JUDr. Halka Pavlíková
31 16/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Účtování o DPH
Ing. Martin Děrgel
33 16/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Paušální výdaje a automobil na leasing
Ing. Helena Machová
40 16/2012
Krácení kapesného
Ing. Helena Machová
40 16/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 17/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

DPH u nájmu dopravního prostředku
Ing. Václav Benda
1 17/2012
Nová smlouva s Hongkongem
Ing. Pavel Kyselák
13 17/2012
Pokyn GFŘ č. D-11 k rozhodování ve věci žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně od 1.8.2012
redakce
17 17/2012
Optimalizace u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení z pohleduDPH
JUDr. Roman Pecháček
6 17/2012
Převod obchodního podílu a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
9 17/2012

B. Právo

Spoluvlastnictví s několika poznámkami k novému občanskému zákoníku
Mgr. Ondřej Huml
19 17/2012
Vlastnosti rozhodnutí při správě daní
Bc. Pavel Matějka
24 17/2012
Změny v katastru nemovitostí
Ing. Bohumil Kuba
27 17/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Nájem podniku v účetnictví
Ing. Martin Děrgel
29 17/2012
Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů
redakce
36 17/2012

D. AKTUÁLNĚ Z PRÁVA ZEMÍ EU // MZDY

Upozorňujeme na změny ve spisové a archivní službě
redakce
37 17/2012
Novela zákona o účetnictví
redakce
37 17/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

DPH u pronájmu bytu nezahrnutého do obchodního majetku
Ing. Martin Děrgel
38 17/2012
Zaměstnanec - nerezident
Ing. Helena Machová
39 17/2012
Pokus o změnu způsobu uplatnění výdajů
Ing. Helena Machová
39 17/2012
Převod obchodního podílu
Ing. Helena Machová
40 17/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 18/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Uplatňování DPH ve stavebnictví (řešení vybraných problémů)
Ing. Zdeňka Hušáková, Ing. Martina Matějková
1 18/2012
Opravy automobilu a daň zpříjmů
Ing. Helena Machová
10 18/2012
Přezkoumání rozhodnutí v daňovém řízení
Ing. Zdeněk Kuneš
20 18/2012
Evidence pro účely DPH
Ing. Václav Benda
6 18/2012

B. Právo

Oddlužení a předchozí podnikatelská činnost dlužníka
Mgr. Bc. Hana Boulová
25 18/2012
Spoluvlastnictví s několika poznámkami k novému občanskému zákoníku (2.)
Mgr. Ondřej Huml
30 18/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Kam směřuje český factoring?
Ing. Tomáš Morávek
34 18/2012

D. Aktuální informace

Zákon o volbě prezidenta republiky od 1. října 2012
redakce
38 18/2012
Nový pokyn k promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Ing. Zdeněk Morávek
38 18/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Slovák pracuje v ČR
Ing. Miloš Kořínek
39 18/2012
Kdy přiznat DPH z ubytovací služby v hotelu
Ing. Martin Děrgel
39 18/2012
Nealkoholické nápoje zdarma
Ing. Miloš Kořínek
40 18/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 19/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Odpisy fotovoltaických elektráren
Ing. Martin Děrgel
1 19/2012
Uplatnění DPH u obcí není jednoduchou záležitostí
Ing. Zdeněk Kuneš
12 19/2012
Finanční pronájem z pohledu DPH
RNDr. Ivan Brychta
17 19/2012
Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ k některým otázkám zatřídění stavebních prací podle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA
redakce
22 19/2012
Lhůty pro stanovení daně
Bc. Pavel Matějka
8 19/2012

B. Právo

Není obchodní zastoupení jako obchodní zastoupení
Mgr. Žaneta Olejarová
23 19/2012
Nejvyšší soud ČR k otázce prohlížení internetu zaměstnancem v pracovní době
Mgr. Věra Hrouzková
28 19/2012
Ke změnám v zákoně o účetnictví
Ing. Helena Machová
33 19/2012
Vládní návrh novely zákona o DPH
redakce
34 19/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Havárie, manko, poškození zboží, požár a další škody na obchodním majetku
Ing. Helena Machová
35 19/2012
Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru
redakce
38 19/2012

D. Aktuální informace

Novinky, návrhy a změny v právních předpisech
redakce
39 19/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Paušální výdaje místo daňové evidence
Ing. Helena Machová
40 19/2012
Opravné položky
Ing. Helena Machová
40 19/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 2/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Změny v daních z příjmů od 1.1.2012
RNDr. Ivan Brychta
1 2/2012
Daň z nemovitostí a podávání přiznání v roce 2012
Ing. Anna Teklá
13 2/2012
Sdělení MPSV č. 435/2011 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy
redakce
18 2/2012
DPH u stavebních a montážních prací v roce 2012
Ing. Václav Benda
19 2/2012
Úprava odpočtu DPH při ukončení roku 2011 u technického zhodnocení
Ing. Mária Mikulecká
25 2/2012
Zálohy na daň a jejich uplatnění v přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Ing. Ivan Macháček
26 2/2012
Nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
redakce
7 2/2012
Ekonomický zaměstnavatel
Ing. Pavel Kyselák
8 2/2012

B. Právo

Novela zákona o zaměstnanosti
JUDr. et Bc. Eva Štěpánková
32 2/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Bytová družstva a účtování přijatých faktur na stavební práce od 1.1.2012
Ing. Alena Vyštejnová
35 2/2012
Nařízení vlády č. 408/2011 Sb.,kterým se pro účely příspětku ....
redakce
36 2/2012

D. Aktuální informace

Vyhláška č. 429/2011 Sb., o změně sazby základní náhrady
redakce
37 2/2012
Daň silniční za rok 2011
Mgr. Václav Pikal
38 2/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Paušální výdaje a prodej nemovitosti
Ing. Helena Machová
40 2/2012
Postoupení pohledávky v účetnictví
Ing. Helena Machová
40 2/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 20/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Skupinová registrace k DPH od 1.1.2013
Ing. Václav Benda
1 20/2012
Uplatnění DPH u obcí není jednoduchou záležitostí (2.)
Ing. Zdeněk Kuneš
10 20/2012
Výdajový paušál na dopravu a související daně
Ing. Mária Mikulecká
14 20/2012
Určení daňového domicilu
Ing. Pavel Kyselák
16 20/2012
Posuzování daňových nákladů u neziskových poplatníků
Ing. Zdeněk Morávek
20 20/2012
Daň z příjmů při ukončení podnikání
Ing. Helena Machová
6 20/2012

B. Právo

Vybrané aspekty konkurenční doložky v pracovním právu
Mgr. Michal Vrajík
25 20/2012
Návrh vládní novely obchodního zákoníku
redakce
31 20/2012
Inventurní manko a DPH ve světle soudních rozhodnutí
JUDr. Ing. Václav Pátek
32 20/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Inventarizace a inventury za rok 2012
Ing. Helena Machová
33 20/2012

D. Aktuální informace

Kompenzace obchodníkům v důsledku zavedené prohibice?
Mgr. Ondřej Huml
36 20/2012
Novinky, návrhy a změny v právních předpisech
redakce
36 20/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Prokázané jízdní výdaje pro externí pedagogy
JUDr. Marie Salačová
38 20/2012
Uplatnění výdajů za licence na software
Ing. Helena Machová
39 20/2012
OSVČ zajišťuje služby na slovensku a má automobil na pohon LPG
JUDr. Marie Salačová
39 20/2012
Podnikatel vede daňovou evidenci a ukončuje podnikání
Ing. Helena Machová
40 20/2012
Automobil na leasing používaný i pro soukromé účely
Ing. Helena Machová
40 20/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 21/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

DPH u poradenských a vzdělávacích služeb
Ing. Václav Benda
1 21/2012
Možný výklad prokazatelně vynaložených výdajů v § 10 ZDP podle aktuálního rozsudku NSS
Ing. Mária Mikulecká
14 21/2012
Předčasné ukončení leasingové smlouvy
Ing. Ivan Macháček
16 21/2012
Rozhodnutí o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostí
redakce
22 21/2012
Uplatnění DPH u obcí není jednoduchou záležitostí (3.)
Ing. Zdeněk Kuneš
23 21/2012
Likvidace společnosti s r.o. v daních a účetnictví
Ing. Martin Děrgel
6 21/2012

B. Právo

Kudy vedou hranice obchodního vedení?
Mgr. Michal Vrajík
27 21/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví
Ing. Helena Machová
33 21/2012

D. Aktuální informace

Rozsudek Evropského soudního dvora ve vztahu k českému zákonu o DPH
Ing. Mária Mikulecká
38 21/2012
Vyhláška o zvýšení důchodů v roce 2013
redakce
38 21/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Dar od matky
Ing. Miloš Kořínek
39 21/2012
Upozornění k aplikaci § 163 odst. 4 zákoníku práce
JUDr. Marie Salačová
39 21/2012
Daň z převodu nemovitostí
Ing. Miloš Kořínek
39 21/2012
Kursový rozdíl v daňové evidenci
Ing. Helena Machová
40 21/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 22/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Přehled připravovaných změn zákona o DPH
Ing. Martin Děrgel
1 22/2012
Doklady v účetnictví, na dani z příjmů a DPH
Ing. Ivana Pilařová
10 22/2012
Ke zdaňování profesionálních sportovců - fotbalisté
JUDr. Ing. Václav Pátek
14 22/2012
Dary a reklama z pohledu daně z příjmů
Ing. Ivan Macháček
17 22/2012
Pojištění a daň zpříjmů
Ing. Helena Machová
25 22/2012
Nový metodický pokyn GFŘ č. 15/2012 k aplikaci § 157 odst. 7 daňového řádu
redakce
28 22/2012
Úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku po skončení roku 2012
Ing. Václav Benda
5 22/2012

B. Právo

Dohoda o vině a trestu a jiné změny v trestním řízení
JUDr. et Bc. Eva Štěpánková
29 22/2012
Novela stavebního zákona od 1. ledna 2013
redakce
31 22/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Zástoby v účetnictví a daních zpříjmů
Ing. Veronika Sobotková
32 22/2012

D. Aktuální informace

Vybíráme ze Sbírky předpisů
redakce
39 22/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Jednatel a (ne)možnost vzdát se cestovních náhrad
JUDr. Marie Salačová
40 22/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 23/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Jak se připravit na daňovou kontrolu
Ing. Vladimír Šretr
1 23/2012
Umíme správně využívat daňové odpisy?
Ing. Mária Mikulecká
13 23/2012
Lhůta pro vyměření daně versus lhůta pro stanovení daně
JUDr. Roman Pecháček
15 23/2012
Podnikání manželů
Ing. Helena Machová
19 23/2012
Daňové povinnosti související s koncem roku u neziskových poplatníků
Ing. Zdeněk Morávek
6 23/2012

B. Právo

K některým otázkám novelizace insolvenčního zákona
Mgr. Bc. Hana Boulová
23 23/2012
Podmínky, za kterých může být podán návrh na oddlužení nepodnikající fyzickou osobou
Mgr. Žaneta Olejarová
26 23/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Technické zhodnocení v účetnictví
Ing. Martin Děrgel
31 23/2012
"Konsolidační balíček" na cestě z Poslanecké sněmovny
redakce
39 23/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Termín zahrnutí hodnoty zásob do základu daně
Ing. Jiří Nigrin
40 23/2012
Krácení zahraničního stravného
JUDr. Marie Salačová
40 23/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 24/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Roční vypořádání odpočtu DPH za rok 2012
Ing. Václav Benda
10 24/2012
Zdanění samostatných důchodů a důchodů souběžných s příjmy z výdělečné činnosti
Ing. Ivan Macháček
14 24/2012
Zdanění příjmů ze zemědělské výroby podle § 10 zákona o daních z příjmů
Ing. Jiří Nigrin
19 24/2012
Hledáte návod, jak přimět dodavatele k plnění povinností v DPH?
Ing. Mária Mikulecká
21 24/2012
Slevy na dani: co může být v neprospěch poplatníka - Chyby a omyly v daňové praxi
Ing. Helena Machová
23 24/2012
Jak správně stanovit daň z příjmů právnických osob u obcí
Ing. Marie Benešová
3 24/2012

B. Právo

Zákon o silničním provozu - novinky od ledna 2013
Mgr. Žaneta Olejarová
28 24/2012
Informace GFŘ v souvislosti s realizací důchodové reformy
redakce
34 24/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Účetní uzávěrka roku 2012
Ing. Ivana Pilařová
35 24/2012

D. Aktuální informace

Zcela nová soustava finančních úřadů od 1. ledna 2013
redakce
1 24/2012
Nové pokyny GFŘ č. D-12 a D-13 k nové daňové správě
redakce
1 24/2012
Novela zákona o státní sociální podpoře od 1. prosince 2012
redakce
2 24/2012
Informace GFŘ k důchodové reformě
redakce
2 24/2012
"Konsolidační balíček" v Senátu
redakce
2 24/2012
Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže od 1. prosince 2012
redakce
2 24/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Sazby stravného v podnikatelské sféře
JUDr. Marie Salačová
40 24/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 3/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Optimalizace lhůty pro stanovení daně
JUDr. Roman Pecháček
1 3/2012
Je možné přimět dodavatele k opravě chybně uvedené sazby DPH směrem dolů?
Ing. Mária Mikulecká
13 3/2012
Daňová ztráta u podnikající fyzické osoby a její uplatnění v daňovém přiznání za rok 2011
Ing. Ivan Macháček
14 3/2012
Pokyn GFŘ č. D-7 k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek
redakce
20 3/2012
Darování a daň darovací
Ing. Helena Machová
21 3/2012
Pokyn GFŘ č. D-8 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011
redakce
6 3/2012
Nemovitosti a daň z přidané hodnoty ve vzájemné souvislosti
Ing. Ivana Pilařová
7 3/2012

B. Právo

Z novější rozhodovací činnosti v oblasti insolvenčního zákona
Mgr. Bc. Hana Boulová
25 3/2012
Co může být předmětem postoupení?
Mgr. Michal Vrajík
29 3/2012
Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Ing. Helena Machová
33 3/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Účetní a daňové rezervy
Ing. Vladimír Šretr
35 3/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Nákladní automobil zakoupený v roce 2011
Ing. Miloš Kořínek
40 3/2012
Dědictví družstevního bytu
Ing. Miloš Kořínek
40 3/2012
Prázdniny a náhradní doba pojištění
JUDr. Jan Přib
40 3/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 4/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

DPH u nepřímých bonusů
Ing. Václav Benda
1 4/2012
Úroky z hypoték a daň z příjmů
Ing. Vladimír Šretr
1 4/2012
Přenesení daňové povinnosti při dodání odpadových materiálů
Ing. Václav Benda
10 4/2012
Krátce k silniční dani
Ing. Mária Mikulecká
14 4/2012
Studenti a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
14 4/2012
Legislativní novinky od roku 2012 pro neziskové subjekty
Ing. Zdeněk Morávek
15 4/2012
Odpisy - podnikatelova radost, nebo starost?
Ing. Mária Mikulecká
17 4/2012
Propojení korporátní a osobní daně z příjmů v zemích Evropské unie
Ing. Ivana Valentová, prof. Ing.Jan Široký, CSc
19 4/2012
Stanovisko GFŘ k aplikaci § 18 odst. 2 daňového řádu (místní příslušnost a přeregistrace)
redakce
21 4/2012
Opravné daňové doklady v podmínkách roku 2012 - účetní souvislosti
Ing. Ivana Pilařová
5 4/2012
Ke zdaňování profesionálních sportovců
JUDr. Ing. Václav Pátek
5 4/2012
Vypořádání záloh z roku 2011 u stavebních a montážních prací v roce 2012 z pohledu DPH
Ing. Veronika Sobotková
8 4/2012

B. Právo

Pozor na pochybení při uspořádání valné hromady
Mgr. Michal Vrajík
23 4/2012
Změny právní úpravy zápisu práv do katastru nemovitostí od 1.1.2012
Mgr. Žaneta Olejarová
23 4/2012
Co může být předmětem postoupení? (2.)
Mgr. Michal Vrajík
27 4/2012
Novela zákona o rozhodčím řízení od 1. dubna 2012
redakce
31 4/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Zpronevěra ze strany účetního - jak se účinně bránit?
JUDr. Roman Pecháček
30 4/2012
Bude nová směrnice Evropské unie pro vymáhání pohledávek účinnější?
Prof.Ing.Jan Široký, CSc., Ing.Kateřina Randov
33 4/2012
ČNB ponechala úrokové sazby beze změny
redakce
34 4/2012

D. Aktuální informace

Při zaměstnávání osob ze Slovenska sledujte možná rizika s rezidenstvím
Ing. Pavel Kyselák
33 4/2012
Nové postihy za neoprávněné zaměstnávání cizinců
Mgr. Michal Vrajík
35 4/2012
Změna režimu uplatnění DPH ve stavebnictví
redakce
37 4/2012
Zpevněné plochy jako nový předmět daně z nemovitostí v roce 2012
redakce
39 4/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Účtování kurzových rozdílů koncem roku z pohledávek a závazků v cizí měně
RNDr. Ivan Brychta
38 4/2012
Daň z nemovitostí
RNDr. Ivan Brychta
39 4/2012
Uplatnění slevy na dani na studující manželku
Ing. Helena Machová
40 4/2012
Kapesné pro zaměstnance na zahraniční pracovní cestě
JUDr. Marie Salačová
40 4/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 5/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Úroky z hypoték a daň z příjmů
Ing. Vladimír Šretr
1 5/2012
Přenesení daňové povinnosti při dodání odpadových materiálů
Ing. Václav Benda
10 5/2012
Studenti a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
14 5/2012
Odpisy - podnikatelova radost, nebo starost?
Ing. Mária Mikulecká
17 5/2012
Propojení korporátní a osobní daně z příjmů v zemích Evropské unie
Ing. Ivana Valentová, prof. Ing.Jan Široký, CSc
19 5/2012
Opravné daňové doklady v podmínkách roku 2012 - účetní souvislosti
Ing. Ivana Pilařová
5 5/2012

B. Právo

Pozor na pochybení při uspořádání valné hromady
Mgr. Michal Vrajík
23 5/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Zpronevěra ze strany účetního - jak se účinně bránit?
JUDr. Roman Pecháček
30 5/2012

D. Aktuální informace

Při zaměstnávání osob ze Slovenska sledujte možná rizika s rezidenstvím
Ing. Pavel Kyselák
33 5/2012
Změna režimu uplatnění DPH ve stavebnictví
redakce
37 5/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Účtování kurzových rozdílů koncem roku z pohledávek a závazků v cizí měně
RNDr. Ivan Brychta
38 5/2012
Daň z nemovitostí
RNDr. Ivan Brychta
39 5/2012
Uplatnění slevy na dani na studující manželku
Ing. Helena Machová
40 5/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 6/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Odpočet daňových ztrát po přeměnách společností
Ing. Dita Šulcová, LL.M.
1 6/2012
Pokyn č. D-6 a jeho vztah k zákonu o daních z příjmů pro rok 2011 a další období
Ing. Ivana Pilařová
12 6/2012
Výhry, soutěže a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
16 6/2012
Osud vypůjčeného auta v daních
Ing. Mária Mikulecká
19 6/2012
DPH při reklamaci dodaného zboží
Ing. Václav Benda
8 6/2012

B. Právo

Změny v zákonech souvisejíchc s daněmi
RNDr. Ivan Brychta
21 6/2012
Započtení a některé jeho aspekty
Mgr. Ondřej Huml
26 6/2012
Stanovisko GFŘ k délce lhůty pro podání daňového přiznání obcí
redakce
31 6/2012
Nepřehlédněte ve Sbírce zákonů
redakce
32 6/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Účtování dotace společenství vlastníků jednotek a Integrovaný operační program
Ing. Alena Vyštejnová
33 6/2012

D. Aktuální informace

Pozor na příjmy ze zahraničí
Ing. Pavel Kyselák
34 6/2012
Novela zkona o uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států EU
redakce
36 6/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Studentka pracovala v roce 2011 i v zahraničí
Ing. Pavel Kyselák
37 6/2012
Daňový rezident ČR, s nemovitostmi v USA, se loni přestěhoval do Hongkongu
Ing. Pavel Kyselák
38 6/2012
DPH, revize a opravy v obecních bytech
Ing. Zdeněk Morávek
39 6/2012
Prodej bytu
Ing. Helena Machová
40 6/2012
Ostatní příjmy a paušál na dopravu
Ing. Helena Machová
40 6/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 7/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Nová úprava DPH ve zdravotnictví od 1. dubna 2012
Ing. Zdeňka Hušáková, Ing. Martina Hrdličkov
1 7/2012
Příspěvek na rekreaci a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
14 7/2012
Novela vyhlášky pro vybrané účetní jednotky
Ing. Zdeněk Morávek
16 7/2012
První zkušenosti s uplatněním § 92e zákona o DPH v praxi
Ing. Mária Mikulecká
7 7/2012
DPH při dodání tepla a chladu
Ing. Václav Benda
9 7/2012

B. Právo

Euronovela zákona o rozhodčím řízení od 1. dubna 2012
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M.
20 7/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Použití ultralehkůého letounu pro podnikání
Mgr. Jiří Rod
27 7/2012

D. Aktuální informace

Zdanění podnikatelů v Česku a Německu
Bc. Petr Gola
33 7/2012
Přehled mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění
redakce
35 7/2012
Upozorňujeme na změny vybraných zákonů a předpisů
redakce
37 7/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Přijetí nepřímého bonusu ze třetí země
Ing. Václav Benda
38 7/2012
Zdanění dohody o provedení práce
Ing. Helena Machová
38 7/2012
Rozdělení příjmů ve sdružení a paušální výdaje
Ing. Helena Machová
38 7/2012
Pojistné plnění u společenství vlastníků jednotek v daních a účetnictví
Ing. Alena Vyštejnová
39 7/2012
Pohledávka z roku 2010
Ing. Helena Machová
39 7/2012
Nadace a příjmy z pronájmu nemovitosti
Ing. Miloš Kořínek
40 7/2012
Ukončení živnosti a nástup do zaměstnání
JUDr. Jan Přib
40 7/2012
Mzda jednatele
Ing. Miloš Kořínek
40 7/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 8/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Jazykové kurzy a daň z příjmů
Ing. Vladimír Šretr
1 8/2012
Daňové doklady v elektronické podobě
Ing. Václav Benda
15 8/2012
Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech, ke kterým v roce 2011 a v roce 2012 vznikla povinnost podat řádné nebo dodatečné daňové tvrzení
redakce
19 8/2012
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi ČSR a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu
redakce
20 8/2012
Zřizovací výdaje, účetnictví a daň z příjmů
Ing. Helena Machová
5 8/2012
Ukončení (přerušení) podnikání fyzické osoby
Ing. Ivan Macháček
9 8/2012

B. Právo

Euronovela zákona o rozhodčím řízení od 1. dubna 2012 (2.)
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M.
21 8/2012
Zákon o veřejných zakázkách od 1. dubna 2012
Mgr. Žaneta Olejarová
24 8/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Další změny v účetnictví vybraných účetních jednotech a tzv. PAP
Ing. Zdeněk Morávek
31 8/2012

D. Aktuální informace

Záludnost nároku v "poměrné výši"
Ing. Mária Mikulecká
35 8/2012
Upozorňujeme na změny právních předpisů
redakce
36 8/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Pronajatý automobil
Ing. Miloš Kořínek
37 8/2012
Výpočet zahraničního stravného a kapesného
JUDr. Marie Salačová
38 8/2012
Projednání výsledku daňové kontroly
Bc. Pavel Matějka
39 8/2012

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 9/2012

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Jednatelé obchodních společností a daň z příjmů
Ing. Vladimír Šretr
1 9/2012
Specifika daňového řešení zděděného majetku
Ing. Ivan Macháček
10 9/2012
Hlídací pes v daňově uznatelných výdajích (nákladech)
Ing. Veronika Sobotková
16 9/2012
Veřejné pohřebiště z pohledu DPH: poskytnutá služba nebo výkon veřejné správy?
Ing. Mária Mikulecká
17 9/2012
Uplatnění DPH u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
Ing. Zdeněk Kuneš
5 9/2012
Zdanění loterií a jiných podobných her od 1.1.2012
Ing. Jiří Nigrin
7 9/2012

B. Právo

Věrnostní karty a úskalí ve zpracování osobních údajů
JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková
19 9/2012
Právní aspekty faktoringu
Mgr. Michal Vrajík
23 9/2012

C. Hospodářství, obchod, finance

Sleva za včasnou platbu v DPH a účetnictví
Ing. Martin Děrgel
29 9/2012
Informace o vstupu v platnost smlouvy mezi ČR a Hongkongem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovémuúniku
redakce
37 9/2012

D. Aktuální informace

Novela zákona o veřejných sbírkách od 1. července 2012
redakce
38 9/2012

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Úroky ze vkladu v zahraničí
Ing. Miloš Kořínek
40 9/2012
Není možné vzdát se cestovních náhrad
JUDr. Marie Salačová
40 9/2012