LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Právo a rodina

Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Obsah:strana a číslo
Odklony a alternativy v trestním řízení
Bc. Zdeňka Adamcová
1 01/2002
Ochrana nezletilců se syndromem týraného dítěte
JUDr. Zdeněk Sovák
10 01/2002
Bytová otázka a oběti domácího násilí (2.část)
Mgr. Markéta Huňková
15 01/2002
Úloha školy v prevenci kriminality
Mgr. Pavla Ulvrová
19 01/2002
Zdanění příjmu z převodu vlastní nemovitosti
PhDr. Josef Drbohlav
21 01/2002
Žaloba na vyklizení bytu bez náhrady
JUDr. Eva Pulzová
22 01/2002
Poškozený a zároveň svědek v trestním řízení
JUDr. Marcela Kacafírková
22 01/2002
Čerpání rodičovské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
24 01/2002
Nesouhlas s návrhem na rozvod
JUDr. Eva Pulzová
24 01/2002
Pravidla pro určení i změnu příjmení dítěte
JUDr. Lenka Macháčková
5 01/2002
Některá rizika bydlení na splátky
Mgr. Jan Jindra
9 01/2002
Vypořádání obchodního podílu ve společnosti s r.o. po zániku manželství
JUDr. Ondřej Holub
1 02/2002
Podmínky napomáhající trestné činnosti mládeže
Mgr. Pavla Ulvrová
10 02/2002
Zjednodušení a zrychlení trestního řízení
Mgr. Daniel Ma?ek
13 02/2002
Ochrana nezletilců se syndromem týraného dítěte (2.část)
JUDr. Zdeněk Sovák
16 02/2002
Vzdělání jako základ přípravy pro život
JUDr. Monika Chutná
19 02/2002
Členství v bytovém družstvu po rozvodu
JUDr. Eva Pulzová
22 02/2002
Může zaměstnanec přerušit ošetřování nemocného dítěte?
JUDr. Věra Hrouzková
22 02/2002
Prodej bytu a daňové přiznání k dani z přijmů
PhDr. Josef Drbohlav
22 02/2002
Pracovní volno k návštěvě lékaře
JUDr. Věra Hrouzková
23 02/2002
Nájemní právo ke garáži v družstvu
JUDr. Eva Pulzová
23 02/2002
Dohoda o pracovní činnosti s mladistvými zaměstnanci
JUDr. Věra Hrouzková
24 02/2002
Mezinárodní osvojení
JUDr. Monika Bayerová, PhD.
4 02/2002
Rodina na křižovatce
Mgr. Jindřich Hoda
1 03/2002
Institut opatrovnictví podle zákona o rodině
JUDr. Lenka Macháčková
13 03/2002
Ochrana nezletilců se syndromem zneužívaného a týraného dítěte (3.část)
JUDr. Zdeněk Sovák
16 03/2002
Příjem z prodeje chaty
PhDr. Josef Drbohlav
21 03/2002
výše podpory v nezaměstnanosti
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
21 03/2002
Nárok na podporu při ošetřování člena rodiny
JUDr. Věra Hrouzková
22 03/2002
Majetkové vypořádání po rozvodu a družstevní byt
JUDr. Eva Pulzová
22 03/2002
Setkávání pěstounů jako forma poradenské činnosti
JUDr. Eva Pulzová
23 03/2002
Povinnosti zaměstnavatele při vzniku a skončení pracovního poměru
JUDr. Věra Hrouzková
23 03/2002
Přestávka v zaměstnání a placení pojistného
JUDr. Věra Hrouzková
24 03/2002
Nikoho nelze vydědit bez zákonných důvodů
Mgr. Daniel Ma?ek
3 03/2002
Zástavní právo po další novele
Mgr. Jan Jindra
5 03/2002
Domácí násilí
JUDr. Marcela Kacafírková
7 03/2002
Matriky včera a dnes
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
1 04/2002
Metodiky analýzy DNA jednoznačně řeší otázku sporného otcovství
RNDr. Milada Loudová, CSc.
13 04/2002
Domácí násilí (2. část)
JUDr. Marcela Kacafírková
17 04/2002
Nesplnění povinnosti vyplývající z nájmu bytu a výpověď daná pronajímatelem
JUDr. Eva Pulzová
23 04/2002
Zákaz výkonu jakékoliv výdělečné činnosti v pracovním řádu
JUDr. Věra Hrouzková
23 04/2002
Čerpání dovolené na zotavenou bez uváděných 22 dnů
JUDr. Věra Hrouzková
24 04/2002
Volání po kabinetní justici?
Luboš Patera
4 04/2002
Společné jmění manželů a prohlášení konkurzu
JUDr. Eva Bure?ová
6 04/2002
Institut opatrovnictví podle zákona o rodině (2.část)
JUDr. Lenka Macháčková
9 04/2002
Dětská práce - problém, s nímž zápolí celý svět
JUDr. Věra Novotná
1 05/2002
Zákon o ochraně spotřebitele po novelách
Mgr. Jan Jindra
14 05/2002
Domácí násilí (3.část)
JUDr. Marcela Kacafírková
15 05/2002
Pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání
JUDr. Věra Hrouzková
19 05/2002
Uzavření předmanželské smlouvy
JUDr. Eva Pulzová
19 05/2002
Práva a povinnosti osoby, na kterou je uvalena vazba
JUDr. Marcela Kacafírková
20 05/2002
Pracovní pohotovost v době dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
20 05/2002
Povinné předoddavkové řízení
JUDr. Eva Pulzová
21 05/2002
Institut rodičovské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
21 05/2002
peněžitá pomoc v mateřství
JUDr. Věra Hrouzková
22 05/2002
Srážky ze mzdy
JUDr. Věra Hrouzková
23 05/2002
Vysílání na pracovní cesty
JUDr. Věra Hrouzková
24 05/2002
Směna bytu a členství v družstvu
JUDr. Eva Pulzová
24 05/2002
Návrhy na popření otcovství podávané státním zastupitelstvím
JUDr. Libor Nedorost, Ph.D.
4 05/2002
Přídavky na dítě ve státech EU a ČR
Doc.JUDr. Ivan Chvátalová, CSc.
6 05/2002
Je zákaz žebrání v souladu s ústavněprávními principy?
Mgr. Kristina Koldinská, PhDr.
8 05/2002
Proměny české rodiny v evropském demografickém kontextu
Doc. Ing. Olga Poláková CSc.
1 06/2002
Opatření omezující šikanu ve školách
JUDr. Monika Bayerová, PhD.
13 06/2002
Odmítnutí dědictví
Mgr. Daniel Ma?ek
15 06/2002
Dětská práce - problém, s nímž zápolí celý svět (2.část)
JUDr. Věra Novotná
18 06/2002
Postih za týrání zvířat
JUDr. Marcela Kacafírková
22 06/2002
Ručitelský závazek
JUDr. Eva Pulzová
22 06/2002
Výpověď nájmu bytu
JUDr. Eva Pulzová
23 06/2002
Uzavření vedlejšího pracovního poměru
JUDr. Věra Hrouzková
23 06/2002
Pozdější návrat z mateřské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
24 06/2002
Řízení proti uprchlému mladistvému pachateli
JUDr. Marcela Kacafírková
24 06/2002
Právní problémy nesezdaných párů
JUDr. Jana Dvořáková-Závodská a kolektiv
5 06/2002
Co je a co není v právu svépomoc
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
9 06/2002
Problematika stárnutí - výzva pro budoucnost
Mgr. Jana Jamborová
1 07/2002
Poslední věci člověka
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
10 07/2002
Typologie mladistvých klientů Probační a mediační služby
Mgr. Vladislav Větrovec
14 07/2002
Dětská práce - problém, s nímž zápolí celý svět (3.část)
JUDr. Věra Novotná
16 07/2002
Čerpání dovolené během zkušební doby
JUDr. Věra Hrouzková
22 07/2002
Vypořádání společného jmění manželů
JUDr. Eva Pulzová
23 07/2002
Nárok na nemocenské po skončení mateřské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
23 07/2002
Co dělat v případě tzv. domácího násilí
JUDr. Marcela Kacafírková
24 07/2002
Dávky nemocenského pojištění a pobyt v zahraničí
JUDr. Věra Hrouzková
24 07/2002
Zákon o vlastnictví bytů po novele
Mgr. Jan Jindra
4 07/2002
Dítě a rozvod
Mgr. Daniel Ma?ek
6 07/2002
Rodinné mediaci je český stát dosud hodně dlužen
Luboš Patera
1 08/2002
Aktivní a pasivní věcná legitimace ve sporu o určení otcovství
neznámý
11 08/2002
Postup při zavírání církevního sňatku
Mgr. Daniel Ma?ek
15 08/2002
Zabezpečení muže během péče o dítě
Mgr. Gabriela Halířová
17 08/2002
Ochranná lhůta matek
JUDr. Věra Hrouzková
21 08/2002
Čerpání dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
22 08/2002
Prokázání změny pracovní schopnosti
JUDr. Věra Hrouzková
23 08/2002
Změna funkce a dohoda o mzdě
JUDr. Věra Hrouzková
23 08/2002
Dovolená po mateřské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
23 08/2002
Žádost o zkrácení pracovní doby
JUDr. Věra Hrouzková
23 08/2002
Uhrada zdravotního pojištění při přerušení studia
JUDr. Věra Hrouzková
24 08/2002
Rodičovský příspěvek
JUDr. Věra Hrouzková
24 08/2002
Přímá a nepřímá podpora rodin
Doc. Ing. Olga Poláková CSc.
4 08/2002
Probační a mediační služba ČR
JUDr. Libor Nedorost, Ph.D.
1 09/2002
Zabezpečení muže během péče o dítě (2.část)
Mgr. Gabriela Halířová
13 09/2002
Neplatnost rozvázání pracovního poměru
JUDr. Věra Hrouzková
18 09/2002
Vyloučení potomků z dědění
JUDr. Eva Pulzová
18 09/2002
Přechod nájmu bytu
Mgr. Daniel Ma?ek
19 09/2002
Plnění pojistné smlouvy
JUDr. Vlasta Miklu?áková
20 09/2002
Podpora v nezaměstnanosti a odstupné
JUDr. Věra Hrouzková
21 09/2002
Vypořádání družstva s bývalým předsedou
JUDr. Eva Pulzová
21 09/2002
Trestní stíhání manžela
Mgr. Daniel Ma?ek
22 09/2002
Výpověď pro nadbytečnost osamělé matce
JUDr. Věra Hrouzková
23 09/2002
Úhrada drubných oprav v pronajatém bytu
JUDr. Eva Pulzová
23 09/2002
Zastoupení advokátem při jednání s pojišťovnou
JUDr. Vlasta Miklu?áková
24 09/2002
Byt po rozvodu
Mgr. Daniel Ma?ek
6 09/2002
Pracovní příležitosti, sociální dávky a půjčky jako pomoc postiženým povodní
JUDr. Ladislav Jouza
9 09/2002
Stárneme a je nás stále méně
Ing. Martin Vlček
1 10/2002
Spoluvlastnictví - základní principy, práva a povinnosti, vznik, zánik
Mgr. Jan Jindra
10 10/2002
Peněžité dávky při ošetřování člena rodiny v EU a ČR
Doc.JUDr. Ivan Chvátalová, CSc.
12 10/2002
Byt po rozvodu (2.část)
Mgr. Daniel Ma?ek
14 10/2002
Postavení a úloha orgánu pověřeného péčí o mládež v trestním řízení
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D.
16 10/2002
Následky povodně a užívání pronajatého bytu
JUDr. Eva Pulzová
19 10/2002
Příplatky za práci v sobotu a v neděli
JUDr. Věra Hrouzková
20 10/2002
Neopominutelný dědic
Mgr. Daniel Ma?ek
20 10/2002
Záplavy a zničení pronajatého bytu
JUDr. Eva Pulzová
21 10/2002
Odpovědnost za vady na věcech převzatých k provedení závazku
Mgr. Daniel Ma?ek
21 10/2002
Vznik věcného břemena na základě závěti
Mgr. Jan Jindra
22 10/2002
Přestávky na jídlo a oddech
JUDr. Věra Hrouzková
22 10/2002
Výpověď pro nadbytečnost
JUDr. Věra Hrouzková
23 10/2002
Právní důsledky zasnoubení
JUDr. Eva Pulzová
23 10/2002
Náklady na externí školení
JUDr. Věra Hrouzková
24 10/2002
Nástroj k řešení rodinných neshod
JUDr. Věra Novotná
6 10/2002
Správní řízení soudní od 1. ledna 2003
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
1 11/2002
Zvýšení důchodů v příštím roce
JUDr. Jan Přib
11 11/2002
Bydlení v zemích Evropské unie
Doc. Ing. Olga Poláková CSc.
143 11/2002
Postavení a úloha orgánu pověřeného péčí o mládež v trestním řízení (2.část)
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D.
17 11/2002
Postovení a úloha orgánu pověřeného péčí o mládež v trestním řízení (2.část)
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D.
17 11/2002
Mzdové nároky zaměstnance a náhradní volno
JUDr. Věra Hrouzková
20 11/2002
pojištění stavby a movitých věcí
JUDr. Vlasta Miklu?áková
20 11/2002
Vyživovací povinnost rodičů k dětem
Mgr. Daniel Ma?ek
21 11/2002
Osobní úžívání bytu
JUDr. Eva Pulzová
21 11/2002
Dodatečné projednání dědictví
Mgr. Jan Jindra
22 11/2002
Uzavření nového pracovního poměru
JUDr. Věra Hrouzková
22 11/2002
Návrat z mateřeské dovolené
JUDr. Ladislav Jouza
23 11/2002
Příslib budoucího zaměstnání
JUDr. Věra Hrouzková
23 11/2002
Náhrada škody za vadnou práci
JUDr. Ladislav Jouza
24 11/2002
Proč mají ženy nižší mzdu než muži?
JUDr. Ladislav Jouza
4 11/2002
Institut narovnání
Mgr. Vladislav Větrovec
6 11/2002
družstevní byt po smrti člena družstva
Mgr. Daniel Ma?ek
1 12/2002
Reforma veřejné správy v sociální oblasti
JUDr. Věra Novotná
12 12/2002
Evropská úmluva o výkonu práv dětí
JUDr. Monika Bayerová, PhD.
16 12/2002
Správní řízení soudní od 1.ledna 2003 (2.část)
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
19 12/2002
Výpověď ve zkušební době
JUDr. Věra Hrouzková
22 12/2002
Zřízení drobné stavby
JUDr. Eva Pulzová
22 12/2002
Rozhodnutí soudu v dědickém řízení
Mgr. Daniel Ma?ek
23 12/2002
Sepsání žádosti o starobní důchod
JUDr. Věra Hrouzková
23 12/2002
Dědění ze závěti
JUDr. Eva Pulzová
24 12/2002
Zdanění nepeněžního daru
Ing. Miloš Kořínek
24 12/2002
Vznik manželství
Mgr. Vladislav Větrovec
5 12/2002
Oceňování majetkových hodnot v dědictví
JUDr. Robert Kučera
9 12/2002