LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Právo a rodina

Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Obsah:strana a číslo
Zánik a vypořádání společného jmění manželů
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
1 1/2009
Práva a povinnosti pěstounů při zajištění zdravotní péče o děti svěřené do pěstounské péče
JUDr. Šárka Špeciánová
10 1/2009
Důsledky rozhodnutí v řízení o navrácení dítěte pro stanovení příslušnosti soudu k rozhodnutí o výchově
Mgr. Petr Sedlák
13 1/2009
Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů
JUDr. Romana Lužná
18 1/2009
Určení a změna jména a příjmení dítěte
redakce
20 1/2009
Nový pohled na lehkou mozkovou dysfunkci u dětí
redakce
22 1/2009
Trvalý pobyt - jak to s ním nyní je?
Mgr. Andrea Čadová
4 1/2009
Rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a porodné poskytované ze státní sociální podpory od 1.1.2009
JUDr. Eva Burdová
7 1/2009
Vztahy mezi rodiči a pedagogy
JUDr. Věra Novotná
1 10/2009
Děti s výchovnými obtížemi
PhDr. Tomáš Novák
11 10/2009
Dítě a hospitalizace
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
16 10/2009
Jak podporují státy mladé rodiny?
Bc. Petr Gola
20 10/2009
Aby adopce byla úspěšná
Mgr. Eva Petrová
22 10/2009
Vymáhání dlužného výživného pro nezletilé dítě
JUDr. Romana Lužná
5 10/2009
Styk dítěte s násilným rodičem v kontextu domácího násilí
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
1 11/2009
Změny v dědickém řízení a v notářském řádu
JUDr. Karel Wawerka
13 11/2009
Náhradní mateřství je velmi diskutovaným problémem
Mgr. Kateřina Smolíková
15 11/2009
Kdo, jak a kdy má říci dítěti pravdu o jeho původu?
PhDr. Tomáš Novák
19 11/2009
Rodinné vyhoření jako důsledek péče o dlouhodobě nemocného člena rodiny
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
22 11/2009
Změna výše přídavku na dítě od 1.1.2010
redakce
7 11/2009
Deliktní způsobilost nezletilých a odpovědnost za škodu
Mgr. Petr Hulán
8 11/2009
Víme, jaké jsou změny v sociálních dávkách pro rok 2010?
JUDr. Jan Přib
1 12/2009
O complianci nad jednou stížností
PhDr. Tomáš Novák
12 12/2009
Hlídání dětí - pro co se rozhodnout?
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
14 12/2009
Sousedské spory: raději princip tolerance než žaloby
Mgr. Iva Hrazdilková
18 12/2009
O přesnějších podmínkách pro stanovení výživného se stále uvažuje
redakce
21 12/2009
Novela školského zákona přináší další odklad státních maturit od 30. října 2009
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
22 12/2009
Rodinné vyhoření jako důsledek péče o dlouhodobě nemocného člena rodiny (2.)
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
23 12/2009
Návrh zákona o podpoře rodin s dětmi
redakce
5 12/2009
Informační deficit v řízení o vyživovací povinnosti a jeho kompenzace
JUDr. et Mgr. Marek Del Favero
6 12/2009
Správní řízení o uložení povinnosti hradit příspěvek na úhradu pobytu a péče poskytované v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Mgr. Petra Vráblíková
1 2/2009
Právní problematika přechodu nájmu bytu
JUDr. Tomáš Philippi
13 2/2009
Sanace biologické rodiny
Mgr. Daniel Rychlík
19 2/2009
Fingovaná manželství a možnosti jejich potířání
Mgr. Pavel Čižinský
5 2/2009
Návštěvy v rodinách při výkonu sociálně-právní ochrany dětí
JUDr. Věra Novotná
1 2010/2009
Působnost veřejného ochránce práv a kdy se k němu obrátit
Mgr. Iva Hrazdilková
5 2010/2009
Rozvod s příliš starým opatrovnickým rozsudkem
JUDr. Karel Svoboda
1 3/2009
Neurotické krádeže u dětí
PhDr. Tomáš Novák
11 3/2009
Pomoc v hmotné mouzi - kdo na ni dosáhne?
Mgr. Petr Beck
14 3/2009
Co mohou děti o sobě říci, umíme-li naslouchat
Mgr. Eva Petrová
17 3/2009
Základní otázky osvojení v rekodifikaci občanského zákoníku
Mgr. Petr Sedlák
19 3/2009
Správní řízení o uložení povinnosti hradit příspěvek na úhradu pobytu a péče poskytované v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (2.)
Mgr. Petra Vráblíková
2 3/2009
V období krize zajímá mnohé podpora v nezaměstnanosti
Mgr. Eva Svěrčinová
8 3/2009
Posílení ochrany poškozeného v trestním řízení od 1.dubna 2009
Mgr. Andrea Čadová
1 4/2009
Novela školského zákona přináší změny v povinné školní docházce
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
10 4/2009
Nařízení Rady (ES) č. 4/20029 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti
JUDr. Jana Herboczková
13 4/2009
Mezinárodní únosy dětí - několik poznámek k související novele občanského soudního řádu
Mgr. Michaela Hrubá
17 4/2009
Nový trestní zákoník bude platit od 1.1.2010
redakce
2 4/2009
Co o sobě děti říkají dětskou kresbou
Mgr. Eva Petrová
21 4/2009
Základní otázky osvojení v rekodifikaci občanského zákoníku (2.)
Mgr. Petr Sedlák
22 4/2009
Jedna z nejtěžších situací - rodiče pohřešují dítě
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
3 4/2009
Úprava výchovy dítěte odloženého do Baby boxu a dítěte narozeného v režimu tzv. utajeného porodu
JUDr.Věra Novotná, Mgr. Daniel Hovorka
1 5/2009
Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti (2.)
JUDr. Jana Herboczková
10 5/2009
Poskytování péče v domácím prostředí - jakou pomoc můžeme získat?
Mgr. Ilona Kolářová
13 5/2009
Ochrana osobních údajů a obydlí při poskytování pomoci v hmotné nouzi, sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí
JUDr. Věra Novotná
16 5/2009
Mezinárodní únosy dětí - několik poznámek k související novele občanského soudního řádu (2.)
Mgr. Michaela Hrubá
19 5/2009
Co mohou znamenat dětské sny pro poznání dítěte?
Mgr. Eva Petrová
22 5/2009
Následky žádosti o rodičovskou dovolenou bez uvedení jejího rozsahu
JUDr. Věra Hrouzková
24 5/2009
Možnost změnit výši mzdy práce neschopného zaměstnance
JUDr. Věra Hrouzková
24 5/2009
Pronájem družstevního bytu
Ing. Miloš Kořínek
24 5/2009
Kdo a jak projednává neshody mezi rodiči a sociálními kurátory
JUDr. Karel Svoboda
5 5/2009
Jak překonat příkrost nového režimu doručování soudních písemností
JUDr. Karel Svoboda
1 6/2009
Společné jmění manželů a exekuce
JUDr. Romana Lužná
10 6/2009
Ochrana osobních údajů a obydlí při poskytování pomoci v hmotné nouzi, sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí (2.)
JUDr. Věra Novotná
16 6/2009
Kam s ním?
PhDr. Vanda Gradková
22 6/2009
Úprava výchovy dítěte odloženého do Baby boxu a dítěte narozeného v režimu tzv. utajeného porodu (2.)
JUDr.Věra Novotná, Mgr. Daniel Hovorka
5 6/2009
Nebezpečné pronásledování: jak ho rozpoznat?
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
1 7/2009
Jak překonat příkrost nového režimu doručování soudních písemností (2.)
JUDr. Karel Svoboda
10 7/2009
Minimum správního trestání
Mgr. Petr Sedlák
13 7/2009
Varianty péče o děti předškoního věku
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
16 7/2009
Deregulace nájemného se prodloužila o další rok
redakce
19 7/2009
Koho se týkají datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů od 1.7.2009?
Mgr.Bc. Petra Křivohlavá, JUDr. Ivan Rada, Ph.D.
20 7/2009
Zavedení evidence manželských smluv od 1.7.2009
Mgr. Andrea Krásná
7 7/2009
Invektivy a otázky vůči znalcům v pedopsychologické expertize
PhDr. Tomáš Novák
9 7/2009
Příspěvek na péči podle novely zákona o sociálních službách od 1. srpna 2009
JUDr. Jarmila Králová
1 8/2009
Hra a adaptivita
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., PhDr. Martin Ra
10 8/2009
Týrání v rukavičkách
PhDr. Tomáš Novák
13 8/2009
Právo cizince na rodinný život podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
JUDr. Jana Herboczková
16 8/2009
Aplikace hry u závažných životních událostí u dětí a dospělých
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., PhDr. Martin Ra
22 8/2009
Vedení spisové dokumentace při poskytování sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí
JUDr. Věra Novotná
4 8/2009
Změny při výkonu nařízené ústavní výchovy a zařízeních sociálních služeb
JUDr. Eva Rážová
1 9/2009
Je dítě schopné odpovědět na otázku "koho máš raději?"
PhDr. Tomáš Novák
10 9/2009
Aplikace hry u závažných životních událostí u dětí a dospělých (2.)
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., PhDr. Martin Ra
13 9/2009
Vztah založený na slibu
Mgr. Eva Petrová
19 9/2009
Ministerstvo spravedlnosti hodlá změnit praxi při rozhodování o výživném
JUDr. Karel Svoboda
20 9/2009
Co přináší nová vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
22 9/2009
Nový antidiskriminační zákona platí od 1. září 2009
JUDr. Romana Lužná
4 9/2009
Otázky a odpovědistrana a číslo
Výživné pro studenta vysoké školy
JUDr. Romana Lužná
24 10/2009
Změny pro zájemce o podporu v nezaměstnanosti od 1.1.2009
Mgr. Olga Bičáková
23 12/2009
Odmítnutí léčby dítěte z důvodu náboženského vyznání rodičů
redakce
24 2/2009
Postih za výkon nelegální práce
Mgr. Olga Bičáková
24 3/2009
Neomluvená absence po skončení mateřské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
24 4/2009
Zaměstnavatel nutí k uzavření nevýhodné dohody
JUDr. Věra Hrouzková
23 6/2009
Dovolená při polovičním pracovním úvazku
JUDr. Věra Hrouzková
24 6/2009
Výplatní termín v době dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
24 6/2009
Nárok na oběd při exkurzi základní školy
JUDr. Marie Salačová
24 7/2009