LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Právo a rodina

Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Obsah:strana a číslo
Pěstounská péče krátkodobá, dlouhodobá, přechodná a profesionální
Mgr. Lucie Vránová
1 1/2012
Aktuálně ke smlouvě o nájmu
Mgr. Žaneta Olejarová
13 1/2012
Kresba začarované rodiny - symbolika zvířat
Mgr. Eva Petrová
19 1/2012
Přehled změn v sociálním pojištění v roce 2012
JUDr. Jan Přib
22 1/2012
Promlčení závazků a obálka s "pruhem"
Mgr.Vendula Duchková, JUDr. Bc. Eva Štěpánkov
6 1/2012
Převod spoluvlastnického podílu - judikatura
JUDr. Romana Lužná
9 1/2012
K výkladu zřídka uplatňovaných ustanovení § 24 odst. 2, § 24b a § 93 zákona o rodině
JUDr. Jakub Kavalír
1 10/2012
Stavební spoření nezletilých dětí a plnění vyživovací povinnosti
JUDr. Romana Lužná
12 10/2012
Domácí násilí v pozdějších etapách života
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
15 10/2012
Věcný záměr zákona o dětské skupině
PhDr. Miloslav Macela
21 10/2012
Novela zákona o sociálně-právně ochraně dětí zamítnuta Senátem, prošla znovu Sněmovnou
redakce
8 10/2012
Ještě jednou ke slyšení dítěte
JUDr. Věra Novotná
9 10/2012
Několik poznámek k úhradě péče při výkonu ústavní výchovy ve školském zařízení do 31.10. a po 1.11.2012
JUDr. Miroslav Petrák
1 11/2012
Poplatek za komunální odpad a ochrana nezletilých poplatníků. Jak postupovat do 31.12.2012 a po 1.1.2013
JUDr. Radim Vypušťák
16 11/2012
Využití sociometrie a sociální pozice žáků
Mgr. Eva Petrová
20 11/2012
Legislativní rámec specializovaných tříd pro nadané děti
Mgr. Veronika Homolková
22 11/2012
K výkladu zřídka uplatňovaných ustanovení § 24 odst. 2, § 24b a § 93 zákona o rodině (2.)
JUDr. Jakub Kavalír
9 11/2012
Precizace rozhodnutí soudu o úpravě styku rodiče s dítětem
JUDr. Věra Novotná
1 12/2012
Poplatek za komunální odpad a ochrana nezletilých poplatníků (2.)
JUDr. Radim Vypušťák
10 12/2012
K etice soukromého (nejen) etopedického vyšetření, aneb Kdy by měl i OSPOD zpozornět
PhDr. Tomáš Novák
13 12/2012
Návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí schválen
redakce
4 12/2012
Vymáhání dlužného výživného
JUDr. Romana Lužná
5 12/2012
Co potřebujeme vědět o novele zákona o nemocenském pojištění?
JUDr. Jan Přib
1 2/2012
Svěření dítěte do péče jiné osoby - potřebný institut?
Mgr. Lucie Vránová
12 2/2012
Podpora v nezaměstnanosti v roce 2012
Mgr. Eva Svěrčinová
16 2/2012
Co a jak říci dětem o rozvodu
PhDr. Tomáš Novák
21 2/2012
Zvýšení životního a existenčního minima
redakce
7 2/2012
Odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele
JUDr. Romana Lužná
8 2/2012
Výjimečné případy násilí na dětech
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
1 3/2012
Vzájemná rodičovská výpomoc jako nástroj ke sladění práce a rodiny
JUDr. Daniela Halířová, Ph.D.
12 3/2012
Dítě a mimomanželské vztahy rodičů v kontextu různých forem komunikace
PhDr. Tomáš Novák
16 3/2012
Vládní návrh novely zákona o rodině
redakce
18 3/2012
Psychická odolnosat budoucích prvňáčků
Mgr. Eva Petrová
19 3/2012
Poslanci jednají o novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí
redakce
21 3/2012
Kamerové systémy se záznamem ve speciálním školství
JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková
7 3/2012
Odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele (2.)
JUDr. Romana Lužná
9 3/2012
Nový zákon o zdravotních službách - důležitá informace
JUDr. Věra Novotná
1 4/2012
Povinnost pohřbít a sociální pohřby
ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD.
10 4/2012
Pohled společnosti na střídavou výchovu se mění
JUDr. Oldřiška Luňáčková
14 4/2012
Jak vést dítě k psychické odolnosti
Mgr. Eva Petrová
17 4/2012
Manželská ani rodinná terapie není všelék
PhDr. Tomáš Novák
20 4/2012
Vyhláška č. 56/2012 Sb., o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku
redakce
23 4/2012
Škoda vzniklá zbytečnou cestou rodiče k uskutečnění styku s dítětem - judikatura
JUDr. Romana Lužná
6 4/2012
Historické a teoretické souvislosti sociálně-právní ochrany dětí
PhDr.et PhDr. Radik Ptáček, Ph.D., MBA Mgr. Tere
1 5/2012
Povinnost pohřbít a sociální pohřby (2.)
ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD.
12 5/2012
Dilema střídavé péče: Potřebují děti víc otce nebo jeden domov?
PhDr. Tomáš Novák
16 5/2012
Děti a lhaní
Mgr. Eva Petrová
19 5/2012
Novela zákona o rodině k popření otcovství
redakce
21 5/2012
Děti mají možnost vyjádřit svůj názor
PhDr. Linda Švrčinová
22 5/2012
Škoda vzniklá zbytečnou cestou rodiče k uskutečnění styku s dítětem - judikatura (2.)
JUDr. Romana Lužná
8 5/2012
Interview s obětí domácího násilí (pro soiální pracovníky, psychology a další odborníky)
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
1 6/2012
Mýty a otázky v náhradní rodinné péči
Mgr. Bc Jana Nožířová, DiS.
15 6/2012
Změna v § 38 zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
redakce
17 6/2012
Pomoc člověku "na dně"
PhDr. Tomáš Novák
18 6/2012
Mladí mají možnost vyjádřit svůj názor (2.)
PhDr. Linda Švrčinová
20 6/2012
Jak postupovat při lhaní u školáků a u dospívajících dětí?
Mgr. Eva Petrová
22 6/2012
Vypořádání vzájemných majetkových vztahů v nesezdaném soužití - judikatura
Mgr. Romana Lužná
8 6/2012
Ochrana osobnosti a soukromí nezletilých dětí
JUDr. Romana Lužná
1 7/2012
Životní události - slati i strasti jako zátěž
PhDr. Tomáš Novák
10 7/2012
Na cestě k funkčnímu sytému ochrany práv dětí
PhDr. Miloslav Macela
16 7/2012
Rasismus u dětí
Mgr. Eva Petrová
21 7/2012
"Narodit se do rodiny", projekt Středočeského kraje
Mgr. Bc Jana Nožířová, DiS.
23 7/2012
Poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi
Mgr. Lucie Krausová
5 7/2012
Forenzní sociální práce a její význam pro praxi
PhDr.et PhDr. Radik Ptáček, Ph.D., MBA Mgr. Tere
1 8/2012
Na cestě k funkčnímu sytému ochrany práv dětí (2.)
PhDr. Miloslav Macela
16 8/2012
Zákon o mediaci od 1. září 2012
redakce
17 8/2012
Sociální pojištění, mateřská a rodičovská dovolená - kdy je třeba se začít starat?
JUDr. Jan Přib
18 8/2012
Mateřská a rodičovská dovolená a zdravotní pojištění
Ing. Antonín Daněk
20 8/2012
Novela zákona o místních poplatcích, poplatky za komunální odpoad a nezletilí
redakce
23 8/2012
Nepřehlédněte novelu zákona o veřejných sbírkách
redakce
24 8/2012
Souhlas rodičů s poskytováním zdravotních služeb
JUDr. Věra Novotná
6 8/2012
Právní postavení nezletilých dětí ve stavebním spoření - judikatura
JUDr. Romana Lužná
9 8/2012
Co přináší nový zákon o mediaci?
Mgr. Marcela Fryštenská
1 9/2012
Novela zákona o sociálně-právně ochraně dětí zamítnuta Senátem
redakce
12 9/2012
S čím se mohou advokáti, soudci a orgány SPOD setkat, aneb 50 otázek nad jedním "privátním" psychologickým vyšetřením
PhDr. Tomáš Novák
13 9/2012
Je nová podoba rodičovského příspěvku pro rodiče výhodnější? Nepřehlédněte novelu s účinností od 1.prosince 2012
JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D.
18 9/2012
Sociální pozice žáků
Mgr. Eva Petrová
20 9/2012
Zprostředkování náhradní rodinné péče v rámci krajských úřadů
Mgr. Bc Jana Nožířová, DiS.
22 9/2012
Jak mluvit, aby s námi děti mluvily?
Mgr. Eva Petrová
23 9/2012
Fotografie jako součást osobního spisu žáka
JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík
6 9/2012
Právní postavení nezletilých dětí ve stavebním spoření - judikatura (2.)
JUDr. Romana Lužná
9 9/2012
Otázky a odpovědistrana a číslo
Prodej nemovitosti pro podnikání po zemřelém manželovi
Ing. Helena Machová
24 10/2012
Zastoupení nezletilého rodiče dítětem, který ho nemá svěřené do péče
JUDr. Romana Lužná
24 11/2012
Popření doměnky o otcovství
JUDr. Romana Lužná
22 3/2012
Možnost dělení darovaného domu po rozvodu
JUDr. Romana Lužná
22 3/2012
Elasticita vyživovací povinnosti rodičů k dětem
JUDr. Romana Lužná
23 3/2012
Nemovitost nabytá postupně v dědictví
Ing. Helena Machová
24 3/2012
Syndrom vyhoření - nemoc dnešní doby
Bc. Tereza Ponížilová
23 4/2012
Odmítnutí veřejně prospěšných prací
Mgr. Olga Bičáková
24 6/2012
Ztráta nároku na podporu v nezaměstnanosti
Mgr. Olga Bičáková
24 7/2012
Studenti a evidence uchazečů o zaměstnání
Mgr. Olga Bičáková
24 7/2012