LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Právo a rodina

Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 2003, seznam čísel:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Právo a rodina, číslo 01/2003

Obsah:

Vstup naší repuliky do EU přinese změnu cen
Prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
1 01/2003
Vztahy mezi manžely a jejich související trestněprávní problémy
Mgr. Vladislav Větrovec
12 01/2003
K výpočtu podlahové plochy jednotky
Ing. Bohumil Kuba
18 01/2003
Druhy pracovněprávních vztahů
JUDr. Eva Špundová
20 01/2003
Právní režim poručenství
JUDr. Eva Pulzová
22 01/2003
Přechod k nájmu bytu
JUDr. Eva Pulzová
23 01/2003
Varianty přístupu k chalupě přes cizí pozemek
Mgr. Jan Jindra
24 01/2003
Výplata rodičovského příspěvku
JUDr. Věra Hrouzková
24 01/2003
Co dělat, když rodič neplatí výšivné
Mgr. Daniel Ma?ek
5 01/2003
K některým ústavněprávním aspektům v rodinných věcech
JUDr. Ing. Radek Jurčík
8 01/2003
Harmonizace a unifikace rodinného práva v Evropě
JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
1 02/2003
Bytový fond zemí Evropské unie
Doc. Ing. Olga Poláková CSc.
10 02/2003
Nejvhodnější alternativy v trestním řízení s mladistvými pachateli
JUDr. Zdeněk Sovák
14 02/2003
K některým ústavněprávním aspektům v rodinných věcech (2.část)
JUDr. Ing. Radek Jurčík
18 02/2003
Smlouvy podle § 24a zákona o rodině
Mgr. Daniel Ma?ek
2 02/2003
Zaměstnanec pečující o malé dítě nemůže dostat výpověď
JUDr. Ladislav Jouza
21 02/2003
Uzavření předmanželské smlouvy
JUDr. Eva Pulzová
23 02/2003
Vystěhování ze služebního bytu po rozvodu
Mgr. Daniel Ma?ek
23 02/2003
družstevní byt jako dědictví
JUDr. Eva Pulzová
24 02/2003
Skončily daňové prázdniny
Ing. Bohumil Kuba
7 02/2003
Rizika probačního pracovníka při práci s mladistvými pachateli
Mgr. Vladislav Větrovec
1 03/2003
Mobilní telefon a styk rodiče s dítětem
JUDr. Lenka Macháčková
12 03/2003
Přechod nároků v případě úmrtí účastníka stavebního spoření
JUDr. Robert Kučera
16 03/2003
Právní úprava prací v domácnosti
JUDr. Ladislav Jouza
19 03/2003
Výplata na bankovní účet
JUDr. Věra Hrouzková
20 03/2003
Prodej bytů v obecních domech
Mgr. Jan Jindra
21 03/2003
Výplata mateřských dávek při pobytu v zahraničí
JUDr. Věra Hrouzková
21 03/2003
Vyplácení nemocenského
JUDr. Věra Hrouzková
22 03/2003
Výběr místa pro svatební obřad
JUDr. Eva Pulzová
22 03/2003
Ukončení nájmu
JUDr. Eva Pulzová
23 03/2003
Dovolená jako důvod k výpovědi
JUDr. Věra Hrouzková
24 03/2003
Neoprávněné krácení dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
24 03/2003
Vyslechnutí dítěte před soudem
Doc.Mgr.Ing. Daniel Novák
3 03/2003
Základní právní tituly bydlení
Mgr. Jan Jindra
8 03/2003
Započtení darů v dědickém řízení
Mgr. Daniel Ma?ek
9 03/2003
Společný nájem bytu manžely
JUDr. Jana Dvořáková-Závodská
1 04/2003
Rozvod manželství
JUDr. Marie Francová
10 04/2003
Úmluva o styku s dětmi
JUDr. Věra Novotná
15 04/2003
vyšší náhrady za poškozené zdraví
JUDr. Ladislav Jouza
19 04/2003
Zadržení zápočtového listu
JUDr. Věra Hrouzková
20 04/2003
zrušení výšivného
JUDr. Romana Lužná
21 04/2003
Výpověď z nájmu bytu
JUDr. Eva Pulzová
22 04/2003
Převedení na jinou práci z důvodu nemoci
JUDr. Věra Hrouzková
23 04/2003
Vyživovací povinnost
JUDr. Romana Lužná
23 04/2003
Prodej majetku ve společném jmění manželů
JUDr. Eva Pulzová
24 04/2003
K některým aspektům institutu společného jmění manželů
JUDr. Ing. Radek Jurčík
5 04/2003
Společný nájem bytu manžely (2.část)
JUDr. Jana Dvořáková-Závodská
1 05/2003
Prohlášení k dani zpříjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Ing. Miloš Kořínek
13 05/2003
Dluhy tížící dědictví
JUDr. Robert Kučera
15 05/2003
Geometrický plán chrání vlastnická práva k nemovitostem
Ing. Bohumil Kuba
16 05/2003
Odstupné ve zkušební době
JUDr. Věra Hrouzková
20 05/2003
Prodej bytu
JUDr. Eva Pulzová
21 05/2003
kratší pracovní doba
JUDr. Věra Hrouzková
21 05/2003
Platnost manželství uzavřeného s cizincem mimo ČR
JUDr. Eva Pulzová
22 05/2003
návštěva lékaře
JUDr. Věra Hrouzková
23 05/2003
Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky
JUDr. Věra Hrouzková
23 05/2003
Pracovní úlevy při studiu při zaměstnání
JUDr. Věra Hrouzková
23 05/2003
Délka dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
23 05/2003
Student kombinovaného studia
JUDr. Věra Hrouzková
24 05/2003
Dovolená v době čerpání studijního volna
JUDr. Věra Hrouzková
24 05/2003
Doprovod k lékařskému vyšetření
JUDr. Věra Hrouzková
24 05/2003
Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce
JUDr. Monika Bayerová, PhD.
4 05/2003
Některé praktické otázky z oblasti zdravotnického práva
JUDr. Marcela Kacafírková
6 05/2003
Rozvod manželství (2.část)
JUDr. Marie Francová
9 05/2003
Důchodové pojištění muže pečujícího o dítě
JUDr. Jan Přib
1 06/2003
Institut manželství a zákoník práce
Mgr. Daniel Ma?ek
10 06/2003
Spolupráce manželů a daňové souvilosti
Ing. Miloš Kořínek
13 06/2003
Dovolená v zahraničí a cestovní zdravotní pojištění
Ing. Antonín Daněk
16 06/2003
Technické požadavky na hračky
JUDr. Monika Bayerová, PhD.
18 06/2003
Těhotenství a přeřazení na jinou práci
JUDr. Věra Hrouzková
19 06/2003
Zajištění pohledávky soudcovským zástavním právem
JUDr. Eva Pulzová
19 06/2003
Výpověď z pracovního poměru v době mateřské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
20 06/2003
Převod části firmy na společníka
JUDr. Romana Lužná
20 06/2003
Nucené vystěhování z bytu
JUDr. Eva Pulzová
21 06/2003
Zavřená mateřská školka
JUDr. Věra Hrouzková
21 06/2003
Zkreslené údaje v tisku
JUDr. Romana Lužná
22 06/2003
Čerpání mateřské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
22 06/2003
Přestávky ke kojení
JUDr. Věra Hrouzková
22 06/2003
Náhrada za nevyčerpanou dovolenou
JUDr. Věra Hrouzková
24 06/2003
Svatba v době čerpání dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
24 06/2003
Zaměstnání po návrtatu z mateřské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
24 06/2003
Úskalí současného rodičovství
Doc. Ing. Olga Poláková CSc.
5 06/2003
Určení otcovství
JUDr. Jana Dvořáková-Závodská
1 07/2003
Zdravotní péče a pobyt v lázních
Ing. Antonín Daněk
11 07/2003
Vlastnické právo k bytu
Mgr. Jan Jindra
12 07/2003
Daňový pohled na spolupráci poplatníka s ostatními osobami žijícími v domácnosti
Ing. Miloš Kořínek
15 07/2003
Předmanželské a manželské smlouvy - fámy a skutečnost
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
17 07/2003
Rodinná firma v konkurenčním ohrožení
JUDr. Marcela Kacafírková
3 07/2003
Výživné rozvedeného manžela
Mgr. Daniel Ma?ek
7 07/2003
Sexuální zneužívání dětí
JUDr. Monika Bayerová, PhD.
9 07/2003

Právo a rodina, číslo 07/2003

Příloha:

Zpětné zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání
Mgr. Olga Bičáková
20 07/2003
Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou
JUDr. Věra Hrouzková
21 07/2003
Výplata nemocenské dávky
JUDr. Věra Hrouzková
22 07/2003
Návrat zaměstnankyně po rodičovské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
22 07/2003
Odvolání z dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
22 07/2003
Odškodnění nemoci z povolání
JUDr. Věra Hrouzková
23 07/2003
Nároky matky po mateřské a rodičovské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
23 07/2003
Prokazování skončení pracovního poměru
JUDr. Věra Hrouzková
24 07/2003
Ochranná lhůta
JUDr. Věra Hrouzková
24 07/2003
Návštěva lékaře během výpovědní doby
JUDr. Věra Hrouzková
24 07/2003

Právo a rodina, číslo 08/2003

Obsah:

Incest - příznak rodinné patologie
JUDr. Marcela Kacafírková
1 08/2003
Smlouvy modifikující společné jmění manželů
Mgr. Daniel Ma?ek
13 08/2003
Nárok na nezdanitelnou částku pro studenta
Ing. Miloš Kořínek
15 08/2003
Vůz v rozvodovém řízení
JUDr. Ladislav Jouza
17 08/2003
Řízení o dědictví
JUDr. Robert Kučera
4 08/2003
Osoby, za něž je plátcem zdravotního pojištění stát
Ing. Antonín Daněk
7 08/2003

Příloha:

Jeden den pracovního volna osamělým zaměstnankyním
JUDr. Věra Hrouzková
20 08/2003
Výpověď zaměstnanci pečujícímu o dítě
JUDr. Ladislav Jouza
20 08/2003
Změna pohlaví
JUDr. Věra Novotná
21 08/2003
Vynětí z pojištění
JUDr. Věra Novotná
21 08/2003
Přestávky ke kojení
JUDr. Věra Hrouzková
21 08/2003
Vymáhání vyživovací povinnosti
JUDr. Věra Hrouzková
22 08/2003
Výpověď z bytu
JUDr. Eva Pulzová
23 08/2003
Uzavření dohody o srážkách
JUDr. Věra Hrouzková
23 08/2003
Čerpání dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
24 08/2003
Pracovní posudek
JUDr. Věra Hrouzková
24 08/2003

Právo a rodina, číslo 09/2003

Obsah:

Změny v rozdělování příjmů rodin v ČR
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
1 09/2003
Řízení o dědictví (2.část)
JUDr. Robert Kučera
11 09/2003
Nezdanitelná část základu daně uplatněná na manželku (manžela)
Ing. Miloš Kořínek
14 09/2003
Vzdělání v Evropské unii
Bc. Petr Gola
16 09/2003
Privátní psychologické posudky ve sporu o výchovu dětí
PhDr. Zdeněk Kuťák
20 09/2003
Revidovaná Evropská sociální charta a práva dítěte
JUDr. Monika Bayerová, PhD.
5 09/2003
Smlouva mezi ČR a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech
JUDr. Věra Novotná
7 09/2003

Příloha:

Soudní vyklizení bytu
JUDr. Eva Pulzová
22 09/2003
Výpočet odpracované doby před odchodem do důchodu
JUDr. Věra Hrouzková
23 09/2003
Náhrada škody za ztrátu v restauraci
JUDr. Romana Lužná
23 09/2003
Dědická daň
JUDr. Eva Pulzová
23 09/2003
Muž na rodičovské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
24 09/2003

Právo a rodina, číslo 10/2003

Obsah:

Řízení o dědictví (3.část)
JUDr. Robert Kučera
1 10/2003
Ukončení manželského soužití smrtí a prohlášením za mrtvého (1.část)
JUDr. Lenka Macháčková
12 10/2003
Soukromé životní pojištění jako nezdanitelná část základu daně
Ing. Miloš Kořínek
15 10/2003
Zdravotní stav lidí v zemích "evropské patnáctky"
Bc. Petr Gola
17 10/2003
Práva pacientů - nezletilých dětí
JUDr. Věra Novotná
6 10/2003
Lze prosadit střídavou výchovu proti vůli jednoho z rodičů?
Mgr. Bohumila Průchová
9 10/2003

Příloha:

Pracovní volno z důvodu svatby
JUDr. Věra Hrouzková
21 10/2003
Doručení výpovědi z pracovního poměru
JUDr. Věra Hrouzková
21 10/2003
Rozvázání pracovního poměru s mladistvým zaměstnancem
JUDr. Věra Hrouzková
21 10/2003
Pracovní volno mezi 3. a 4. rokem dítěte
JUDr. Věra Hrouzková
22 10/2003
Ochrana občana se ZPS
JUDr. Věra Hrouzková
22 10/2003
Peněžitá pomoc poskytovaná muži
JUDr. Věra Hrouzková
22 10/2003
Překážka v práci na straně matky dítěte
JUDr. Věra Hrouzková
23 10/2003
Vedlejší pracovní poměr
JUDr. Věra Hrouzková
23 10/2003
Mzda mladistvého zaměstnance
JUDr. Věra Hrouzková
23 10/2003
Závodní stravování
JUDr. Věra Hrouzková
24 10/2003
Dovolená matky na mateřské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
24 10/2003

Právo a rodina, číslo 11/2003

Obsah:

Zaměstnávání žen a občanů pečujících o děti
Mgr. Olga Bičáková
1 11/2003
Nezdanitelná částka na zletilé vyživované dítě
Ing. Miloš Kořínek
10 11/2003
Mateřská dovolená a péče o dítě ve zdravotním pojištění
Mgr. Jiří Glet
13 11/2003
Prohlášení vlastníka budovy - podmínka převodu bytu do vlastnictví
Ing. Bohumil Kuba
15 11/2003
Ještě jednou "privátní psychologické posudky"
redakce
18 11/2003
Práce dětí ve světle práva Evropské unie
JUDr. Ladislav Jouza
20 11/2003
Ukončení manželského soužití smrtí a prohlášením za mrtvého (2.část)
JUDr. Lenka Macháčková
3 11/2003
Styk dítěte s druhým rodičem: nový pohled na starý problém
Doc.Mgr.Ing. Daniel Novák
7 11/2003

Příloha:

Délka dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
22 11/2003
Změna pracovního úvazku
JUDr. Věra Hrouzková
23 11/2003
Naturální mzda
JUDr. Věra Hrouzková
23 11/2003
Úprava obsažená v kolektivní smlouvě
JUDr. Věra Hrouzková
23 11/2003
Termíny pro předkládání žádostí o dávky nemocenského pojištění
JUDr. Věra Hrouzková
24 11/2003
Příplatek na bydlení
JUDr. Věra Hrouzková
24 11/2003
Pracovní volno do čtyř let věku dítěte
JUDr. Věra Hrouzková
24 11/2003

Právo a rodina, číslo 12/2003

Obsah:

Vývoj právní úpravy regulace nájemného z bytů
Mgr. Daniel Ma?ek
1 12/2003
Ochrana zaměstnance během péče o dítě z hlediska pracovního práva
JUDr. Gabriela Halířová
10 12/2003
Jak si vypočítat příspěvek na dopravu
JUDr. Vladimír Jokl
16 12/2003
Rodná čísla
JUDr. Romana Lužná
18 12/2003
Nové pracovní předpisy k ochraně žen a mladistvých
JUDr. Ladislav Jouza
19 12/2003
Styk dítěte s druhým rodičem: nový pohled na starý problém (2.část)
PhDr. Eduard Bakalář
7 12/2003

Příloha:

Práce navíc při kratším pracovním úvazku
JUDr. Věra Hrouzková
21 12/2003
Mzdový lístek matek
JUDr. Věra Hrouzková
22 12/2003
Čerpání rodičovské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
22 12/2003
Návrat do zaměstnání po aškončení mateřské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
22 12/2003
Rozvázání pracovního poměru s otcem dítěte
JUDr. Věra Hrouzková
23 12/2003
Nárok na dovolenou
JUDr. Věra Hrouzková
23 12/2003
Podpora při ošetřování člena rodiny
JUDr. Věra Hrouzková
24 12/2003
Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou
JUDr. Věra Hrouzková
24 12/2003