LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Právo a rodina

Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 2004, seznam čísel:
01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 09 10 11 12 

Právo a rodina, číslo 01/2004

Obsah:

Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
redakce
1 01/2004
Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
redakce
1 01/2004
Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
redakce
1 01/2004
Výchova a zastupování nezletilého, jehož rodiče nemohou vykonávat svá práva a povinnosti
JUDr. Romana Lužná
14 01/2004
Výchova a zastupování nezletilého, jehož rodiče nemohou vykonávat svá práva a povinnosti
JUDr. Romana Lužná
16 01/2004
Správní řízení o výchovném opatření u nezletilých dětí
JUDr. Věra Novotná
17 01/2004
Správní řízení o výchovném opatření u nezletilých dětí
JUDr. Věra Novotná
17 01/2004
Nástup do zaměstnání po skončení mateřské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
23 01/2004
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
JUDr. Věra Hrouzková
23 01/2004
Zápočet praxe pro účely důchodového zabezpečení
JUDr. Věra Hrouzková
23 01/2004
Zaměstnávání rodinných příslušníků u jednoho zaměstnavatele
JUDr. Věra Hrouzková
23 01/2004
Platba pojištění
JUDr. Věra Hrouzková
24 01/2004
Přerušení ošetřování člena rodiny
JUDr. Věra Hrouzková
24 01/2004
Několik poznámek k osvojení dítěte
Mgr. Vladislav Větrovec
7 01/2004
Několik poznámek k osvojení dítěte
Mgr. Vladislav Větrovec
7 01/2004

Příloha:

Zaměstnávání rodinných příslušníků u jednoho zaměstnavatele
JUDr. Věra Hrouzková
23 01/2004
Zápočet praxe pro účely důchodového zabezpečení
JUDr. Věra Hrouzková
23 01/2004
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
JUDr. Věra Hrouzková
23 01/2004
Nástup do zaměstnání po skončení mateřské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
23 01/2004
Platba pojištění
JUDr. Věra Hrouzková
24 01/2004
Přerušení ošetřování člena rodiny
JUDr. Věra Hrouzková
24 01/2004

Právo a rodina, číslo 02/2004

Obsah:

Družstevní byt v rámci vypořádání SJM
JUDr. Ing. Radek Jurčík
1 02/2004
Družstevní byt v rámci vypořádání SJM
JUDr. Ing. Radek Jurčík
1 02/2004
Příjem nezletilých dětí
Ing. Miloš Kořínek
13 02/2004
Příjem nezletilých dětí
Ing. Miloš Kořínek
13 02/2004
Mzdy a platy v Evropské unii
Bc. Petr Gola
15 02/2004
Mzdy a platy v Evropské unii
Bc. Petr Gola
15 02/2004
Dřívější návrat matky z rodičovské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
22 02/2004
Poskytnutí rodičovské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
23 02/2004
Kratší pracovní doba
JUDr. Věra Hrouzková
23 02/2004
Dovolená v době ošetřování nemocného dítěte
JUDr. Věra Hrouzková
23 02/2004
Občanský průkaz a zbavení způsobilosti k právním úkonům
JUDr. Romana Lužná
24 02/2004
Nezletilost jako jeden z předpokladů úspěšného osvojení
Mgr. Ema Mandlíková
7 02/2004
Nezletilost jako jeden z předpokladů úspěšného osvojení
Mgr. Ema Mandlíková
7 02/2004
Věcná břemena a geometrický plán
Ing. Bohumil Kuba
9 02/2004
Věcná břemena a geometrický plán
Ing. Bohumil Kuba
9 02/2004

Příloha:

Dřívější návrat matky z rodičovské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
22 02/2004
Poskytnutí rodičovské dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
23 02/2004
Dovolená v době ošetřování nemocného dítěte
JUDr. Věra Hrouzková
23 02/2004
Kratší pracovní doba
JUDr. Věra Hrouzková
23 02/2004
Občanský průkaz a zbavení způsobilosti k právním úkonům
JUDr. Romana Lužná
24 02/2004

Právo a rodina, číslo 03/2004

Obsah:

Nezdanitelné části základu daně po novele
Ing. Miloš Kořínek
1 03/2004
Nezdanitelné části základu daně po novele
Ing. Miloš Kořínek
1 03/2004
Otazníky okolo asistované reprodukce
Mgr. Marcela Fryštenská
13 03/2004
Otazníky okolo asistované reprodukce
Mgr. Marcela Fryštenská
13 03/2004
Co přinesla novela zákona o dani dědické
JUDr. Robert Kučera
18 03/2004
Co přinesla novela zákona o dani dědické
JUDr. Robert Kučera
18 03/2004
Trendy rozhodování soudů ve věcech svěření dětí do péče jednoho z rodičů
JUDr. Klára Veselá Samková
7 03/2004
Trendy rozhodování soudů ve věcech svěření dětí do péče jednoho z rodičů
JUDr. Klára Veselá Samková
7 03/2004
Omezený styk dítěte s rodiči
Mgr. Bohumila Průchová
9 03/2004
Omezený styk dítěte s rodiči
PhDr. Tomáš Novák
9 03/2004

Příloha:

Exekuce majetku
JUDr. Eva Pulzová
20 03/2004
Exekuce majetku
JUDr. Eva Pulzová
20 03/2004
Spor o nebytový prostor
JUDr. Eva Pulzová
21 03/2004
Spor o nebytový prostor
JUDr. Eva Pulzová
21 03/2004
Nemovitost ve spoluvlastnictví
JUDr. Eva Pulzová
22 03/2004
Přechod nájmu k bytu
JUDr. Eva Pulzová
22 03/2004
Nemovitost ve spoluvlastnictví
JUDr. Eva Pulzová
22 03/2004
Přechod nájmu k bytu
JUDr. Eva Pulzová
22 03/2004
Dědictví po cizím státním příslušníkovi
JUDr. Eva Pulzová
23 03/2004
Dědictví po cizím státním příslušníkovi
JUDr. Eva Pulzová
23 03/2004
Zákaz výpovědi zaměstnanci, který pečuje o dítě
JUDr. Věra Hrouzková
24 03/2004
Určení výše výživného
JUDr. Eva Pulzová
24 03/2004
Určení výše výživného
JUDr. Eva Pulzová
24 03/2004
Zákaz výpovědi zaměstnanci, který pečuje o dítě
JUDr. Věra Hrouzková
24 03/2004

Právo a rodina, číslo 04/2004

Obsah:

Nová právní úprava trestního soudnictví pro mládež
Mgr. Daniel Ma?ek
1 04/2004
Nová právní úprava trestního soudnictví pro mládež
Mgr. Daniel Ma?ek
1 04/2004
Osvojování ukrajinských dětí
JUDr. Věra Novotná
10 04/2004
Osvojování ukrajinských dětí
JUDr. Věra Novotná
10 04/2004
Některé daňové pohledy na spolupráci manželů a ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem
Ing. Miloš Kořínek
14 04/2004
Některé daňové pohledy na spolupráci manželů a ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem
Ing. Miloš Kořínek
14 04/2004
Platové rozdíly mezi muži a ženami v EU
Bc. Petr Gola
17 04/2004
Platové rozdíly mezi muži a ženami v EU
Bc. Petr Gola
17 04/2004
Peníze a dítě (1.část)
Ing. Jan Vocel
7 04/2004
Peníze a dítě (1.část)
Ing. Jan Vocel
7 04/2004

Příloha:

Asistence sociálních pracovníků při styku rodiče s dítětem
JUDr. Věra Novotná
22 04/2004
Asistence sociálních pracovníků při styku rodiče s dítětem
JUDr. Věra Novotná
22 04/2004
Nároky neprovdané matky
JUDr. Věra Novotná
23 04/2004
Ochranná lhůta v době těhotenství
JUDr. Věra Hrouzková
23 04/2004
Ochranná lhůta v době těhotenství
JUDr. Věra Hrouzková
23 04/2004
Nároky neprovdané matky
JUDr. Věra Novotná
23 04/2004
Péče odítě a pracovní volno
JUDr. Věra Hrouzková
24 04/2004
Péče odítě a pracovní volno
JUDr. Věra Hrouzková
24 04/2004

Právo a rodina, číslo 05/2004

Obsah:

Ochrana dětí před sexuálním zneužíváním
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
1 05/2004
Ochrana dětí před sexuálním zneužíváním
JUDr. Monika Bayerová, PhD.
1 05/2004
Společné jmění manželů
JUDr. Jana Dvořáková-Závodská
10 05/2004
Společné jmění manželů
JUDr. Jana Dvořáková-Závodská
10 05/2004
Příspěvek na výživu rozvedeného manžela pro dobu po rozvodu
JUDr. et Mgr. Marek Del Favero
15 05/2004
Příspěvek na výživu rozvedeného manžela pro dobu po rozvodu
JUDr. et Mgr. Marek Del Favero
15 05/2004
Zdaňování příjmů ze společného jmění manželů
PhDr. Josef Drbohlav
19 05/2004
Zdaňování příjmů ze společného jmění manželů
PhDr. Josef Drbohlav
19 05/2004
Peníze a dítě (2.část)
Ing. Jan Vocel
4 05/2004
Peníze a dítě (2.část)
Ing. Jan Vocel
4 05/2004
Jak dalece lze vynutit přípravu dítěte ke styku s druhým rodičem
PhDr. Tomáš Novák
8 05/2004
Jak dalece lze vynutit přípravu dítěte ke styku s druhým rodičem
PhDr. Tomáš Novák
8 05/2004

Příloha:

Nárok na dovolenou důchodce
JUDr. Věra Hrouzková
23 05/2004
Odložení exekuce výpovědi z nájmu bytu
JUDr. Eva Pulzová
23 05/2004
Odložení exekuce výpovědi z nájmu bytu
JUDr. Eva Pulzová
23 05/2004
Nárok na dovolenou důchodce
JUDr. Věra Hrouzková
23 05/2004
Registrace na úřadu práce po mateřské dovolené
Mgr. Olga Bičáková
24 05/2004
Registrace na úřadu práce po mateřské dovolené
Mgr. Olga Bičáková
24 05/2004
Preventivní gynekologické prohlídky
Ing. Antonín Daněk
24 05/2004
Preventivní gynekologické prohlídky
Ing. Antonín Daněk
24 05/2004

Právo a rodina, číslo 06/2004

Obsah:

Jak poznat týrané, zneužívané a zanedbávané děti a jak jim pomoci
JUDr. Šárka Špeciánová
1 06/2004
Jak poznat týrané, zneužívané a zanedbávané děti a jak jim pomoci
JUDr. Šárka Špeciánová
1 06/2004
Kriminalita dětí - zamyšlení nad současnou právní úpravou
Mgr. Jakub Chromý
12 06/2004
Kriminalita děží - zamyšlení nad současnou právní úpravou
Mgr. Jakub Chromý
12 06/2004
Cestovní zdravotní připojištění
Ing. Antonín Daněk
15 06/2004
Cestovní zdravotní pojitění
Mgr. Jiří Glet
15 06/2004
Bytová politika a bydlení v zemích EU
Bc. Petr Gola
18 06/2004
Bytová politika a bydlení v zemích EU
Bc. Petr Gola
18 06/2004
Smlouvy mezi snoubenci, manžely a rozvedenými manžely
Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
8 06/2004
Smlouvy mezi snoubenci, manžely a rozvedenými manžely
Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
8 06/2004

Příloha:

Péče o dítě ve zdravotním pojištění
Ing. Antonín Daněk
23 06/2004
Dohoda o ukončení nájmu
JUDr. Eva Pulzová
23 06/2004
Dohoda u ukončení nájmu
JUDr. Eva Pulzová
23 06/2004
Zdravotní pojištění a narození dítěte
Ing. Antonín Daněk
23 06/2004
Péče o dítě ve zdravotním pojištění
Ing. Antonín Daněk
23 06/2004
Zdravotní pojištění a narození dítěte
Ing. Antonín Daněk
23 06/2004
Preventivní prohlídky nezletilých dětí
Ing. Antonín Daněk
24 06/2004
Registrace novorozence u praktického lékaře pro děti a dorost
Ing. Antonín Daněk
24 06/2004
Preventivní prohlídky nezletilých dětí
Ing. Antonín Daněk
24 06/2004
Zdravotní péče poskytovaná dítěti mimo trvalé bydliště
Ing. Antonín Daněk
24 06/2004
Registrace novorozence u praktického lékaře pro děti a dorost
Ing. Antonín Daněk
24 06/2004
Zdravotní péče poskytovaná dítěti mimo trvalé bydliště
Ing. Antonín Daněk
24 06/2004

Právo a rodina, číslo 07/2004

Obsah:

Právní poměry nesezdaných párů aneb druh a družka
Richard W. Fetter
1 07/2004
Právní poměry nesezdaných párů aneb druh a družka
Richard W. Fetter
1 07/2004
Zákaz dětské práce v novém zákoně o zaměstnanosti
JUDr. Ladislav Jouza
10 07/2004
Zákaz dětské práce v novém zákoně o zaměstnanosti
JUDr. Ladislav Jouza
10 07/2004
Pronájem a spoluvlastnictví fyzických osob v daních z příjmů
PhDr. Josef Drbohlav
12 07/2004
Pronájem a spoluvlastnictví fyzických osob v daních z příjmů
PhDr. Josef Drbohlav
12 07/2004
Je dítě schopno pravidvě odpovědět na otázku, u kterého z rodičů by po rozvodu chtělo žít?
PhDr. Tomáš Novák
15 07/2004
Je dítě schopno pravdivě odpovědět na otázku, u kterého z rodičů by po rozvodu chtělo žít?
PhDr. Tomáš Novák
15 07/2004
Jak jsou na tom transplantace (1.část)
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
16 07/2004
Jak jsou na tom transplantace (1.část)
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
16 07/2004
Smlouvy mezi snoubenci, manžely a rozvedenými manžely (2.část)
Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
6 07/2004
Smlouvy mezi snoubenci, manžely a rozvedenými manžely (2.část)
Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
6 07/2004

Příloha:

Nemocenské u pracujících studentů
JUDr. Věra Hrouzková
22 07/2004
Podpora při ošetřování člena rodiny
JUDr. Věra Hrouzková
22 07/2004
Nemocenské u pracujících studentů
JUDr. Věra Hrouzková
22 07/2004
Podpora při ošetřování člena rodiny
JUDr. Věra Hrouzková
22 07/2004
Zdravotní pojištění při pobytu v zahraničí
JUDr. Věra Hrouzková
22 07/2004
Zdravotní pojištění při pobytu v zahraničí
JUDr. Věra Hrouzková
22 07/2004
Studium na vysoké škole a zdravotní pojištění
Ing. Antonín Daněk
23 07/2004
Studium na vysoké škole a zdravotní pojištění
Ing. Antonín Daněk
23 07/2004
Střídavé ošetřování člena rodiny
JUDr. Věra Hrouzková
23 07/2004
Střídavé ošetřování člena rodiny
JUDr. Věra Hrouzková
23 07/2004
Daň darovací a převod družstevního bytu do osobního vlastnictví
PhDr. Josef Drbohlav
24 07/2004
Daň darovací a převod družstevního bytu do osobního vlastnictví
PhDr. Josef Drbohlav
24 07/2004

Právo a rodina, číslo 08/2004

Obsah:

Nová úprava trestního postihu domácího násilí
Mgr. Daniel Ma?ek
1 08/2004
Od 1.9.2004 ocharana utajovaných porodů
redakce
11 08/2004
Rozvod manželství s mezinárodním prvkem
JUDr. Lenka Macháčková
12 08/2004
Právo na vzdělání na mezinárodní úrovni - kde hledat informace?
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
14 08/2004
Jak jsou na tom transplantace (2.část)
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
15 08/2004
Jak řešit nespokojenost s řemeslníkem
František Lobovský
19 08/2004
Práva neprovdané matky
Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
4 08/2004
Družstevní byty ve světle judikatury Nejvyššího soudu
JUDr. Jana Dvořáková-Závodská
9 08/2004

Příloha:

Kdo je oprávněn přijmout prohlášení o vstupu do manželství
JUDr. Lenka Macháčková
22 08/2004
Kde je možné uzavřít manželství
JUDr. Lenka Macháčková
22 08/2004
Kdo může oddat snoubence v cizině
JUDr. Lenka Macháčková
22 08/2004
Dohoda o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví
Mgr. Josef Hoskovec
23 08/2004
Určení otcovství při úmrtí muže před narozením dítěte
JUDr. Lenka Macháčková
23 08/2004

Právo a rodina, číslo 09/2004

Obsah:

Nad zákonem o soudnictví ve věcech mládeže z pohledu praxe
JUDr. Daniela Kovářová
1 09/2004
Rada Evropy a práva dítěte
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
13 09/2004
Studium v zemích EU - stejné šance, ale za kolik?
Bc. Petr Gola
14 09/2004
Spotřebitelé a kontakty na poradny SOS
František Lobovský
20 09/2004
Výživné pro nezletilé děti podnikatelů
Mgr. Daniel Ma?ek
6 09/2004
Německá hmotně právní úprava zániku manželství rozvodem
JUDr. Lenka Macháčková
9 09/2004

Příloha:

Podnikatel a žádost o snížení výživného
JUDr. Romana Lužná
23 09/2004
Odpovědnost provozovatele penzionu za věci hostů
JUDr. Romana Lužná
23 09/2004
Povolení ke kácení stromů a sankce
JUDr. Romana Lužná
24 09/2004

Právo a rodina, číslo 10/2004

Obsah:

Změny v zákoně o rodině a v dalších předpisech o sociálně-právní ochraně dětí
JUDr. Věra Novotná
1 10/2004
Od etiky k eutanazii
Mgr. Marcela Fryštenská
12 10/2004
Rodinné dávky v Evropské unii
Bc. Petr Gola
17 10/2004
Dokazování v patertitních sporech
Mgr. Daniel Ma?ek
20 10/2004
Při určování otcovství jsou důsležitá čísla 180 a 300
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
4 10/2004
Víme, jakou podobu má evidence obyvatel?
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
7 10/2004
Problémy s tajemstvím nezrušitelného osvojení
PhDr. Tomáš Novák
9 10/2004

Příloha:

Studijní volno při kratší pracovní době
JUDr. Věra Hrouzková
22 10/2004
Asistent k postiženému žákovi
Mgr. Olga Bičáková
23 10/2004
Absolventi studia a úřad práce po 1. říjnu 2004
Mgr. Olga Bičáková
23 10/2004
Nástup do zaměstnání po mateřské dovolené
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
24 10/2004

Právo a rodina, číslo 11/2004

Obsah:

Tři významné role orgánů sociálně-právní ochrany dětí
JUDr. Věra Novotná
1 11/2004
Exekuce a společné jmění manželů
JUDr. Jana Dvořáková-Závodská
11 11/2004
Pomoc obětem trestné činnosti
Richard W. Fetter
13 11/2004
Jméno jako identifikační znak fyzických osob
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
16 11/2004
Rodina jako kriminogenní faktor
Mgr. Jakub Chromý
20 11/2004
Oběti pronásledování mívají málo zastánců
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
5 11/2004
Nové přístupy k řešení problematiky domácího násilí v ČR
JUDr. Tomáš Durdík
1 12/2004
Vydědění - je častější, než si myslíme
JUDr. Jana Dvořáková-Závodská
14 12/2004
Jméno jako identifikační znak fyzických osob (2.část)
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
18 12/2004
Mediace jako způsob řešení konfliktů
Mgr. Martina Mandová
21 12/2004
Civilněprávní postih domácího násilí - utopie, nebo efektivní budoucí právní úprava?
Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
7 12/2004

Právo a rodina, číslo 12/2004

Příloha:

Problémy s půjčkou a tzv. započtení
JUDr. Romana Lužná
23 12/2004
Společné jmění manželů po rozvodu
JUDr. Romana Lužná
23 12/2004
Jak se stát poručníkem
JUDr. Romana Lužná
24 12/2004