LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Právo a rodina

Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 2005, seznam čísel:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Právo a rodina, číslo 01/2005

Obsah:

Uznávání a výkon rozsudků ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti v EU
JUDr. Šárka Špeciánová
1 01/2005
Nové přístupy k řešení problematiky domácího násilí v ČR 2.
JUDr. Tomáš Durdík
11 01/2005
Specifika trestní odpovědnosti mladistvých v zahraničí
Mgr. Jakub Chromý
13 01/2005
Uzavření manželství v cizině
JUDr. Lenka Macháčková
17 01/2005
Nový školský zákon a přijímání na střední školy od 1.1.
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
21 01/2005
Advokáti, klienti a dohodnuté rozvody
JUDr. Daniela Kovářová
6 01/2005

Příloha:

Zdravotně postižený absolvent střední školy a povinnosti úřadu práce
Mgr. Olga Bičáková
23 01/2005
Sňatek cizinců
JUDr. Romana Lužná
24 01/2005

Právo a rodina, číslo 02/2005

Obsah:

Řízení o určení či popření paternity
Mgr. Daniel Ma?ek
1 02/2005
Ochrana zdraví dítěte
JUDr. Věra Novotná
14 02/2005
Nový školský zákon
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
19 02/2005
Dobrý advokát: kde ho najít a jak ho ocenit
JUDr. Daniela Kovářová
4 02/2005

Příloha:

Přidělování rodných čísel
JUDr. Romana Lužná
22 02/2005
Agenturní zaměstnávání
Mgr. Olga Bičáková
24 02/2005

Právo a rodina, číslo 03/2005

Obsah:

Odpovědnost za škodu způsobenou nezletilým
Mgr. Daniel Ma?ek
1 03/2005
Nový školský zákon (dokončení z čísla 2/2005)
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
11 03/2005
Pracovní podmínky mladistvých
JUDr. Romana Lužná
14 03/2005
Interrupce - právní, nebo morální problém?
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
18 03/2005
Výdaje domácností v zemích Evropské unie
Bc. Petr Gola
22 03/2005
Význam úzké spolupráce soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí
JUDr. Věra Novotná
4 03/2005
Stručný průvodce opatrovnickým a rozvodovým řízením
JUDr. Daniela Kovářová
7 03/2005

Příloha:

Stanovení poručníka a opatrovníka pro zvýšenou ochranu jmění dětí
JUDr. Věra Novotná
24 03/2005
Osoba důvěryhodná a dávky sociální podpory na mladistvého
JUDr. Věra Novotná
24 03/2005

Právo a rodina, číslo 04/2005

Obsah:

Riziková místa společného jmění manželů
JUDr. Daniela Kovářová
1 04/2005
Práva a povinnosti ředitele školy podle nového školského zákona
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
10 04/2005
Poznámky k novele občanského soudního řádu s účinností od 1.4.2005
JUDr. et Mgr. Marek Del Favero
16 04/2005
Rodina a péče o seniory
Mgr. Martina Mandová
21 04/2005
Přiměřený náhradní byt - jaké jsou oprávněné nároky?
JUDr. Jana Dvořáková-Závodská
7 04/2005

Příloha:

Zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům
JUDr. Romana Lužná
12 04/2005
Osobní péče o dítě manžela
Mgr. Olga Bičáková
24 04/2005
Krácení dovolené učitelce v mateřské školce
JUDr. Věra Hrouzková
24 04/2005

Právo a rodina, číslo 05/2005

Obsah:

Střídavá péče o děti po rozvodu očima psychologa
PhDr. Ilona Špaňhelová
1 05/2005
Dítě jako oběť trestného činu
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
12 05/2005
Legalizace prostituce z pohledu současného i minulého
Mgr. Jakub Chromý
17 05/2005
Sociální dávky a zvýhodnění související se zdravotním postižením dítěte v otázkách a odpovědích
Mgr. Jana Vinařová
22 05/2005
Výživné mezi rodinnými příslušníky - nebývá to jednoduché
JUDr. Daniela Kovářová
5 05/2005
Nakládání s vlastním majetkem formou závěti
JUDr. Daniela Kovářová
1 06/2005
Dědická nezpůsobilost
JUDr. Romana Lužná
15 06/2005
"Anonymní" porody - jsou skutečně utajené?
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
17 06/2005
Výklad MPSV k manželským a rodinným poradnám
redakce
20 06/2005
Novela zákona o státní sociální podpoře platí od 1.6.2005
redakce
21 06/2005
Některé souvislosti sugestibility a přístupu k dětské paměti
Mgr. Bohumila Průchová
5 06/2005

Právo a rodina, číslo 06/2005

Příloha:

Souběh příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu, podpory v nezaměstnanosti a příjmu z výdělečné činnosti
Mgr. Olga Bičáková
22 06/2005

Právo a rodina, číslo 07/2005

Obsah:

Nevinní otcové, nevinné matky?
JUDr. Daniela Kovářová
1 07/2005
Jaké mzdy plynou do rodin v EU?
Bc. Petr Gola
11 07/2005
Smlouvy o převodu nemovitostí s nezletilým účastníkem
JUDr. Daniela Kovářová
14 07/2005
Cestujeme v EU
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
19 07/2005
Vdovské, vdovecké a sirotčí důchody
JUDr. Jan Přib
2 07/2005
Některé souvislosti sugestibility a přístupu k dětské paměti (2.)
PhDr. Tomáš Novák
6 07/2005
Školský zákon a prováděcí předpisy
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
9 07/2005

Příloha:

Bezplatný poslední rok mateřské školy
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
22 07/2005
Postavení předškoláka a odklad povinné školní docházky
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
23 07/2005
Podmínky pro odklad školní docházky
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
23 07/2005
Stravování v posledním roce mateřské školy
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
23 07/2005
Vyloučení ze školy a ze školní družiny
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
24 07/2005
Vyloučení žáka ze školy
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
24 07/2005

Právo a rodina, číslo 08/2005

Obsah:

Změny v sociální oblasti při péči o děti a bezmocné osoby
JUDr. Jan Přib
1 08/2005
Výkon rozhodnutí v rodinných věcech
JUDr. Daniela Kovářová
10 08/2005
Vzdělávání v mateřské škole - kdy je nutno za něj platit?
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
14 08/2005
Rodina jako místo podpory pro oběť trestného činu
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
18 08/2005
Osvojení, nebo pěstounská péče?
JUDr. Věra Novotná
6 08/2005

Příloha:

Poskytování zdravotní péče českým turistům v Turecku
Ing. Antonín Daněk
24 08/2005

Právo a rodina, číslo 09/2005

Obsah:

Existují kritéria pro posuzování kvality výchovných schopností rodůčů?
PhDr. Tomáš Novák
1 09/2005
Náklady řízení v rodinných věcech
JUDr. Daniela Kovářová
14 09/2005
Úprava předběžných opatření v novele občanského soudního řádu a výkon opatrovnictví
JUDr. Věra Novotná
19 09/2005
Osvojení, nebo pěstounská péče? (2.)
JUDr. Věra Novotná
6 09/2005
Etapy lidského života z pohledu práva
JUDr. Šárka Špeciánová
8 09/2005

Příloha:

Účast na pohřbu a nárok na náhradu mzdy
JUDr. Věra Hrouzková
22 09/2005
Zastřený pracovněprávní vztah - "švarcsystém"
Mgr. Olga Bičáková
24 09/2005
Souběh příspěvku při péči o osobu blízkou a podpory v nezaměstnanosti nebo příjmu z výdělečné činnosti
PaedDr. Petr Niederle
24 09/2005
Spolupráce s přítelem a zdravotní pojištění
Ing. Antonín Daněk
24 09/2005

Právo a rodina, číslo 10/2005

Obsah:

Jak dostat z bytu nezdárného potomka
JUDr. Daniela Kovářová
1 10/2005
Zastupování mezi manžely
JUDr. Romana Lužná
10 10/2005
Školský zákon a výchovná opatření
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
12 10/2005
Další otázky spojené s utajenými porody
JUDr. Věra Novotná
15 10/2005
Novela zákona o zaměstnanosti
redakce
17 10/2005
Etapy lidského života z pohledu práva (2.)
JUDr. Šárka Špeciánová
18 10/2005
Syndrom zavrženého rodiče?
PhDr. Šárka Gjuričová
5 10/2005
Týrání osoby ve společně obývaném bytě nebo domě
JUDr. Adam Wilk
8 10/2005

Příloha:

Doplacení zdravotního pojištění za zaměstnance
Ing. Antonín Daněk
22 10/2005
Vrácení nákladů na rekvalifikaci po přiznání plného invalidního důchodu
Mgr. Olga Bičáková
22 10/2005
Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávajícího plně invalidního občana
Mgr. Jiří Glet
23 10/2005
Podmínky pro prodloužení podpůrčí doby se od 1. ledna 2006 změní
Mgr. Olga Bičáková
24 10/2005

Právo a rodina, číslo 11/2005

Obsah:

Syndrom zavržení se nemusí týkat jen vztahu rodiče a dítěte
PhDr. Tomáš Novák
1 11/2005
Etapy lidského života z pohledu práva (3.)
JUDr. Šárka Špeciánová
12 11/2005
Vrácení daru
JUDr. Romana Lužná
14 11/2005
Postavení dítěte v civilním řízení
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
17 11/2005
Baby-boxy, schránky pro odložené novorozené děti z pohledu právní úpravy
JUDr. Hana Nová
2 11/2005
Kde v Evropě jsou nejlepší podmínky k životu?
Bc. Petr Gola
20 11/2005
Vládní koncepce rodinné politiky
redakce
7 11/2005
Trestná činnost dětí a mladistvých
JUDr. Daniela Kovářová
8 11/2005

Příloha:

Nekolidující zaměstnání od 1.1.2006
Mgr. Olga Bičáková
24 11/2005

Právo a rodina, číslo 12/2005

Obsah:

Exekuce - jak na dlužníka?
JUDr. Daniela Kovářová
1 12/2005
Kdy je rozvod opravdu nutný?
PhDr. Tomáš Novák
11 12/2005
Škoda vzniklá zbytečnou cestou rodiče k uskutečnění styku s jeho nezletilým dítětem
JUDr. Romana Lužná
13 12/2005
Patří obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným do společného jmění manželů?
JUDr. Jana Dvořáková-Závodská
16 12/2005
Nebezpečí v soužití mladých manželů s rodiči
PhDr. Ilona Špaňhelová
19 12/2005
Šikana - komplikovaný problém
MUDr. Lenka Lovasová
6 12/2005

Příloha:

Náhrada mzdy za pomoc při povodni
Ing. Karel Janda
23 12/2005
Nesvéprávní - nedostatečná právní ochrana (1.)
JUDr. Hana Nová
24 12/2005