LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Právo a rodina

Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 2006, seznam čísel:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Právo a rodina, číslo 01/2006

Obsah:

Jak psát žalobu o rozvod
JUDr. Daniela Kovářová
1 01/2006
Nevymahatelnost výher ze sázek a her
JUDr. Romana Lužná
13 01/2006
Následky nepřijetí dítěte rodinou
MUDr. Lenka Lovasová
16 01/2006
Rasismus v trestněprávních souvislostech
Mgr. Jakub Chromý
19 01/2006
Odcizený, izolovaný, nebo zavržený rodič?
PhDr. Tomáš Novák
6 01/2006
Rodina funkční a dysfunkční
Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
8 01/2006

Příloha:

Nesvéprávní - nedostatečná přávní ochrana (2.)
JUDr. Hana Nová
25 01/2006

Právo a rodina, číslo 02/2006

Obsah:

Kdy je možné rodičům odebrat dítě?
JUDr. Věra Novotná
1 02/2006
Přehled sociálních dávek pro rodiny a děti v roce 2006
JUDr. Jan Přib
12 02/2006
Chudoba v Evropě
Bc. Petr Gola
19 02/2006
Advokátní povinnost mlčenlivosti
JUDr. Daniela Kovářová
6 02/2006

Příloha:

Ručení při půjčce
JUDr. Daniela Kovářová
22 02/2006
Převod pozemků na rodinného příslušníka
JUDr. Daniela Kovářová
23 02/2006
Nesvéprávní - nedostatečná právní ochrana (3.)
JUDr. Hana Nová
24 02/2006

Právo a rodina, číslo 03/2006

Obsah:

Styk rodičů s nezletilými dětmi
JUDr. Daniela Kovářová
1 03/2006
"Syndrom zavrženého rodiče" jako problematický termín
PhDr. Branislava Vargová
11 03/2006
Výživné v případě úmrtí povinné osoby
JUDr. Romana Lužná
15 03/2006
Indikátory sociální problémovosti jednotlivých regionů
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
17 03/2006
Zaměstnanost matek a otců v EU
Bc. Petr Gola
20 03/2006
Syndrom CSA - syndrom sexuálně zneužívaného dítěte
Mgr. Jaroslava Hanušová
6 03/2006
Pseudologia phantastica neboli lež bájivá a falešné obvinění dítětem
PhDr. Tomáš Novák
9 03/2006

Příloha:

Uznání nároku za ztrátu na výdělku
JUDr. Eva Dandová
24 03/2006
Odměna pěstouna a uplatnění nezdanitelné části základu daně
Ing. Zdeněk Burda
24 03/2006
Nesvéprávní - nedostatečná právní ochrana (4.)
JUDr. Hana Nová
25 03/2006

Právo a rodina, číslo 04/2006

Obsah:

Výživné mezi manžely
JUDr. Daniela Kovářová
1 04/2006
Komerční sexuální zneužívání dětí (CSEC)
Mgr. Jaroslava Hanušová
15 04/2006
Ochrana neopomenutelných dědiců
JUDr. Romana Lužná
18 04/2006
Soudní praxe úpravy porozvodové péče o děti (Názor čtenáře)
PhDr. Jiří Tyl
20 04/2006
Osvojení v mezinárodním kontextu
JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.
4 04/2006
Mediace při řešení rodinných konfliktů
PhDr. Lenka Holá, Ph.D.
9 04/2006

Příloha:

Nesvéprávní - nedostatečná právní ochrana (5.)
JUDr. Hana Nová
25 04/2006

Právo a rodina, číslo 05/2006

Obsah:

Ke změnám ve státní sociální podpoře
JUDr. Jan Přib
1 05/2006
Sexuální zneužívání dětí - příznaky a následky
Mgr. Jaroslava Hanušová
12 05/2006
Desatero práv a povinností opatrovníka
JUDr. Hana Nová
17 05/2006
Jaké změny přináší novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí?
JUDr. Věra Novotná
18 05/2006
Mediace a možnosti jejího využití
PhDr. Lenka Holá, Ph.D.
9 05/2006
Trestní opatření ukládaná mladistvým
JUDr. Daniela Kovářová
1 06/2006
Sexuální zneužívání dětí - terapie a prevence
Mgr. Jaroslava Hanušová
12 06/2006
Mediace a její průběh
PhDr. Lenka Holá, Ph.D.
15 06/2006
Studium v zahraničí znamená velkou zkušenost
Petra Šlechtová
19 06/2006
Jaké změny přináší novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí? (2.)
JUDr. Věra Novotná
21 06/2006
Nový insolvenční zákon - možnost vyhlášení osobního úpadku
redakce
5 06/2006
Použitelnost majetku nezletilého pro jeho potřeby a potřeby rodiny
JUDr. Romana Lužná
6 06/2006
Nový příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách
JUDr. Eva Rá?ová
9 06/2006
Nová právní úprava o ochraně před domácím násilím
JUDr. Jana Dvořáková-Závodská
1 07/2006
Studium v zahraničí znamená velkou zkušenost (2.)
Mgr. Jaroslava Hanušová
12 07/2006
Sexuální zneužívání dětí - jak proti němu bojovat
Mgr. Jaroslava Hanušová
12 07/2006
Syndrom falešné paměri: obavy jsou oprávněné
PhDr. Tomáš Novák
17 07/2006
Diskuse k článku "Soudní praxe úpravy porozvodové péče o děti" (Reakce na názor čtenáře)
PhDr. Tomáš Novák
18 07/2006
Pěstounská péče na Slovensku a její zprostředkování
JUDr. Jana Urbaníková
22 07/2006
Právní úprava registrovaného partnerství
JUDr. Daniela Kovářová
7 07/2006
Ochranná opatření pro mladistvé
JUDr. Daniela Kovářová
1 08/2006
Pěstounská péče na Slovensku a její zprostředkování (2.)
JUDr. Jana Urbaníková
12 08/2006
Ekonomické výhody pro rodiny s dětmi v EU
Bc. Petr Gola
18 08/2006
Předlužené dědictví - co s tím?
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
5 08/2006
Výživné rozvedeného manžela
JUDr. Romana Lužná
9 08/2006

Právo a rodina, číslo 08/2006

Příloha:

Dohoda o pracovní činnosti se studentem o prázdninách
JUDr. Věra Hrouzková
23 08/2006
Nemoc ve výpovědní době
JUDr. Věra Hrouzková
23 08/2006
Doprovod k lékaři
JUDr. Věra Hrouzková
23 08/2006
Délka pracovní doby a diskriminace
JUDr. Věra Hrouzková
24 08/2006
Skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů
JUDr. Věra Hrouzková
24 08/2006

Právo a rodina, číslo 09/2006

Obsah:

Výchovná opatření pro mladistvé
JUDr. Daniela Kovářová
1 09/2006
Dávky pro rodiče podle nového zákona o nemocenském pojištění
JUDr. Jan Přib
10 09/2006
Lze zakázat styk dítěte s rodiči a příbuznými?
JUDr. Věra Novotná
15 09/2006
Stanovení výsledné klasifikace u maturitní zkoušky
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
19 09/2006
Drogy - nebezpečí hlavně pro děti a mladistvé
PhDr. Ivan Douda
21 09/2006
Peněžitá pomoc obětem trestných činů
JUDr. Tomáš Durdík
4 09/2006
Soužití s násilným partnerem
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
1 10/2006
Matka vždycky jistá?
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
13 10/2006
Dávky pro rodiče podle nvého zákona o nemocenském pojištění (2.)
JUDr. Jan Přib
15 10/2006
Praktické poznámky k podání trestného oznámení
JUDr. Tomáš Durdík
18 10/2006
Sekta a společnost - jak je vidíme?
PhDr. Zdeněk Vojtíšek
5 10/2006
Známe dobře úskalí nájmu bytu?
JUDr. Daniela Kovářová
9 10/2006
Nájem bytu - jeho zánik a výpověď
JUDr. Daniela Kovářová
1 11/2006
Člověk a sekta - čím se zdá přitažlivá?
PhDr. Zdeněk Vojtíšek
14 11/2006
Kam až sahá poslušnost
PhDr. Tomáš Novák
17 11/2006
Střídavá péče je prokázaně pro děti lepší - Názor čtenáře
PhDr. Jiří Tyl
18 11/2006
Soužití s násilným partnerem (2.)
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
5 11/2006
Právní aspekty mediace
JUDr. Martina Doležalová
9 11/2006

Právo a rodina, číslo 11/2006

Příloha:

Odevzdávání mzdy rodičům
Mgr. Jaroslava Hanušová
22 11/2006
Změna přerušení institutu pojištění
JUDr. Jan Přib
22 11/2006
Pohlavní zneužívání v rodině
Mgr. Jaroslava Hanušová
22 11/2006
Jak upozornit na problematickou rodinu?
Mgr. Jaroslava Hanušová
22 11/2006
Poskytnutí neplaceného volna
JUDr. Jan Přib
23 11/2006
Neplacené volno delší než 30 kalendářních dnů
JUDr. Jan Přib
23 11/2006
Poručenství v českém právním řádu
JUDr. Hana Nová
24 11/2006

Právo a rodina, číslo 12/2006

Obsah:

Příspěvek na péči - nová dávka pro osoby závislé na pomoci jiné osoby
JUDr. Eva Rá?ová
1 12/2006
Školní šikanování z pohledu praxe
Dr. Michal Kolář
13 12/2006
Život v komunitě - léčba z drogové závislosti
PhDr. Ivan Douda
17 12/2006
Reakce na názor čtenáře: Rozvodu,co jeho je ...,ale ne víc
PhDr. Tomáš Novák
21 12/2006
Etické hranice profese advokáta
JUDr. Daniela Kovářová
5 12/2006
Výživné mezi rodinnými příslušníky
JUDr. Romana Lužná
8 12/2006

Příloha:

Potvrzení o zaměstnání
JUDr. Věra Hrouzková
22 12/2006
Povolení kratší pracovní doby
JUDr. Věra Hrouzková
22 12/2006
Dohoda o pracovní činnosti a uvedení rozsahu pracovní doby
JUDr. Věra Hrouzková
23 12/2006
Poručenství v českém právním řádu (2.)
JUDr. Hana Nová
24 12/2006