LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Právo a rodina

Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 2007, seznam čísel:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Právo a rodina, číslo 01/2007

Obsah:

Společné jmění manželů a exekuce
JUDr. Daniela Kovářová
1 01/2007
Opatrovnictví - co v praxi znamená?
JUDr. Věra Novotná
11 01/2007
Nová úprava dávek pomoci v hmotné nouzi a životního minima z pohledu rodin s nezaopatřenými dětmi
Mgr. Daniel Hovorka
16 01/2007
Pozůstalostní důchody v roce 2007
JUDr. Jan Přib
20 01/2007
Změny v zákoně o rodině a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí k 1.1.2007
JUDr. Věra Novotná
22 01/2007
Změny v řešení domácího násilí od 1.1.2007
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
6 01/2007

Příloha:

Poručenství v českém právním řádu (3.)
JUDr. Hana Nová
24 01/2007

Právo a rodina, číslo 02/2007

Obsah:

Právní vztahy mezi mužem a ženou, kteří nejsou manžely
JUDr. Romana Lužná
1 02/2007
Dávky nemocenského pojištění v roce 2007
JUDr. Jan Přib
11 02/2007
Soudní poplatky v našem právním řádu
JUDr. Daniela Kovářová
13 02/2007
Státní maturita a její úskalí
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
15 02/2007
Co prokazuje zápis otce do matriky?
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
18 02/2007
Gender a poskytování péče starším osobám
PhDr. Mgr. Kamila Svobodová
20 02/2007
Soužití s postiženým dítětem očima psychologa
PhDr. Ilona Špaňhelová
6 02/2007

Příloha:

Částečná invalidita u zaměstnance
JUDr. Eva Dandová
24 02/2007

Právo a rodina, číslo 03/2007

Obsah:

Soužití s patologickým hráčem
Mgr. Jana Bartošová
1 03/2007
První pomoc v nepříznivých životních situacích
PhDr. Branislava Vargová
12 03/2007
Český školní program proti šikanování
Dr. Michal Kolář
18 03/2007
Gender a poskytování péče starším osobám (2.)
PhDr. Mgr. Kamila Svobodová
22 03/2007
Předmanželské a manželské smlouvy jako součást právního řádu ČR
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
6 03/2007
Kárná odpovědnost advokáta
JUDr. Daniela Kovářová
8 03/2007
První pomoc při řešení počáteční šikany
Dr. Michal Kolář
1 04/2007
Dítě jako možný objekt trestného činu
JUDr. Tomáš Durdík
11 04/2007
Agresivita dětí
PhDr. Ilona Špaňhelová
16 04/2007
Gender a poskytování péče starším osobám (3.)
PhDr. Mgr. Kamila Svobodová
20 04/2007
Intervenční centra - změny po 20.2.2007
JUDr. Daniela Kovářová
5 04/2007
Únosy do ciziny - chrání stát dostatečně české děti?
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
6 04/2007
Právní ochrana embrya a výkum na lidských embryonálních kmenových buňkách
JUDr. Šárka Špeciánová
8 04/2007
Právní odpovědnost nezletilých a osob povinných vykonávat nad nezletilci dohled
JUDr. Jana Dvořáková-Závodská
1 05/2007
Náklady soudního řízení, zejména úprava občanského soudního řádu
JUDr. Daniela Kovářová
10 05/2007
Právní ochrana embrya a výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách (2.)
JUDr. Šárka Špeciánová
14 05/2007
Dítě jako možný objekt trestného činu (2.)
JUDr. Tomáš Durdík
16 05/2007
Teoretické úvahy o koncepci právní úpravy rozsahu výživného
Mgr. Petra Venclová
20 05/2007
Sociální šetření v bydlišti rodiny - kdy hrozí pokuty?
Mgr. Daniel Hovorka
5 05/2007

Právo a rodina, číslo 05/2007

Příloha:

Udělení plné moci nemocnou matkou její dceři
JUDr. Daniela Kovářová
23 05/2007
Práce na dohodu o pracovní činnosti
Mgr. Olga Bičáková
24 05/2007

Právo a rodina, číslo 06/2007

Obsah:

Psychické týrání partnera aneb Domácí násilí beze stop
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
1 06/2007
Vypořádání společného jmění manželů dohodou po právní moci rozvodu manželství
JUDr. Romana Lužná
12 06/2007
Vzor dohody o vypořádání společného jmění manželů
JUDr. Romana Lužná
15 06/2007
Řešení námitek podjatosti sociálních pracovníků
Mgr. Daniel Hovorka
17 06/2007
Advokátní povinnost mlčenlivosti
JUDr. Daniela Kovářová
21 06/2007
Ženy a alkoholismus
Mgr. Jana Bartošová
6 06/2007

Příloha:

Zdravotní pojištění u ženy pečující o dítě do 7 let
Ing. Antonín Daněk
24 06/2007

Právo a rodina, číslo 07/2007

Obsah:

Tábory: práva a povinnosti jejich zřizovatelů
JUDr. Michal Filouš
1 07/2007
Advokáti - co od nich lze očekávat?
JUDr. Daniela Kovářová
10 07/2007
Základní principy osvojení v mezinárodních dokumentech
Mgr. Michaela Hrubá
15 07/2007
Možnosti zásahů státu do práv rodičů a dětí - poskytování sociálně-právní ochrany
JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.
19 07/2007
Význam lékařské zprávy v trestním řízení z pohledu soudce se zaměřením na případy domácího násilí
JUDr. Tomáš Durdík
5 07/2007

Příloha:

Ovlivnění výběru poručníka dítěte
JUDr. Romana Lužná
24 07/2007

Právo a rodina, číslo 08/2007

Obsah:

Úloha orgánů sociálně-právní ochrany dětí při řešení případů domácího násilí - úskalí praxe
Mgr. Daniel Hovorka
1 08/2007
Možnosti zásahů státu do práv rodičů a dětí - poskytování sociálně-právní ochrany (2.)
JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.
13 08/2007
Psychické potíže u osvojených dětí
PhDr. Ilona Špaňhelová
17 08/2007
Základní principy osvojení v mezinárodních dokumentech (2.)
Mgr. Michaela Hrubá
20 08/2007
Vybíráme ze Sbírky zákonů
redakce
4 08/2007
Tábory: práva a povinnosti jejich zřizovatelů (2.)
JUDr. Michal Filouš
5 08/2007
Jak se u soudu (ne)chovat
JUDr. Daniela Kovářová
9 08/2007

Příloha:

Kolize zájmů při opatrovnictví
Mgr. Daniel Hovorka
24 08/2007

Právo a rodina, číslo 09/2007

Obsah:

Jak správně aplikovat Úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí?
JUDr. Věra Novotná
1 09/2007
Rodiče, děti, domácí násilí a traumatizující následky
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
12 09/2007
Odnětí svobody u mladistvých delikventů
JUDr. Tomáš Durdík
17 09/2007
Výkon veřejného opatrovnictví osob vymezených ve způsobilosti k právním úkonům
Mgr. Daniel Hovorka
21 09/2007
Smlouva o převodu nemovitostí
JUDr. Daniela Kovářová
7 09/2007

Příloha:

Změna závěti - omezení dědictví syna
JUDr. Romana Lužná
24 09/2007

Právo a rodina, číslo 10/2007

Obsah:

Spory rodičů o děti - stále velký problém
JUDr. Věra Novotná
1 10/2007
Role orgánů SPOD při realizaci práva dítěte na styk s rodičem, jemuž po rozvodu nebylo svěřeno do péče
Mgr. Iva Černá
12 10/2007
Odnětí svobody u mladistvých delikventů (2.)
JUDr. Tomáš Durdík
17 10/2007
Bydlení u rodičů - právo, nebo povinost?
JUDr. Michal Filouš
19 10/2007
Poplatky a daně při převodech nemovitostí
JUDr. Daniela Kovářová
4 10/2007
Výkon veřejného opatrovnictví osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům (2.)
Mgr. Daniel Hovorka
8 10/2007

Příloha:

Uzavření předmanželské smlouvy
JUDr. Romana Lužná
24 10/2007

Právo a rodina, číslo 11/2007

Obsah:

Rodina a trestné činy
JUDr. Daniela Kovářová
1 11/2007
Vzájemná komunikace rodič - dítě
PhDr. Ilona Špaňhelová
13 11/2007
Předběžné opatření - Vzor návrhu na vydání předběžného opatření
JUDr. Romana Lužná
16 + 18 11/2007
Opatrovnictví dítěte v občanském soudním řízení
Mgr. Daniel Hovorka
21 11/2007
Populační vývoj v České republice - minulost, součastnost a výhledy do budoucna
Mgr. Kryštof Zeman, Ph.D.
4 11/2007
K některým aspektům výkonu ústavní výchovy v České republice
Mgr. Iva Černá
8 11/2007
Držení dětské pornografie trestným činem
JUDr. Ing. Zuzana Kodriková
1 12/2007
Mezinárodní konference "Když rodič unese vlastní dítě"
JUDr. Daniela Kovářová
13 12/2007
Mezinárodní únosy dětí
JUDr. Adam Wilk
16 12/2007
Partnerské násilí odchodem nekončí
PhDr. Branislava Marvánová-Vargová
19 12/2007
Rodičovská zodpovědnost nezletilého rodiče
JUDr. Romana Lužná
3 12/2007
Rodina a trestné činy (2.)
JUDr. Daniela Kovářová
5 12/2007
Problematické aspekty při aplikaci předběžného opatření o odnětí dítěte z péče rodičů
Mgr. Iva Černá
8 12/2007

Právo a rodina, číslo 12/2007

Příloha:

Úprava styku dítěte s rodičem, jemuž nebylo svěřeno do výchovy
JUDr. Romana Lužná
24 12/2007