LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Právo a rodina

Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 2008, seznam čísel:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Právo a rodina, číslo 01/2008

Obsah:

Změny v sociálních dávkách od 1.1.2008
JUDr. Jan Přib
1 01/2008
Vzor návrhu na omezení rodičovské zodpovědnosti
JUDr. Romana Lužná
10 01/2008
Majetkové daně v rocině od 1.1.2008
Richard W. Fetter
11 01/2008
Manželství - práva a povinnosti, řešení kuriózních situací
JUDr. Daniela Kovářová
14 01/2008
K souběhu příspěvku na péči a rodičovského příspěvku
Mgr. Iva Černá
17 01/2008
Vznik pěstounské rodiny v praxi
PhDr. Alena Michalová
22 01/2008

Příloha:

Pozastavení a omezení rodičovské zodpovědnosti
JUDr. Romana Lužná
6 01/2008
Vzor návrhu na pozastavení rodičovské zodpovědnosti
JUDr. Romana Lužná
8 01/2008

Právo a rodina, číslo 02/2008

Obsah:

Péče o děti ohrožené sociálním vyloučením v ČR a dalších zemích Evropské unie
Mgr. Iva Černá
1 02/2008
Zbavení rodičovské zodpovědnosti
JUDr. Romana Lužná
12 02/2008
Rodinné právo v připravované rekodifikaci občanského práva
JUDr. Daniela Kovářová
15 02/2008
Osobní bankrot - kdo ho může využít?
Bc. Petr Taranda
19 02/2008
Důchodový věk v Evropě se zvyšuje
Bc. Petr Gola
20 02/2008
Příspěvek na bydlení v roce 2008 podle nařízení vlády č. 367/2007 Sb.
redakce
22 02/2008
Zaměstnávání mezi manžely
Mgr. Andrea Čadová
6 02/2008
Církevní sňatky - kdy je uznává stát?
JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JCD
9 02/2008

Otázky a odpovědi

Zastupování dítěte orgánem SPOD v adhezním řízení
Mgr. Daniel Hovorka
23 02/2008

Právo a rodina, číslo 03/2008

Obsah:

Stavební spoření nezletilých osob může mít úskalí
JUDr. Romana Lužná
1 03/2008
Opatrovnictví poškozeného dítěte v trestním řízení
Mgr. Daniel Hovorka
10 03/2008
Rozvod a smrt rodiče - lze porovnat míru stresu?
PhDr. Tomáš Novák
14 03/2008
Rodinné právo v připravované rekodifikaci občanského práva (2.)
JUDr. Daniela Kovářová
18 03/2008
Období vzdoru u dítěte
PhDr. Ilona Špaňhelová
20 03/2008
Péče o děti ohrožené sociálním vyloučením v ČR a dalších zemích Evropské unie (2.)
Mgr. Iva Černá
5 03/2008

Otázky a odpovědi

Dědictví po tetě
JUDr. Daniela Kovářová
23 03/2008
Peněžitá pomoc v mateřství při přijetí dítěte do pěstounské péče
Ing. Kamila Dvořáková
23 03/2008
Rozdělení dětí po rozvodu
JUDr. Romana Lužná
24 03/2008

Právo a rodina, číslo 04/2008

Obsah:

Pronájem bytu
JUDr. Romana Lužná
 04/2008
Rodičovský příspěvek od roku 2008 v otázkách a odpovědích
JUDr. Jan Přib
1 04/2008
Kritéria svěření nezletilého dítěte do výchovy
Mgr. Irena Jonáková
12 04/2008
Péče o děti ohrožené sociálním vyloučením v ČR a dalších zemích Evropské unie (3.)
Mgr. Iva Černá
15 04/2008
Reakce na článek "Péče o děti ohrožené sociálním vyloučením v ČR a dalších zemích Evropské unie (1.)
Mgr. Michaela Žáčková
22 04/2008
Opatrovnictví poškozeného dítěte v trestním řízení (2.)
Mgr. Daniel Hovorka
5 04/2008

Otázky a odpovědi

Příspěvek na bydlení
JUDr. Jan Přib
23 04/2008
Nárok na sociální příplatek
JUDr. Jan Přib
24 04/2008

Právo a rodina, číslo 05/2008

Obsah:

Oznamovací povinnost podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je často zanedbávána
JUDr. Věra Novotná
1 05/2008
Právo bydlení manžela
JUDr. Romana Lužná
11 05/2008
Hlídání dětí očima psychologa
PhDr. Ilona Špaňhelová
14 05/2008
Jak se změnila činnost sociálních pracovníků v sociálně-právní ochraně dětí?
Mgr. Daniel Rychlík
16 05/2008
Práva a povinnosti dětí umístěných v ústavní péči
Mgr. Iva Černá
19 05/2008
Násilí v intimních vztazích neboli partnerské vraždy
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
5 05/2008

Otázky a odpovědi

Povinnost hlásit těhotenství
JUDr. Věra Hrouzková
22 05/2008
Sirotčí důchod a příjmy z brigády
Ing. Kamila Dvořáková
22 05/2008
Žena v domácnosti a vyplácení nemocenského
Ing. Kamila Dvořáková
23 05/2008
Rodičovský příspěvek u druhého dítěte
JUDr. Jan Přib
23 05/2008
Rodičovská dovolená a placení sociálního a zdravotního pojištění
JUDr. Jan Přib
24 05/2008
Peněžitá pomoc v těhotenství nezaměstnané
JUDr. Jan Přib
24 05/2008

Právo a rodina, číslo 06/2008

Obsah:

Databáze judikatury mezinárodních únosů dětí INCADAT
Mgr. Soňa Dostálová
1 06/2008
Nárok na rodičovský příspěvek, je-li dítě přijato do mateřské školy, a výše úplaty za předškolní vzdělávání
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
11 06/2008
Jak se změnila činnost sociálních pracovníků v sociálně-právní ochraně dětí? (2.)
Mgr. Daniel Rychlík
13 06/2008
Práva a povinnosti dětí umístěných v ústavní péči (2.)
Mgr. Iva Černá
17 06/2008
Syndrom zavrženého rodiče - nejistá teorie
Mgr. Michaela Žáčková
21 06/2008
Krize středního věku z pohledu mužů a žen
PhDr. Romana Boháčová
4 06/2008

Otázky a odpovědi

Nesouhlas s ustanovením konkrétní osoby do funkce opatrovníka
JUDr. Věra Novotná
22 06/2008
Souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů dítěte
JUDr. Věra Novotná
23 06/2008
Matka studující v denním studiu a rodičovský příspěvek
Ing. Kamila Dvořáková
24 06/2008

Právo a rodina, číslo 07/2008

Obsah:

Nároky osamělých rodičů na sociální dávky
JUDr. Jan Přib
1 07/2008
Vyjádřete se k novému občanskému zákoníku, zaměřenému i na problematiku rozvodů
redakce
12 07/2008
Kontakt rodičů s dítětem, u kterého byla nařízena ústavní výchova
JUDr. Romana Lužná
13 07/2008
Výchovné působení a komunikace rodičů s dětmi v období dospívání
PhDr. Romana Boháčová
15 07/2008
Rodičovská zodpovědnost v českém právu
JUDr. Hana Nová
19 07/2008
Nutkavé nakupování - velký problém v rodině
Mgr. Eva Petrová
22 07/2008
Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí - rozhodnutí Ústavního soudu ČR
Mgr. Soňa Dostálová
5 07/2008
Nesporný rozvod
Mgr. Irena Jonáková
8 07/2008

Otázky a odpovědi

Kdy je omezena volba zdravotní pojišťovny
Ing. Antonín Daněk
24 07/2008
Honoráře za články a platby pojištění
Ing. Antonín Daněk
24 07/2008

Právo a rodina, číslo 08/2008

Obsah:

Sociální práce s rodinou při poskytování sociálně-právní ochrany dětí
JUDr. Věra Novotná
1 08/2008
Nesporný rozvod - procesní aspekty řízení
Mgr. Irena Jonáková
12 08/2008
Rodičovská zodpovědnost v českém právu (2.)
JUDr. Hana Nová
17 08/2008
Tělesný trest není řešením
PhDr. Tomáš Novák
21 08/2008
Výchovné působení a komunikace rodičů s dětmi v období dospívání (2.)
PhDr. Romana Boháčová
6 08/2008
Uplatnění nároku na přídavek na dítě v EU
Mgr. Iva Černá
8 08/2008

Otázky a odpovědi

Úprava styku rodiče s dítětem
JUDr. Romana Lužná
23 08/2008
Manželova firma zdaňuje přidělené služební automobily
Ing. Miloš Kořínek
24 08/2008

Právo a rodina, číslo 09/2008

Obsah:

Styčný soudce ve věcech rodinného práva
JUDr. Lubomír Ptáček, PhDr.
1 09/2008
Uplatnění nároku na přídavek na dítě v EU (2.)
Mgr. Iva Černá
12 09/2008
Nařízení Brusel II bis:v jakých otázkách a na který soud se obrátit?
JUDr. Jana Herboczková
15 09/2008
Rodičovská zodpovědnost v českém právu (3.)
JUDr. Hana Nová
21 09/2008
Nepřehlédněte změny v zákoně o rodině a dalších důležitých předpisech od 1.9.2008
redakce
23 09/2008
Jak se projevuje syndrom vyhoření a komu hrozí
Mgr. Petra Rohlíková
4 09/2008
Sociální práce s rodinou při poskytování sociálně-právní ochrany dětí - případová studie
JUDr. Věra Novotná
8 09/2008
Výpověď z nájmu bytu - za co vás mohou vystěhovat?
JUDr. Romana Lužná
1 10/2008
Jak se projevuje syndrom vyhoření a komu hrozí (2.)
Mgr. Petra Rohlíková
14 10/2008
Rodičovská zodpovědnost v českém právu (4.)
JUDr. Hana Nová
17 10/2008
Víme, co je to focusing?
Mgr. Eva Petrová
21 10/2008
Péče o jiné osoby v rodině a další změny v důchodovém pojištění
JUDr. Jan Přib
23 10/2008
Kdy je nárok na příspěvek na bydlení ze státní sociální podpory
JUDr. Eva Burdová
5 10/2008
Uznání a výkon rozhodnutí podle nařízení Brusel II bis a další související otázky
JUDr. Jana Herboczková
8 10/2008
Novela občanského soudního řádu a spolupráce soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí při výkonu rozhodnutí o výchově
JUDr. Věra Novotná
1 11/2008
Předškolák v mateřské škole
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
10 11/2008
Vyživovací povinnost k nezletilému dítěti rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody - vybraná judikatura
JUDr. Romana Lužná
12 11/2008
Péče o jiné osoby v rodině a další změny v důchodovém pojištění (2.)
JUDr. Jan Přib
16 11/2008
Terapeut doporučí hypnózu - je to šarlatán?
Mgr. Eva Petrová
18 11/2008
Rodičovská zodpovědnost v českém právu (5.)
JUDr. Hana Nová
20 11/2008
Opatrovnictví nesvéprávných osob ve vztahu ke správě majetku opatrovance
Mgr. Daniel Hovorka
5 11/2008
Sexuálně zneužité dítě v rodině
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
1 12/2008
Když dítě zlobí, není to jen tak, aneb Varovné příznaky
PhDr. Tomáš Novák
12 12/2008
Zvýšení výživného pro nezletilé děti
JUDr. Romana Lužná
16 12/2008
Preterapie - metoda navázání kontaktu s obtížně komunikujícími klienty
Mgr. Eva Petrová
21 12/2008
Novela občanského soudního řádu a spolupráce soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí při výkonu rozhodnutí o výchově (2.)
JUDr. Věra Novotná
7 12/2008

Právo a rodina, číslo 12/2008

Otázky a odpovědi

Spor nájemce s pronajímatelem o půdní prostor
Mgr. Iva Černá
23 12/2008
Zdravotně postižení a nárok na přiznání mimořádných výhod
Ing. Kamila Dvořáková
23 12/2008

PŘÍLOHA

Věcný rejstřík 2008
redakce
 12/2008