LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Právo a rodina

Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 2010, seznam čísel:
1 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 

Právo a rodina, číslo 1/2010

Obsah:

Návštěvy v rodinách při výkonu sociálně-právní ochrany dětí
JUDr. Věra Novotná
1 1/2010
Mají něco společného "Stockholmský syndrom" a trauma zavrženého rodiče?
PhDr. Tomáš Novák
10 1/2010
Jak zvládnout dětskou bolest
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
12 1/2010
Trest domácího vězení v novém trestním zákoníku od 1.1.2010
Mgr. Petr Hulán
16 1/2010
Co mohou púrožívat děti svěřené do náhradní rodinné péče
Mgr. Eva Petrová
21 1/2010
Doba studia pro účely důchodového pojištění od 1.1.2010
redakce
5 1/2010
Působnost veřejného ochránce práv a kdy se k němu obrátit
Mgr. Iva Hrazdilková
6 1/2010

Otázky a odpovědi

Vzájemné placení výživného pro dětí
JUDr. Romana Lužná
23 1/2010
Možnost obrany proti nechtěnému rozvodu
JUDr. Romana Lužná
23 1/2010

Právo a rodina, číslo 10/2010

Obsah:

Jak diferencovat mezi nezletilými provinilci?
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
1 10/2010
Práva a povinnosti účastníků exekučního řízení podle exekučního řádu
JUDr. Petr Šonka
10 10/2010
Dispoziční oprávnění zletilého dítěte v řízení o určení výživného zahájeného v době jeho nezletilosti
JUDr. Romana Lužná
15 10/2010
Příčiny kriminality mládeže z pohledu sociálního prostředí
Mgr. Jakub Chromý
17 10/2010
Řešení problémů s učením
Mgr. Iva Schmittová
21 10/2010
Revidovaná Evropská úmluva o osvojení dětí
Mgr. Daniel Hovorka
22 10/2010
K problematice pěstouneské péče (2.)
JUDr. Věra Novotná
7 10/2010
Od 1. října 2010 platí nové nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
redakce
9 10/2010
Ambulantní porody v ČR z pohledu úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
Mgr. Radka Dohnalová
1 11/2010
Je naše dígtě introvert, nebo extravert?
Mgr. Eva Petrová
11 11/2010
Problematické představy o střídavé výchově dítěte po rozvodu
PhDr. Tomáš Novák
15 11/2010
Deregulace nájemného: Stručně o právech a povinnostech
Ing. Pavel Rakouš
19 11/2010
Kolik se platí za pobyt v nemocnici v EU?
Bc. Petr Gola
21 11/2010
Revidovaná Evropská úmluva o osvojení dětí (2.)
Mgr. Daniel Hovorka
7 11/2010

Právo a rodina, číslo 11/2010

Otázky a odpovědi

Možnost vydědit děti
JUDr. Romana Lužná
23 11/2010
Žádost o zpětné snížení výživného
JUDr. Romana Lužná
23 11/2010
Zřeknutí se otce kvůli dluhům
JUDr. Romana Lužná
24 11/2010
Alimenty na dceru na mateřské dovolené
JUDr. Romana Lužná
24 11/2010

Právo a rodina, číslo 12/2010

Obsah:

Nález Ústavního soudu k podmínkám odebrání dítěte z péče rodičů
Mgr. Daniel Hovorka
1 12/2010
Ambulantní porody v ČR z pohledu úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (2,)
Mgr. Radka Dohnalová
10 12/2010
Prvňáčci: kdy volit nástup dětí do školy a kdy raději odklad?
Mgr. Eva Petrová
14 12/2010
Gambler v rodině - co s tím?
PhDr. Tomáš Novák
19 12/2010
Novela zákona o státní sociální podpoře schválena Senátem
redakce
23 12/2010
Od 1. ledna 2011 platí nový zákon o spotřebitelském úvěru
Mgr.Vendula Duchková, JUDr. Bc. Eva Štěpánkov
6 12/2010

PŘÍLOHA

Věcný rejstřík 2010
redakce
 12/2010

Právo a rodina, číslo 2/2010

Obsah:

Od roku 2010 nás čekají v důchodovém pojištění velké změny
JUDr. Jan Přib
1 2/2010
Jak se bude maturovat v letošním školním roce ?
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
13 2/2010
Návrh novely zákona o nadacích v Poslanecké sněmovně
redakce
15 2/2010
Obranné mechanismy v rámci asociálního chování mládeže
PhDr. Tomáš Novák
16 2/2010
Jak dát adoptivním dětem to, co potřebují?
Mgr. Eva Petrová
20 2/2010
Pravidla pro výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte
Mgr. Olga Bičáková
22 2/2010
Popření otcovství nejvyšším státním zástupcem
JUDr. Romana Lužná
6 2/2010
Co je hostitelská péče a kde je upravena?
JUDr. Věra Novotná
1 3/2010
Od roku 2010 nás čekají v důchodovém pojištění velké změny (2.)
JUDr. Jan Přib
12 3/2010
Některé příčiny zdánlivě nepochopitelného odmítání jednoho z rodičů po rozvodu
PhDr. Tomáš Novák
16 3/2010
Význam typu výchovy a hry pro dítě
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., PhDr. Martin Ra
19 3/2010
Co ukazuje znalost působení barev?
Mgr. Eva Petrová
22 3/2010
Majetkový opatrovník podle zákona o rodině
JUDr. Romana Lužná
5 3/2010
Výslech dítěte a jeho úskalí
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
9 3/2010

Právo a rodina, číslo 3/2010

Otázky a odpovědi

Povinnost studenta podat daňové přiznání
Ing. Miloš Kořínek
24 3/2010
Sleva na vživované dítě po ukončení studia
Ing. Miloš Kořínek
24 3/2010

Právo a rodina, číslo 4/2010

Obsah:

Schvalování právních úkonů za nezletilé
JUDr. Romana Lužná
1 4/2010
Kdo lže, ten krade? To by bylo příliš jednoduché!
PhDr. Tomáš Novák
10 4/2010
Vliv rekodifikace trastního práva hmotného na vybrané otázky sankcionování mladistvých
mgr. Vladimír Lichnovský
13 4/2010
Právní a etická otázka pronájmu dělohy
Mgr. Ivana Stará
19 4/2010
Imaginace v psychoterapii
Mgr. Eva Petrová
22 4/2010
Výslech dítěte a jeho úskalí (2.)
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
6 4/2010
Ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče ve školských zařízeních
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
1 5/2010
Děti "jak z hadích ocásků"
PhDr. Tomáš Novák
10 5/2010
Soudní úprava styku prarodičů s nezletilými vnuky
JUDr. Simona Corradiniová
12 5/2010
Právní a etická otázka pronájmu dělohy (2.)
Mgr. Ivana Stará
17 5/2010
Sjednocování výživného a neplatiči ve vězení
Mgr. Tomáš Behr
18 5/2010
O dětech, které jsou výšeně citlivé
Mgr. Eva Petrová
21 5/2010
Zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům
JUDr. Romana Lužná
4 5/2010

Právo a rodina, číslo 5/2010

Otázky a odpovědi

Změna v ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
Mgr. Olga Bičáková
23 5/2010
Nárok absolventa střední školy na podporu v nezaměstnanosti
Mgr. Olga Bičáková
24 5/2010

Právo a rodina, číslo 6/2010

Obsah:

Právní režim přeplatků na výživném pro nezletilé děti
JUDr. Romana Lužná
1 6/2010
Mýty o střídavé péči o dítě po rozvodu
PhDr. Tomáš Novák
12 6/2010
Pobírání vdovského důchodu a nezaopatřené dítě
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
14 6/2010
Dítě a strach ze stomatologického ošetření
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
17 6/2010
Od 1. letna 2011 nový zákon o spotřebitelském úvěru
redakce
20 6/2010
Děti s deficitem pozornosti
Mgr. Eva Petrová
21 6/2010
Změna zákona o hmotné nouzi od 1. června 2010
redakce
22 6/2010
Soudní úprava styku prarodičů s nezletilými vnuky (2.)
JUDr. Simona Corradiniová
5 6/2010
Mezinárodní pravomoc u neoprávněného přemístění dítěte
Monika Schön
7 6/2010

Otázky a odpovědi

Převádění dovolené do dalšího roku
JUDr. Věra Hrouzková
23 6/2010
Domek darovaný matkou k podnikání
Ing. Miloš Kořínek
24 6/2010

Právo a rodina, číslo 7/2010

Obsah:

Nalezené děti a možnosti řešení jejich právního postavení
JUDr. Věra Novotná
1 7/2010
Náhrada škody při maření styku s dítětem
JUDr. Simona Corradiniová
15 7/2010
Problémové děti se záchvaty vzteku
Mgr. Eva Petrová
19 7/2010
Problémy osvojení dítěte manželem matky nebo manželkou otce
PhDr. Tomáš Novák
22 7/2010
Změny v mateřské a dalších dávkách
JUDr. Jan Přib
4 7/2010
Novela zákona o nadacích a nadačních fondech od 1.července 2010
JUDr. et Bc. Eva Kepková
7 7/2010
Zákon o základních registrech platí od 1. července 2010
redakce
8 7/2010
Muži jako oběti domácího násilí
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
9 7/2010
Dítě a domácí násilí
Mgr. Zora Dušková
1 8/2010
Děti přijaté do ústavních pobytových zařízení z náhradní rodinné péče
PhDr. Monika Kovalčíková
11 8/2010
Náhrada škody při maření styku s dítětem (2.)
JUDr. Simona Corradiniová
16 8/2010
Nové rysy mateřské role z pohledu partnerského poradenství
PhDr. Tomáš Novák
20 8/2010
Pojem řádné přípravy dítěte na styk s rodičem - výklad bývá nezřídka problematický
JUDr. Simona Corradiniová
7 8/2010

Právo a rodina, číslo 8/2010

Otázky a odpovědi

Jak zajistit, aby vše zdědil přítel nebo jeho děti
JUDr. Romana Lužná
23 8/2010
Dědictví po otci, který byl zbaven rodičovských práv
JUDr. Romana Lužná
23 8/2010
Alimenty na těžce postiženou dceru
JUDr. Romana Lužná
24 8/2010

Právo a rodina, číslo 9/2010

Obsah:

Nález Ústavního soudu, kterým se zrušuje § 57 odst. 1 zákona o rodině
JUDr. Romana Lužná
1 9/2010
Úmluva o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním
Mgr. Daniel Hovorka
11 9/2010
Důvody navrácení z náhradní rodinné péče
PhDr. Monika Kovalčíková
17 9/2010
Děti se separační úzkostí
Mgr. Eva Petrová
22 9/2010

Otázky a odpovědi

Prodej zděděného bytu
Ing. Helena Machová
23 9/2010